Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
74 426 € 71 596 € 54 065 € 59 813 € 62 713 € 48 559 € 59 590 € 52 994 € 65 649 € 62 207 € 69 043 €
02
501
Spotreba materiálu
49 800 € 48 846 € 32 151 € 37 054 € 31 421 € 22 924 € 32 165 € 26 668 € 45 434 € 35 256 € 44 347 €
03
502
Spotreba energie
24 627 € 22 750 € 21 914 € 22 759 € 31 291 € 25 635 € 27 425 € 26 326 € 20 215 € 26 951 € 24 696 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
116 016 € 86 877 € 79 233 € 71 148 € 152 708 € 74 378 € 85 423 € 344 906 € 109 004 € 79 303 € 77 010 €
07
511
Opravy a udržiavanie
42 021 € 21 747 € 14 876 € 11 516 € 99 899 € 27 141 € 28 169 € 258 002 € 11 734 € 1 102 € 498 €
08
512
Cestovné
906 € 740 € 811 € 918 € 1 424 € 486 € 769 € 489 € 426 € 278 € 299 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 238 € 1 137 € 920 € 1 118 € 1 397 € 1 176 € 1 087 € 445 € 572 € 2 684 € 2 390 €
10
518
Ostatné služby
71 851 € 63 253 € 62 627 € 57 597 € 49 988 € 45 574 € 55 398 € 85 970 € 96 272 € 75 239 € 73 823 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
354 101 € 249 357 € 201 507 € 231 755 € 244 906 € 198 245 € 215 507 € 232 250 € 149 524 € 139 497 € 123 680 €
12
521
Mzdové náklady
245 025 € 177 786 € 144 211 € 164 654 € 169 337 € 141 661 € 155 753 € 168 355 € 113 477 € 106 524 € 93 839 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
85 180 € 61 636 € 49 862 € 56 019 € 58 291 € 49 156 € 51 306 € 54 241 € 31 506 € 28 727 € 26 223 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
697 € 614 € 697 € 697 € 672 € 697 € 697 € 664 € 589 € 664 € 597 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 199 € 9 321 € 6 737 € 10 384 € 16 605 € 6 731 € 7 752 € 8 990 € 3 952 € 3 582 € 3 021 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
522 € 704 € 227 € 224 € 223 € 224 € 57 € 57 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
522 € 704 € 227 € 224 € 223 € 224 € 57 € 57 € 0 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
61 337 € 52 008 € 49 182 € 52 045 € 41 840 € 34 549 € 100 708 € 46 553 € 188 451 € 49 208 € 71 931 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
962 € 657 € 344 € 1 457 € 1 317 € 2 671 € 1 076 € 1 685 € 2 091 € 6 360 € 46 372 €
23
542
Predaný materiál
486 € 511 € 448 € 481 € 279 € 294 € 301 € 276 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 62 € 0 € 3 100 € 0 € 46 586 € 0 € 166 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
59 890 € 50 840 € 48 391 € 50 107 € 40 182 € 27 493 € 48 353 € 41 868 € 139 774 € 42 341 € 24 530 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 3 991 € 47 878 € 2 724 € 0 € 507 € 863 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
227 905 € 226 245 € 222 224 € 252 783 € 246 366 € 283 173 € 258 004 € 179 275 € 129 173 € 150 478 € 130 950 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
223 624 € 222 162 € 219 194 € 250 407 € 244 035 € 255 958 € 246 916 € 166 385 € 119 567 € 140 065 € 124 975 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 280 € 4 083 € 3 030 € 2 376 € 2 331 € 27 216 € 11 088 € 12 890 € 9 606 € 10 413 € 5 975 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 890 € 9 606 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 040 € 2 040 € 1 800 € 1 800 € 1 800 € 10 737 € 10 517 € 0 € 0 € 10 413 € 5 975 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 240 € 2 043 € 1 230 € 576 € 531 € 16 479 € 571 € 0 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
17 222 € 17 542 € 17 916 € 18 405 € 16 515 € 12 626 € 14 670 € 18 545 € 25 577 € 5 392 € 697 €
42
562
Úroky
9 973 € 10 325 € 10 755 € 11 123 € 11 517 € 11 869 € 12 388 € 13 410 € 19 152 € 1 852 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
7 249 € 7 217 € 7 161 € 7 282 € 4 998 € 758 € 2 282 € 5 135 € 6 425 € 3 540 € 697 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
356 855 € 300 919 € 270 935 € 268 463 € 229 668 € 212 063 € 174 000 € 165 518 € 134 367 € 125 416 € 119 863 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
