Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 371 275 € 6 245 089 € 6 002 030 € 5 880 116 € 5 877 447 € 5 958 777 € 6 062 191 € 6 204 370 € 5 262 449 € 3 536 120 € 2 538 671 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 315 740 € 3 477 994 € 3 626 296 € 3 801 999 € 4 029 171 € 4 242 151 € 4 448 295 € 4 359 821 € 3 328 702 € 2 386 075 € 1 886 876 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0 € 0 € 66 € 265 € 397 € 530 € 6 410 € 12 290 € 18 170 € 26 057 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0 € 0 € 66 € 265 € 397 € 530 € 663 € 795 € 928 € 1 062 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 747 € 11 495 € 17 242 € 23 003 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 992 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 969 137 € 3 131 391 € 3 279 693 € 3 455 330 € 3 682 303 € 3 895 150 € 4 101 162 € 4 006 767 € 2 969 768 € 2 021 261 € 1 514 175 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
176 097 € 177 050 € 177 193 € 177 537 € 177 196 € 177 933 € 173 035 € 198 253 € 197 555 € 192 026 € 195 844 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
5 252 € 5 252 € 5 252 € 5 252 € 5 252 € 5 252 € 5 252 € 5 252 € 5 252 € 5 252 € 5 245 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 662 282 € 2 864 303 € 3 044 499 € 3 203 759 € 3 410 968 € 3 617 192 € 3 783 820 € 3 662 059 € 1 906 582 € 1 023 512 € 1 126 369 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
51 358 € 72 752 € 50 839 € 65 940 € 74 675 € 68 503 € 84 493 € 99 801 € 68 363 € 77 588 € 85 010 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
14 775 € 0 € 2 843 € 14 213 € 26 270 € 38 390 € 2 188 € 2 938 € 0 € 0 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 323 € 797 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
59 374 € 12 033 € 1 910 € 0 € 0 € 0 € 16 172 € 39 214 € 789 078 € 722 560 € 100 910 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
346 603 € 346 603 € 346 603 € 346 603 € 346 603 € 346 603 € 346 603 € 346 644 € 346 644 € 346 644 € 346 644 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
345 442 € 345 442 € 345 442 € 345 442 € 345 442 € 345 442 € 345 442 € 345 482 € 345 482 € 345 482 € 345 482 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 052 316 € 2 764 302 € 2 372 573 € 2 075 208 € 1 845 196 € 1 716 049 € 1 613 253 € 1 843 166 € 1 933 747 € 1 148 656 € 650 401 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
4 105 € 4 200 € 1 844 € 4 655 € 3 921 € 4 038 € 4 364 € 4 894 € 4 833 € 2 867 € 3 784 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
4 105 € 4 200 € 1 844 € 4 655 € 3 921 € 4 038 € 4 364 € 4 894 € 4 833 € 2 867 € 3 784 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 058 120 € 1 091 477 € 1 134 025 € 1 180 363 € 1 228 152 € 1 271 210 € 1 314 388 € 1 344 590 € 1 371 358 € 154 044 € 166 567 €
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0 € 0 € 0 € 1 € 0 € 0 € 2 688 € 0 € 0 € 0 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 058 120 € 1 091 477 € 1 133 442 € 1 180 363 € 1 228 151 € 1 271 210 € 1 314 388 € 1 341 902 € 1 371 358 € 154 044 € 166 567 €
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 583 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 847 € 10 € 288 548 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 847 € 10 € 288 548 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
29 819 € 22 754 € 25 228 € 20 153 € 17 059 € 17 451 € 17 233 € 16 507 € 13 195 € 10 241 € 7 933 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
8 292 € 267 € 4 793 € 0 € 0 € 1 231 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
20 579 € 21 985 € 20 125 € 19 706 € 16 679 € 14 074 € 12 611 € 16 353 € 12 958 € 10 166 € 7 900 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
410 € 389 € 310 € 428 € 381 € 2 146 € 1 687 € 154 € 237 € 75 € 33 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
538 € 114 € 0 € 20 € 0 € 0 € 2 935 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 960 272 € 1 645 871 € 1 211 477 € 870 037 € 596 063 € 423 350 € 277 268 € 476 328 € 544 351 € 692 956 € 472 117 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 621 € 1 721 € 686 € 3 371 € 1 522 € 2 043 € 1 094 € 1 528 € 0 € 736 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
