Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 110 708€ 2 055 586€ 2 075 470€ 1 642 988€ 1 655 294€ 1 150 602€ 1 199 429€ 1 182 533€ 1 106 148€ 872 403€ 858 466€ 573 850€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 026 460€ 1 971 581€ 2 014 683€ 1 533 237€ 1 590 384€ 1 071 080€ 1 102 377€ 1 129 677€ 1 039 592€ 812 553€ 802 454€ 441 056€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 1 569€ 3 662€ 5 755€ 7 848€ 9 942€ 12 035€ 14 128€ 16 222€ 16 147€ 61€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 1 569€ 3 662€ 5 755€ 7 848€ 9 942€ 12 035€ 14 128€ 16 222€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 147€ 61€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 026 460€ 1 970 013€ 2 011 021€ 1 527 481€ 1 582 536€ 963 592€ 992 797€ 1 018 003€ 925 825€ 796 406€ 802 393€ 441 056€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
18 725€ 7 650€ 7 650€ 7 650€ 7 650€ 7 650€ 7 650€ 7 650€ 7 650€ 7 137€ 7 137€ 7 137€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 863 717€ 1 881 892€ 1 964 022€ 1 482 527€ 1 535 418€ 904 631€ 941 827€ 972 116€ 719 046€ 717 454€ 749 190€ 362 372€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
109 843€ 2 419€ 4 199€ 7 261€ 10 216€ 4 187€ 283€ 589€ 1 355€ 2 274€ 9 085€ 17 265€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 836€ 1 749€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
5 184€ 5 942€ 4 533€ 4 114€ 3 322€ 2 888€ 3 332€ 3 299€ 3 699€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
2 187€ 3 437€ 4 687€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
26 803€ 68 674€ 25 930€ 25 930€ 25 930€ 44 237€ 39 705€ 34 349€ 194 075€ 69 541€ 36 145€ 52 533€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
0€ 0€ 0€ 0€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
83 129€ 83 210€ 59 170€ 108 834€ 63 632€ 79 019€ 96 203€ 52 194€ 66 389€ 59 715€ 55 877€ 132 659€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 780€ 780€ 740€ 740€ 884€ 906€ 906€ 906€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 780€ 780€ 740€ 740€ 884€ 906€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 906€ 906€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
19 691€ 21 427€ 23 472€ 25 347€ 23 581€ 24 853€ 27 469€ 30 037€ 32 680€ 35 215€ 34 513€ 37 091€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ 3€ 0€ 1€ 2€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
19 691€ 21 427€ 23 472€ 25 347€ 23 581€ 24 853€ 27 449€ 30 036€ 32 677€ 35 215€ 34 512€ 37 089€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 390€ 0€ 667€ 651€
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 378€ 0€ 642€ 642€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 25€ 9€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
18 484€ 22 250€ 19 560€ 25 914€ 20 607€ 17 477€ 7 929€ 8 147€ 3 532€ 5 397€ 1 256€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
10 463€ 11 682€ 9 947€ 10 625€ 10 866€ 5 407€ 4 035€ 4 080€ 0€ 642€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 81€ 81€ 81€ 0€ 22€ 0€ 17€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 1 357€ 5 508€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
4 628€ 6 882€ 6 035€ 5 096€ 4 913€ 5 226€ 1 806€ 2 235€ 2 262€ 1 336€ 335€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 226€ 2 057€ 2 968€ 3 341€ 1 788€ 924€ 1 787€ 1 795€ 329€ 662€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 200€ 35€ 25€ 0€ 0€ 123€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 149€ 149€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 27€ 27€ 27€ 27€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 792€ 1 238€ 921€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
96€ 331€ 331€ 399€ 975€ 304€ 178€ 12€ 0€ 25€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
1 071€ 1 071€ 218€ 6 321€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 328€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
44 955€ 39 533€ 16 138€ 56 793€ 18 665€ 35 949€ 60 064€ 13 126€ 23 881€ 18 197€ 18 535€ 94 917€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 146€ 932€ 1 678€ 1 197€ 1 572€ 387€ 707€ 332€ 0€ 426€ 100€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
