Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
2 616 541€ 1 738 995€ 2 007 224€ 1 565 224€ 1 685 212€ 1 370 187€ 1 108 901€ 3 925 783€ 1 089 246€ 1 164 166€ 1 831 760€
02
502
Spotreba energie
1 749 422€ 1 409 809€ 1 479 710€ 1 469 287€ 1 418 563€ 1 477 721€ 1 603 760€ 1 754 962€ 1 888 559€ 2 215 150€ 2 498 745€
03
504
Predaný tovar
23 769€ 4 205€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
380 075€ 350 370€ 396 057€ 591 165€ 438 170€ 485 990€ 648 818€ 554 309€ 731 376€ 661 390€ 634 315€
05
512
Cestovné
478 653€ 136 736€ 111 244€ 645 295€ 926 841€ 883 810€ 845 541€ 1 218 546€ 1 180 280€ 870 105€ 833 688€
06
513
Náklady na reprezentáciu
100 011€ 35 624€ 26 984€ 86 095€ 70 861€ 68 803€ 21 801€ 7 440€ 5 707€ 4 217€ 3 601€
07
518
Ostatné služby
2 962 551€ 2 359 264€ 1 907 121€ 2 672 786€ 2 431 105€ 2 220 652€ 1 916 255€ 2 968 969€ 2 110 668€ 2 395 404€ 2 087 893€
08
521
Mzdové náklady
17 691 672€ 17 115 961€ 17 061 668€ 15 846 861€ 14 869 777€ 14 422 114€ 13 924 920€ 13 259 746€ 13 113 675€ 11 920 599€ 11 510 374€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
6 118 328€ 5 926 120€ 5 564 996€ 5 460 298€ 5 107 499€ 4 975 917€ 4 676 907€ 4 512 091€ 4 496 688€ 4 130 735€ 3 730 860€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
325 109€ 289 548€ 216 741€ 205 874€ 181 676€ 183 221€ 162 742€ 168 147€ 159 812€ 164 252€ 156 063€
11
527
Zákonné sociálne náklady
811 294€ 835 989€ 736 919€ 747 371€ 468 167€ 571 170€ 452 286€ 403 445€ 444 146€ 399 475€ 344 462€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 3 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
3 551€ 3 446€ 2 834€ 2 114€ 1 560€ 1 254€ 1 358€ 1 338€ 1 051€ 1 432€ 450€
14
532
Daň z nehnuteľností
56 448€ 57 697€ 58 530€ 46 396€ 46 391€ 45 933€ 34 639€ 34 520€ 36 162€ 36 173€ 34 871€
15
538
Ostatné dane a poplatky
73 272€ 48 727€ 120 709€ 2 810€ 4 993€ 3 964€ 2 936€ 7 413€ 9 461€ 12 202€ 11 059€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
-1 917 185€ 1 917 185€ 1 917 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
5 310€ 426€ 1 008€ 5 647€ 10€ 320€ 1 030€ 4 682€ 3 047€ 3 921€ 130€
18
543
Odpísanie pohľadávky
918€ 0€ 6 612€ 0€ 0€ 0€ 1 476€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
25 141€ 17 969€ 9€ 9€ 8€ 8€ 9€ 29€ 7€ 5€ 16€
20
545
Kurzové straty
1 386€ 1 273€ 708€ 779€ 357€ 533€ 384€ 390€ 843€ 1 892€ 1 471€
21
546
Dary
0€ 3 243€ 0€ 348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
575 790€ 402 586€ 325 622€ 496 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
3 222€ 691€ 0€ 0€ 230€ 5 183€ 0€ 104€ 249€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 350 438€ 1 228 375€ 1 253 385€ 1 139 282€ 1 128 947€ 1 180 217€ 1 387 915€ 1 553 016€ 1 576 739€ 1 736 541€ 1 733 778€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 862 176€ 2 025 527€ 2 132 269€ 2 728 990€ 4 130 063€ 4 443 772€ 4 813 186€ 4 602 641€ 3 802 779€ 3 644 950€ 3 212 257€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
530 194€ 68 101€ 73 609€ 130 639€ 128 394€ 154 193€ 0€ 0€ 0€ 42 884€ 344 979€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 75 348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 547€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
