Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická univerzita v Košiciach

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
4 580 213€ 5 164 419€ 3 719 737€ 3 568 638€ 4 831 959€ 3 850 327€ 4 036 399€ 3 997 617€
02
502
Spotreba energie
4 729 409€ 4 433 192€ 4 717 032€ 5 239 332€ 5 659 952€ 4 941 306€ 4 495 005€ 4 456 965€
03
504
Predaný tovar
448 874€ 509 861€ 500 029€ 615 931€ 652 694€ 651 782€ 608 697€ 573 926€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 069 901€ 1 228 213€ 1 392 483€ 1 473 710€ 1 562 414€ 1 723 244€ 1 968 631€ 1 807 078€
05
512
Cestovné
1 323 946€ 1 101 955€ 1 021 110€ 873 739€ 774 402€ 1 066 432€ 940 875€ 856 403€
06
513
Náklady na reprezentáciu
58 655€ 49 879€ 84 249€ 54 870€ 35 858€ 52 024€ 46 520€ 93 217€
07
518
Ostatné služby
5 302 789€ 4 254 223€ 3 990 747€ 3 127 779€ 3 818 389€ 3 277 825€ 3 822 912€ 3 024 714€
08
521
Mzdové náklady
32 103 277€ 29 185 050€ 27 473 691€ 27 563 479€ 26 407 708€ 25 685 417€ 24 470 815€ 25 112 404€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10 944 001€ 9 941 693€ 9 359 463€ 8 970 117€ 8 756 433€ 8 607 084€ 8 143 003€ 7 351 180€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
175 461€ 173 940€ 172 943€ 160 124€ 135 300€ 133 989€ 131 420€ 134 791€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 703 890€ 1 437 205€ 1 463 627€ 1 473 062€ 1 472 515€ 1 431 156€ 1 528 442€ 1 272 349€
13
531
Daň z motorových vozidiel
1 335€ 947€ 1 063€ 965€ 1 033€ 280€ 260€ 882€
14
532
Daň z nehnuteľností
106 354€ 99 383€ 98 969€ 98 969€ 99 018€ 99 099€ 99 131€ 70 781€
15
538
Ostatné dane a poplatky
120 213€ 49 211€ 79 496€ 190 684€ 100 226€ 97 023€ 110 534€ 43 308€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
42€ 23 947€ 392€ 41€ 0€ 0€ 607€ 10 924€
17
542
Ostatné pokuty a penále
10 564€ 510€ 3 749€ 45€ 751€ 160€ 7 845€ 357€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 5 262€ 1 838€ 8 202€ 0€ 0€ 16 670€ 53€
19
544
Úroky
5 724€ 9 159€ 12 514€ 15 868€ 1 653€ 138€ 323€ 2 215€
20
545
Kurzové straty
2 837€ 2 686€ 2 941€ 2 283€ 2 217€ 2 877€ 5 175€ 3 264€
21
546
Dary
800€ 1 000€ 0€ 1 400€ 0€ 1 800€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
555 937€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
97€ 6 744€ 655€ 8 872€ 65 085€ 166€ 17 260€ 62€
24
549
Iné ostatné náklady
3 482 808€ 3 572 084€ 3 649 014€ 4 616 869€ 5 511 107€ 4 593 448€ 3 799 130€ 4 069 086€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 755 063€ 7 246 324€ 7 785 922€ 9 199 975€ 9 230 568€ 7 995 824€ 8 169 585€ 6 850 369€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
531€ 24 267€ 0€ 0€ 27 355€ 0€ 0€ 1 060€
30
556
Tvorba fondov
2 087 122€ 1 922 028€ 1 838 005€ 2 477 823€ 3 079 139€ 3 680 355€ 3 688 439€ 4 523 935€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
17 663€ 25 448€ 20 746€ 8 584€ 14 721€ 24 002€ 29 036€ 2 617€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
84 263€ 74 643€ 64 718€ 79 523€ 56 074€ 64 029€ 68 780€ 53 403€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
74 671 770€ 70 543 272€ 67 455 132€ 69 830 884€ 72 296 572€ 67 979 786€ 66 205 494€ 64 312 959€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
69 458€ 32 378€ 44 798€ 43 784€ 14 220€ 21 224€ 12 634€ 122€
40
602
Tržby z predaja služieb
10 686 442€ 10 170 184€ 9 272 013€ 9 586 897€ 9 406 780€ 8 479 619€ 9 071 078€ 9 088 175€
41
604
Tržby za predaný tovar
307 944€ 315 180€ 286 065€ 215 749€ 237 376€ 259 782€ 394 256€ 365 890€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
3 538€ 3 774€ 4 833€ 5 294€ 4 764€ 3 526€ 3 771€ 3 235€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
895€ 16€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
870€ 300€ 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 456€
53
644
Úroky
571€ 601€ 563€ 541€ 701€ 1 677€ 1 357€ 4 825€
54
645
Kurzové zisky
173€ 235€ 345€ 688€ 1 041€ 1 740€ 1 360€ 1 361€
57
648
Zákonné poplatky
2 108 986€ 1 997 546€ 2 194 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
2 167 508€ 1 003 509€ 947 721€ 3 435 176€ 3 878 121€ 4 234 674€ 4 112 332€ 4 074 763€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 400€ 10 549€ 322€ 4 000€ 34 908€ 723€ 345€ 1 850€
62
654
Tržby z predaja materiálu
573€ 2 000€ 600€ 6 075€ 0€ 0€ 2 045€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
842 838€ 1 454 394€ 1 195 326€ 803 164€ 687 399€ 759 147€ 313 717€ 319 607€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
305 942€ 295 206€ 297 745€ 228 546€ 226 160€ 231 375€ 218 119€ 209 898€
73
691
Dotácie
64 666 963€ 56 707 521€ 54 413 844€ 56 567 369€ 59 138 093€ 55 110 361€ 53 057 030€ 51 704 990€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
81 164 101€ 71 993 393€ 68 658 885€ 70 897 282€ 73 629 564€ 69 103 849€ 67 188 045€ 65 775 172€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
6 492 331€ 1 450 121€ 1 203 753€ 1 066 397€ 1 332 992€ 1 124 063€ 982 551€ 1 462 213€
76
591
Daň z príjmov
147 523€ 237 459€ 148 244€ 89 304€ 179 951€ 119 642€ 80 517€ 92 596€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
6 344 808€ 1 212 661€ 1 055 509€ 977 094€ 1 153 040€ 1 004 421€ 902 034€ 1 369 617€