Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GASTREND a.s. [zrušená]

 • Vydaný 4.7.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 131 z roku 2013 10.7.2013
 • Úpadca GASTREND a.s.
  IČO: 00588148
  Železničná 275/30
  914 01   Trenčianska Teplá
 • Navrhovatelia GASTREND a. s.
  IČO: 00588148
  Železničná 275/30
  91401 Trenčianska Teplá
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti GASTREND a.s. so sídlom: Železničná 275/30, Trenčianska Teplá, IČO 00 588 148, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa

§ 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z.

v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až

po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 28CbR/33/2013
 • ICS 3113203861
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN samosudkyňa
 • Odoslal Veronika Hlobeňová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 17.12.2013
Výmaz 19.6.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
10.7.2013
Rozhodnutie Zrušenie