Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná zoologická záhrada Bojnice

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
17 470 546€ 14 623 758€ 7 339 407€ 7 479 768€ 7 266 275€ 5 018 771€ 4 489 058€ 3 538 897€ 3 330 635€ 3 341 763€ 3 612 611€ 3 639 053€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
13 884 697€ 7 519 255€ 6 694 485€ 6 742 943€ 6 890 299€ 4 455 614€ 3 730 456€ 2 986 374€ 2 629 983€ 2 745 226€ 2 988 588€ 3 196 896€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
13 884 697€ 7 519 255€ 6 694 485€ 6 742 943€ 6 890 299€ 4 455 614€ 3 730 456€ 2 986 374€ 2 629 983€ 2 745 226€ 2 988 588€ 3 196 896€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
35 897€ 35 897€ 35 897€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 10 524€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
3 480€ 3 480€ 3 480€ 3 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
5 948 836€ 6 320 154€ 5 453 056€ 5 511 453€ 5 700 999€ 3 415 610€ 2 090 644€ 2 147 372€ 2 345 628€ 2 543 238€ 2 769 035€ 2 814 577€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
281 244€ 321 632€ 384 758€ 402 056€ 430 543€ 88 656€ 111 945€ 98 911€ 119 074€ 62 794€ 80 716€ 123 117€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
262 249€ 399 815€ 544 768€ 617 686€ 660 690€ 138 650€ 76 885€ 16 945€ 21 510€ 0€ 0€ 14 587€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 420€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
7 352 991€ 438 277€ 272 527€ 195 325€ 85 122€ 799 755€ 1 438 038€ 710 203€ 130 829€ 126 251€ 125 894€ 231 671€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 562 754€ 7 083 472€ 628 732€ 716 294€ 364 059€ 557 198€ 751 312€ 545 654€ 696 026€ 592 317€ 619 972€ 436 224€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
281 372€ 306 237€ 291 495€ 259 240€ 248 615€ 247 784€ 250 876€ 242 093€ 232 758€ 238 246€ 222 617€ 251 703€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
91 501€ 113 821€ 122 985€ 98 092€ 72 855€ 81 476€ 87 739€ 60 223€ 65 625€ 58 916€ 48 457€ 72 079€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
146 679€ 143 502€ 146 198€ 131 188€ 147 659€ 148 065€ 143 105€ 150 552€ 152 712€ 160 843€ 157 318€ 161 443€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
43 193€ 48 915€ 22 312€ 29 960€ 28 101€ 18 243€ 20 032€ 31 317€ 14 420€ 18 486€ 16 842€ 18 181€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
7 200€ 10 099€ 2 690€ 3 788€ 6 573€ 20 386€ 21 183€ 18 464€ 18 139€ 18 739€ 2 240€ 1 902€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
60€ 2 665€ 17 049€ 16 433€ 16 433€ 16 833€ 17 868€ 748€ 2€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 229€ 331€ 235€ 60€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
384€ 274€ 444€ 0€ 131€ 0€ 830€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
7 200€ 9 715€ 2 690€ 3 454€ 3 909€ 2 894€ 4 750€ 2 031€ 946€ 540€ 426€ 1 841€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
3 274 182€ 6 767 137€ 334 547€ 453 265€ 108 871€ 289 028€ 479 253€ 285 097€ 445 129€ 335 332€ 395 115€ 182 619€
087
2.