9 € 23 € 5 € 36 € 29 € 39 € 34 € 81 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 958 642 € 1 644 128 € 1 210 786 € 866 630 € 594 512 € 421 268 € 276 139 € 474 719 € 544 351 € 692 220 € 472 117 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 219 € 2 792 € 3 160 € 2 909 € 3 080 € 578 € 643 € 1 383 € 0 € 1 389 € 1 394 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 219 € 2 792 € 3 160 € 2 909 € 3 080 € 578 € 643 € 1 383 € 0 € 1 389 € 1 394 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 371 275 € 6 245 089 € 6 002 030 € 5 880 116 € 5 877 447 € 5 958 777 € 6 062 191 € 6 204 370 € 5 262 449 € 3 536 120 € 2 538 671 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 296 712 € 3 056 721 € 2 838 510 € 2 579 080 € 2 415 548 € 2 365 052 € 2 296 200 € 2 300 756 € 2 225 065 € 2 321 149 € 2 170 947 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
3 296 712 € 3 056 721 € 2 838 510 € 2 579 080 € 2 415 548 € 2 365 052 € 2 296 200 € 2 300 756 € 2 225 065 € 2 321 149 € 2 170 947 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
3 056 721 € 2 838 510 € 2 579 080 € 2 415 548 € 2 365 052 € 2 296 200 € 2 305 600 € 2 225 064 € 2 321 149 € 2 170 954 € 2 045 774 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
239 991 € 218 211 € 259 430 € 163 532 € 50 496 € 68 852 € -9 400 € 75 692 € -96 084 € 150 195 € 125 173 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 203 819 € 1 213 845 € 1 096 494 € 1 127 662 € 1 188 571 € 1 213 553 € 1 278 277 € 1 367 398 € 1 189 675 € 638 706 € 66 954 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 040 € 2 040 € 1 800 € 1 800 € 1 800 € 10 737 € 10 517 € 12 890 € 9 606 € 10 413 € 55 766 €
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 49 791 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 890 € 9 606 € 10 413 € 5 975 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 040 € 2 040 € 1 800 € 1 800 € 1 800 € 10 737 € 10 517 € 0 € 0 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
143 500 € 143 500 € 583 € 0 € 6 000 € 2 400 € 0 € 22 176 € 131 919 € 0 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
143 500 € 143 500 € 583 € 0 € 6 000 € 2 400 € 0 € 22 176 € 131 919 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
916 464 € 992 698 € 1 031 462 € 1 070 339 € 1 108 540 € 1 144 758 € 1 231 429 € 1 310 003 € 1 031 879 € 304 243 € 565 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
916 047 € 992 445 € 1 031 103 € 1 069 524 € 1 107 941 € 1 144 154 € 1 230 425 € 1 273 751 € 984 633 € 303 432 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
417 € 252 € 359 € 816 € 599 € 604 € 1 003 € 1 391 € 138 € 689 € 465 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34 861 € 47 108 € 122 € 100 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
141 814 € 75 607 € 62 649 € 55 523 € 72 231 € 55 658 € 36 331 € 22 329 € 16 271 € 324 050 € 10 623 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
8 760 € 4 853 € 4 643 € 1 879 € 7 908 € 2 317 € 4 148 € 3 211 € 3 355 € 307 040 € 2 656 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
78 565 € 40 079 € 39 745 € 39 315 € 38 948 € 38 587 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 820 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
22 596 € 5 766 € 3 840 € 2 644 € 2 117 € 544 € 16 976 € 181 € 0 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
19 312 € 14 652 € 8 105 € 6 710 € 14 536 € 8 169 € 8 008 € 11 933 € 6 354 € 8 548 € 4 581 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
9 371 € 8 969 € 5 226 € 4 243 € 5 942 € 5 207 € 4 824 € 6 753 € 3 795 € 3 856 € 2 855 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
3 211 € 1 289 € 1 091 € 731 € 2 781 € 835 € 887 € 251 € 767 € 1 786 € 531 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 489 € 0 € 2 000 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 870 745 € 1 974 523 € 2 067 026 € 2 173 374 € 2 273 327 € 2 380 172 € 2 487 715 € 2 536 216 € 1 847 709 € 576 265 € 300 770 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 870 745 € 1 974 523 € 2 067 026 € 2 173 374 € 2 273 327 € 2 380 172 € 2 487 715 € 2 536 216 € 1 847 709 € 576 265 € 300 770 €