Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
10 136 811€ 8 845 683€ 8 657 584€ 9 341 218€ 9 100 176€ 7 531 509€ 8 143 294€ 12 394 593€ 9 275 233€ 9 444 610€ 7 621 508€
02
502
Spotreba energie
11 178 487€ 5 936 597€ 6 260 361€ 7 075 984€ 6 124 213€ 6 716 317€ 6 931 916€ 6 760 898€ 6 536 923€ 7 368 761€ 7 327 075€
03
504
Predaný tovar
2 804 588€ 2 626 108€ 2 484 213€ 2 470 583€ 2 743 630€ 2 722 729€ 2 759 094€ 2 704 826€ 2 867 486€ 2 730 230€ 2 894 469€
04
511
Opravy a udržiavanie
3 645 766€ 2 894 449€ 3 097 366€ 2 771 689€ 4 072 960€ 3 974 661€ 3 683 804€ 3 792 235€ 5 564 799€ 3 309 224€ 3 187 554€
05
512
Cestovné
1 453 620€ 463 960€ 285 418€ 1 633 276€ 1 473 958€ 1 444 101€ 1 567 382€ 1 807 474€ 1 687 670€ 1 746 606€ 1 584 942€
06
513
Náklady na reprezentáciu
313 280€ 83 768€ 89 236€ 215 179€ 236 795€ 190 718€ 189 580€ 128 747€ 120 886€ 88 311€ 129 424€
07
518
Ostatné služby
13 227 249€ 12 374 626€ 12 916 363€ 15 741 517€ 15 636 750€ 17 165 130€ 15 382 694€ 15 906 332€ 16 342 459€ 13 149 403€ 12 083 076€
08
521
Mzdové náklady
99 397 677€ 93 401 833€ 87 698 249€ 84 918 607€ 76 548 812€ 71 552 785€ 67 838 984€ 62 589 444€ 61 238 633€ 58 287 988€ 56 743 829€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
34 191 835€ 32 141 813€ 30 154 186€ 29 079 988€ 25 652 828€ 24 439 953€ 22 711 516€ 21 101 391€ 20 761 670€ 19 692 985€ 17 716 156€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
536 009€ 495 974€ 425 893€ 400 286€ 341 400€ 241 986€ 159 185€ 170 036€ 158 083€ 156 106€ 142 031€
11
527
Zákonné sociálne náklady
4 526 733€ 3 814 455€ 3 700 764€ 3 587 129€ 2 986 278€ 2 863 057€ 3 014 204€ 2 881 363€ 2 659 247€ 2 525 895€ 2 160 599€
12
528
Ostatné sociálne náklady
183€ 894€ 0€ 368€ 96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
734€ 342€ 583€ 555€ 298€ 281€ 188€ 518€ 831€ 567€ 406€
14
532
Daň z nehnuteľností
537 876€ 528 133€ 549 581€ 430 850€ 433 652€ 436 624€ 304 058€ 365 812€ 362 221€ 299 010€ 304 938€
15
538
Ostatné dane a poplatky
171 459€ 234 606€ 157 582€ 158 509€ 220 987€ 213 637€ 162 727€ 98 690€ 89 859€ 90 969€ 87 792€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
15 149€ 2 734€ 18€ 121€ 435€ 2 688€ 4 475€ 105 171€ 6€ 4 364€ 3 838€
17
542
Ostatné pokuty a penále
5 888€ 1 318€ 48 127€ 7 278€ 1 809€ 5 751€ 45 763€ 821€ 6 766€ 3 642€ 5 359€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 35 524€ 0€ 0€ 0€ 5 426€ 18 193€ 21 192€ 0€ 0€
19
544
Úroky
29€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 940€ 0€ 1 243€ 3 169€ 0€
20
545
Kurzové straty
8 673€ 6 291€ 27 846€ 5 664€ 8 294€ 55 388€ 11 624€ 5 561€ 4 601€ 61 123€ 13 354€
21
546
Dary
2 000 000€ 0€ 0€ 363€ 2 124€ 5 128€ 9 697€ 16 343€ 3 150€ 2 331€ 1 350€
22
547
Osobitné náklady
2 318 931€ 1 316 502€ 1 213 450€ 0€ 2 281€ 2 833€ 0€ 0€ 0€ 2 760€ 0€
23
548
Manká a škody
7 343€ 9 227€ 19 539€ 13 911€ 18 038€ 15 186€ 6 903€ 2 511€ 94 768€ 1 312€ 303 054€
24
549
Iné ostatné náklady
11 863 279€ 12 419 147€ 14 140 188€ 14 596 625€ 14 713 597€ 14 443 291€ 10 647 116€ 10 956 281€ 11 593 815€ 11 604 364€ 12 028 416€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 225 010€ 8 378 625€ 7 748 188€ 11 224 038€ 13 173 122€ 14 022 251€ 15 163 875€ 12 720 168€ 11 809 283€ 10 717 180€ 9 182 802€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
90 792€ 0€ 0€ 744 128€ 10 243€ 347 997€ 0€ 42 496€ 0€ 29 114€ 129 096€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
3 590 634€ 2 349 931€ 3 705 160€ 3 564 112€ 3 802 468€ 3 448 962€ 4 137 733€ 5 697 088€ 4 322 991€ 6 210 632€ 6 499 463€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
61 427€ 25 680€ 53 589€ 229€ 6 988€ -7 031€ 89 298€ 31 282€ 55 758€ 61 448€ 78 202€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
