Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
24 592€ 24 350€ 30 550€ 29 898€ 27 068€ 15 830€ 26 023€ 17 262€ 16 423€ 14 642€ 19 033€ 25 343€
02
501
Spotreba materiálu
8 853€ 5 740€ 9 906€ 10 912€ 12 920€ 5 403€ 9 879€ 6 354€ 8 413€ 8 889€ 9 927€ 16 447€
03
502
Spotreba energie
15 739€ 18 610€ 20 644€ 18 985€ 14 148€ 10 427€ 16 144€ 10 908€ 8 010€ 5 753€ 9 106€ 8 896€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
22 880€ 21 800€ 33 863€ 28 093€ 48 869€ 26 312€ 19 322€ 35 512€ 114 640€ 20 639€ 22 855€ 242 810€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€ 0€ 1 857€ 0€
08
512
Cestovné
2 064€ 721€ 1 313€ 1 723€ 1 726€ 1 448€ 1 101€ 383€ 1 346€ 2 536€ 1 505€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
722€ 627€ 1 074€ 933€ 1 180€ 765€ 474€ 164€ 10€ 141€ 172€ 82€
10
518
Ostatné služby
20 094€ 20 452€ 31 476€ 25 436€ 45 963€ 24 099€ 17 747€ 34 965€ 112 487€ 17 962€ 19 321€ 242 728€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
121 566€ 111 332€ 96 222€ 93 083€ 93 258€ 80 758€ 77 207€ 82 499€ 89 607€ 76 478€ 71 600€ 69 767€
12
521
Mzdové náklady
88 570€ 82 041€ 70 158€ 67 657€ 68 654€ 59 972€ 56 552€ 60 484€ 65 904€ 52 622€ 53 017€ 51 458€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
30 004€ 26 225€ 23 525€ 22 855€ 22 730€ 19 366€ 19 019€ 20 063€ 21 615€ 15 978€ 16 547€ 17 240€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 868€ 861€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 992€ 3 067€ 2 540€ 2 480€ 1 874€ 1 420€ 1 635€ 1 952€ 2 088€ 7 010€ 1 175€ 1 069€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
426€ 218€ 213€ 192€ 172€ 336€ 296€ 107€ 207€ 106€ 252€ 212€
20
538
Ostatné dane a poplatky
426€ 218€ 213€ 192€ 172€ 336€ 296€ 107€ 207€ 106€ 252€ 212€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 583€ 552€ 828€ 421€ 1 467€ 1 617€ 7 701€ 2 092€ 6 665€ 2 582€ 442€ 1 851€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 313€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 82€ 495€ 0€ 150€ 3€ 6 441€ 428€ 5€ 0€ 165€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 300€ 642€ 0€ 642€ 233€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 579€ 470€ 303€ 417€ 1 017€ 973€ 1 259€ 1 012€ 1 527€ 269€ 277€ 1 851€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 900€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
103 419€ 93 566€ 66 154€ 63 295€ 49 309€ 45 769€ 47 424€ 38 903€ 33 644€ 39 087€ 36 602€ 24 940€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 310€ 92 606€ 65 194€ 62 335€ 48 349€ 41 186€ 39 827€ 33 090€ 29 652€ 36 027€ 33 091€ 24 940€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 109€ 960€ 960€ 960€ 960€ 4 583€ 7 598€ 5 814€ 3 992€ 3 060€ 3 511€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 143€ 5 214€ 3 543€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
960€ 960€ 960€ 960€ 960€ 4 531€ 7 455€ 600€ 0€ 3 060€ 3 511€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 449€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
7 153€ 6 808€ 5 522€ 5 427€ 101 821€ 3 987€ 3 321€ 3 281€ 3 981€ 3 030€ 1 354€ 495€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 97 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
2 425€ 2 053€ 1 641€ 1 024€ 1 457€ 1 119€ 1 164€ 1 623€ 1 974€ 1 036€ 623€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 728€ 4 755€ 3 881€ 4 403€ 2 819€ 2 867€ 2 157€ 1 658€ 2 007€ 1 994€ 731€ 495€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
50 580€ 49 545€ 51 103€ 43 068€ 47 571€ 39 888€ 37 360€ 33 256€ 34 560€ 29 780€ 30 764€ 30 815€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
50 506€ 49 434€ 50 316€ 41 882€ 47 502€ 39 504€ 36 997€ 32 756€ 33 413€ 29 710€ 29 733€ 30 483€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
74€ 112€ 87€ 104€ 69€ 84€ 63€ 0€ 0€ 70€ 0€ 332€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 700€ 1 082€ 0€ 300€ 300€ 500€ 1 147€ 0€ 1 031€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
