Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
49 377 393€ 44 223 418€ 43 055 202€ 41 607 510€ 41 429 829€ 44 391 672€ 43 079 021€ 42 146 096€ 42 129 385€ 40 861 519€ 40 686 112€ 39 357 512€ 44 998 998€ 46 755 569€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
46 735 522€ 42 715 323€ 41 833 685€ 40 139 267€ 40 033 649€ 43 055 172€ 42 480 085€ 41 629 467€ 41 533 819€ 40 169 219€ 39 720 757€ 38 362 228€ 44 194 750€ 45 698 584€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
141 069€ 132 327€ 181 643€ 251 774€ 213 146€ 182 412€ 178 732€ 162 348€ 151 710€ 112 979€ 115 565€ 118 216€ 43 994€ 44 776€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
16 684€ 19 363€ 22 042€ 18 728€ 12 696€ 5 782€ 3 400€ 4 826€ 6 668€ 9 109€ 11 695€ 14 346€ 17 124€ 15 948€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
106 384€ 112 963€ 159 601€ 158 758€ 194 362€ 170 542€ 153 562€ 153 562€ 132 790€ 103 870€ 103 870€ 103 870€ 26 870€ 24 895€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
18 000€ 0€ 0€ 74 288€ 6 088€ 6 088€ 21 770€ 3 960€ 12 252€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 933€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
45 498 794€ 41 487 337€ 40 556 382€ 38 791 834€ 38 725 016€ 41 777 273€ 41 143 993€ 40 309 759€ 40 224 749€ 38 898 880€ 38 447 832€ 36 904 206€ 42 810 950€ 41 309 819€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
21 547 428€ 18 573 303€ 18 526 327€ 18 569 625€ 18 646 965€ 21 687 978€ 21 700 770€ 21 611 664€ 21 643 586€ 21 656 421€ 21 772 872€ 21 714 645€ 29 476 748€ 29 634 679€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
115 841€ 115 841€ 115 841€ 115 841€ 115 841€ 115 841€ 115 841€ 115 841€ 115 841€ 112 162€ 112 162€ 112 162€ 112 162€ 97 870€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
20 941 603€ 21 016 064€ 18 090 060€ 17 538 216€ 17 652 858€ 17 752 330€ 16 667 282€ 17 146 093€ 15 070 453€ 14 868 023€ 12 899 997€ 11 546 783€ 11 870 466€ 9 085 382€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
202 568€ 45 155€ 54 502€ 52 440€ 51 527€ 41 794€ 44 544€ 51 511€ 67 534€ 95 013€ 122 777€ 152 941€ 127 039€ 112 588€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
25 703€ 38 169€ 50 840€ 65 388€ 171 235€ 308 054€ 462 905€ 576 972€ 731 353€ 852 249€ 1 004 816€ 718 851€ 39 088€ 52 094€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
458 476€ 558 773€ 672 426€ 786 079€ 899 732€ 1 013 453€ 1 183 697€ 2 433€ 3 695€ 5 133€ 6 748€ 8 363€ 9 978€ 4 021€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 207 175€ 1 140 031€ 3 046 386€ 1 664 245€ 1 186 858€ 857 823€ 968 953€ 805 244€ 2 592 288€ 1 309 880€ 2 528 460€ 2 650 461€ 1 175 469€ 2 323 185€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 095 660€ 1 095 660€ 1 095 660€ 1 095 660€ 1 095 487€ 1 095 487€ 1 157 360€ 1 157 360€ 1 157 360€ 1 157 360€ 1 157 360€ 1 339 806€ 1 339 806€ 4 343 989€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 194 085€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 187 446€ 187 446€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 084 021€ 1 084 021€ 1 084 021€ 1 084 021€ 1 083 848€ 1 083 848€ 1 145 721€ 1 145 721€ 1 145 721€ 1 145 721€ 1 145 721€ 1 145 721€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 152 360€ 4 156 543€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 569 619€ 1 422 060€ 1 132 197€ 1 397 616€ 1 320 106€ 1 282 477€ 584 428€ 501 874€ 581 045€ 684 286€ 958 904€ 701 511€ 801 725€ 1 054 957€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
357€ 1 307€ 1 138€ 938€ 1 015€ 2 657€ 1 153€ 299€ 911€ 309€ 305€ 71€ 597€ 1 774€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