6 317 036€ 3 253 368€ 1 230 264€ 391 645€ 401 218€ 520 910€ 1 345 151€ 458 776€ 811 956€ 711 336€ 690 869€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
1 275€ 0€ 0€ 600€ 400€ 787€ 90€ 0€ 2 000€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
218 627 776€ 191 606 064€ 184 699 279€ 188 374 452€ 177 713 850€ 172 357 631€ 164 316 716€ 160 757 049€ 156 393 526€ 148 303 440€ 140 919 603€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
13 088€ 2 992€ 9 818€ 12 699€ 22 752€ 26 439€ 38 621€ 48 365€ 58 489€ 55 157€ 80 969€
40
602
Tržby z predaja služieb
10 039 455€ 6 919 133€ 7 909 193€ 15 820 347€ 14 785 139€ 14 177 865€ 13 686 932€ 14 267 944€ 13 195 771€ 13 455 775€ 13 585 881€
41
604
Tržby za predaný tovar
3 418 346€ 3 133 866€ 2 981 636€ 2 906 565€ 3 201 828€ 3 103 273€ 3 206 154€ 3 210 477€ 3 397 225€ 3 190 870€ 3 502 813€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-24 501€ 30 648€ 59 945€ -3 798€ -18 793€ -37 954€ -27 801€ 16 319€ 17 091€ 20 514€ -207€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
-1 607€ 1 499€ 343€ -637€ 1 761€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 297€ 984€ 6 334€ 8 241€ 8 035€ 8 778€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 34 025€ 59 934€ 67 812€ 85 461€ 13 584€ 14 025€ 10 019€ 10 013€ 10 913€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 94 734€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
24 988€ 9 739€ 12 661€ 19 569€ 21 837€ 16 959€ 13 722€ 8 708€ 5 376€ 1 459€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
26 711€ 18 804€ 37 536€ 43 907€ 48 283€ 47 073€ 45 089€ 27 568€ 26 665€ 38 499€ 41 927€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€
53
644
Úroky
0€ 2 319€ 1 961€ 1 881€ 1 985€ 2 511€ 1 857€ 3 578€ 4 248€ 4 509€ 4 780€
54
645
Kurzové zisky
17 024€ 20 212€ 1 833€ 6 692€ 18 712€ 932€ 13 135€ 181 390€ 153 835€ 2 579€ 9 540€
55
646
Prijaté dary
286€ 36 162€ 286€ 191€ 0€ 2 000€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
23 339 595€ 22 869 552€ 25 729 921€ 22 970 361€ 23 532 741€ 23 060 649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
3 971 848€ 4 163 841€ 4 833 115€ 5 648 939€ 4 556 425€ 8 275 903€ 28 058 079€ 27 967 890€ 23 865 108€ 28 882 945€ 26 371 997€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
72 846€ 4 458€ 4 758€ 636 961€ 19 526€ 9 526€ 4 448€ 2 438€ 5 510€ 59 617€ 769 350€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
20 673€ 346€ 0€ 1€ 88€ 2 543€ 3 579€ 0€ 0€ 26€ 33€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
1 509 713€ 671 309€ 618 827€ 864 427€ 1 051 539€ 805 415€ 723 429€ 600 498€ 454 818€ 495 794€ 659 576€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
1 728 244€ 1 261 967€ 1 335 523€ 1 463 672€ 1 491 612€ 1 632 795€ 1 561 072€ 1 360 958€ 1 339 723€ 1 473 828€ 1 621 266€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
2 801 993€ 8 331 196€ 5 005 138€ 853 090€ 523 834€ 493 788€ 225 658€ 293 878€ 338 715€ 168 900€ 260 476€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 360€ 4 406€ 8 900€ 104 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
171 929 110€ 156 158 483€ 145 174 527€ 142 341 251€ 130 284 067€ 124 193 403€ 126 780 466€ 115 202 340€ 115 092 209€ 103 832 023€ 97 905 640€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
218 892 544€ 203 640 931€ 193 759 946€ 193 844 892€ 179 611 148€ 175 899 880€ 174 349 006€ 163 212 710€ 157 973 043€ 151 700 542€ 144 834 531€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
264 768€ 12 034 867€ 9 060 668€ 5 470 440€ 1 897 298€ 3 542 249€ 10 032 290€ 2 455 661€ 1 579 517€ 3 397 102€ 3 914 927€
76
591
Daň z príjmov
82 890€ 69 046€ 19 782€ 70 657€ 81 993€ 73 255€ 56 039€ 11 025€ 24 396€ 25 280€ 34 504€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
181 877€ 11 965 821€ 9 040 886€ 5 399 782€ 1 815 305€ 3 468 993€ 9 976 251€ 2 444 636€ 1 555 121€ 3 371 822€ 3 880 424€