Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Ihľany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 922 880€ 6 413 113€ 6 418 721€ 6 501 994€ 6 686 276€ 6 421 505€ 6 543 234€ 6 584 360€ 5 794 072€ 5 402 321€ 5 461 680€ 5 088 773€ 4 570 807€ 4 588 347€ 4 482 575€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 967 832€ 5 512 349€ 5 617 747€ 5 721 037€ 5 765 153€ 5 590 468€ 5 653 356€ 6 260 902€ 5 301 375€ 5 238 624€ 5 310 685€ 4 842 638€ 4 312 168€ 4 330 167€ 4 338 890€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
30 187€ 35 680€ 28 830€ 27 750€ 22 275€ 4 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53€ 374€ 695€ 1 016€ 1 337€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53€ 374€ 695€ 1 016€ 1 337€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
30 187€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 35 680€ 28 830€ 27 750€ 22 275€ 4 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 754 515€ 5 293 538€ 5 410 786€ 5 515 156€ 5 564 747€ 5 407 413€ 5 475 225€ 6 082 771€ 5 123 244€ 5 060 493€ 5 132 501€ 4 664 133€ 4 133 342€ 4 150 999€ 4 159 401€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 136 723€ 3 120 154€ 3 120 171€ 3 120 105€ 3 120 648€ 3 119 680€ 3 119 933€ 3 120 138€ 2 815 054€ 2 815 822€ 2 815 896€ 2 815 912€ 2 815 912€ 2 815 951€ 2 818 969€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 931 745€ 2 042 650€ 2 153 809€ 2 263 196€ 2 353 958€ 2 232 794€ 2 307 513€ 2 836 878€ 2 240 600€ 2 174 254€ 1 765 627€ 1 161 290€ 1 211 241€ 1 262 367€ 1 249 653€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
75 677€ 78 900€ 86 266€ 92 562€ 6 907€ 8 357€ 11 697€ 23 314€ 2 480€ 2 826€ 3 448€ 1 871€ 3 461€ 753€ 1 646€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 1 042€ 1 689€ 3 969€ 6 665€ 7 569€ 11 015€ 14 461€ 17 907€ 21 353€ 14 384€ 16 163€ 2 787€ 5 827€ 8 865€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
610 370€ 50 792€ 48 851€ 35 324€ 76 570€ 39 012€ 25 067€ 38 395€ 47 203€ 46 237€ 533 147€ 668 897€ 99 941€ 66 101€ 80 268€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
183 131€ 183 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 152€ 178 152€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 178 131€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 178 152€ 178 152€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
951 807€ 896 904€ 798 179€ 777 740€ 917 834€ 828 573€ 887 186€ 322 284€ 491 628€ 163 095€ 149 905€ 244 379€ 257 074€ 256 104€ 142 122€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
18 367€ 12 468€ 10 371€ 4 745€ 3 141€ 3 911€ 4 091€ 2 846€ 806€ 1 156€ 2 629€ 1 656€ 1 172€ 3 760€ 3 595€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
16 147€ 9 165€ 8 618€ 3 774€ 1 730€ 3 911€ 3 602€ 2 796€ 806€ 1 156€ 2 247€ 1 535€ 980€ 2 184€ 2 661€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
2 220€ 3 302€ 1 753€ 970€ 1 411€ 489€ 51€ 0€ 0€ 382€ 121€ 192€ 1 576€ 934€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
408 097€ 429 554€ 451 645€ 479 497€ 521 290€ 538 689€ 573 804€ 27 547€ 37 856€ 28 615€ 31 345€ 34 076€ 36 807€ 39 538€ 42 269€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
408 097€ 429 554€ 451 645€ 479 497€ 507 873€ 536 390€ 564 907€ 23 152€ 25 883€ 28 614€ 31 345€ 34 076€ 36 807€ 39 538€ 42 269€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 13 416€ 2 299€ 8 897€ 4 395€ 11 973€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
109 259€ 90 101€ 86 391€ 76 670€ 124 653€ 95 121€ 93 528€ 56 583€ 370 267€ 47 732€ 58 752€ 77 598€ 103 172€ 142 235€ 43 736€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
