Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
31 825 125€ 27 233 092€ 27 128 785€ 27 029 995€ 26 260 269€ 25 251 456€ 24 766 388€ 25 218 639€ 24 668 796€ 22 391 248€ 20 101 484€ 19 895 936€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
24 682 483€ 23 388 640€ 23 143 678€ 23 177 873€ 22 648 567€ 22 291 993€ 21 149 570€ 21 570 125€ 22 802 627€ 21 550 044€ 19 002 777€ 18 335 259€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
16 811€ 7 082€ 2 500€ 3 750€ 5 000€ 9 693€ 28 952€ 48 210€ 67 469€ 1 975€ 37 721€ 29 572€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 442€ 443€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
7 420€ 1 250€ 2 500€ 3 750€ 0€ 9 693€ 28 952€ 48 210€ 67 469€ 0€ 35 379€ 29 129€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
9 391€ 5 832€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 975€ 1 900€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
21 673 843€ 20 665 150€ 20 424 770€ 20 451 078€ 19 921 522€ 19 499 875€ 18 337 197€ 18 738 493€ 19 951 642€ 18 682 663€ 16 099 650€ 15 518 299€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
13 094 326€ 13 069 833€ 13 052 143€ 13 048 369€ 13 153 488€ 13 135 827€ 13 077 983€ 13 039 731€ 13 001 581€ 12 945 022€ 11 402 316€ 11 399 633€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
18 669€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
6 953 289€ 6 521 355€ 6 821 278€ 6 346 999€ 4 829 988€ 4 818 575€ 4 530 753€ 2 603 970€ 2 965 091€ 3 076 450€ 3 113 260€ 3 016 932€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
272 099€ 107 939€ 134 694€ 127 542€ 75 599€ 106 016€ 75 919€ 71 954€ 70 854€ 86 865€ 168 563€ 171 609€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
62 654€ 51 644€ 68 134€ 34 515€ 5 697€ 8 805€ 11 912€ 5 198€ 19 526€ 36 485€ 55 493€ 35 164€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365 659€ 355 020€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0€ 20 881€ 20 881€ 20 881€ 18 481€ 18 772€ 18 772€ 18 772€ 18 772€ 18 772€ 18 772€ 18 772€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 272 806€ 893 497€ 327 641€ 872 773€ 1 838 268€ 1 411 880€ 621 858€ 2 998 869€ 3 875 818€ 2 519 069€ 975 587€ 521 169€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
2 991 829€ 2 716 408€ 2 716 408€ 2 723 045€ 2 722 045€ 2 782 425€ 2 783 421€ 2 783 421€ 2 783 516€ 2 865 406€ 2 865 406€ 2 787 388€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
281 400€ 7 639€ 7 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80 230€ 80 230€ 21 007€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
2 710 429€ 2 708 769€ 2 708 769€ 0€ 0€ 59 052€ 59 052€ 59 052€ 59 052€ 59 052€ 59 052€ 58 952€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 2 723 045€ 2 722 045€ 2 723 373€ 2 724 369€ 2 724 369€ 2 724 464€ 2 726 124€ 2 726 124€ 2 707 429€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 138 672€ 3 836 723€ 3 982 048€ 3 847 767€ 3 605 855€ 2 953 366€ 3 610 571€ 3 640 363€ 1 863 909€ 840 168€ 1 094 694€ 1 551 276€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
18 622€ 21 740€ 22 355€ 18 513€ 17 919€ 12 306€ 11 185€ 5 313€ 4 029€ 3 945€ 3 659€ 4 195€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
8 319€ 8 878€ 9 540€ 8 193€ 8 667€ 6 495€ 5 099€ 5 313€ 4 029€ 3 945€ 3 659€ 4 195€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
10 303€ 12 862€ 12 814€ 10 320€ 9 252€ 5 811€ 6 086€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 999 966€ 2 096 295€ 2 200 796€ 2 264 460€ 2 196 236€ 1 815 131€ 1 936 515€ 2 039 125€ 1 181 309€ 235 383€ 274 305€ 288 210€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
550€ 1 382€ 501€ 418€ 905€ 1 176€ 299€ 3 729€ 18€ 652€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 999 417€ 2 094 913€ 2 200 296€ 2 264 042€ 2 195 331€ 1 813 955€ 1 936 215€ 2 035 396€ 1 181 291€ 234 731€ 274 305€ 288 210€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
18 769€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 900€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
18 769€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 900€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
458 493€ 464 413€ 462 468€ 519 418€ 474 284€ 537 128€ 555 541€ 518 996€ 520 368€ 532 577€ 536 282€ 776 837€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 453€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 609€ 0€ 0€ 0€ 359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 771€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
386 403€ 374 970€ 364 180€ 369 390€ 333 677€ 339 759€ 354 168€ 343 738€ 269 833€ 379 664€ 392 182€ 444 497€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
67 221€ 83 634€ 92 740€ 145 449€ 135 654€ 194 229€ 199 563€ 175 258€ 248 239€ 152 913€ 144 078€ 297 539€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 296€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 1 055€ 161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
4 869€ 4 754€ 4 777€ 4 579€ 4 501€ 3 139€ 1 452€ 0€ 0€ 0€ 22€ 30€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
4 642 822€ 1 253 280€ 1 295 434€ 1 044 381€ 916 420€ 587 807€ 1 106 335€ 1 075 933€ 157 303€ 68 263€ 280 448€ 482 034€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 657€ 1 312€ 1 203€ 1 568€ 2 223€ 1 931€ 1 641€ 1 531€ 975€ 549€ 1 291€ 176€
087
2.
