Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Rožňava

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
54 797 768€ 55 465 975€ 53 831 997€ 54 018 328€ 54 341 661€ 54 459 896€ 54 950 355€ 56 612 015€ 56 478 676€ 57 872 913€ 61 674 589€ 60 585 321€ 59 420 933€ 55 860 676€ 51 774 088€ 47 950 682€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
38 669 413€ 38 941 083€ 39 418 113€ 39 760 634€ 39 874 794€ 39 720 381€ 40 396 154€ 45 531 992€ 45 871 866€ 47 563 545€ 50 385 064€ 52 903 713€ 52 638 675€ 50 270 196€ 45 219 160€ 39 197 842€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
95 545€ 102 715€ 98 054€ 108 236€ 94 527€ 88 944€ 79 914€ 69 630€ 89 492€ 117 498€ 116 921€ 115 249€ 95 101€ 76 979€ 68 092€ 45 881€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
73 117€ 68 887€ 85 154€ 93 272€ 87 369€ 83 670€ 77 724€ 66 277€ 84 230€ 103 912€ 100 856€ 103 528€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84€ 588€ 1 092€ 1 692€ 4 392€ 5 556€ 6 720€ 95 101€ 60 136€ 68 092€ 45 881€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
22 428€ 25 788€ 12 900€ 14 964€ 7 158€ 5 190€ 1 602€ 2 262€ 3 570€ 9 194€ 10 510€ 5 002€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 8 040€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 843€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
32 708 014€ 33 006 194€ 33 528 471€ 33 974 445€ 34 130 368€ 34 184 467€ 35 103 369€ 40 294 885€ 40 747 010€ 42 539 307€ 45 178 808€ 45 649 939€ 45 269 855€ 41 956 114€ 37 028 538€ 31 206 798€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
16 223 588€ 15 670 120€ 15 900 506€ 15 721 836€ 15 735 755€ 15 719 319€ 15 787 090€ 15 772 736€ 16 035 916€ 15 858 498€ 15 771 822€ 15 119 483€ 15 146 949€ 14 973 073€ 14 985 488€ 15 074 584€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
424 292€ 424 292€ 424 292€ 424 292€ 424 292€ 400 292€ 378 412€ 378 412€ 378 412€ 364 073€ 362 911€ 362 911€ 362 231€ 249 331€ 249 331€ 249 331€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
13 870 615€ 14 623 824€ 15 597 871€ 16 691 118€ 16 598 612€ 17 247 157€ 18 265 547€ 23 867 828€ 23 502 265€ 22 901 625€ 23 434 996€ 24 585 905€ 23 458 450€ 11 876 360€ 8 016 898€ 8 904 204€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
319 068€ 184 393€ 212 305€ 213 266€ 284 871€ 214 279€ 170 542€ 104 972€ 123 550€ 91 751€ 251 823€ 96 251€ 125 270€ 136 661€ 174 611€ 170 144€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
500 832€ 571 958€ 682 088€ 184 381€ 220 114€ 218 966€ 46 448€ 38 438€ 49 214€ 9 064€ 92 780€ 148 755€ 157 598€ 180 687€ 210 747€ 240 954€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
11 640€ 13 560€ 0€ 16€ 256€ 496€ 779€ 1 398€ 2 022€ 2 646€ 3 270€ 3 894€ 2 416€ 2 704€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 22 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 357 978€ 1 518 047€ 711 409€ 739 536€ 843 802€ 383 957€ 454 550€ 131 100€ 655 631€ 3 311 649€ 5 261 205€ 5 332 740€ 6 016 941€ 14 537 298€ 13 391 463€ 6 567 581€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
5 865 854€ 5 832 173€ 5 791 587€ 5 677 954€ 5 649 899€ 5 446 970€ 5 212 872€ 5 167 477€ 5 035 365€ 4 906 741€ 5 089 335€ 7 138 525€ 7 273 719€ 8 237 103€ 8 122 530€ 7 945 163€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
59 328€ 61 577€ 68 482€ 68 274€ 152 203€ 127 630€ 41 792€ 131 793€ 131 793€ 131 793€ 440 195€ 2 671 869€ 2 660 864€ 3 174 316€ 3 174 365€ 3 108 263€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 566 644€ 566 644€ 566 454€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
5 806 526€ 5 770 596€ 5 723 105€ 5 609 680€ 5 497 696€ 5 319 340€ 5 171 080€ 5 035 684€ 4 903 572€ 4 774 948€ 4 649 140€ 4 466 656€ 4 406 800€ 4 290 088€ 4 175 466€ 4 064 391€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 206 055€ 206 055€ 206 055€ 206 055€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
