Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 565 224€ 1 685 212€ 1 370 187€ 1 108 901€ 3 925 783€ 1 089 246€ 1 164 166€ 1 831 760€
02
502
Spotreba energie
1 469 287€ 1 418 563€ 1 477 721€ 1 603 760€ 1 754 962€ 1 888 559€ 2 215 150€ 2 498 745€
04
511
Opravy a udržiavanie
591 165€ 438 170€ 485 990€ 648 818€ 554 309€ 731 376€ 661 390€ 634 315€
05
512
Cestovné
645 295€ 926 841€ 883 810€ 845 541€ 1 218 546€ 1 180 280€ 870 105€ 833 688€
06
513
Náklady na reprezentáciu
86 095€ 70 861€ 68 803€ 21 801€ 7 440€ 5 707€ 4 217€ 3 601€
07
518
Ostatné služby
2 672 786€ 2 431 105€ 2 220 652€ 1 916 255€ 2 968 969€ 2 110 668€ 2 395 404€ 2 087 893€
08
521
Mzdové náklady
15 846 861€ 14 869 777€ 14 422 114€ 13 924 920€ 13 259 746€ 13 113 675€ 11 920 599€ 11 510 374€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 460 298€ 5 107 499€ 4 975 917€ 4 676 907€ 4 512 091€ 4 496 688€ 4 130 735€ 3 730 860€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
205 874€ 181 676€ 183 221€ 162 742€ 168 147€ 159 812€ 164 252€ 156 063€
11
527
Zákonné sociálne náklady
747 371€ 468 167€ 571 170€ 452 286€ 403 445€ 444 146€ 399 475€ 344 462€
13
531
Daň z motorových vozidiel
2 114€ 1 560€ 1 254€ 1 358€ 1 338€ 1 051€ 1 432€ 450€
14
532
Daň z nehnuteľností
46 396€ 46 391€ 45 933€ 34 639€ 34 520€ 36 162€ 36 173€ 34 871€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 810€ 4 993€ 3 964€ 2 936€ 7 413€ 9 461€ 12 202€ 11 059€
17
542
Ostatné pokuty a penále
5 647€ 10€ 320€ 1 030€ 4 682€ 3 047€ 3 921€ 130€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 1 476€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
9€ 8€ 8€ 9€ 29€ 7€ 5€ 16€
20
545
Kurzové straty
779€ 357€ 533€ 384€ 390€ 843€ 1 892€ 1 471€
21
546
Dary
348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
496 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 230€ 5 183€ 0€ 104€ 249€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 139 282€ 1 128 947€ 1 180 217€ 1 387 915€ 1 553 016€ 1 576 739€ 1 736 541€ 1 733 778€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 728 990€ 4 130 063€ 4 443 772€ 4 813 186€ 4 602 641€ 3 802 779€ 3 644 950€ 3 212 257€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
130 639€ 128 394€ 154 193€ 0€ 0€ 0€ 42 884€ 344 979€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 18 547€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
980 348€ 1 254 615€ 934 521€ 1 450 794€ 1 406 621€ 1 569 491€ 1 568 262€ 2 613 444€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
3 000€ -408€ 1 779€ -2 201€ 3 596€ -126€ 290€ -7 394€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
83 090€ 41 013€ 43 169€ 41 561€ 40 598€ 31 929€ 36 950€ 39 590€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
34 910 260€ 34 334 044€ 33 474 429€ 33 113 562€ 36 428 386€ 32 251 789€ 31 010 995€ 31 616 411€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
60 033€ 60 921€ 71 140€ 82 407€ 75 594€ 107 754€ 93 884€ 103 506€
40
602
Tržby z predaja služieb
1 669 362€ 1 705 016€ 1 608 659€ 1 625 813€ 2 525 187€ 1 574 623€ 1 517 470€ 1 430 547€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ -126 406€ -2 488€ -11 482€ -9 267€ -9 345€ -13 271€ -2 500€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
133 419€ 136 954€ 176 221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 5 396€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
46€ 37€ 43€ 49€ 38€ 40€ 26€ 85€
54
645
Kurzové zisky
2€ 12€ 19€ 27€ 12€ 39€ 275€ 245€
57
648
Zákonné poplatky
1 099 654€ 1 133 610€ 1 201 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 616 355€ 1 644 833€ 1 462 913€ 3 201 125€ 2 956 472€ 3 430 784€ 3 366 219€ 3 687 155€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
136 709€ 136 954€ 177 913€ 6 747€ 0€ 0€ 40 917€ 1 445 763€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 446€ 1 593€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 38 066€ 0€ 26 215€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
28 719€ 30 407€ 44 837€ 34 891€ 25 404€ 50 238€ 56 246€ 86 420€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
230 797€ 237 818€ 246 245€ 247 172€ 233 373€ 208 010€ 204 671€ 204 073€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
8 786€ 6 074€ 16 642€ 5 753€ 1 992€ 4 850€ 0€ 2 753€
73
691
Dotácie
30 092 238€ 29 458 395€ 28 740 280€ 29 003 312€ 30 749 966€ 27 639 121€ 25 934 224€ 24 968 075€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
35 076 155€ 34 468 086€ 33 743 943€ 34 222 029€ 36 558 770€ 33 006 562€ 31 203 254€ 31 926 122€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
165 895€ 134 041€ 269 514€ 1 108 467€ 130 384€ 754 773€ 192 259€ 309 710€
76
591
Daň z príjmov
32 361€ 32 631€ 30 863€ 50 421€ 29 023€ 33 440€ 23 569€ 191 479€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
133 534€ 101 410€ 238 651€ 1 058 046€ 101 361€ 721 333€ 168 690€ 118 231€