Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Komenského v Bratislave

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
9 100 176 € 7 531 509 € 8 143 294 € 12 394 593 € 9 275 233 € 9 444 610 € 7 621 508 €
02
502
Spotreba energie
6 124 213 € 6 716 317 € 6 931 916 € 6 760 898 € 6 536 923 € 7 368 761 € 7 327 075 €
03
504
Predaný tovar
2 743 630 € 2 722 729 € 2 759 094 € 2 704 826 € 2 867 486 € 2 730 230 € 2 894 469 €
04
511
Opravy a udržiavanie
4 072 960 € 3 974 661 € 3 683 804 € 3 792 235 € 5 564 799 € 3 309 224 € 3 187 554 €
05
512
Cestovné
1 473 958 € 1 444 101 € 1 567 382 € 1 807 474 € 1 687 670 € 1 746 606 € 1 584 942 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
236 795 € 190 718 € 189 580 € 128 747 € 120 886 € 88 311 € 129 424 €
07
518
Ostatné služby
15 636 750 € 17 165 130 € 15 382 694 € 15 906 332 € 16 342 459 € 13 149 403 € 12 083 076 €
08
521
Mzdové náklady
76 548 812 € 71 552 785 € 67 838 984 € 62 589 444 € 61 238 633 € 58 287 988 € 56 743 829 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
25 652 828 € 24 439 953 € 22 711 516 € 21 101 391 € 20 761 670 € 19 692 985 € 17 716 156 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
341 400 € 241 986 € 159 185 € 170 036 € 158 083 € 156 106 € 142 031 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 986 278 € 2 863 057 € 3 014 204 € 2 881 363 € 2 659 247 € 2 525 895 € 2 160 599 €
12
528
Ostatné sociálne náklady
96 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
298 € 281 € 188 € 518 € 831 € 567 € 406 €
14
532
Daň z nehnuteľností
433 652 € 436 624 € 304 058 € 365 812 € 362 221 € 299 010 € 304 938 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
220 987 € 213 637 € 162 727 € 98 690 € 89 859 € 90 969 € 87 792 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
435 € 2 688 € 4 475 € 105 171 € 6 € 4 364 € 3 838 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 809 € 5 751 € 45 763 € 821 € 6 766 € 3 642 € 5 359 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
0 € 0 € 5 426 € 18 193 € 21 192 € 0 € 0 €
19
544
Úroky
0 € 0 € 940 € 0 € 1 243 € 3 169 € 0 €
20
545
Kurzové straty
8 294 € 55 388 € 11 624 € 5 561 € 4 601 € 61 123 € 13 354 €
21
546
Dary
2 124 € 5 128 € 9 697 € 16 343 € 3 150 € 2 331 € 1 350 €
22
547
Osobitné náklady
2 281 € 2 833 € 0 € 0 € 0 € 2 760 € 0 €
23
548
Manká a škody
18 038 € 15 186 € 6 903 € 2 511 € 94 768 € 1 312 € 303 054 €
24
549
Iné ostatné náklady
14 713 597 € 14 443 291 € 10 647 116 € 10 956 281 € 11 593 815 € 11 604 364 € 12 028 416 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 173 122 € 14 022 251 € 15 163 875 € 12 720 168 € 11 809 283 € 10 717 180 € 9 182 802 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 243 € 347 997 € 0 € 42 496 € 0 € 29 114 € 129 096 €
30
556
Tvorba fondov
3 802 468 € 3 448 962 € 4 137 733 € 5 697 088 € 4 322 991 € 6 210 632 € 6 499 463 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
6 988 € -7 031 € 89 298 € 31 282 € 55 758 € 61 448 € 78 202 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
401 218 € 520 910 € 1 345 151 € 458 776 € 811 956 € 711 336 € 690 869 €
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
400 € 787 € 90 € 0 € 2 000 € 0 € 0 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
177 713 850 € 172 357 631 € 164 316 716 € 160 757 049 € 156 393 526 € 148 303 440 € 140 919 603 €
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
22 752 € 26 439 € 38 621 € 48 365 € 58 489 € 55 157 € 80 969 €
40
602
Tržby z predaja služieb
14 785 139 € 14 177 865 € 13 686 932 € 14 267 944 € 13 195 771 € 13 455 775 € 13 585 881 €
41
604
Tržby za predaný tovar
3 201 828 € 3 103 273 € 3 206 154 € 3 210 477 € 3 397 225 € 3 190 870 € 3 502 813 €
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-18 793 € -37 954 € -27 801 € 16 319 € 17 091 € 20 514 € -207 €
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
1 761 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0 € 1 297 € 984 € 6 334 € 8 241 € 8 035 € 8 778 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
67 812 € 85 461 € 13 584 € 14 025 € 10 019 € 10 013 € 10 913 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
21 837 € 16 959 € 13 722 € 8 708 € 5 376 € 1 459 € 0 €
51
642
Ostatné pokuty a penále
48 283 € 47 073 € 45 089 € 27 568 € 26 665 € 38 499 € 41 927 €
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 797 €
53
644
Úroky
1 985 € 2 511 € 1 857 € 3 578 € 4 248 € 4 509 € 4 780 €
54
645
Kurzové zisky
18 712 € 932 € 13 135 € 181 390 € 153 835 € 2 579 € 9 540 €
55
646
Prijaté dary
0 € 2 000 € 0 € 1 € 0 € 0 € 0 €
57
648
Zákonné poplatky
23 532 741 € 23 060 649 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
4 556 425 € 8 275 903 € 28 058 079 € 27 967 890 € 23 865 108 € 28 882 945 € 26 371 997 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 526 € 9 526 € 4 448 € 2 438 € 5 510 € 59 617 € 769 350 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
88 € 2 543 € 3 579 € 0 € 0 € 26 € 33 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
1 051 539 € 805 415 € 723 429 € 600 498 € 454 818 € 495 794 € 659 576 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
1 491 612 € 1 632 795 € 1 561 072 € 1 360 958 € 1 339 723 € 1 473 828 € 1 621 266 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
523 834 € 493 788 € 225 658 € 293 878 € 338 715 € 168 900 € 260 476 €
73
691
Dotácie
130 284 067 € 124 193 403 € 126 780 466 € 115 202 340 € 115 092 209 € 103 832 023 € 97 905 640 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
179 611 148 € 175 899 880 € 174 349 006 € 163 212 710 € 157 973 043 € 151 700 542 € 144 834 531 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 897 298 € 3 542 249 € 10 032 290 € 2 455 661 € 1 579 517 € 3 397 102 € 3 914 927 €
76
591
Daň z príjmov
81 993 € 73 255 € 56 039 € 11 025 € 24 396 € 25 280 € 34 504 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
1 815 305 € 3 468 993 € 9 976 251 € 2 444 636 € 1 555 121 € 3 371 822 € 3 880 424 €