Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Ihľany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
161 356€ 136 658€ 85 733€ 91 730€ 110 922€ 115 200€ 154 414€ 155 482€ 122 360€ 96 890€ 102 007€ 89 989€ 90 532€ 68 989€ 104 769€
02
501
Spotreba materiálu
109 206€ 109 420€ 59 012€ 65 627€ 87 534€ 90 183€ 130 709€ 129 171€ 89 923€ 67 712€ 72 080€ 63 039€ 61 595€ 39 961€ 76 845€
03
502
Spotreba energie
52 150€ 27 238€ 26 721€ 26 103€ 23 388€ 25 017€ 23 705€ 26 311€ 32 436€ 29 178€ 29 927€ 26 950€ 28 937€ 29 028€ 27 924€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
172 751€ 105 621€ 90 963€ 92 614€ 157 935€ 182 797€ 210 248€ 182 661€ 437 032€ 190 332€ 203 246€ 273 681€ 286 537€ 586 940€ 138 114€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 095€ 8 507€ 5 092€ 14 111€ 6 072€ 24 860€ 30 764€ 11 741€ 10 044€ 6 933€ 7 590€ 26 442€ 25 283€ 26 322€ 15 237€
08
512
Cestovné
1 134€ 60€ 234€ 1 328€ 956€ 655€ 748€ 237€ 1 561€ 1 275€ 681€ 136€ 200€ 513€ 239€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 604€ 2 368€ 1 941€ 3 747€ 4 963€ 8 656€ 2 898€ 3 034€ 1 845€ 1 227€ 1 416€ 1 066€ 1 957€ 2 044€ 691€
10
518
Ostatné služby
161 918€ 94 686€ 83 697€ 73 428€ 145 944€ 148 625€ 175 838€ 167 650€ 423 582€ 180 897€ 193 559€ 246 037€ 259 097€ 558 061€ 121 947€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
637 377€ 569 877€ 563 066€ 628 735€ 617 053€ 447 737€ 459 235€ 380 684€ 261 094€ 306 144€ 305 542€ 361 959€ 325 427€ 268 013€ 243 548€
12
521
Mzdové náklady
455 755€ 405 184€ 397 643€ 443 815€ 434 540€ 319 717€ 336 471€ 277 441€ 185 978€ 220 483€ 222 006€ 264 949€ 238 249€ 194 640€ 176 293€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
153 116€ 139 938€ 138 582€ 156 315€ 152 280€ 106 258€ 106 459€ 89 151€ 64 338€ 75 530€ 75 154€ 88 986€ 78 695€ 65 708€ 59 476€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 629€ 3 628€ 3 600€ 4 062€ 1 764€ 2 040€ 1 974€ 1 188€ 1 166€ 846€ 584€ 540€ 543€ 501€ 323€
15
527
Zákonné sociálne náklady
22 041€ 17 791€ 20 125€ 21 564€ 22 430€ 13 946€ 9 316€ 8 115€ 5 940€ 6 362€ 5 769€ 6 044€ 6 422€ 5 957€ 5 290€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 837€ 3 336€ 3 116€ 2 979€ 6 039€ 5 776€ 5 016€ 4 789€ 3 672€ 2 923€ 2 029€ 1 440€ 1 518€ 1 207€ 2 166€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
824€ 960€ 696€ 2 877€ 2 755€ 924€ 2 241€ 750€ 1 724€ 814€ 1 714€ 970€ 851€ 1 417€ 2 589€
18
531
Daň z motorových vozidiel
469€ 389€ 457€ 457€ 441€ 398€ 397€ 377€ 439€ 355€ 439€ 391€ 392€ 671€ 113€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
355€ 571€ 239€ 2 420€ 2 314€ 526€ 1 845€ 373€ 1 285€ 460€ 1 275€ 579€ 459€ 746€ 2 476€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
41 057€ 39 170€ 60 328€ 24 502€ 23 716€ 27 064€ 46 015€ 14 830€ 44 628€ 41 424€ 33 474€ 25 871€ 27 148€ 36 273€ 29 629€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 048€ 17€ 92€ 543€ 1 246€ 253€ 205€ 193€ 768€ 17 463€ 16€ 0€ 27€ 19 675€ 340€
23
542
Predaný materiál
213€ 3 034€ 294€ 235€ 33€ 132€ 0€ 97€ 0€ 137€ 0€ 323€ 279€ 989€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 498€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 75€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
16€ 1€ 9€ 533€ 0€ 220€ 5€ 1 227€ 843€ 106€ 18€ 93€ 13€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
14€ 239€ 1 078€ 0€ 1 783€ 23 264€ 1 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
39 765€ 35 879€ 58 855€ 23 191€ 20 653€ 26 591€ 22 409€ 11 792€ 10 422€ 23 855€ 33 303€ 25 778€ 26 552€ 16 319€ 28 225€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
149 755€ 138 355€ 143 755€ 130 628€ 127 887€ 124 388€ 135 177€ 123 803€ 104 716€ 126 605€ 92 965€ 110 177€ 67 775€ 68 054€ 73 022€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
