Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 762 240€ 1 661 845€ 1 370 672€ 1 353 201€ 1 339 029€ 1 182 359€ 1 092 200€ 1 015 075€ 844 890€ 765 562€ 691 537€ 649 703€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 762 240€ 1 627 790€ 1 328 894€ 1 320 656€ 1 320 169€ 1 157 535€ 1 068 415€ 998 549€ 831 235€ 748 655€ 624 498€ 626 684€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 122€ 1 122€ 1 122€ 972€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 4 038€ 6 907€ 10 856€ 14 805€ 15 792€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
150€ 150€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
972€ 972€ 972€ 972€ 0€ 0€ 0€ 2 958€ 6 907€ 10 856€ 14 805€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 0€ 0€ 0€ 15 792€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 634 163€ 1 499 713€ 1 200 818€ 1 192 730€ 1 192 135€ 1 029 501€ 940 381€ 872 556€ 702 374€ 615 845€ 487 739€ 488 938€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
11 451€ 11 451€ 11 451€ 6 366€ 6 366€ 6 366€ 6 366€ 1 627€ 1 626€ 1 627€ 1 627€ 1 627€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
649 635€ 518 966€ 518 966€ 529 228€ 307 666€ 317 178€ 336 782€ 36 381€ 173 121€ 176 960€ 47 978€ 48 938€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
45 798€ 45 738€ 32 428€ 37 417€ 93€ 93€ 93€ 0€ 0€ 1€ 877€ 1 116€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
650€ 650€ 650€ 650€ 0€ 0€ 0€ 46€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
926 629€ 922 908€ 637 323€ 619 069€ 878 009€ 705 864€ 597 139€ 834 503€ 527 627€ 437 257€ 437 257€ 437 257€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
126 954€ 126 954€ 126 954€ 126 954€ 126 954€ 126 954€ 126 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€ 121 954€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 584€ 41 778€ 32 509€ 18 859€ 24 824€ 23 785€ 16 527€ 13 655€ 16 488€ 66 620€ 22 749€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
146€ 269€ 0€ 4€ 4€ 3€ 307€ 307€ 307€ 307€ 307€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
146€ 269€ 0€ 4€ 4€ 3€ 307€ 307€ 307€ 307€ 307€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 2 668€ 9 398€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 371€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 9 398€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 371€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
2 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
7 611€ 17 330€ 22 003€ 15 854€ 13 864€ 20 999€ 13 427€ 11 139€ 9 478€ 28 693€ 9 393€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 510€ 510€ 510€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 1 330€ 0€ 0€ 2 734€ 0€ 0€ 2 421€ 2 421€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 329€ 1 165€ 3 596€ 3 534€ 3 079€ 2 374€ 1 700€ 1 292€ 599€ 853€ 853€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 180€ 10 353€ 9 863€ 6 467€ 3 806€ 7 849€ 6 136€ 6 086€ 3 781€ 4 091€ 5 537€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 126€ 4 725€ 6 856€ 4 287€ 2 639€ 5 186€ 4 052€ 3 123€ 0€ 0€ 189€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 39€ 48€ 4 203€ 2 048€ 492€ 128€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 059€ 12 830€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
976€ 771€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 618€ 2€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 528€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
316€ 318€ 1 518€ 138€ 297€ 536€ 0€ 0€ 6 968€ 2 814€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 158€ 14 781€ 10 506€ 3 001€ 10 956€ 2 783€ 2 793€ 2 209€ 6 703€ 37 620€ 12 678€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 031€ 212€ 3 129€ 33€ 4 561€ 2 730€ 706€ 1 065€ 343€ 81€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