16 076 114€ 16 517 074€ 14 410 210€ 14 253 427€ 14 461 516€ 14 729 912€ 14 550 420€ 10 434 291€ 9 856 204€ 9 524 178€ 10 470 810€ 6 826 681€ 6 775 966€ 5 584 364€ 6 550 012€ 8 748 311€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
17 244€ 18 405€ 21 516€ 28 674€ 15 392€ 17 529€ 16 554€ 12 888€ 14 835€ 12 261€ 15 879€ 17 175€ 30 095€ 31 023€ 33 611€ 12 720€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
16 370€ 17 002€ 20 047€ 27 133€ 13 719€ 15 746€ 14 578€ 10 732€ 12 207€ 12 261€ 15 879€ 17 175€ 30 095€ 31 023€ 33 611€ 12 720€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
873€ 1 402€ 1 469€ 1 540€ 1 673€ 1 783€ 1 977€ 2 156€ 2 628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
13 108 165€ 12 294 071€ 12 069 090€ 11 844 359€ 11 612 225€ 12 163 583€ 12 667 139€ 8 590 514€ 8 322 137€ 8 265 116€ 8 119 012€ 4 686 983€ 4 585 460€ 2 807 662€ 2 733 336€ 2 130 658€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
4 506€ 4 186€ 3 621€ 3 276€ 4 448€ 3 353€ 415€ 2 975€ 2 606€ 921€ 1 444€ 1 095€ 1 768€ 4 516€ 4 346€ 173€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
13 103 659€ 12 289 886€ 12 065 469€ 11 841 083€ 11 607 777€ 12 160 230€ 12 666 724€ 8 587 539€ 8 319 531€ 8 264 195€ 8 117 568€ 4 685 888€ 4 583 692€ 2 803 146€ 2 728 990€ 2 130 485€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
2 517€ 7 218€ 9 180€ 6 578€ 3 800€ 2 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68 606€ 209 685€ 149 343€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 655€ 207 733€ 147 392€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 517€ 7 218€ 9 180€ 6 578€ 3 800€ 2 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 951€ 1 952€ 1 951€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
183 125€ 208 178€ 156 722€ 186 363€ 159 321€ 223 086€ 376 160€ 303 946€ 331 809€ 417 168€ 1 476 459€ 1 364 167€ 1 295 315€ 1 518 314€ 1 129 890€ 1 029 449€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 326€ 2 326€ 2 326€ 2 350€ 2 476€ 171€ 97 993€ 22 453€ 45 310€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
28 638€ 47 629€ 27 407€ 22 528€ 16 874€ 7 022€ 8 590€ 23 382€ 12 805€ 9 866€ 206 524€ 24 383€ 20 301€ 39 253€ 16 353€ 14 247€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
23 765€ 46 861€ 36 210€ 29 507€ 33 545€ 113 921€ 186 238€ 174 423€ 143 494€ 196 140€ 589 055€ 554 654€ 516 019€ 659 878€ 547 803€ 516 295€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
95 351€ 77 516€ 54 802€ 108 853€ 66 587€ 69 376€ 130 871€ 60 346€ 104 335€ 163 329€ 396 349€ 460 527€ 458 988€ 464 848€ 407 546€ 438 468€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 59€ 2 005€ 3 497€ 3 517€ 3 293€ 3 130€ 2 815€ 3 104€ 2 591€ 2 152€ 1 858€ 3 780€ 6 270€ 4 780€ 2 276€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 811€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 264 384€ 249 067€ 129 281€ 12 147€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
32 795€ 21 913€ 22 945€ 21 979€ 38 798€ 29 474€ 47 331€ 40 652€ 65 680€ 42 915€ 280 029€ 272 457€ 31 672€ 1 005€ 1 674€ 521€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
2 577€ 14 200€ 13 353€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 185€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 765 063€ 3 989 202€ 2 153 702€ 2 187 453€ 2 670 778€ 2 323 339€ 1 490 566€ 1 526 943€ 1 187 422€ 829 633€ 859 461€ 758 357€ 865 096€ 1 157 458€ 2 442 189€ 5 375 049€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 415€ 1 765€ 1 223€ 605€ 1 146€ 1 792€ 3 106€ 462€ 551€ 638€ 53€ 545€ 368€ 905€ 715€ 1 808€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 4€ 164€ 56€ 0€ 133€ 18€ 102€ 50€ 93€ 144€ 1 848€ 8 085€ 999€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 763 648€ 3 987 437€ 2 152 475€ 2 186 684€ 2 669 576€ 2 321 547€ 1 487 326€ 1 526 464€ 1 186 770€ 828 945€ 859 315€ 757 668€ 862 880€ 1 148 468€ 2 440 475€ 5 373 241€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 301€ 1 301€ 51 092€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 301€ 1 301€ 51 092€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