125 397€ 119 172€ 121 685€ 123 340€ 110 706€ 108 553€ 105 867€ 107 473€ 92 882€ 90 223€ 63 331€ 57 459€ 55 379€ 54 725€ 58 188€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
24 358€ 19 183€ 22 070€ 7 288€ 17 181€ 15 834€ 29 310€ 16 330€ 11 834€ 36 382€ 29 635€ 52 718€ 12 396€ 13 329€ 14 834€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 732€ 831€ 798€ 3 913€ 4 791€ 3 997€ 4 110€ 6 934€ 20 978€ 10 473€ 30 650€ 2 283€ 2 432€ 7 909€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 168€ 3 168€ 3 168€ 3 168€ 4 120€ 3 120€ 1 800€ 1 600€ 1 900€ 10 116€ 10 955€ 19 299€ 7 623€ 10 755€ 6 920€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 490€ 7 721€ 10 891€ 3 323€ 6 666€ 5 892€ 5 567€ 8 715€ 0€ 4 193€ 6 978€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
13 700€ 7 562€ 7 180€ 0€ 2 482€ 2 032€ 17 945€ 1 906€ 3 000€ 1 096€ 1 229€ 2 769€ 2 490€ 142€ 5€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9 038€ 9 005€ 10 067€ 9 854€ 9 851€ 8 849€ 9 807€ 12 351€ 12 088€ 21 689€ 27 433€ 16 198€ 4 185€ 4 251€ 4 627€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
2 181€ 2 233€ 3 031€ 3 516€ 3 096€ 3 066€ 4 511€ 6 364€ 4 946€ 9 955€ 15 198€ 5 167€ 244€ 632€ 933€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 4€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 858€ 6 772€ 7 037€ 6 338€ 6 739€ 5 783€ 5 297€ 5 986€ 7 142€ 11 733€ 12 235€ 11 031€ 3 941€ 3 612€ 3 690€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 2 445€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 2 445€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
30 994€ 23 082€ 29 585€ 32 645€ 35 465€ 31 722€ 7 464€ 3 733€ 3 531€ 2 731€ 4 231€ 2 731€ 2 831€ 2 731€ 5 834€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
25 852€ 22 091€ 27 875€ 28 495€ 28 686€ 28 704€ 5 110€ 2 733€ 2 731€ 2 731€ 2 731€ 2 731€ 2 831€ 2 731€ 2 731€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 143€ 0€ 1 110€ 50€ 1 119€ 1 008€ 1 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 344€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
4 000€ 991€ 600€ 4 100€ 5 660€ 2 010€ 500€ 1 000€ 800€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 1 759€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 203 153€ 1 022 728€ 984 194€ 1 016 031€ 1 085 585€ 938 681€ 1 024 602€ 874 294€ 987 173€ 786 629€ 770 612€ 881 576€ 805 286€ 1 036 668€ 602 132€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
117 209€ 96 680€ 97 517€ 118 001€ 109 284€ 111 471€ 169 910€ 168 961€ 188 941€ 192 660€ 183 012€ 272 821€ 240 226€ 566 399€ 155 606€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
59 922€ 51 405€ 38 220€ 71 491€ 79 889€ 84 050€ 140 182€ 139 015€ 161 654€ 162 122€ 156 202€ 244 442€ 212 656€ 108 571€ 132 780€
67
602
Tržby z predaja služieb
57 287€ 45 274€ 59 297€ 46 510€ 29 394€ 27 421€ 29 728€ 29 946€ 27 288€ 30 538€ 26 810€ 28 379€ 27 570€ 457 828€ 22 826€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-2 339€ 1 550€ 782€ -440€ 1 411€ -1 730€ 1 703€ 51€ 0€ -382€ 261€ -71€ -1 384€ 642€ -814€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
-2 339€ 1 550€ 782€ -440€ 1 411€ -1 730€ 1 703€ 51€ 0€ -382€ 261€ -71€ -1 384€ 642€ -814€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
44 443€ 41 113€ 14 053€ 4 587€ 9 867€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 890€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
44 443€ 41 113€ 14 053€ 4 587€ 1 754€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 8 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 890€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
612 321€ 535 735€ 516 170€ 519 263€ 464 602€ 438 697€ 406 209€ 357 001€ 315 038€ 290 854€ 254 821€ 250 850€ 209 585€ 257 349€ 255 476€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
600 112€ 523 932€ 510 185€ 512 964€ 458 119€ 432 874€ 400 331€ 351 476€ 309 614€ 285 138€ 249 414€ 245 491€ 204 038€ 251 759€ 250 783€
82
633
Výnosy z poplatkov