368€ 196€ 114€ 0€ 26€ 15€ 87€ 20€ 441€ 140€ 302€ 13€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
43 441€ 38 405€ 14 347€ 55 596€ 17 066€ 35 547€ 59 270€ 12 774€ 23 440€ 0€ 18 133€ 94 904€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 631€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 118€ 794€ 1 617€ 917€ 1 278€ 503€ 849€ 662€ 167€ 135€ 135€ 135€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 118€ 794€ 1 617€ 917€ 1 278€ 503€ 849€ 662€ 167€ 135€ 135€ 135€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 110 708€ 2 055 586€ 2 075 470€ 1 642 988€ 1 655 294€ 1 150 602€ 1 199 429€ 1 182 533€ 1 106 148€ 872 403€ 858 466€ 573 850€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
189 041€ 209 562€ 226 712€ 250 066€ 262 373€ 340 767€ 359 746€ 552 101€ 564 180€ 486 905€ 496 073€ 427 567€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
189 041€ 209 562€ 226 712€ 250 066€ 262 373€ 340 767€ 359 746€ 552 101€ 564 180€ 486 905€ 496 073€ 427 567€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
209 267€ 226 619€ 249 945€ 262 370€ 340 997€ 356 599€ 372 114€ 565 107€ 573 708€ 498 050€ 502 856€ 439 655€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-20 226€ -17 057€ -23 234€ -12 304€ -78 624€ -15 832€ -12 368€ -13 006€ -9 528€ -11 145€ -6 783€ -12 088€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
210 292€ 156 924€ 126 314€ 108 490€ 71 026€ 94 569€ 112 181€ 64 725€ 233 564€ 84 769€ 44 880€ 80 133€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
960€ 960€ 960€ 960€ 960€ 4 583€ 9 599€ 5 814€ 4 043€ 3 060€ 3 511€ 1 626€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 143€ 5 214€ 4 043€ 0€ 3 511€ 1 626€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
960€ 960€ 960€ 960€ 960€ 4 531€ 9 456€ 600€ 0€ 3 060€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
18 740€ 22 833€ 376€ 40 202€ 118€ 5 408€ 51 964€ 6 908€ 12 604€ 7 202€ 13 881€ 3 381€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
18 740€ 22 833€ 376€ 40 202€ 118€ 5 408€ 51 964€ 6 908€ 12 604€ 7 082€ 13 881€ 3 381€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
837€ 692€ 443€ 237€ 0€ 230€ 350€ 677€ 727€ 631€ 637€ 476€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
837€ 692€ 443€ 237€ 0€ 230€ 350€ 677€ 727€ 631€ 545€ 384€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92€ 92€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
14 484€ 53 784€ 13 934€ 17 835€ 19 509€ 46 179€ 9 000€ 8 056€ 166 300€ 24 035€ 375€ 74 650€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
3 034€ 43 529€ 4 541€ 1 015€ 3 657€ 8 668€ 2 165€ 1 599€ 164 428€ 15 159€ 375€ 74 650€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
191€ 24€ 24€ 26€ 6€ 41€ 17€ 14€ 0€ 91€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
6 399€ 6 338€ 4 660€ 6 188€ 4 504€ 7 417€ 3 971€ 3 692€ 1 872€ 5 720€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 47€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 845€ 3 159€ 3 366€ 3 810€ 2 604€ 3 070€ 2 425€ 2 290€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 014€ 688€ 1 297€ 993€ 449€ 1 207€ 422€ 461€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 5 803€ 8 290€ 25 776€ 0€ 0€ 0€ 3 065€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
175 272€ 78 654€ 110 602€ 49 256€ 50 439€ 38 169€ 41 269€ 43 269€ 49 890€ 49 841€ 26 476€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
78 654€ 0€ 84 485€ 49 256€ 50 439€ 38 169€ 41 269€ 43 269€ 49 784€ 49 841€ 26 476€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
96 618€ 78 654€ 26 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 106€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 711 375€ 1 689 100€ 1 722 444€ 1 284 433€ 1 321 895€ 715 266€ 727 501€ 565 708€ 308 404€ 300 729€ 317 513€ 66 150€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 711 375€ 1 689 100€ 1 722 444€ 1 284 433€ 1 321 895€ 715 266€ 727 501€ 565 708€ 308 404€ 300 729€ 317 513€ 66 150€