52 242€ 7 818€ 3 675€ 4 267€ 5 351€ 9 603€ 3 781€ 645 732€ 750 606€ 785 190€ 818 715€ 854 928€ 6 292€ 6 116€ 4 916€ 4 529€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
9 144€ 7 818€ 3 675€ 4 232€ 5 345€ 9 603€ 3 781€ 645 732€ 712 206€ 785 190€ 818 715€ 854 928€ 6 292€ 4 570€ 4 916€ 4 529€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
43 098€ 0€ 0€ 35€ 6€ 0€ 0€ 0€ 38 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 546€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
54 797 768€ 55 465 975€ 53 831 997€ 54 018 328€ 54 341 661€ 54 459 896€ 54 950 355€ 56 612 015€ 56 478 676€ 57 872 913€ 61 674 589€ 60 585 321€ 59 420 933€ 55 860 676€ 51 774 088€ 47 950 682€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
32 894 565€ 32 393 969€ 32 296 795€ 33 173 549€ 33 739 872€ 34 060 131€ 34 492 962€ 34 759 659€ 34 467 108€ 35 180 080€ 35 852 229€ 29 283 503€ 33 756 480€ 32 941 083€ 33 488 030€ 33 569 656€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 5 987€ -16 211€ 5 987€ 5 987€ 5 987€ 5 987€ 23 650€ 23 650€ 23 650€ -703 191€ -674 351€ -685 356€ -171 904€ -174 425€ -195 554€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -703 191€ -674 351€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 5 987€ -16 211€ 5 987€ 5 987€ 5 987€ 5 987€ 23 650€ 23 650€ 23 650€ 0€ 0€ -685 356€ -171 904€ -174 425€ -195 554€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
32 894 565€ 32 387 982€ 32 313 006€ 33 167 562€ 33 733 885€ 34 054 144€ 34 486 975€ 34 736 009€ 34 443 457€ 35 156 430€ 36 555 420€ 29 957 854€ 34 441 836€ 33 112 987€ 33 662 455€ 33 765 210€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
32 830 523€ 32 290 808€ 33 159 145€ 33 722 885€ 33 802 290€ 34 418 220€ 34 817 393€ 34 441 971€ 35 181 102€ 36 568 808€ 36 332 540€ 29 417 228€ 34 075 787€ 33 245 441€ 33 771 602€ 32 461 964€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
64 042€ 97 174€ -846 138€ -555 323€ -68 405€ -364 076€ -330 418€ 294 038€ -737 645€ -1 412 379€ 222 880€ 540 626€ 366 049€ -132 454€ -109 147€ 1 303 246€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
9 128 629€ 10 640 344€ 9 178 001€ 8 502 639€ 8 576 414€ 8 479 167€ 8 008 224€ 8 949 431€ 9 294 050€ 9 774 552€ 12 933 559€ 12 642 102€ 11 425 837€ 10 822 307€ 9 881 137€ 10 686 085€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
198 347€ 184 260€ 550 320€ 488 961€ 102 169€ 370 336€ 532 500€ 456 144€ 428 035€ 351 667€ 150 804€ 429 227€ 141 287€ 107 941€ 106 797€ 113 088€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
113 000€ 113 000€ 523 000€ 440 000€ 25 000€ 325 000€ 410 000€ 410 000€ 325 000€ 325 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122 093€ 124 940€ 106 284€ 106 136€ 113 088€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
85 347€ 71 260€ 27 320€ 48 961€ 77 169€ 45 336€ 122 500€ 46 144€ 103 035€ 26 667€ 150 804€ 307 134€ 16 347€ 1 657€ 661€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 070 279€ 955 775€ 740 352€ 430 355€ 1 105 723€ 878 500€ 127 534€ 93 862€ 136 463€ 95 230€ 158 193€ 220 581€ 54 040€ 34 445€ 1 868 544€ 5 091 321€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
634 912€ 705 115€ 738 844€ 400 781€ 1 104 773€ 877 912€ 125 433€ 93 473€ 136 463€ 95 230€ 158 090€ 220 581€ 54 040€ 34 445€ 1 868 544€ 5 091 321€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
435 367€ 250 660€ 1 508€ 29 574€ 950€ 588€ 2 101€ 389€ 0€ 0€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 014 610€ 4 343 773€ 4 715 359€ 4 724 216€ 5 006 529€ 5 297 350€ 5 463 524€ 6 229 671€ 6 409 565€ 6 526 195€ 6 790 308€ 7 000 059€ 6 065 227€ 4 784 802€ 3 701 063€ 2 598 031€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 920 807€ 4 171 475€ 4 415 897€ 4 657 285€ 4 898 883€ 5 158 012€ 5 434 857€ 6 210 586€ 6 370 729€ 6 442 526€ 6 703 566€ 6 986 559€ 6 053 620€ 4 669 600€ 3 523 799€ 2 365 226€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
