Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
120 950€ 89 485€ 63 366€ 91 566€ 73 270€ 47 186€ 44 484€ 36 658€ 71 985€ 66 596€ 54 642€ 46 390€
02
501
Spotreba materiálu
86 995€ 56 896€ 44 005€ 62 316€ 48 408€ 19 821€ 14 773€ 14 957€ 25 921€ 27 240€ 25 986€ 17 916€
03
502
Spotreba energie
33 955€ 32 589€ 19 361€ 29 250€ 24 584€ 27 208€ 29 711€ 20 411€ 23 476€ 23 029€ 18 165€ 28 474€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 278€ 157€ 0€ 1 290€ 22 588€ 16 327€ 10 491€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
84 299€ 97 469€ 71 403€ 83 536€ 78 391€ 60 004€ 83 368€ 78 406€ 110 214€ 43 535€ 32 947€ 44 258€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 517€ 11 189€ 10 246€ 21 675€ 27 531€ 17 829€ 18 643€ 2 203€ 52 346€ 3 342€ 2 631€ 10 184€
08
512
Cestovné
5 167€ 790€ 360€ 399€ 359€ 755€ 225€ 284€ 95€ 358€ 646€ 695€
09
513
Náklady na reprezentáciu
369€ 4 721€ 1 587€ 1 568€ 477€ 612€ 554€ 1 024€ 412€ 530€ 646€ 543€
10
518
Ostatné služby
73 246€ 80 768€ 59 210€ 59 895€ 50 023€ 40 809€ 63 946€ 74 894€ 57 361€ 39 305€ 29 024€ 32 836€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
374 352€ 370 619€ 269 469€ 258 071€ 235 890€ 159 687€ 131 889€ 133 776€ 146 697€ 135 430€ 100 290€ 97 114€
12
521
Mzdové náklady
261 679€ 268 067€ 196 451€ 181 293€ 174 125€ 114 771€ 94 224€ 96 342€ 93 550€ 100 621€ 73 585€ 71 097€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
96 772€ 88 838€ 62 295€ 61 425€ 54 426€ 39 412€ 31 896€ 33 235€ 31 664€ 31 524€ 24 004€ 23 580€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 27€ 60€ 199€ 239€ 239€
15
527
Zákonné sociálne náklady
15 901€ 13 714€ 10 723€ 15 353€ 7 339€ 5 504€ 5 770€ 4 172€ 21 423€ 3 086€ 2 462€ 2 198€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
600€ 5 684€ 482€ 567€ 578€ 3 570€ 7 346€ 359€ 176€ 755€ 796€ 625€
20
538
Ostatné dane a poplatky
600€ 5 684€ 482€ 567€ 578€ 3 570€ 7 346€ 359€ 176€ 755€ 796€ 625€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
10 702€ 19 621€ 93 419€ 16 093€ 48 174€ 28 545€ 68 914€ 100 099€ 335 255€ 29 790€ 41 425€ 60 805€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 5 628€ 57 425€ 265 857€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
364€ 319€ 820€ 0€ 22 614€ 0€ 0€ 1 434€ 175€ 0€ 0€ 12 249€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9€ 1€ 1 391€ 1 203€ 18 060€ 0€ 332€ 0€ 0€ 16€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 329€ 19 302€ 92 599€ 16 092€ 24 169€ 27 342€ 45 226€ 41 240€ 68 891€ 29 790€ 41 425€ 48 540€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
116 795€ 90 825€ 183 213€ 147 254€ 140 185€ 132 033€ 113 711€ 99 690€ 104 460€ 82 486€ 60 055€ 42 126€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
112 031€ 89 325€ 118 961€ 106 381€ 110 618€ 102 533€ 96 860€ 87 366€ 97 321€ 80 333€ 60 055€ 42 126€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 764€ 1 500€ 64 252€ 40 873€ 29 567€ 29 500€ 16 851€ 12 324€ 7 139€ 2 153€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 000€ 1 500€ 51 500€ 31 500€ 23 000€ 29 500€ 16 851€ 12 324€ 7 139€ 2 153€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
764€ 12 752€ 9 373€ 6 567€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
287 388€ 24 857€ 29 668€ 27 141€ 39 426€ 33 424€ 37 131€ 35 582€ 31 925€ 32 087€ 28 904€ 21 781€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
268 275€ 0€ 5 985€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
15 069€ 17 381€ 18 903€ 19 518€ 28 438€ 27 834€ 29 446€ 30 289€ 25 961€ 28 295€ 24 839€ 13 760€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 044€ 7 476€ 10 765€ 7 623€ 5 002€ 5 590€ 7 685€ 5 293€ 5 964€ 3 792€ 4 065€ 8 021€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
18 597€ 14 241€ 21 751€ 24 756€ 21 376€ 27 378€ 20 771€ 37 667€ 49 267€ 53 424€ 52 249€ 48 212€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 702€ 14 241€ 15 891€ 17 175€ 13 276€ 19 546€ 14 421€ 32 397€ 44 310€ 46 746€ 44 060€ 41 272€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