12 209€ 11 803€ 5 985€ 6 298€ 6 483€ 5 824€ 5 878€ 5 525€ 5 424€ 5 717€ 5 407€ 5 359€ 5 547€ 5 590€ 4 693€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
34 063€ 27 496€ 22 455€ 28 143€ 147 918€ 128 537€ 159 591€ 464 999€ 329 233€ 72 453€ 59 221€ 68 901€ 76 027€ 77 268€ 19 300€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 304€ 78€ 594€ 2 418€ 12 687€ 1 143€ 247€ 232€ 960€ 90€ 19€ 0€ 34€ 24 051€ 457€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 975€ 3 054€ 295€ 235€ 33€ 5€ 243€ 190€ 116€ 806€ 143€ 50€ 294€ 293€ 993€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 20€ 1 702€ 475€ 359€ 0€ 10€ 127€ 56€ 103€ 83€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
25 785€ 24 364€ 21 566€ 25 490€ 135 138€ 127 369€ 157 399€ 464 102€ 327 798€ 71 557€ 59 048€ 68 724€ 75 643€ 52 821€ 17 767€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
29 727€ 11 761€ 17 540€ 12 135€ 12 352€ 35 757€ 32 634€ 9 421€ 44 047€ 48 773€ 62 596€ 27 220€ 29 561€ 11 513€ 51 188€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
29 727€ 11 761€ 17 540€ 12 135€ 12 352€ 35 757€ 32 634€ 9 421€ 44 047€ 48 773€ 62 596€ 27 220€ 29 561€ 11 513€ 51 188€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
732€ 831€ 798€ 3 913€ 4 791€ 29 797€ 5 202€ 3 213€ 30 003€ 32 019€ 40 340€ 15 727€ 19 105€ 1 602€ 37 986€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 168€ 3 168€ 3 168€ 3 120€ 3 120€ 1 800€ 1 600€ 1 900€ 9 446€ 10 955€ 19 299€ 10 123€ 8 255€ 8 580€ 8 441€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 626€ 0€ 3 127€ 2 771€ 0€ 1 832€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 273€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
24 827€ 7 761€ 12 949€ 5 102€ 1 315€ 1 389€ 25 833€ 2 476€ 4 597€ 5 800€ 2 956€ 1 370€ 2 201€ 58€ 4 761€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
537€ 161€ 271€ 376€ 0€ 3€ 13€ 15€ 7€ 7€ 48€ 71€ 25€ 50€ 101€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 3€ 13€ 15€ 7€ 7€ 48€ 71€ 25€ 43€ 86€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 15€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
537€ 161€ 268€ 376€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
377 069€ 371 653€ 378 726€ 349 438€ 344 362€ 235 221€ 274 835€ 213 230€ 170 239€ 167 242€ 226 629€ 223 586€ 253 108€ 120 533€ 125 857€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 4 979€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
294 205€ 293 524€ 290 117€ 264 940€ 266 033€ 156 841€ 221 204€ 163 740€ 132 130€ 131 505€ 207 492€ 211 168€ 237 609€ 109 255€ 115 271€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
76 089€ 74 149€ 79 622€ 79 876€ 74 077€ 73 608€ 50 297€ 48 385€ 36 928€ 34 586€ 18 031€ 11 307€ 11 307€ 10 804€ 10 571€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 400€ 3 000€ 3 004€ 3 522€ 3 104€ 3 524€ 2 000€ 0€ 77€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
980€ 980€ 980€ 980€ 980€ 1 062€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 105€ 1 105€ 460€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
4 395€ 0€ 23€ 119€ 169€ 187€ 231€ 2€ 1€ 1€ 3€ 6€ 3 087€ 14€ 15€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 213 030€ 1 086 147€ 1 047 514€ 1 031 502€ 1 089 795€ 947 956€ 1 044 896€ 1 213 679€ 1 047 505€ 771 608€ 786 588€ 843 378€ 807 148€ 1 034 644€ 606 714€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
9 877€ 63 420€ 63 320€ 15 471€ 4 210€ 9 275€ 20 294€ 339 385€ 60 332€ -15 021€ 15 976€ -38 198€ 1 862€ -2 024€ 4 582€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 074€ 859€ 1 632€ 1 179€ 980€ 1 584€ 1 544€ 1 059€ 823€ 613€ 749€ 730€ 179€ 295€ 265€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 694€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
8 803€ 62 561€ 61 688€ 14 292€ 3 231€ 7 692€ 18 749€ 338 326€ 59 509€ -15 634€ 15 222€ -39 622€ 1 683€ -2 319€ 4 317€