63 470€ 32 419€ 30 657€ 52 104€ 44 443€ 36 679€ 39 668€ 36 135€ 40 723€ 32 430€ 37 844€ 62 968€ 42 747€ 46 451€ 6 477€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 95€ 0€ 813€ 1 440€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
7 072€ 416€ 2 741€ 1 318€ 737€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
31 478€ 50 457€ 46 614€ 19 414€ 16 455€ 15 119€ 13 090€ 15 077€ 16 528€ 12 834€ 13 839€ 13 310€ 13 818€ 15 774€ 20 370€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 731€ 1 448€ 1 220€ 1 420€ 1 327€ 1 251€ 1 268€ 1 054€ 1 364€ 899€ 1 573€ 1 008€ 1 376€ 1 256€ 1 148€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
137€ 34€ 69€ 109€ 69€ 65€ 1 229€ 102€ 86€ 129€ 85€ 54€ 45€ 76€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 274€ 0€ 0€ 42 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
5 371€ 4 365€ 5 089€ 2 305€ 61 623€ 38 733€ 38 179€ 4 216€ 268 517€ 0€ 5 382€ 258€ 45 186€ 78 678€ 15 741€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
416 084€ 364 781€ 249 772€ 216 829€ 268 671€ 190 773€ 215 683€ 234 907€ 82 498€ 85 492€ 57 180€ 130 749€ 115 723€ 70 571€ 52 522€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 903€ 2 782€ 3 315€ 4 782€ 2 661€ 4 015€ 2 334€ 1 467€ 2 486€ 935€ 1 700€ 1 307€ 1 665€ 871€ 140€
087
2.
Ceniny (213)
2 298€ 1 487€ 1 720€ 65€ 34€ 77€ 74€ 45€ 29€ 39€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
410 883€ 360 513€ 244 738€ 211 981€ 265 976€ 186 681€ 213 275€ 233 396€ 79 984€ 84 517€ 55 447€ 129 442€ 114 058€ 69 700€ 52 382€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 200€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 200€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 80€ 80€ 400€ 200€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 80€ 80€ 400€ 200€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
3 241€ 3 861€ 2 795€ 3 217€ 3 289€ 2 464€ 2 693€ 1 174€ 1 070€ 602€ 1 089€ 1 756€ 1 565€ 2 076€ 1 563€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 241€ 3 861€ 2 795€ 3 217€ 3 289€ 2 464€ 2 693€ 1 174€ 1 070€ 602€ 1 089€ 1 756€ 1 565€ 2 076€ 1 563€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 922 880€ 6 413 113€ 6 418 721€ 6 501 994€ 6 686 276€ 6 421 505€ 6 543 234€ 6 584 360€ 5 794 072€ 5 402 321€ 5 461 680€ 5 088 773€ 4 570 807€ 4 588 347€ 4 482 575€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 667 190€ 4 652 622€ 4 588 703€ 4 523 274€ 4 507 471€ 4 504 246€ 4 496 554€ 4 473 791€ 4 135 938€ 4 076 430€ 4 092 780€ 4 077 558€ 4 115 827€ 4 114 577€ 4 108 627€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
4 667 190€ 4 652 622€ 4 588 703€ 4 523 274€ 4 507 471€ 4 504 246€ 4 496 554€ 4 473 791€ 4 135 938€ 4 076 430€ 4 092 780€ 4 077 558€ 4 115 827€ 4 114 577€ 4 108 627€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
4 658 387€ 4 590 062€ 4 527 014€ 4 508 982€ 4 504 240€ 4 496 554€ 4 477 805€ 4 135 465€ 4 076 430€ 4 092 064€ 4 077 559€ 4 117 180€ 4 114 144€ 4 116 896€ 4 104 310€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
8 803€ 62 561€ 61 688€ 14 292€ 3 231€ 7 692€ 18 749€ 338 326€ 59 509€ -15 634€ 15 222€ -39 622€ 1 683€ -2 319€ 4 317€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
714 191€ 370 966€ 365 156€ 448 067€ 633 822€ 361 979€ 420 023€ 623 907€ 701 217€ 417 573€ 674 485€ 756 785€ 187 931€ 193 091€ 89 844€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 168€ 4 900€ 4 999€ 4 966€ 8 033€ 7 911€ 31 597€ 32 602€ 32 006€ 62 621€ 74 502€ 112 714€ 88 614€ 106 068€ 16 549€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 800€ 26 892€ 27 671€ 49 028€ 0€ 90 765€ 76 208€ 92 881€ 6 367€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 732€ 831€ 798€ 3 913€ 4 791€ 3 997€ 4 110€ 2 434€ 3 478€ 63 547€ 2 650€ 2 283€ 2 432€ 1 602€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 168€ 4 168€ 4 168€ 4 168€ 4 120€ 3 120€ 1 800€ 1 600€ 1 900€ 10 116€ 10 955€ 19 299€ 10 123€ 10 755€ 8 580€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
