Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
372 792€ 68 206€ 60 917€ 61 295€ 46 415€ 48 091€ 49 357€ 47 939€ 56 026€ 66 052€ 78 274€ 170 758€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
365 540€ 64 682€ 57 847€ 60 011€ 44 364€ 46 529€ 46 529€ 46 529€ 55 949€ 65 826€ 75 246€ 84 513€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
365 457€ 64 682€ 57 847€ 60 011€ 44 364€ 46 529€ 46 529€ 46 529€ 55 949€ 65 826€ 75 246€ 84 513€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
21 639€ 21 639€ 21 639€ 21 639€ 3 828€ 3 828€ 3 828€ 3 828€ 3 828€ 3 828€ 3 828€ 3 828€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
25 817€ 27 981€ 30 146€ 32 310€ 34 474€ 36 638€ 36 638€ 36 638€ 43 400€ 48 705€ 53 487€ 60 110€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 572€ 9 210€ 11 854€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
6 062€ 6 062€ 6 062€ 6 062€ 6 062€ 6 062€ 6 062€ 6 062€ 8 721€ 8 721€ 8 721€ 8 721€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
311 939€ 9 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 253€ 3 524€ 3 071€ 1 284€ 2 051€ 1 563€ 2 828€ 1 410€ 77€ 226€ 3 028€ 86 245€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 513€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 513€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 590€ 1 273€ 1 700€ 1 043€ 1 759€ 857€ 1 550€ 1 328€ 0€ 0€ 0€ 14€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 017€ 693€ 393€ 29€ 253€ 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
573€ 580€ 1 307€ 1 014€ 1 506€ 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 992€ 793€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 457€ 434€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101€ 101€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
5 663€ 2 251€ 1 371€ 241€ 292€ 705€ 1 278€ 82€ 77€ 226€ 3 028€ 1 693€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
153€ 126€ 513€ 19€ 11€ 72€ 845€ 0€ 0€ 155€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
260€ 140€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
5 249€ 1 985€ 826€ 222€ 280€ 633€ 433€ 52€ 0€ 0€ 2 989€ 38€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 77€ 71€ 39€ 1 655€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
372 792€ 68 206€ 60 917€ 61 295€ 46 415€ 48 091€ 49 357€ 47 939€ 56 026€ 66 052€ 78 274€ 170 758€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
30 775€ 31 397€ -7 100€ -13 132€ -31 011€ -30 884€ -31 148€ -42 017€ -39 089€ -31 045€ -6 052€ 45 960€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
30 775€ 31 397€ -7 100€ -13 132€ -31 011€ -30 884€ -31 148€ -42 017€ -39 089€ -31 045€ -6 052€ 45 960€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
31 246€ 21 889€ -13 966€ -13 264€ -30 904€ -29 321€ -42 017€ -39 091€ -31 045€ 0€ 0€ 45 977€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-471€ 9 508€ 6 866€ 132€ -107€ -1 563€ 10 869€ -2 926€ -8 044€ -31 045€ -6 052€ -17€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
318 362€ 21 850€ 23 105€ 27 350€ 28 185€ 27 571€ 29 099€ 38 551€ 37 272€ 34 826€ 37 577€ 38 625€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
360€ 1 311€ 360€ 360€ 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
360€ 1 311€ 360€ 360€ 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
17€ 22€ 0€ 140€ 8€ 15€ 1 905€ 1 905€ 900€ 803€ 0€ 118€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
17€ 22€ 0€ 140€ 8€ 15€ 1 905€ 1 905€ 900€ 803€ 0€ 93€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
6 759€ 3 217€ 4 251€ 3 881€ 3 653€ 2 260€ 590€ 8 861€ 7 392€ 3 848€ 6 307€ 5 911€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
3 614€ 590€ 405€ 801€ 243€ 329€ 356€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 987€ 1 362€ 1 944€ 1 704€ 2 538€ 997€ 234€ 8 861€ 6 831€ 2 962€ 5 902€ 5 227€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
781€ 763€ 1 234€ 1 094€ 666€ 667€ 0€ 0€ 419€ 663€ 0€ 512€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
377€ 502€ 668€ 282€ 205€ 267€ 0€ 0€ 142€ 223€ 405€ 172€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
306 225€ 17 299€ 18 494€ 22 969€ 24 164€ 25 296€ 26 590€ 27 785€ 28 980€ 30 175€ 31 270€ 32 596€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
16 105€ 17 299€ 18 494€ 22 969€ 24 164€ 25 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
290 121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 590€ 27 785€ 28 980€ 30 175€ 31 270€ 32 596€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
23 656€ 14 960€ 44 912€ 47 076€ 49 241€ 51 405€ 51 405€ 51 405€ 57 843€ 62 271€ 46 749€ 86 173€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
23 656€ 14 960€ 44 912€ 47 076€ 49 241€ 51 405€ 51 405€ 51 405€ 57 843€ 62 271€ 46 749€ 86 173€