336 234 € 276 855 € 257 933 € 246 928 € 212 351 € 181 519 € 166 158 € 165 518 € 129 948 € 121 293 € 119 000 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 885 € 3 886 € 3 385 € 2 565 € 3 575 € 1 959 € 2 339 € 0 € 1 919 € 0 € 797 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
16 736 € 20 177 € 9 618 € 18 970 € 13 742 € 28 585 € 5 500 € 0 € 2 500 € 4 123 € 66 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 208 385 € 1 005 248 € 895 290 € 954 637 € 994 938 € 863 818 € 907 958 € 1 040 098 € 801 745 € 611 501 € 593 174 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
5 829 € 5 789 € 6 364 € 4 432 € 6 810 € 5 801 € 5 198 € 22 175 € 13 921 € 15 406 € 21 012 €
67
602
Tržby z predaja služieb
5 829 € 5 789 € 6 364 € 4 432 € 6 810 € 5 801 € 5 198 € 22 175 € 13 921 € 15 406 € 21 012 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 0 € 0 € 290 € 923 € 8 492 € 2 568 € 356 € 876 € 7 435 €
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 290 € 923 € 8 492 € 2 568 € 356 € 876 € 7 435 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
1 013 051 € 924 454 € 865 588 € 767 858 € 684 455 € 630 050 € 534 099 € 523 229 € 415 388 € 507 087 € 551 550 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
986 075 € 897 087 € 838 708 € 739 865 € 656 953 € 603 064 € 507 917 € 496 960 € 395 024 € 487 298 € 535 219 €
82
633
Výnosy z poplatkov
26 976 € 27 367 € 26 880 € 27 993 € 27 502 € 26 986 € 26 182 € 26 269 € 20 364 € 19 789 € 16 331 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
68 008 € 64 079 € 68 145 € 65 852 € 64 105 € 81 736 € 94 752 € 61 226 € 15 025 € 47 246 € 29 377 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 032 € 1 274 € 1 220 € 1 660 € 3 546 € 6 452 € 3 059 € 7 755 € 1 054 € 38 513 € 24 929 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
65 976 € 62 805 € 66 925 € 64 192 € 60 560 € 75 284 € 91 693 € 53 471 € 13 971 € 8 733 € 4 448 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
19 621 € 2 006 € 1 945 € 2 008 € 11 131 € 10 804 € 12 890 € 8 106 € 10 413 € 55 777 € 3 552 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
19 621 € 2 006 € 1 945 € 2 008 € 11 131 € 10 804 € 12 890 € 8 106 € 10 413 € 55 777 € 3 552 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 106 € 10 413 € 55 777 € 3 552 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 040 € 1 800 € 1 800 € 1 800 € 10 737 € 10 517 € 12 890 € 0 € 0 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 581 € 206 € 145 € 208 € 394 € 287 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 817 € 2 216 € 2 876 € 2 466 € 1 881 € 1 333 € 3 759 € 5 522 € 7 731 € 4 600 € 9 361 €
102
662
Úroky
2 817 € 2 216 € 2 876 € 2 466 € 1 881 € 1 333 € 3 759 € 5 522 € 7 731 € 4 600 € 9 361 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
339 586 € 225 336 € 210 349 € 276 020 € 277 119 € 202 276 € 240 249 € 494 265 € 243 829 € 131 456 € 97 856 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
185 109 € 105 823 € 86 288 € 139 322 € 152 047 € 75 279 € 101 942 € 401 133 € 208 109 € 97 183 € 62 969 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
84 840 € 82 716 € 87 078 € 99 156 € 87 574 € 88 272 € 92 261 € 68 259 € 5 954 € 21 791 € 18 190 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 1 489 € 1 711 € 0 € 0 € 0 € 0 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
16 607 € 16 722 € 16 939 € 16 939 € 16 939 € 16 939 € 16 939 € 4 374 € 16 607 € 292 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
53 031 € 20 075 € 20 044 € 20 603 € 20 558 € 20 297 € 27 395 € 20 499 € 13 159 € 12 190 € 16 697 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 448 911 € 1 223 880 € 1 155 266 € 1 118 637 € 1 045 791 € 932 923 € 899 440 € 1 117 091 € 706 663 € 762 448 € 720 143 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
240 526 € 218 632 € 259 976 € 164 000 € 50 853 € 69 105 € -8 518 € 76 993 € -95 082 € 150 947 € 126 969 €
136
591
Splatná daň z príjmov
535 € 421 € 546 € 468 € 357 € 253 € 882 € 1 301 € 1 002 € 752 € 1 796 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
239 991 € 218 211 € 259 430 € 163 532 € 50 496 € 68 852 € -9 400 € 75 692 € -96 084 € 150 195 € 125 173 €