Ceniny
(213))
10 190€ 12 736€ 2 883€ 8 061€ 8 480€ 8 892€ 7 321€ 8 025€ 6 226€ 7 472€ 6 994€ 400€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
4 630 975€ 1 239 232€ 1 291 348€ 1 034 751€ 905 717€ 576 984€ 1 097 373€ 1 066 378€ 150 102€ 60 242€ 272 163€ 481 458€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 971€ 7 729€ 3 059€ 4 356€ 5 847€ 6 097€ 6 247€ 8 150€ 2 260€ 1 036€ 4 013€ 9 401€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 971€ 7 729€ 3 059€ 4 356€ 5 847€ 6 097€ 6 247€ 8 150€ 2 260€ 1 036€ 4 013€ 9 401€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
31 825 125€ 27 233 092€ 27 128 785€ 27 029 995€ 26 260 269€ 25 251 456€ 24 766 388€ 25 218 639€ 24 668 796€ 22 391 248€ 20 101 484€ 19 895 936€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
20 290 113€ 19 910 303€ 19 675 362€ 19 362 811€ 18 984 848€ 18 759 894€ 18 658 446€ 18 673 302€ 18 684 183€ 18 592 776€ 18 242 097€ 18 029 362€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
20 290 113€ 19 910 303€ 19 675 362€ 19 362 811€ 18 984 848€ 18 759 894€ 18 658 446€ 18 673 302€ 18 684 183€ 18 592 776€ 18 242 097€ 18 029 362€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
19 865 495€ 19 660 952€ 19 362 813€ 18 973 351€ 18 730 733€ 18 655 604€ 18 722 639€ 18 697 522€ 18 572 263€ 19 277 819€ 18 502 078€ 17 817 472€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
424 618€ 249 351€ 312 549€ 389 460€ 254 115€ 104 290€ -64 193€ -24 220€ 111 920€ -685 043€ -259 981€ 211 890€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 844 452€ 2 286 439€ 2 416 984€ 2 354 764€ 2 774 479€ 1 792 504€ 1 788 739€ 2 084 286€ 2 371 563€ 1 636 735€ 1 282 721€ 1 268 078€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 560€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 35 261€ 38 059€ 41 592€ 71 180€ 25 224€ 14 665€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 560€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 41 592€ 71 180€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 35 261€ 38 059€ 0€ 0€ 25 224€ 14 665€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
3 801 416€ 74 351€ 220 844€ 88 110€ 89 689€ 48 219€ 443 272€ 624 683€ 7 667€ 0€ 0€ 7 974€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
3 801 416€ 74 321€ 220 844€ 88 110€ 89 689€ 48 219€ 443 272€ 624 683€ 7 667€ 0€ 0€ 7 974€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
147 206€ 145 476€ 151 043€ 155 627€ 161 290€ 167 345€ 172 910€ 178 507€ 182 012€ 188 568€ 194 503€ 132 303€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
124 385€ 138 337€ 144 998€ 151 430€ 157 596€ 163 540€ 169 252€ 174 766€ 178 617€ 185 067€ 189 948€ 130 501€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
7 513€ 7 139€ 6 044€ 4 197€ 3 693€ 3 805€ 3 658€ 3 742€ 3 395€ 3 501€ 4 555€ 1 802€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
15 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
452 496€ 454 492€ 257 873€ 218 964€ 213 714€ 365 632€ 311 946€ 283 323€ 1 123 012€ 592 213€ 284 380€ 44 883€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
128 810€ 14 191€ 11 723€ 7 117€ 5 468€ 175 847€ 113 461€ 119 595€ 988 493€ 428 204€ 99 399€ 3 498€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
17 709€ 9 962€ 11 714€ 10 027€ 12 052€ 10 646€ 8 511€ 7 902€ 7 519€ 8 537€ 5 892€ 41 384€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
7 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
24 362€ 182 971€ 17 111€ 12 233€ 119 064€ 108 263€ 117 849€ 155 826€ 126 650€ 108 947€ 179 075€ 1€
163
12.
Zamestnanci
(331))
153 193€ 138 939€ 122 603€ 108 824€ 0€ 0€ 0€ 0€ 350€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
100 584€ 89 637€ 81 781€ 68 559€ 65 724€ 60 939€ 61 916€ 0€ 0€ 44 935€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
399€ 0€ 315€ 264€ 1 389€ 845€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
20 193€ 18 792€ 12 627€ 11 941€ 10 017€ 9 092€ 10 210€ 0€ 0€ 1 590€ 14€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
1 441 775€ 1 610 919€ 1 786 023€ 1 890 863€ 2 308 586€ 1 210 108€ 825 349€ 959 713€ 1 017 280€ 784 774€ 778 614€ 1 068 253€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
1 277 471€ 1 435 815€ 1 610 919€ 1 741 259€ 2 184 388€ 1 085 508€ 754 573€ 843 319€ 903 290€ 784 774€ 778 614€ 1 068 253€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
164 304€ 175 104€ 175 104€ 149 604€ 124 198€ 124 600€ 70 776€ 116 394€ 113 990€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
5 690 560€ 5 036 350€ 5 036 440€ 5 312 420€ 4 500 941€ 4 699 058€ 4 319 203€ 4 461 050€ 3 613 050€ 2 161 737€ 576 666€ 598 496€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
33 526€ 98 170€ 31 414€ 20 099€ 22 810€ 21 381€ 18 007€ 25 887€ 36 235€ 389 371€ 64 604€ 104 486€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
5 657 034€ 4 938 180€ 5 005 026€ 5 292 321€ 4 478 132€ 4 677 678€ 4 301 196€ 4 435 163€ 3 576 815€ 1 772 366€ 512 062€ 494 010€