11€ 18€ 131€ 1 439€ 98€ 24€ 1€ 183€ 517€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
116€ 14 551€ 7 246€ 1 528€ 6 296€ 29€ 2 085€ 961€ 5 843€ 37 539€ 12 678€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
22 471€ 0€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 419€ 419€ 270€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
22 471€ 0€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 419€ 419€ 270€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 762 240€ 1 661 845€ 1 370 672€ 1 353 201€ 1 339 029€ 1 182 359€ 1 092 200€ 1 015 075€ 844 890€ 765 562€ 691 537€ 649 703€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
202 022€ 110 333€ 138 493€ 133 244€ 123 170€ 119 263€ 176 118€ 137 670€ 157 249€ 101 705€ 240 370€ 240 185€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
202 022€ 110 333€ 138 493€ 133 244€ 123 170€ 119 263€ 176 118€ 137 670€ 157 249€ 101 705€ 240 370€ 240 185€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
135 616€ 105 276€ 135 616€ 123 789€ 119 263€ 176 118€ 139 624€ 151 692€ 209 652€ 232 913€ 232 913€ 232 913€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
66 406€ 5 057€ 2 877€ 9 455€ 3 907€ -56 855€ 36 495€ -14 022€ -52 403€ -131 208€ 7 457€ 7 272€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
298 432€ 289 727€ 213 881€ 172 492€ 170 582€ 173 673€ 141 140€ 161 691€ 218 804€ 281 077€ 68 387€ 26 738€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 400€ 0€ 3 176€ 3 911€ 3 202€ 1 224€ 2 039€ 2 039€ 2 039€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 400€ 0€ 3 176€ 3 911€ 3 202€ 1 224€ 2 039€ 2 039€ 2 039€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
9 932€ 0€ 1 122€ 0€ 0€ 479€ 13 574€ 8 292€ 90 411€ 59 814€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
9 932€ 0€ 1 122€ 0€ 0€ 358€ 13 574€ 8 292€ 90 289€ 59 692€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 0€ 0€ 122€ 122€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
78 639€ 78 576€ 640€ 693€ 844€ 3 720€ 3 698€ 3 640€ 356€ 90€ 90€ 45€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
4 806€ 4 806€ 0€ 0€ 0€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
704€ 641€ 640€ 693€ 844€ 720€ 698€ 640€ 356€ 90€ 90€ 45€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
73 130€ 73 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
200 032€ 199 269€ 109 882€ 89 895€ 84 467€ 71 263€ 62 686€ 86 446€ 76 032€ 55 637€ 6 444€ 24 654€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
19 253€ 15 747€ 9 027€ 59 209€ 57 466€ 49 722€ 40 273€ 58 842€ 55 747€ 54 179€ 6 444€ 20 418€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
157 776€ 167 273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 043€ 1 441€ 79 639€ 23 760€ 20 126€ 13 238€ 16 952€ 17 210€ 14 349€ 0€ 0€ 18€
163
12.
Zamestnanci
(331))
16 656€ 10 114€ 12 562€ 3 981€ 4 227€ 5 333€ 4 175€ 6 249€ 2 793€ 3€ 0€ 2 153€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
4 352€ 3 922€ 6 535€ 2 619€ 2 375€ 2 850€ 1 154€ 3 449€ 2 274€ 0€ 0€ 1 573€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
952€ 772€ 1 907€ 327€ 272€ 119€ 69€ 696€ 869€ 1 455€ 0€ 492€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
9 830€ 11 882€ 103 359€ 80 381€ 85 271€ 95 513€ 70 367€ 54 829€ 132 900€ 132 900€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
9 830€ 11 882€ 103 359€ 75 381€ 85 271€ 95 513€ 70 367€ 54 829€ 132 900€ 132 900€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 261 785€ 1 261 785€ 1 018 298€ 1 047 465€ 1 045 276€ 889 423€ 774 942€ 715 715€ 468 837€ 382 780€ 382 780€ 382 780€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 261 785€ 1 261 785€ 1 018 298€ 1 047 465€ 1 045 276€ 889 423€ 774 942€ 715 715€ 468 837€ 382 780€ 382 780€ 382 780€