260€ 74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
12 895€ 5 600€ 7 506€ 8 100€ 7 832€ 6 350€ 5 270€ 4 957€ 6 678€ 8 189€ 6 940€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 013 683€ 712 800€ 732 771€ 648 984€ 637 290€ 491 827€ 507 615€ 522 237€ 849 979€ 444 103€ 371 308€ 361 311€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
41 356€ 25 393€ 19 881€ 20 728€ 22 473€ 292€ 1 120€ 1 669€ 42 146€ 38 898€ 16 109€ 100€
67
602
Tržby z predaja služieb
41 356€ 25 393€ 19 881€ 20 728€ 22 148€ 112€ 159€ 103€ 5 495€ 7 816€ 80€ 100€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 325€ 180€ 961€ 1 566€ 36 651€ 31 082€ 16 029€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
583 602€ 529 201€ 538 102€ 500 309€ 445 579€ 381 514€ 354 865€ 278 299€ 277 760€ 236 264€ 279 903€ 294 740€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
572 235€ 515 940€ 476 228€ 488 418€ 408 395€ 368 128€ 340 648€ 266 930€ 266 861€ 222 217€ 266 378€ 284 348€
82
633
Výnosy z poplatkov
11 366€ 13 262€ 61 874€ 11 891€ 37 184€ 13 386€ 14 217€ 11 369€ 10 899€ 14 047€ 13 525€ 10 392€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
14 589€ 28 436€ 21 980€ 18 315€ 25 472€ 17 049€ 35 797€ 135 632€ 307 111€ 19 433€ 34 563€ 20 613€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 11 594€ 4 128€ 284 000€ 0€ 23 263€ 996€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 138€ 536€ 3 175€ 1 374€ 800€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
74€ 0€ 50€ 0€ 0€ 271€ 366€ 153€ 272€ 252€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 589€ 28 363€ 21 980€ 18 315€ 25 422€ 17 049€ 24 203€ 131 096€ 22 209€ 16 105€ 9 654€ 18 565€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
51 500€ 9 373€ 21 653€ 10 085€ 16 551€ 12 324€ 7 139€ 2 153€ 0€ 0€ 1 368€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
51 500€ 9 373€ 21 653€ 10 085€ 16 551€ 12 324€ 7 139€ 2 153€ 0€ 0€ 1 368€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 7 139€ 2 153€ 0€ 0€ 1 368€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 500€ 15 086€ 10 085€ 16 551€ 12 324€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 373€ 6 567€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
26 836€ 3 233€ 8€ 4€ 9 018€ 13€ 24€ 18€ 33€ 20€ 30€ 2 402€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
26 836€ 0€ 9 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 8€ 4€ 18€ 13€ 24€ 18€ 33€ 20€ 30€ 42€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3 233€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 327€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 993€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 993€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
239 591€ 110 078€ 75 073€ 76 711€ 104 334€ 93 482€ 92 483€ 99 253€ 154 300€ 110 630€ 72 908€ 66 065€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
189 510€ 71 527€ 21 408€ 26 582€ 50 659€ 36 685€ 44 617€ 61 110€ 119 420€ 71 041€ 52 773€ 47 981€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
50 081€ 37 586€ 51 028€ 45 938€ 50 057€ 47 979€ 45 574€ 36 543€ 34 158€ 8 011€ 5 210€ 4 056€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 694€ 12 693€ 11 954€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
23€ 292€ 111€ 48€ 200€ 0€ 0€ 16 007€ 1 700€ 337€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
965€ 2 615€ 3 899€ 3 507€ 8 770€ 2 092€ 1 600€ 722€ 2 877€ 532€ 1 737€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
957 473€ 696 342€ 664 416€ 637 720€ 616 962€ 508 902€ 496 613€ 522 011€ 784 496€ 405 245€ 403 513€ 385 288€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-56 210€ -16 459€ -68 354€ -11 264€ -20 328€ 17 075€ -11 003€ -227€ -65 483€ -38 858€ 32 205€ 23 977€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 3€ 13€ 4€ 3€ 565€ 3€ 4€ 7€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-56 210€ -16 459€ -68 355€ -11 265€ -20 331€ 17 062€ -11 007€ -229€ -66 048€ -38 861€ 32 201€ 23 970€