357€ 1 307€ 1 138€ 938€ 1 015€ 2 657€ 1 153€ 299€ 911€ 309€ 305€ 71€ 597€ 1 774€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
178 018€ 250 072€ 187 002€ 192 507€ 175 207€ 177 455€ 155 652€ 157 374€ 94 496€ 101 964€ 291 130€ 317 062€ 342 568€ 415 495€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 002€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
178 018€ 250 072€ 187 002€ 192 507€ 175 207€ 177 455€ 155 652€ 157 374€ 94 486€ 97 243€ 291 130€ 317 015€ 342 568€ 368 493€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 720€ 0€ 47€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
420 935€ 261 749€ 106 258€ 238 168€ 129 797€ 253 441€ 227 673€ 151 128€ 192 183€ 488 892€ 222 321€ 323 426€ 343 606€ 389 231€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 11€ 11€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 065€ 2 065€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
383 498€ 216 138€ 93 973€ 207 538€ 93 644€ 200 574€ 182 103€ 107 305€ 148 217€ 385 700€ 184 185€ 291 486€ 304 104€ 367 875€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
35 937€ 45 141€ 12 274€ 30 619€ 36 142€ 52 867€ 45 570€ 43 822€ 43 966€ 41 603€ 38 136€ 31 940€ 32 903€ 14 230€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61 589€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 534€ 4 997€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 730 809€ 713 932€ 837 799€ 966 003€ 1 014 087€ 848 924€ 199 950€ 193 074€ 293 454€ 93 121€ 445 148€ 60 952€ 114 954€ 248 457€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
485€ 546€ 4 849€ 6 559€ 3 148€ 726€ 617€ 371€ 4 843€ 1 937€ 1 577€ 166€ 0€ 356€
087
2.
Ceniny (213)
560€ 1 192€ 2 920€ 6 000€ 2 926€ 3 119€ 0€ 2 261€ 1 627€ 0€ 2 514€ 591€ 249€ 2 393€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 729 764€ 712 195€ 830 030€ 953 444€ 1 008 013€ 845 080€ 199 333€ 190 442€ 286 984€ 91 184€ 441 057€ 60 195€ 114 705€ 245 708€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
239 500€ 195 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
239 500€ 195 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
72 252€ 86 035€ 89 321€ 70 626€ 76 074€ 54 022€ 14 508€ 14 754€ 14 522€ 8 014€ 6 451€ 293 773€ 2 523€ 2 028€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
72 252€ 86 035€ 89 321€ 70 626€ 76 074€ 54 022€ 14 508€ 14 754€ 14 522€ 8 014€ 6 451€ 4 535€ 2 523€ 2 028€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 289 238€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
49 377 393€ 44 223 418€ 43 055 202€ 41 607 510€ 41 429 829€ 44 391 672€ 43 079 021€ 42 146 096€ 42 129 385€ 40 861 519€ 40 686 112€ 39 357 512€ 44 998 998€ 46 755 569€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
30 674 350€ 27 459 351€ 27 201 188€ 27 332 297€ 27 357 671€ 29 765 808€ 29 516 253€ 28 882 095€ 29 166 181€ 28 741 286€ 28 445 407€ 27 329 058€ 34 820 085€ 43 581 670€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
30 674 350€ 27 459 351€ 27 201 188€ 27 332 124€ 27 357 671€ 29 765 808€ 29 516 253€ 28 882 095€ 29 166 181€ 28 741 286€ 28 445 407€ 27 329 058€ 34 820 085€ 43 581 670€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
27 430 478€ 27 204 910€ 27 332 297€ 27 334 525€ 29 765 808€ 29 518 403€ 29 007 529€ 28 975 308€ 28 953 346€ 28 287 144€ 27 384 090€ 26 945 869€ 37 812 951€ 43 084 868€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 243 872€ 254 441€ -131 109€ -2 401€ -2 408 137€ 247 406€ 508 724€ -93 212€ 212 834€ 454 142€ 1 061 317€ 383 189€ -2 992 866€ 496 802€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
