Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická univerzita v Košiciach

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 164 419 € 3 719 737 € 3 568 638 € 4 831 959 € 3 850 327 € 4 036 399 € 3 997 617 €
02
502
Spotreba energie
4 433 192 € 4 717 032 € 5 239 332 € 5 659 952 € 4 941 306 € 4 495 005 € 4 456 965 €
03
504
Predaný tovar
509 861 € 500 029 € 615 931 € 652 694 € 651 782 € 608 697 € 573 926 €
04
511
Opravy a udržiavanie
1 228 213 € 1 392 483 € 1 473 710 € 1 562 414 € 1 723 244 € 1 968 631 € 1 807 078 €
05
512
Cestovné
1 101 955 € 1 021 110 € 873 739 € 774 402 € 1 066 432 € 940 875 € 856 403 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
49 879 € 84 249 € 54 870 € 35 858 € 52 024 € 46 520 € 93 217 €
07
518
Ostatné služby
4 254 223 € 3 990 747 € 3 127 779 € 3 818 389 € 3 277 825 € 3 822 912 € 3 024 714 €
08
521
Mzdové náklady
29 185 050 € 27 473 691 € 27 563 479 € 26 407 708 € 25 685 417 € 24 470 815 € 25 112 404 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
9 941 693 € 9 359 463 € 8 970 117 € 8 756 433 € 8 607 084 € 8 143 003 € 7 351 180 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
173 940 € 172 943 € 160 124 € 135 300 € 133 989 € 131 420 € 134 791 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 437 205 € 1 463 627 € 1 473 062 € 1 472 515 € 1 431 156 € 1 528 442 € 1 272 349 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
947 € 1 063 € 965 € 1 033 € 280 € 260 € 882 €
14
532
Daň z nehnuteľností
99 383 € 98 969 € 98 969 € 99 018 € 99 099 € 99 131 € 70 781 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
49 211 € 79 496 € 190 684 € 100 226 € 97 023 € 110 534 € 43 308 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
23 947 € 392 € 41 € 0 € 0 € 607 € 10 924 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
510 € 3 749 € 45 € 751 € 160 € 7 845 € 357 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
5 262 € 1 838 € 8 202 € 0 € 0 € 16 670 € 53 €
19
544
Úroky
9 159 € 12 514 € 15 868 € 1 653 € 138 € 323 € 2 215 €
20
545
Kurzové straty
2 686 € 2 941 € 2 283 € 2 217 € 2 877 € 5 175 € 3 264 €
21
546
Dary
1 000 € 0 € 1 400 € 0 € 1 800 € 0 € 0 €
23
548
Manká a škody
6 744 € 655 € 8 872 € 65 085 € 166 € 17 260 € 62 €
24
549
Iné ostatné náklady
3 572 084 € 3 649 014 € 4 616 869 € 5 511 107 € 4 593 448 € 3 799 130 € 4 069 086 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 246 324 € 7 785 922 € 9 199 975 € 9 230 568 € 7 995 824 € 8 169 585 € 6 850 369 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 267 € 0 € 0 € 27 355 € 0 € 0 € 1 060 €
30
556
Tvorba fondov
1 922 028 € 1 838 005 € 2 477 823 € 3 079 139 € 3 680 355 € 3 688 439 € 4 523 935 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
25 448 € 20 746 € 8 584 € 14 721 € 24 002 € 29 036 € 2 617 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
74 643 € 64 718 € 79 523 € 56 074 € 64 029 € 68 780 € 53 403 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
70 543 272 € 67 455 132 € 69 830 884 € 72 296 572 € 67 979 786 € 66 205 494 € 64 312 959 €
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
32 378 € 44 798 € 43 784 € 14 220 € 21 224 € 12 634 € 122 €
40
602
Tržby z predaja služieb
10 170 184 € 9 272 013 € 9 586 897 € 9 406 780 € 8 479 619 € 9 071 078 € 9 088 175 €
41
604
Tržby za predaný tovar
315 180 € 286 065 € 215 749 € 237 376 € 259 782 € 394 256 € 365 890 €
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
3 774 € 4 833 € 5 294 € 4 764 € 3 526 € 3 771 € 3 235 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
16 € 18 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
51
642
Ostatné pokuty a penále
300 € 194 € 0 € 0 € 0 € 0 € 456 €
53
644
Úroky
601 € 563 € 541 € 701 € 1 677 € 1 357 € 4 825 €
54
645
Kurzové zisky
235 € 345 € 688 € 1 041 € 1 740 € 1 360 € 1 361 €
57
648
Zákonné poplatky
1 997 546 € 2 194 499 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
1 003 509 € 947 721 € 3 435 176 € 3 878 121 € 4 234 674 € 4 112 332 € 4 074 763 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 549 € 322 € 4 000 € 34 908 € 723 € 345 € 1 850 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
2 000 € 600 € 6 075 € 0 € 0 € 2 045 € 0 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
1 454 394 € 1 195 326 € 803 164 € 687 399 € 759 147 € 313 717 € 319 607 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
295 206 € 297 745 € 228 546 € 226 160 € 231 375 € 218 119 € 209 898 €
73
691
Dotácie
56 707 521 € 54 413 844 € 56 567 369 € 59 138 093 € 55 110 361 € 53 057 030 € 51 704 990 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
71 993 393 € 68 658 885 € 70 897 282 € 73 629 564 € 69 103 849 € 67 188 045 € 65 775 172 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 450 121 € 1 203 753 € 1 066 397 € 1 332 992 € 1 124 063 € 982 551 € 1 462 213 €
76
591
Daň z príjmov
237 459 € 148 244 € 89 304 € 179 951 € 119 642 € 80 517 € 92 596 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
1 212 661 € 1 055 509 € 977 094 € 1 153 040 € 1 004 421 € 902 034 € 1 369 617 €