214 776€ 15 108€ 6 577€ 24 067€ 0€ 0€ 0€ 0€ 621€ 448€ 32 068€ 33 148€ 2 254€ 4 979€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
214 776€ 15 108€ 6 577€ 24 067€ 0€ 0€ 0€ 0€ 621€ 448€ 32 068€ 33 148€ 2 254€ 4 979€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
204 936€ 214 887€ 224 553€ 233 291€ 245 143€ 254 266€ 262 696€ 272 653€ 281 993€ 291 263€ 306 049€ 146 999€ 143€ 60€ 6 649€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
203 585€ 213 676€ 223 422€ 233 196€ 243 025€ 252 790€ 262 435€ 271 997€ 281 633€ 290 908€ 305 747€ 145 885€ 0€ 0€ 6 435€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 350€ 1 211€ 1 131€ 94€ 2 118€ 1 476€ 261€ 656€ 359€ 354€ 302€ 1 114€ 143€ 60€ 214€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
263 584€ 108 344€ 66 899€ 68 544€ 180 642€ 92 537€ 96 423€ 102 846€ 52 206€ 62 682€ 58 627€ 312 875€ 66 026€ 84 709€ 61 667€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
158 665€ 8 599€ 5 631€ 6 481€ 7 708€ 4 347€ 6 165€ 8 270€ 12 907€ 18 225€ 29 085€ 265 589€ 17 464€ 33 994€ 20 173€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 52€ 14€ 35€ 6 723€ 412€ 0€ 7€ 3€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
10 161€ 10 059€ 10 059€ 9 857€ 9 862€ 9 645€ 9 562€ 9 458€ 9 191€ 9 191€ 0€ 0€ 0€ 3 256€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109€ 204€ 109€ 177€ 3 810€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
32 416€ 33 402€ 367€ 513€ 106 819€ 41 154€ 41 529€ 46 138€ 574€ 2 420€ 916€ 965€ 5 437€ 156€ 12 882€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
39 696€ 29 273€ 25 227€ 26 578€ 31 227€ 19 206€ 15 986€ 19 976€ 12 256€ 15 074€ 10 528€ 20 618€ 18 901€ 12 680€ 14 272€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
17 476€ 19 418€ 16 042€ 16 816€ 19 382€ 13 491€ 17 348€ 12 235€ 7 976€ 9 582€ 8 725€ 11 153€ 9 094€ 7 268€ 7 785€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 074€ 859€ 1 632€ 1 179€ 942€ 1 583€ 1 542€ 1 057€ 698€ 590€ 638€ 1 251€ 174€ 270€ 247€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 416€ 4 406€ 2 821€ 2 780€ 2 696€ 2 550€ 3 463€ 1 290€ 1 264€ 1 373€ 1 855€ 2 289€ 364€ 530€ 1 084€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
212€ 1 889€ 4 664€ 3 882€ 1 548€ 213€ 3 900€ 0€ 1 650€ 6 441€ 10 611€ 14 197€ 26 163€ 5 111€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
469€ 438€ 457€ 457€ 441€ 398€ 397€ 377€ 439€ 355€ 439€ 392€ 392€ 392€ 113€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
27 727€ 27 727€ 62 127€ 117 200€ 200 004€ 7 265€ 29 306€ 215 807€ 335 013€ 387€ 234 860€ 152 129€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 34 400€ 117 200€ 7 265€ 29 285€ 0€ 0€ 390€ 4 815€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 34 400€ 82 800€ 82 804€ 7 265€ 22 041€ 186 522€ 335 013€ 387€ 234 470€ 147 314€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
27 727€ 27 727€ 27 727€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 541 499€ 1 389 525€ 1 464 862€ 1 530 653€ 1 544 983€ 1 555 280€ 1 626 657€ 1 486 662€ 956 916€ 908 317€ 694 415€ 254 430€ 267 049€ 280 679€ 284 104€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 541 499€ 1 389 525€ 1 464 862€ 1 530 651€ 1 544 983€ 1 555 280€ 1 626 657€ 1 486 662€ 956 916€ 908 317€ 694 415€ 254 430€ 267 049€ 280 679€ 284 104€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€