7 430 298€ 6 319 061€ 5 931 819€ 4 609 909€ 4 522 173€ 4 946 484€ 4 743 061€ 5 156 455€ 5 148 079€ 3 962 123€ 4 174 985€ 4 422 849€ 3 046 839€ 2 154 444€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 500€ 202 250€ 202 250€ 202 400€ 200 000€ 202 400€ 2 400€ 6 400€ 36 801€ 40 179€ 34 458€ 29 710€ 28 980€ 34 519€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 500€ 202 250€ 202 250€ 202 400€ 200 000€ 202 400€ 2 400€ 6 400€ 36 801€ 40 179€ 34 458€ 29 710€ 28 980€ 34 519€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
166 158€ 251 095€ 76 747€ 354 057€ 55 839€ 298 991€ 63 323€ 60 858€ 84 304€ 0€ 14 391€ 0€ 32 247€ 4 441€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
166 158€ 251 095€ 76 747€ 354 057€ 55 839€ 298 991€ 63 323€ 60 858€ 84 304€ 0€ 14 391€ 0€ 32 247€ 4 441€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 810 535€ 5 029 077€ 5 063 911€ 3 554 675€ 3 725 455€ 3 879 136€ 4 187 853€ 4 336 635€ 4 164 788€ 3 336 233€ 3 422 598€ 2 398 551€ 1 831 656€ 1 323 896€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
4 798 583€ 5 017 586€ 5 058 255€ 3 551 632€ 3 721 270€ 3 876 170€ 4 186 081€ 4 334 243€ 4 161 537€ 3 333 606€ 3 420 371€ 2 396 127€ 1 829 875€ 1 317 879€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
11 951€ 11 492€ 5 656€ 3 043€ 4 186€ 2 966€ 1 772€ 2 392€ 3 251€ 2 627€ 2 227€ 2 424€ 1 781€ 6 017€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
767 778€ 653 308€ 588 911€ 498 778€ 540 879€ 466 565€ 292 136€ 456 562€ 593 180€ 470 577€ 469 426€ 1 425 220€ 635 272€ 486 317€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
316 678€ 210 856€ 179 386€ 184 602€ 211 604€ 144 118€ 168 927€ 201 982€ 285 562€ 332 356€ 217 041€ 1 262 063€ 519 032€ 374 130€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 460€ 785€ 3 819€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
277 644€ 282 624€ 287 604€ 217 789€ 222 354€ 225 673€ 36 365€ 165 309€ 191 991€ 49 410€ 54 953€ 60 497€ 0€ 299€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
53 498€ 40 342€ 11 423€ 4 393€ 13 160€ 7 658€ 1 749€ 5 515€ 5 710€ 260€ 66 229€ 10 301€ 18 369€ 2 960€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
65 534€ 65 933€ 59 354€ 50 335€ 52 536€ 49 037€ 47 797€ 47 904€ 48 397€ 48 015€ 52 290€ 56 280€ 59 460€ 55 290€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
44 452€ 43 367€ 39 040€ 32 346€ 33 362€ 31 260€ 30 387€ 28 752€ 31 222€ 29 098€ 32 546€ 27 871€ 29 044€ 29 526€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 820€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 605€ 9 818€ 8 737€ 6 945€ 7 494€ 7 054€ 6 543€ 6 733€ 6 610€ 6 369€ 6 499€ 7 330€ 8 214€ 7 884€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 969€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
368€ 368€ 3 368€ 2 368€ 368€ 1 765€ 368€ 368€ 23 688€ 3 568€ 1 048€ 418€ 368€ 6 440€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 683 327€ 183 331€ 0€ 0€ 0€ 99 392€ 197 348€ 296 000€ 269 007€ 115 135€ 234 112€ 569 368€ 518 684€ 305 271€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 483 323€ 183 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 197 348€ 296 000€ 249 607€ 48 800€ 234 112€ 569 368€ 518 684€ 305 271€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
200 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99 392€ 0€ 0€ 19 400€ 66 335€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
11 272 744€ 10 445 006€ 9 922 196€ 9 665 304€ 9 549 985€ 9 679 379€ 8 819 707€ 8 107 545€ 7 815 126€ 8 158 110€ 8 065 720€ 7 605 605€ 7 132 074€ 1 019 455€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
11 272 744€ 10 445 006€ 9 922 196€ 9 665 304€ 9 549 985€ 9 679 379€ 8 819 707€ 8 107 545€ 7 815 126€ 8 158 110€ 8 065 720€ 7 605 605€ 7 132 074€ 1 019 455€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€