Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 685 212 € 1 370 187 € 1 108 901 € 3 925 783 € 1 089 246 € 1 164 166 € 1 831 760 €
02
502
Spotreba energie
1 418 563 € 1 477 721 € 1 603 760 € 1 754 962 € 1 888 559 € 2 215 150 € 2 498 745 €
04
511
Opravy a udržiavanie
438 170 € 485 990 € 648 818 € 554 309 € 731 376 € 661 390 € 634 315 €
05
512
Cestovné
926 841 € 883 810 € 845 541 € 1 218 546 € 1 180 280 € 870 105 € 833 688 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
70 861 € 68 803 € 21 801 € 7 440 € 5 707 € 4 217 € 3 601 €
07
518
Ostatné služby
2 431 105 € 2 220 652 € 1 916 255 € 2 968 969 € 2 110 668 € 2 395 404 € 2 087 893 €
08
521
Mzdové náklady
14 869 777 € 14 422 114 € 13 924 920 € 13 259 746 € 13 113 675 € 11 920 599 € 11 510 374 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 107 499 € 4 975 917 € 4 676 907 € 4 512 091 € 4 496 688 € 4 130 735 € 3 730 860 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
181 676 € 183 221 € 162 742 € 168 147 € 159 812 € 164 252 € 156 063 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
468 167 € 571 170 € 452 286 € 403 445 € 444 146 € 399 475 € 344 462 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
1 560 € 1 254 € 1 358 € 1 338 € 1 051 € 1 432 € 450 €
14
532
Daň z nehnuteľností
46 391 € 45 933 € 34 639 € 34 520 € 36 162 € 36 173 € 34 871 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
4 993 € 3 964 € 2 936 € 7 413 € 9 461 € 12 202 € 11 059 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
10 € 320 € 1 030 € 4 682 € 3 047 € 3 921 € 130 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
0 € 0 € 1 476 € 0 € 0 € 0 € 0 €
19
544
Úroky
8 € 8 € 9 € 29 € 7 € 5 € 16 €
20
545
Kurzové straty
357 € 533 € 384 € 390 € 843 € 1 892 € 1 471 €
23
548
Manká a škody
230 € 5 183 € 0 € 104 € 249 € 0 € 0 €
24
549
Iné ostatné náklady
1 128 947 € 1 180 217 € 1 387 915 € 1 553 016 € 1 576 739 € 1 736 541 € 1 733 778 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 130 063 € 4 443 772 € 4 813 186 € 4 602 641 € 3 802 779 € 3 644 950 € 3 212 257 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
128 394 € 154 193 € 0 € 0 € 0 € 42 884 € 344 979 €
27
553
Predané cenné papiere
0 € 0 € 18 547 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
556
Tvorba fondov
1 254 615 € 934 521 € 1 450 794 € 1 406 621 € 1 569 491 € 1 568 262 € 2 613 444 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-408 € 1 779 € -2 201 € 3 596 € -126 € 290 € -7 394 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
41 013 € 43 169 € 41 561 € 40 598 € 31 929 € 36 950 € 39 590 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
34 334 044 € 33 474 429 € 33 113 562 € 36 428 386 € 32 251 789 € 31 010 995 € 31 616 411 €
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
60 921 € 71 140 € 82 407 € 75 594 € 107 754 € 93 884 € 103 506 €
40
602
Tržby z predaja služieb
1 705 016 € 1 608 659 € 1 625 813 € 2 525 187 € 1 574 623 € 1 517 470 € 1 430 547 €
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-126 406 € -2 488 € -11 482 € -9 267 € -9 345 € -13 271 € -2 500 €
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
136 954 € 176 221 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
5 396 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 000 € 0 €
53
644
Úroky
37 € 43 € 49 € 38 € 40 € 26 € 85 €
54
645
Kurzové zisky
12 € 19 € 27 € 12 € 39 € 275 € 245 €
57
648
Zákonné poplatky
1 133 610 € 1 201 520 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
1 644 833 € 1 462 913 € 3 201 125 € 2 956 472 € 3 430 784 € 3 366 219 € 3 687 155 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
136 954 € 177 913 € 6 747 € 0 € 0 € 40 917 € 1 445 763 €
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 446 € 1 593 € 0 €
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
38 066 € 0 € 26 215 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
30 407 € 44 837 € 34 891 € 25 404 € 50 238 € 56 246 € 86 420 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
237 818 € 246 245 € 247 172 € 233 373 € 208 010 € 204 671 € 204 073 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 074 € 16 642 € 5 753 € 1 992 € 4 850 € 0 € 2 753 €
73
691
Dotácie
29 458 395 € 28 740 280 € 29 003 312 € 30 749 966 € 27 639 121 € 25 934 224 € 24 968 075 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
34 468 086 € 33 743 943 € 34 222 029 € 36 558 770 € 33 006 562 € 31 203 254 € 31 926 122 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
134 041 € 269 514 € 1 108 467 € 130 384 € 754 773 € 192 259 € 309 710 €
76
591
Daň z príjmov
32 631 € 30 863 € 50 421 € 29 023 € 33 440 € 23 569 € 191 479 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
101 410 € 238 651 € 1 058 046 € 101 361 € 721 333 € 168 690 € 118 231 €