1 112 825€ 580 979€ 948 194€ 980 348€ 1 254 615€ 934 521€ 1 450 794€ 1 406 621€ 1 569 491€ 1 568 262€ 2 613 444€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
1 750€ 761€ -5 372€ 3 000€ -408€ 1 779€ -2 201€ 3 596€ -126€ 290€ -7 394€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
94 453€ 73 793€ 97 539€ 83 090€ 41 013€ 43 169€ 41 561€ 40 598€ 31 929€ 36 950€ 39 590€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
37 037 112€ 36 708 744€ 36 445 410€ 34 910 260€ 34 334 044€ 33 474 429€ 33 113 562€ 36 428 386€ 32 251 789€ 31 010 995€ 31 616 411€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
96 744€ 66 497€ 62 334€ 60 033€ 60 921€ 71 140€ 82 407€ 75 594€ 107 754€ 93 884€ 103 506€
40
602
Tržby z predaja služieb
1 708 969€ 982 820€ 1 006 381€ 1 669 362€ 1 705 016€ 1 608 659€ 1 625 813€ 2 525 187€ 1 574 623€ 1 517 470€ 1 430 547€
41
604
Tržby za predaný tovar
24 982€ 7 382€ 201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ -126 406€ -2 488€ -11 482€ -9 267€ -9 345€ -13 271€ -2 500€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
54 149€ 77 830€ 70 982€ 133 419€ 136 954€ 176 221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 5 396€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 186€ 48€ 46€ 37€ 43€ 49€ 38€ 40€ 26€ 85€
54
645
Kurzové zisky
77€ 8€ 99€ 2€ 12€ 19€ 27€ 12€ 39€ 275€ 245€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
772 811€ 1 026 009€ 763 400€ 1 099 654€ 1 133 610€ 1 201 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 948 846€ 1 371 117€ 1 118 602€ 1 616 355€ 1 644 833€ 1 462 913€ 3 201 125€ 2 956 472€ 3 430 784€ 3 366 219€ 3 687 155€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
950 383€ 86 163€ 71 075€ 136 709€ 136 954€ 177 913€ 6 747€ 0€ 0€ 40 917€ 1 445 763€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 446€ 1 593€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 1 005€ 0€ 0€ 38 066€ 0€ 26 215€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
109 409€ 46 284€ 72 981€ 28 719€ 30 407€ 44 837€ 34 891€ 25 404€ 50 238€ 56 246€ 86 420€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
170 087€ 175 501€ 172 485€ 230 797€ 237 818€ 246 245€ 247 172€ 233 373€ 208 010€ 204 671€ 204 073€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
9 986€ 11 996€ 15 047€ 8 786€ 6 074€ 16 642€ 5 753€ 1 992€ 4 850€ 0€ 2 753€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
31 405 808€ 32 954 804€ 33 264 815€ 30 092 238€ 29 458 395€ 28 740 280€ 29 003 312€ 30 749 966€ 27 639 121€ 25 934 224€ 24 968 075€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
37 252 251€ 36 807 602€ 36 618 451€ 35 076 155€ 34 468 086€ 33 743 943€ 34 222 029€ 36 558 770€ 33 006 562€ 31 203 254€ 31 926 122€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
215 139€ 98 858€ 173 041€ 165 895€ 134 041€ 269 514€ 1 108 467€ 130 384€ 754 773€ 192 259€ 309 710€
76
591
Daň z príjmov
28 599€ 12 152€ 13 625€ 32 361€ 32 631€ 30 863€ 50 421€ 29 023€ 33 440€ 23 569€ 191 479€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
186 541€ 86 706€ 159 416€ 133 534€ 101 410€ 238 651€ 1 058 046€ 101 361€ 721 333€ 168 690€ 118 231€