Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
29 678€ 36 989€ 23 640€ 29 213€ 18 899€ 17 295€ 21 260€ 12 606€ 12 986€ 12 334€ 10 439€ 17 925€
02
501
Spotreba materiálu
11 934€ 20 697€ 19 501€ 24 143€ 13 134€ 11 621€ 11 249€ 7 665€ 8 933€ 8 666€ 7 632€ 16 000€
03
502
Spotreba energie
17 745€ 16 292€ 4 140€ 5 070€ 5 765€ 5 675€ 10 012€ 4 941€ 4 053€ 3 668€ 2 807€ 1 925€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
56 062€ 27 545€ 87 458€ 80 618€ 29 466€ 24 684€ 73 748€ 63 127€ 23 811€ 20 348€ 39 544€ 12 016€
07
511
Opravy a udržiavanie
28 497€ 492€ 2 610€ 1 405€ 8 438€ 3 896€ 12 327€ 11 751€ 5 378€ 1 034€ 25 099€ 332€
08
512
Cestovné
2 039€ 2 533€ 1 894€ 1 325€ 3 078€ 3 405€ 2 562€ 2 945€ 1 405€ 2 121€ 2 138€ 1 029€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 350€ 832€ 1 043€ 724€ 727€ 970€ 1 349€ 1 371€ 444€ 503€ 501€ 398€
10
518
Ostatné služby
24 176€ 23 688€ 81 911€ 77 164€ 17 223€ 16 413€ 57 509€ 47 059€ 16 584€ 16 690€ 11 806€ 10 257€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
159 930€ 157 246€ 132 217€ 109 012€ 108 754€ 99 029€ 102 532€ 96 629€ 81 284€ 69 731€ 60 347€ 53 642€
12
521
Mzdové náklady
116 540€ 114 493€ 97 480€ 78 181€ 79 641€ 73 187€ 75 808€ 72 359€ 61 311€ 53 283€ 45 870€ 40 198€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
39 975€ 38 966€ 33 297€ 27 857€ 27 581€ 25 008€ 26 052€ 23 631€ 19 312€ 15 890€ 14 037€ 13 012€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 414€ 3 518€ 1 262€ 2 860€ 732€ 563€ 625€ 589€ 519€ 382€ 295€ 299€
16
528
Ostatné sociálne náklady
269€ 178€ 113€ 800€ 270€ 46€ 51€ 142€ 176€ 145€ 133€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
476€ 458€ 137€ 78€ 56€ 57€ 57€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
476€ 458€ 137€ 78€ 56€ 57€ 57€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
79 284€ 59 235€ 76 239€ 78 705€ 74 898€ 75 326€ 48 911€ 28 696€ 6 664€ 7 932€ 8 300€ 5 045€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 235€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
79 174€ 59 213€ 76 239€ 78 705€ 74 898€ 75 326€ 48 909€ 28 696€ 4 429€ 7 932€ 8 300€ 5 045€
28
549
Manká a škody
109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
300 603€ 287 235€ 276 703€ 276 540€ 272 339€ 209 097€ 28 823€ 20 134€ 11 198€ 6 104€ 4 173€ 3 053€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
299 653€ 286 455€ 276 163€ 276 000€ 272 339€ 209 097€ 24 654€ 16 165€ 7 085€ 3 909€ 2 003€ 1 261€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
950€ 780€ 540€ 540€ 0€ 0€ 4 169€ 3 969€ 4 113€ 2 195€ 2 170€ 1 792€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 540€ 540€ 0€ 0€ 0€ 1 792€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
950€ 780€ 540€ 540€ 0€ 0€ 3 629€ 3 429€ 4 113€ 2 195€ 2 170€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
6 061€ 4 838€ 3 912€ 4 307€ 4 605€ 52 652€ 2 382€ 2 303€ 3 154€ 3 136€ 837€ 1 129€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 48 789€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
639€ 350€ 289€ 585€ 695€ 752€ 1 116€ 1 134€ 1 645€ 1 521€ 264€ 498€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 422€ 4 488€ 3 622€ 3 722€ 3 911€ 3 111€ 1 266€ 1 170€ 1 509€ 1 615€ 573€ 631€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
610€ 1 580€ 572€ 560€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60€ 60€ 72€ 60€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
