Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„BORINKA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 527 024€ 1 472 407€ 1 385 460€ 1 387 155€ 1 386 238€ 1 357 033€ 1 367 571€ 1 362 112€ 1 349 726€ 1 362 920€ 1 372 026€ 703 570€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 291 465€ 1 279 460€ 1 222 712€ 1 220 954€ 1 209 477€ 1 237 808€ 1 260 378€ 1 251 506€ 1 257 473€ 1 269 720€ 1 280 459€ 600 757€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 291 465€ 1 279 460€ 1 222 712€ 1 220 954€ 1 209 477€ 1 237 808€ 1 260 378€ 1 251 506€ 1 257 473€ 1 269 720€ 1 280 459€ 600 757€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
477 366€ 478 431€ 478 431€ 478 431€ 478 431€ 478 431€ 478 431€ 478 431€ 478 431€ 478 431€ 478 431€ 467 130€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
606 407€ 619 310€ 632 213€ 622 893€ 635 376€ 655 740€ 667 905€ 742 615€ 761 622€ 776 578€ 791 534€ 118 997€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
187 409€ 156 203€ 81 319€ 87 219€ 86 159€ 103 637€ 114 042€ 30 460€ 17 420€ 14 711€ 10 494€ 14 631€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
20 282€ 25 516€ 30 750€ 32 411€ 9 510€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
233 576€ 191 730€ 161 543€ 165 961€ 175 653€ 117 910€ 105 609€ 109 048€ 90 918€ 92 570€ 90 513€ 102 167€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
17 338€ 17 667€ 19 360€ 24 620€ 52 819€ 21 690€ 19 980€ 28 059€ 9 199€ 9 349€ 11 637€ 19 913€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
17 338€ 17 667€ 19 360€ 24 620€ 52 819€ 21 690€ 19 980€ 28 059€ 9 199€ 9 349€ 11 637€ 19 913€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
37 888€ 31 120€ 25 942€ 23 094€ 17 291€ 19 851€ 12 014€ 9 719€ 4 221€ 5 235€ 4 659€ 825€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
146€ 1 241€ 686€ 589€ 529€ 102€ 602€ 0€ 0€ 190€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
37 742€ 29 879€ 25 256€ 22 481€ 16 655€ 19 639€ 11 324€ 9 585€ 3 999€ 4 921€ 4 542€ 725€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
24€ 106€ 110€ 87€ 133€ 223€ 125€ 117€ 99€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
178 350€ 142 942€ 116 241€ 118 247€ 105 543€ 76 369€ 73 616€ 71 270€ 77 498€ 77 986€ 74 218€ 81 430€
087
2.
Ceniny
(213))
36€ 47€ 32€ 62€ 68€ 58€ 45€ 8€ 16€ 48€ 48€ 43€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
178 313€ 142 895€ 116 209€ 118 185€ 105 476€ 76 311€ 73 570€ 71 263€ 77 482€ 77 938€ 74 170€ 81 387€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 984€ 1 218€ 1 205€ 240€ 1 108€ 1 316€ 1 584€ 1 558€ 1 335€ 630€ 1 054€ 645€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 984€ 1 218€ 1 205€ 240€ 1 108€ 1 316€ 1 234€ 1 558€ 1 335€ 237€ 694€ 645€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
351€ 0€ 0€ 393€ 360€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 527 024€ 1 472 407€ 1 385 460€ 1 387 155€ 1 386 238€ 1 357 033€ 1 367 571€ 1 362 112€ 1 349 726€ 1 362 920€ 1 372 026€ 703 570€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-9 948€ -6 050€ -13 086€ -15 737€ 22 449€ -5 195€ -40 493€ -19 452€ -59 232€ -51 655€ -33 843€ -31 234€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-9 948€ -6 050€ -13 086€ -15 737€ 22 449€ -5 195€ -40 493€ -19 452€ -59 232€ -51 655€ -33 843€ -31 234€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-6 344€ -13 086€ -15 737€ 22 449€ -5 195€ -40 493€ -19 452€ -59 232€ -51 655€ -33 843€ -31 234€ -40 031€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-3 604€ 7 036€ 2 651€ -38 186€ 27 644€ 35 298€ -21 041€ 39 780€ -7 576€ -17 813€ -2 609€ 8 798€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 529 922€ 1 470 464€ 1 389 413€ 1 396 399€ 1 356 694€ 1 358 559€ 1 404 884€ 1 379 597€ 1 407 193€ 1 413 452€ 1 405 868€ 734 746€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
4 780€ 3 567€ 2 934€ 2 787€ 4 206€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
4 780€ 3 567€ 2 934€ 2 787€ 4 206€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 322 302€ 1 302 729€ 1 240 004€ 1 240 049€ 1 222 073€ 1 257 477€ 1 272 655€ 1 261 091€ 1 261 472€ 1 275 034€ 1 285 360€ 601 483€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
37 888€ 31 120€ 25 942€ 23 094€ 17 184€ 19 741€ 12 277€ 9 585€ 3 999€ 5 314€ 4 901€ 725€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 284 415€ 1 271 609€ 1 214 062€ 1 216 955€ 1 204 888€ 1 237 735€ 1 260 378€ 1 251 506€ 1 257 473€ 1 269 720€ 1 280 459€ 600 757€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
14 173€ 9 696€ 6 107€ 3 255€ 1 708€ 1 655€ 1 638€ 1 253€ 2 936€ 6 360€ 6 892€ 4 948€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
14 173€ 9 696€ 6 107€ 3 255€ 1 708€ 1 655€ 1 638€ 1 253€ 2 936€ 6 360€ 6 892€ 4 948€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
188 668€ 154 471€ 140 367€ 150 309€ 128 708€ 97 399€ 93 101€ 72 733€ 96 930€ 113 460€ 78 532€ 90 970€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
22 747€ 20 048€ 27 836€ 33 671€ 20 819€ 23 021€ 22 000€ 1 199€ 19 417€ 42 142€ 9 369€ 12 563€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 631€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
709€ 392€ 450€ 2 371€ 222€ 1 356€ 1 335€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
428€ 553€ 1 791€ 1 918€ 1 407€ 2 243€ 2 251€ 2 230€ 2 420€ 1 624€ 1 633€ 10 888€
163
12.
Zamestnanci
(331))
92 869€ 75 349€ 64 339€ 65 599€ 52 914€ 42 616€ 39 522€ 41 130€ 43 016€ 41 621€ 40 158€ 38 994€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
1 152€ 1 318€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
58 285€ 47 936€ 39 534€ 41 003€ 43 532€ 26 349€ 25 391€ 24 627€ 25 923€ 24 955€ 24 153€ 23 756€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
13 188€ 9 267€ 6 751€ 7 383€ 8 866€ 3 169€ 3 544€ 3 097€ 3 783€ 2 897€ 1 864€ 2 804€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
116€ 26€ 1 170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
7 050€ 7 993€ 9 133€ 6 492€ 7 094€ 3 669€ 3 179€ 1 966€ 1 765€ 1 124€ 0€ 57€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
7 050€ 7 993€ 9 133€ 6 492€ 7 094€ 3 669€ 3 179€ 1 966€ 1 765€ 1 124€ 0€ 57€