Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 245 783€ 2 054 518€ 1 504 558€ 1 463 507€ 1 402 482€ 1 254 086€ 1 122 916€ 1 034 688€ 803 443€ 812 156€ 807 931€ 773 120€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 750 864€ 1 565 803€ 1 004 089€ 985 713€ 1 000 277€ 921 941€ 844 105€ 833 336€ 675 891€ 685 301€ 676 281€ 632 579€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 750 864€ 1 565 803€ 1 004 089€ 985 713€ 1 000 277€ 921 941€ 844 105€ 833 336€ 675 891€ 685 301€ 676 281€ 632 579€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
4 663€ 4 663€ 4 663€ 4 670€ 4 670€ 4 670€ 4 670€ 4 670€ 4 670€ 4 670€ 4 670€ 4 670€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 423 460€ 1 237 833€ 670 666€ 657 478€ 672 501€ 604 874€ 543 654€ 558 662€ 571 735€ 584 632€ 597 529€ 610 426€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
118 373€ 129 388€ 142 955€ 131 919€ 127 760€ 137 493€ 121 914€ 96 136€ 90 486€ 95 277€ 71 191€ 9 436€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
46 288€ 33 672€ 18 391€ 22 067€ 23 599€ 0€ 0€ 722€ 2 891€ 5 060€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
158 079€ 160 246€ 162 413€ 164 580€ 166 747€ 168 064€ 168 868€ 168 868€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
5 000€ 5 000€ 5 000€ 6 840€ 5 000€ 5 000€ 9 000€ 0€ 0€ 2 987€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
492 358€ 487 611€ 499 576€ 474 704€ 399 115€ 321 253€ 277 172€ 200 817€ 126 978€ 126 517€ 131 441€ 139 998€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
48 606€ 51 092€ 45 076€ 49 905€ 62 775€ 69 774€ 75 212€ 43 399€ 45 081€ 39 108€ 48 041€ 51 114€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
48 606€ 51 092€ 45 076€ 49 905€ 62 775€ 69 774€ 75 212€ 43 399€ 45 081€ 39 108€ 48 041€ 51 114€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
195 631€ 215 295€ 251 912€ 234 568€ 196 438€ 144 229€ 112 537€ 80 606€ 5 571€ 7 405€ 8 019€ 7 841€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
3 000€ 3 000€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
192 631€ 212 295€ 248 912€ 234 510€ 196 438€ 144 229€ 112 537€ 80 606€ 5 571€ 7 405€ 8 019€ 7 841€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
248 121€ 221 224€ 202 587€ 190 231€ 139 902€ 107 250€ 89 423€ 76 812€ 76 326€ 80 003€ 75 382€ 81 043€
087
2.
Ceniny
(213))
23€ 111€ 155€ 88€ 53€ 79€ 152€ 162€ 34€ 32€ 83€ 24€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
248 098€ 221 112€ 202 433€ 190 143€ 139 849€ 107 171€ 89 272€ 76 650€ 76 291€ 79 971€ 75 299€ 81 019€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 561€ 1 104€ 894€ 3 089€ 3 090€ 10 893€ 1 638€ 536€ 575€ 339€ 209€ 542€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 561€ 1 104€ 894€ 3 089€ 3 090€ 10 893€ 1 638€ 536€ 575€ 339€ 209€ 542€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 245 783€ 2 054 518€ 1 504 558€ 1 463 507€ 1 402 482€ 1 254 086€ 1 122 916€ 1 034 688€ 803 443€ 812 156€ 807 931€ 773 120€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
31 583€ 42 781€ 17 589€ 26 799€ 51 737€ 58 579€ 47 635€ 3 815€ -11 599€ -45 566€ 9 058€ 23 912€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
31 583€ 42 781€ 17 589€ 26 799€ 51 737€ 58 579€ 47 635€ 3 815€ -11 599€ -45 566€ 9 058€ 23 912€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
42 718€ 17 589€ 26 799€ 51 737€ 58 579€ 47 635€ 3 815€ -11 599€ -45 566€ 9 058€ 23 912€ 23 887€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-11 135€ 25 192€ -9 210€ -24 939€ -6 842€ 10 944€ 43 820€ 15 413€ 33 967€ -54 624€ -14 853€ 24€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 016 105€ 1 809 930€ 1 278 999€ 1 220 903€ 1 130 063€ 966 193€ 840 441€ 804 680€ 583 715€ 621 342€ 565 326€ 509 734€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
8 950€ 8 850€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
8 950€ 8 850€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 749 567€ 1 577 149€ 1 045 030€ 1 005 290€ 976 846€ 837 661€ 722 608€ 688 598€ 450 940€ 457 005€ 451 511€ 402 600€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
192 631€ 212 295€ 248 912€ 234 568€ 196 438€ 144 229€ 112 537€ 80 606€ 5 571€ 7 405€ 8 019€ 7 841€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 556 936€ 1 364 854€ 796 118€ 770 722€ 780 408€ 693 432€ 610 071€ 607 992€ 445 369€ 449 600€ 443 492€ 394 759€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 352€ 2 836€ 2 574€ 1 349€ 909€ 720€ 405€ 229€ 1 000€ 2 230€ 2 214€ 1 495€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
4 352€ 2 836€ 2 574€ 1 349€ 909€ 720€ 405€ 229€ 1 000€ 2 230€ 2 214€ 1 495€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
253 237€ 221 095€ 211 694€ 194 307€ 140 987€ 115 564€ 90 565€ 93 570€ 110 462€ 143 309€ 97 872€ 94 630€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
13 657€ 3 677€ 11 836€ 6 327€ 2 460€ 6 736€ 2 503€ 14 553€ 27 959€ 60 184€ 19 386€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 3 805€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
400€ 3 183€ 3 446€ 8 017€ 6 064€ 6 159€ 16 761€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
4 584€ 4 467€ 3 744€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 023€
163
12.
Zamestnanci
(331))
131 308€ 118 659€ 110 217€ 102 506€ 75 867€ 59 219€ 48 935€ 42 800€ 42 237€ 43 326€ 41 290€ 38 513€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
4 039€ 3 304€ 2 981€ 3 412€ 3 050€ 2 666€ 3 515€ 3 087€ 2 090€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
83 908€ 76 446€ 70 358€ 67 092€ 49 754€ 37 840€ 31 710€ 26 752€ 26 527€ 27 610€ 25 741€ 23 168€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
19 780€ 17 846€ 15 540€ 14 344€ 9 202€ 5 605€ 3 978€ 2 969€ 3 057€ 2 610€ 2 210€ 2 269€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
198 095€ 201 807€ 207 970€ 215 805€ 220 682€ 229 314€ 234 840€ 226 193€ 231 327€ 236 381€ 233 546€ 239 475€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
198 095€ 201 807€ 207 970€ 215 805€ 220 682€ 229 314€ 234 840€ 226 193€ 231 327€ 236 381€ 233 546€ 239 475€