Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kresťanskodemokratické hnutie

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
100 692€ 13 629€ 82 818€ 680 726€ 181 577€ 155 294€
02
502
Spotreba energie
4 800€ 4 752€ 4 504€ 8 483€ 11 932€ 11 276€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 912€ 8 539€ 1 796€ 2 546€ 5 344€ 7 614€
05
512
Cestovné
61€ 767€ 461€ 89€ 254€ 586€
06
513
Náklady na reprezentáciu
30 173€ 36 480€ 14 647€ 34 440€ 28 776€ 37 843€
07
518
Ostatné služby
488 997€ 95 650€ 133 888€ 918 981€ 844 291€ 920 033€
08
521
Mzdové náklady
60 748€ 68 743€ 71 985€ 98 688€ 108 929€ 100 232€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
21 306€ 24 095€ 23 516€ 32 188€ 37 858€ 35 107€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 632€ 1 873€ 1 930€ 3 324€ 4 240€ 3 834€
14
532
Daň z nehnuteľností
97€ 97€ 97€ 77€ 77€ 77€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 125€ 541€ 297€ 304€ 213€ 696€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 23€
17
542
Ostatné pokuty a penále
20€ 0€ 20€ 10 000€ 0€ 60€
19
544
Úroky
11 765€ 4 075€ 2 418€ 17 743€ 3 169€ 1 073€
22
547
Osobitné náklady
24 160€ 29 193€ 30 657€ 37 832€ 63 048€ 81 382€
23
548
Manká a škody
0€ 115€ 0€ 5 091€
24
549
Iné ostatné náklady
15 506€ 11 541€ 7 232€ 4 660€ 18 453€ 14 919€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
399€ 594€ 1 636€ 10 807€ 23 404€ 23 832€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
1 000€ 2 500€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 71 500€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
765 394€ 374 685€ 377 925€ 1 860 889€ 1 331 567€ 1 398 947€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 1€ 124€ 27€ 46€
55
646
Prijaté dary
18 195€ 3 600€ 2 100€ 330€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 680€ 294€ 0€ 72€ 5 927€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 6 010€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
2 150€ 0€ 1 000€ 1 150€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
319 860€ 21 700€ 36 835€ 358 916€ 165 300€ 112 100€
70
664
Prijaté členské príspevky
45 135€ 49 291€ 48 713€ 53 739€ 64 584€ 66 444€
73
691
Dotácie
284 564€ 284 564€ 284 564€ 1 604 405€ 820 114€ 820 114€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
669 904€ 359 836€ 373 508€ 2 018 663€ 1 050 096€ 1 010 641€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-95 489€ -14 849€ -4 418€ 157 774€ -281 470€ -388 307€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 4€ 5€ 9€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-95 489€ -14 849€ -4 418€ 157 770€ -281 475€ -388 315€