Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická univerzita v Košiciach

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
4 667 641€ 4 580 213€ 5 164 419€ 3 719 737€ 3 568 638€ 4 831 959€ 3 850 327€ 4 036 399€ 3 997 617€
02
502
Spotreba energie
4 404 764€ 4 729 409€ 4 433 192€ 4 717 032€ 5 239 332€ 5 659 952€ 4 941 306€ 4 495 005€ 4 456 965€
03
504
Predaný tovar
283 630€ 448 874€ 509 861€ 500 029€ 615 931€ 652 694€ 651 782€ 608 697€ 573 926€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 204 083€ 2 069 901€ 1 228 213€ 1 392 483€ 1 473 710€ 1 562 414€ 1 723 244€ 1 968 631€ 1 807 078€
05
512
Cestovné
302 479€ 1 323 946€ 1 101 955€ 1 021 110€ 873 739€ 774 402€ 1 066 432€ 940 875€ 856 403€
06
513
Náklady na reprezentáciu
39 747€ 58 655€ 49 879€ 84 249€ 54 870€ 35 858€ 52 024€ 46 520€ 93 217€
07
518
Ostatné služby
4 919 328€ 5 302 789€ 4 254 223€ 3 990 747€ 3 127 779€ 3 818 389€ 3 277 825€ 3 822 912€ 3 024 714€
08
521
Mzdové náklady
33 684 040€ 32 103 277€ 29 185 050€ 27 473 691€ 27 563 479€ 26 407 708€ 25 685 417€ 24 470 815€ 25 112 404€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10 917 393€ 10 944 001€ 9 941 693€ 9 359 463€ 8 970 117€ 8 756 433€ 8 607 084€ 8 143 003€ 7 351 180€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
184 839€ 175 461€ 173 940€ 172 943€ 160 124€ 135 300€ 133 989€ 131 420€ 134 791€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 321 799€ 1 703 890€ 1 437 205€ 1 463 627€ 1 473 062€ 1 472 515€ 1 431 156€ 1 528 442€ 1 272 349€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
1 159€ 1 335€ 947€ 1 063€ 965€ 1 033€ 280€ 260€ 882€
14
532
Daň z nehnuteľností
160 924€ 106 354€ 99 383€ 98 969€ 98 969€ 99 018€ 99 099€ 99 131€ 70 781€
15
538
Ostatné dane a poplatky
97 600€ 120 213€ 49 211€ 79 496€ 190 684€ 100 226€ 97 023€ 110 534€ 43 308€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
256€ 42€ 23 947€ 392€ 41€ 0€ 0€ 607€ 10 924€
17
542
Ostatné pokuty a penále
6 587€ 10 564€ 510€ 3 749€ 45€ 751€ 160€ 7 845€ 357€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 5 262€ 1 838€ 8 202€ 0€ 0€ 16 670€ 53€
19
544
Úroky
2 560€ 5 724€ 9 159€ 12 514€ 15 868€ 1 653€ 138€ 323€ 2 215€
20
545
Kurzové straty
2 024€ 2 837€ 2 686€ 2 941€ 2 283€ 2 217€ 2 877€ 5 175€ 3 264€
21
546
Dary
0€ 800€ 1 000€ 0€ 1 400€ 0€ 1 800€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
340 569€ 555 937€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
1 966€ 97€ 6 744€ 655€ 8 872€ 65 085€ 166€ 17 260€ 62€
24
549
Iné ostatné náklady
4 075 144€ 3 482 808€ 3 572 084€ 3 649 014€ 4 616 869€ 5 511 107€ 4 593 448€ 3 799 130€ 4 069 086€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 697 990€ 4 755 063€ 7 246 324€ 7 785 922€ 9 199 975€ 9 230 568€ 7 995 824€ 8 169 585€ 6 850 369€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 531€ 24 267€ 0€ 0€ 27 355€ 0€ 0€ 1 060€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
2 567 322€ 2 087 122€ 1 922 028€ 1 838 005€ 2 477 823€ 3 079 139€ 3 680 355€ 3 688 439€ 4 523 935€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
24 909€ 17 663€ 25 448€ 20 746€ 8 584€ 14 721€ 24 002€ 29 036€ 2 617€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
85 223€ 84 263€ 74 643€ 64 718€ 79 523€ 56 074€ 64 029€ 68 780€ 53 403€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
72 993 974€ 74 671 770€ 70 543 272€ 67 455 132€ 69 830 884€ 72 296 572€ 67 979 786€ 66 205 494€ 64 312 959€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
32 787€ 69 458€ 32 378€ 44 798€ 43 784€ 14 220€ 21 224€ 12 634€ 122€
40
602
Tržby z predaja služieb
7 417 010€ 10 686 442€ 10 170 184€ 9 272 013€ 9 586 897€ 9 406 780€ 8 479 619€ 9 071 078€ 9 088 175€
41
604
Tržby za predaný tovar
163 644€ 307 944€ 315 180€ 286 065€ 215 749€ 237 376€ 259 782€ 394 256€ 365 890€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 939€ 3 538€ 3 774€ 4 833€ 5 294€ 4 764€ 3 526€ 3 771€ 3 235€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
36€ 895€ 16€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
39€ 870€ 300€ 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 456€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
527€ 571€ 601€ 563€ 541€ 701€ 1 677€ 1 357€ 4 825€
54
645
Kurzové zisky
144€ 173€ 235€ 345€ 688€ 1 041€ 1 740€ 1 360€ 1 361€
55
646
Prijaté dary
284 566€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 756 640€ 2 108 986€ 1 997 546€ 2 194 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
3 466 644€ 2 167 508€ 1 003 509€ 947 721€ 3 435 176€ 3 878 121€ 4 234 674€ 4 112 332€ 4 074 763€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 181€ 1 400€ 10 549€ 322€ 4 000€ 34 908€ 723€ 345€ 1 850€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 573€ 2 000€ 600€ 6 075€ 0€ 0€ 2 045€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
2 327 274€ 842 838€ 1 454 394€ 1 195 326€ 803 164€ 687 399€ 759 147€ 313 717€ 319 607€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
175 790€ 305 942€ 295 206€ 297 745€ 228 546€ 226 160€ 231 375€ 218 119€ 209 898€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
5 473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
60 405 833€ 64 666 963€ 56 707 521€ 54 413 844€ 56 567 369€ 59 138 093€ 55 110 361€ 53 057 030€ 51 704 990€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
76 039 529€ 81 164 101€ 71 993 393€ 68 658 885€ 70 897 282€ 73 629 564€ 69 103 849€ 67 188 045€ 65 775 172€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
3 045 554€ 6 492 331€ 1 450 121€ 1 203 753€ 1 066 397€ 1 332 992€ 1 124 063€ 982 551€ 1 462 213€
76
591
Daň z príjmov
49 601€ 147 523€ 237 459€ 148 244€ 89 304€ 179 951€ 119 642€ 80 517€ 92 596€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
2 995 953€ 6 344 808€ 1 212 661€ 1 055 509€ 977 094€ 1 153 040€ 1 004 421€ 902 034€ 1 369 617€