35 462€ 38 804€ 38 742€ 40 505€ 44 399€ 39 835€ 28 667€ 18 940€ 11 968€ 12 018€ 9 617€ 6 345€ 7 314€ 10 145€ 14 672€ 13 002€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
58 341€ 133 495€ 260 720€ 26 425€ 63 247€ 99 503€ 0€ 145€ 26 867€ 71 651€ 77 125€ 7 154€ 4 293€ 105 057€ 162 592€ 219 803€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 198 818€ 1 588 108€ 1 238 375€ 1 002 804€ 1 062 078€ 991 157€ 808 610€ 778 537€ 733 966€ 1 297 499€ 3 890 992€ 1 984 114€ 1 583 515€ 1 267 478€ 1 656 879€ 1 029 586€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
171 152€ 187 248€ 228 771€ 145 187€ 305 490€ 205 551€ 109 485€ 98 280€ 62 307€ 462 994€ 599 662€ 824 090€ 551 975€ 234 873€ 500 362€ 630 815€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
10 717€ 48 834€ 54 933€ 29 402€ 46 574€ 38 813€ 41 508€ 45 250€ 25 935€ 23 070€ 20 650€ 24 036€ 18 092€ 230 322€ 111 494€ 42 457€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
252 173€ 699 295€ 354 184€ 244 551€ 259 440€ 323 337€ 372 029€ 354 499€ 341 250€ 282 895€ 2 763 646€ 657 856€ 591 387€ 444 410€ 519 327€ 120 261€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
48 378€ 15 924€ 3 298€ 5 293€ 47 102€ 3 164€ 245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 501€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
154 748€ 127 089€ 150 973€ 36 256€ 36 256€ 36 256€ 50€ 36 592€ 54 654€ 55 352€ 42 489€ 6 457€ 47 145€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
16 619€ 62 013€ 49 212€ 128 363€ 33 292€ 88 114€ 7 879€ 10 602€ 27 112€ 253 103€ 257 934€ 260 663€ 245 438€ 215 625€ 335 808€ 100 806€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 192€ 28 384€
163
12.
Zamestnanci (331)
313 814€ 247 159€ 223 155€ 197 486€ 184 703€ 163 170€ 151 617€ 129 866€ 124 452€ 119 588€ 117 961€ 124 195€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
191 804€ 148 199€ 143 828€ 129 975€ 122 507€ 105 755€ 99 767€ 85 954€ 83 811€ 79 532€ 75 779€ 71 707€ 95 138€ 85 328€ 105 897€ 71 548€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
39 413€ 30 549€ 30 021€ 28 090€ 26 054€ 24 055€ 19 139€ 15 494€ 14 445€ 12 894€ 10 971€ 12 831€ 18 190€ 16 423€ 24 737€ 15 544€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 21 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 072€ 0€ 0€ 16 150€ 27 048€ 7 447€ 19 771€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 58 201€ 650€ 2 942€ 6 888€ 2 000€ 0€ 0€ 1 900€ 2 280€ 0€ 10 948€ 37 615€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 646 574€ 3 568 427€ 1 933 595€ 1 856 304€ 1 299 915€ 941 824€ 1 076 056€ 1 391 218€ 1 586 021€ 1 503 961€ 1 943 263€ 3 008 122€ 3 581 768€ 4 627 641€ 2 547 854€ 1 854 059€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 233 324€ 2 646 574€ 1 168 746€ 1 091 455€ 993 915€ 636 746€ 746 347€ 1 034 157€ 1 228 959€ 1 272 900€ 1 503 961€ 1 735 047€ 2 850 715€ 4 627 641€ 1 981 213€ 1 854 059€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
413 250€ 463 004€ 306 000€ 306 000€ 306 000€ 305 078€ 329 709€ 357 061€ 357 061€ 231 061€ 439 301€ 1 273 075€ 731 053€ 0€ 566 641€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 458 849€ 458 849€ 458 849€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 774 573€ 12 431 661€ 12 357 201€ 12 342 140€ 12 025 375€ 11 920 598€ 12 449 169€ 12 902 924€ 12 717 519€ 12 918 281€ 12 888 801€ 18 659 716€ 14 238 616€ 12 097 286€ 8 404 921€ 3 694 941€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
3 220€ 2 103€ 1 938€ 2 052€ 2 023€ 2 711€ 494€ 743€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 771 353€ 12 429 559€ 12 355 263€ 12 340 088€ 12 023 352€ 11 917 887€ 12 448 674€ 12 902 182€ 12 717 509€ 12 918 281€ 12 888 801€ 18 659 716€ 14 238 616€ 12 097 286€ 8 404 921€ 3 694 941€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€