Ceniny
(213))
36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 208€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
3 274 146€ 6 767 137€ 334 547€ 453 265€ 108 871€ 289 028€ 479 253€ 285 097€ 445 129€ 335 332€ 395 115€ 181 411€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
23 096€ 21 030€ 16 190€ 20 531€ 11 917€ 5 959€ 7 290€ 6 869€ 4 627€ 4 220€ 4 051€ 5 933€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
23 096€ 21 030€ 16 190€ 20 531€ 11 917€ 5 959€ 7 290€ 6 869€ 4 627€ 4 220€ 4 051€ 5 933€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
17 470 546€ 14 623 758€ 7 339 407€ 7 479 768€ 7 266 275€ 5 018 771€ 4 489 058€ 3 538 897€ 3 330 635€ 3 341 763€ 3 612 611€ 3 639 053€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 748 985€ 2 119 325€ 1 428 366€ 1 407 102€ 957 045€ 1 092 320€ 1 070 307€ 1 186 368€ 1 343 213€ 1 389 283€ 1 514 396€ 1 495 646€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
0€ 20 942€ 20 942€ 2 192€ 2 131€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
0€ 20 942€ 20 942€ 2 192€ 2 131€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 748 985€ 2 119 325€ 1 428 366€ 1 407 102€ 957 045€ 1 092 320€ 1 070 307€ 1 186 368€ 1 322 271€ 1 368 341€ 1 512 205€ 1 493 515€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 119 325€ 1 660 917€ 1 407 102€ 957 045€ 1 092 320€ 1 070 307€ 1 186 368€ 1 343 213€ 1 351 907€ 1 493 454€ 1 493 454€ 1 493 454€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
629 659€ 458 408€ 21 264€ 450 057€ -135 275€ 22 013€ -116 061€ -156 845€ -29 637€ -125 113€ 18 751€ 61€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
14 416 387€ 12 167 870€ 5 708 168€ 5 828 415€ 6 018 181€ 3 588 604€ 3 034 048€ 1 920 985€ 1 559 004€ 1 485 902€ 1 594 595€ 1 592 661€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 5 909€ 1 278€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
13 774 556€ 11 990 280€ 5 488 616€ 5 614 813€ 5 813 170€ 3 117 142€ 2 704 764€ 1 697 573€ 1 356 942€ 1 373 549€ 1 473 534€ 1 429 415€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
13 093 318€ 11 371 329€ 4 973 806€ 5 168 007€ 5 476 051€ 2 818 642€ 2 522 026€ 1 685 930€ 1 356 942€ 1 373 549€ 1 473 534€ 1 429 415€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
681 238€ 618 952€ 514 810€ 446 806€ 337 119€ 298 500€ 182 738€ 11 642€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 434€ 1 764€ 1 758€ 1 674€ 2 209€ 1 779€ 2 306€ 1 391€ 1 885€ 1 985€ 2 292€ 2 645€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 434€ 1 764€ 1 758€ 1 674€ 2 209€ 1 779€ 2 306€ 1 391€ 1 885€ 1 985€ 2 292€ 2 645€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
638 397€ 175 826€ 217 794€ 211 929€ 202 802€ 459 007€ 316 582€ 213 941€ 196 221€ 102 036€ 112 860€ 159 322€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
421 935€ 75 406€ 55 573€ 94 000€ 60 109€ 359 829€ 239 019€ 136 874€ 46 357€ 34 018€ 24 459€ 36 412€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
50 000€ 9 000€ 150€ 3 500€ 0€ 60 000€ 459€ 0€ 66 388€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
190€ 114€ 704€ 679€ 430€ 100€ 99€ 105€ 323€ 179€ 196€ 184€
163
12.
Zamestnanci
(331))
89 351€ 55 219€ 79 089€ 63 092€ 78 151€ 55 404€ 39 976€ 44 925€ 49 572€ 36 719€ 50 104€ 33 225€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
2 084€ 1 907€ 1 614€ 1 740€ 1 702€ 1 637€ 1 550€ 1 459€ 1 446€ 1 472€ 1 455€ 3€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
57 577€ 35 009€ 51 239€ 40 349€ 47 782€ 34 366€ 24 667€ 22 767€ 31 126€ 21 815€ 30 493€ 19 874€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
289€ 2 648€ 309€ 1 246€ 885€ 0€ 3 263€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
14 536€ 7 001€ 12 808€ 9 216€ 12 708€ 7 158€ 3 977€ 5 578€ 6 344€ 2 883€ 5 936€ 3 062€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
2 314€ 839€ 50€ 234€ 194€ 268€ 877€ 0€ 0€ 113€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
121€ 331€ 5 069€ 2 853€ 1 225€ 514€ 2 355€ 1 080€ 175€ 1 228€ 217€ 61€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
305 174€ 336 562€ 202 874€ 244 250€ 291 049€ 337 847€ 384 704€ 431 544€ 428 419€ 466 578€ 503 620€ 550 747€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
104€ 20€ 56€ 58€ 99€ 0€ 37€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
305 071€ 336 542€ 202 817€ 244 250€ 291 049€ 337 847€ 384 646€ 431 445€ 428 419€ 466 542€ 503 620€ 550 747€