333 199€ 308 172€ 284 455€ 263 476€ 369 537€ 214 497€ 218 653€ 212 912€ 299 727€ 186 344€ 182 902€ 396 233€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
21 299€ 18 151€ 18 828€ 21 972€ 15 200€ 13 227€ 9 683€ 10 607€ 12 892€ 4 664€ 6 331€ 19 313€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
20 672€ 18 049€ 18 732€ 21 846€ 14 977€ 6 821€ 6 271€ 6 331€ 7 209€ 9€ 789€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
627€ 102€ 96€ 126€ 222€ 6 382€ 3 364€ 4 253€ 5 683€ 4 595€ 5 392€ 19 313€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 48€ 22€ 0€ 60€ 150€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
194 896€ 176 435€ 170 929€ 162 937€ 151 022€ 136 172€ 136 904€ 115 520€ 124 458€ 97 148€ 123 454€ 139 486€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
188 893€ 172 020€ 166 879€ 158 358€ 147 470€ 129 974€ 132 770€ 112 255€ 120 130€ 94 067€ 120 989€ 136 356€
82
633
Výnosy z poplatkov
6 003€ 4 415€ 4 050€ 4 579€ 3 552€ 6 197€ 4 134€ 3 265€ 4 328€ 3 081€ 2 465€ 3 130€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
20 557€ 6 916€ 10 251€ 4 418€ 23 589€ 6 186€ 14 504€ 7 207€ 5 367€ 8 075€ 12 125€ 3 361€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 700€ 2 491€ 516€ 0€ 2 428€ 433€ 543€ 0€ 0€ 2 799€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 125€ 98€ 151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20€ 0€ 16€ 10€ 0€ 50€ 50€ 10€ 60€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
18 837€ 4 300€ 9 637€ 4 251€ 21 151€ 5 753€ 13 910€ 7 157€ 5 357€ 5 216€ 12 125€ 3 361€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
960€ 960€ 960€ 960€ 4 583€ 9 599€ 3 813€ 4 043€ 3 060€ 3 511€ 1 626€ 2 222€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
960€ 960€ 960€ 960€ 4 583€ 9 599€ 3 813€ 4 043€ 3 060€ 3 511€ 1 626€ 2 222€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 52€ 143€ 0€ 500€ 2 758€ 2 765€ 1 626€ 2 222€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
960€ 960€ 960€ 960€ 4 531€ 9 456€ 3 813€ 3 543€ 302€ 746€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 9 790€ 3€ 4€ 16€ 7€ 15€ 21€ 541€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 9 757€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 3€ 4€ 16€ 7€ 15€ 21€ 53€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 488€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
75 260€ 88 653€ 60 254€ 60 886€ 86 728€ 33 479€ 41 379€ 62 518€ 144 416€ 61 789€ 32 590€ 219 232€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
18 385€ 20 693€ 13 376€ 15 865€ 36 147€ 9 319€ 11 686€ 45 686€ 131 526€ 55 473€ 18 860€ 213 216€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 749€ 13 906€ 11 784€ 11 501€ 9 889€ 7 049€ 6 959€ 6 374€ 6 180€ 0€ 8 850€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 11 835€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
32 943€ 42 995€ 23 797€ 22 090€ 10 333€ 7 982€ 7 982€ 1 995€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 176€ 2 866€ 3 323€ 2 912€ 8 663€ 2 875€ 8 584€ 2 115€ 1 660€ 1 200€ 50€ 1 493€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 138€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
8 007€ 8 193€ 7 974€ 8 518€ 9 861€ 6 254€ 6 169€ 6 347€ 5 050€ 5 116€ 4 692€ 4 523€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
312 973€ 291 115€ 261 221€ 251 172€ 290 913€ 198 666€ 206 285€ 199 911€ 290 200€ 175 202€ 176 147€ 384 155€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-20 226€ -17 057€ -23 234€ -12 304€ -78 624€ -15 831€ -12 367€ -13 001€ -9 527€ -11 142€ -6 755€ -12 078€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 5€ 1€ 3€ 28€ 10€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-20 226€ -17 057€ -23 234€ -12 304€ -78 624€ -15 832€ -12 368€ -13 006€ -9 528€ -11 145€ -6 783€ -12 088€