Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
8 331€ 6 551€ 6 936€ 5 088€ 8 920€ 4 476€ 4 035€ 5 795€ 5 770€ 4 775€ 7 303€ 6 305€
02
501
Spotreba materiálu
3 692€ 2 859€ 2 380€ 1 120€ 1 772€ 1 080€ 1 138€ 1 011€ 1 789€ 1 330€ 2 692€ 2 672€
03
502
Spotreba energie
4 639€ 3 692€ 4 556€ 3 968€ 7 148€ 3 396€ 2 897€ 4 784€ 3 981€ 3 445€ 4 611€ 3 633€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
8 262€ 14 467€ 8 102€ 8 193€ 5 452€ 4 915€ 4 370€ 7 686€ 8 477€ 6 634€ 8 715€ 8 378€
07
511
Opravy a udržiavanie
156€ 129€ 965€ 0€ 0€ 24€ 15€ 752€ 3 574€ 0€ 392€ 0€
08
512
Cestovné
534€ 120€ 103€ 89€ 19€ 496€ 167€ 25€ 138€ 1 180€ 1 243€ 1 699€
09
513
Náklady na reprezentáciu
480€ 244€ 308€ 307€ 289€ 786€ 932€ 2 670€ 367€ 753€ 1 365€ 577€
10
518
Ostatné služby
7 092€ 13 975€ 6 726€ 7 798€ 5 143€ 3 610€ 3 256€ 4 239€ 4 398€ 4 701€ 5 715€ 6 102€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
37 126€ 30 117€ 30 663€ 27 679€ 27 399€ 26 821€ 24 730€ 22 682€ 26 705€ 20 182€ 27 055€ 23 458€
12
521
Mzdové náklady
27 631€ 22 212€ 22 773€ 20 573€ 20 290€ 19 186€ 17 850€ 17 049€ 20 921€ 14 743€ 20 366€ 17 722€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
9 362€ 7 105€ 7 697€ 6 968€ 7 088€ 7 614€ 6 306€ 5 605€ 5 759€ 5 251€ 6 533€ 5 703€
15
527
Zákonné sociálne náklady
133€ 800€ 194€ 137€ 21€ 21€ 574€ 28€ 25€ 188€ 156€ 33€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 259€ 286€ 206€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 259€ 286€ 206€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
475€ 691€ 90€ 0€ 3 481€ 0€ 141€ 38€ 28€ 1 086€ 17 211€ 63€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
475€ 148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 28€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 543€ 90€ 0€ 119€ 0€ 131€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 265€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 3 361€ 0€ 10€ 8€ 0€ 1 086€ 940€ 63€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
12 702€ 13 062€ 9 945€ 9 945€ 9 945€ 9 945€ 12 153€ 11 855€ 13 664€ 9 450€ 10 371€ 19 451€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 702€ 13 062€ 9 945€ 9 945€ 9 945€ 9 945€ 9 945€ 9 945€ 11 936€ 9 450€ 9 450€ 18 497€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 207€ 1 910€ 1 728€ 0€ 921€ 954€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 207€ 1 910€ 1 728€ 0€ 921€ 954€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 118€ 1 178€ 1 267€ 1 403€ 3 248€ 1 230€ 1 194€ 1 406€ 1 480€ 1 566€ 1 845€ 2 343€
42
562
Úroky
602€ 750€ 715€ 632€ 709€ 757€ 750€ 890€ 1 050€ 899€ 1 058€ 1 853€
47
568
Ostatné finančné náklady
517€ 428€ 552€ 772€ 2 540€ 473€ 445€ 515€ 430€ 667€ 787€ 490€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
516€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 100€ 2 100€ 0€ 425€ 1 759€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
500€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 2 100€ 0€ 425€ 1 759€
61
587
Náklady na ostatné transfery
16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
68 530€ 66 583€ 57 004€ 52 309€ 58 445€ 47 388€ 46 624€ 53 562€ 58 224€ 43 952€ 73 211€ 61 963€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 4 222€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 4 222€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
66 343€ 61 798€ 54 778€ 54 230€ 49 927€ 47 256€ 45 561€ 41 479€ 37 377€ 33 897€ 37 058€ 42 175€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
66 013€ 61 618€ 54 534€ 54 062€ 49 857€ 47 193€ 45 446€ 39 228€ 37 357€ 33 708€ 36 710€ 40 252€
82
633
Výnosy z poplatkov
330€ 180€ 245€ 169€ 70€ 63€ 116€ 2 251€ 20€ 189€ 348€ 1 923€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
582€ 819€ 714€ 955€ 715€ 912€ 685€ 1 642€ 3 009€ 2 464€ 2 281€ 2 267€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
582€ 819€ 714€ 955€ 715€ 912€ 685€ 1 642€ 3 009€ 2 464€ 2 258€ 2 199€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 061€ 1 728€ 0€ 614€ 7 925€ 1 560€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 061€ 1 728€ 0€ 614€ 7 925€ 1 560€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 761€ 0€ 0€ 614€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 1 728€ 0€ 0€ 622€ 1 560€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 303€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
271€ 597€ 1€ 2€ 72€ 2€ 71€ 74€ 12€ 3€ 6€ 249€
102
662
Úroky
175€ 9€ 1€ 2€ 1€ 2€ 2€ 1€ 0€ 3€ 6€ 5€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 588€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 244€
108
668
Ostatné finančné výnosy
32€ 0€ 0€ 0€ 71€ 0€ 69€ 73€ 12€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
0€ 0€ 0€ 1 186€ 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 1 186€ 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
12 403€ 10 661€ 10 256€ 9 764€ 9 656€ 13 859€ 11 482€ 12 145€ 15 471€ 12 712€ 40 632€ 101 768€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 096€ 8 243€ 7 838€ 7 346€ 7 237€ 11 440€ 9 064€ 9 727€ 12 960€ 10 790€ 24 512€ 98 249€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 308€ 2 418€ 2 419€ 2 419€ 2 419€ 2 419€ 2 419€ 2 419€ 2 511€ 1 922€ 16 120€ 124€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 395€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
79 598€ 73 875€ 65 750€ 66 137€ 61 295€ 62 225€ 59 861€ 57 068€ 55 869€ 49 690€ 88 023€ 152 241€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
11 068€ 7 292€ 8 746€ 13 828€ 2 850€ 14 838€ 13 238€ 3 505€ -2 355€ 5 738€ 14 812€ 90 278€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
11 068€ 7 292€ 8 746€ 13 828€ 2 850€ 14 838€ 13 238€ 3 505€ -2 355€ 5 738€ 14 812€ 90 278€