550€ 1 520€ 500€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
632 704€ 575 126€ 600 877€ 579 034€ 509 147€ 478 140€ 277 712€ 223 517€ 139 097€ 119 585€ 123 640€ 92 810€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
5 721€ 3 854€ 3 184€ 1 766€ 738€ 1 232€ 12€ 24€ 4€ 0€ 16€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 721€ 3 854€ 3 184€ 1 766€ 738€ 1 232€ 12€ 24€ 4€ 0€ 16€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
173 873€ 159 230€ 140 625€ 122 944€ 78 065€ 67 726€ 152 139€ 193 980€ 92 373€ 44 616€ 48 962€ 48 131€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
171 409€ 156 780€ 138 364€ 120 616€ 75 968€ 65 711€ 150 243€ 192 102€ 92 280€ 44 500€ 46 672€ 45 210€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 464€ 2 450€ 2 261€ 2 327€ 2 097€ 2 016€ 1 896€ 1 878€ 93€ 116€ 2 290€ 2 921€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
31 271€ 30 506€ 16 943€ 20 146€ 18 677€ 19 549€ 19 761€ 9 846€ 4 833€ 5 110€ 51 687€ 8 099€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50€ 380€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 723€ 0€ 48 839€ 2 456€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
140€ 25€ 0€ 20€ 0€ 0€ 30€ 20€ 100€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
31 131€ 30 456€ 16 918€ 19 766€ 18 657€ 19 549€ 19 761€ 9 816€ 2 090€ 5 010€ 2 848€ 5 643€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
780€ 540€ 540€ 540€ 540€ 3 080€ 3 969€ 4 533€ 145€ 2 165€ 1 796€ 1 893€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
780€ 540€ 540€ 540€ 540€ 3 080€ 3 969€ 4 533€ 145€ 2 165€ 1 796€ 1 893€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 540€ 540€ 420€ 0€ 0€ 0€ 1 893€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
780€ 540€ 540€ 540€ 540€ 2 540€ 3 429€ 4 113€ 145€ 2 165€ 1 796€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2€ 4€ 7€ 4 887€ 9€ 19€ 11€ 11€ 12€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 4 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 4€ 7€ 7€ 9€ 19€ 11€ 11€ 10€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
439 574€ 396 806€ 493 586€ 433 233€ 408 661€ 356 414€ 176 855€ 158 033€ 94 729€ 73 108€ 64 924€ 45 708€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
162 377€ 129 196€ 236 422€ 174 460€ 152 814€ 150 740€ 131 902€ 133 218€ 77 544€ 71 187€ 64 833€ 45 542€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
63 042€ 55 679€ 46 929€ 46 929€ 45 612€ 38 136€ 19 415€ 11 134€ 2 646€ 1 774€ 91€ 166€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 9 309€ 23 776€ 11 419€ 12 773€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
212 303€ 210 078€ 209 782€ 209 782€ 209 782€ 157 815€ 1 762€ 1 762€ 1 766€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 400€ 1 400€ 1 609€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
453€ 453€ 453€ 453€ 453€ 415€ 0€ 0€ 0€ 147€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
651 220€ 590 936€ 654 880€ 578 633€ 506 689€ 452 889€ 352 746€ 366 434€ 192 095€ 125 010€ 167 397€ 103 831€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
18 516€ 15 810€ 54 003€ -401€ -2 458€ -25 251€ 75 034€ 142 917€ 52 998€ 5 425€ 43 757€ 11 021€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 3€ 519€ 2€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
18 516€ 15 810€ 54 003€ -402€ -2 459€ -25 252€ 75 033€ 142 914€ 52 479€ 5 423€ 43 757€ 11 021€