Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„FÉNIX”, Zariadenie sociálnych služieb Levice

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
973 770€ 873 476€ 879 402€ 938 288€ 915 607€ 911 784€ 883 414€ 869 344€ 874 521€ 772 227€ 792 916€ 434 500€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
814 409€ 737 052€ 761 123€ 772 551€ 788 890€ 812 899€ 743 230€ 763 490€ 784 854€ 684 771€ 697 203€ 361 561€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
814 409€ 737 052€ 761 123€ 772 551€ 788 890€ 812 899€ 743 230€ 763 490€ 784 854€ 684 771€ 697 203€ 361 561€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
27 741€ 27 741€ 27 741€ 27 741€ 27 741€ 51 398€ 51 398€ 51 398€ 51 398€ 51 398€ 51 398€ 51 398€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
743 766€ 672 558€ 688 015€ 703 472€ 718 929€ 736 394€ 683 232€ 697 883€ 712 534€ 609 490€ 622 667€ 303 274€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
33 098€ 23 587€ 28 837€ 21 446€ 18 964€ 25 107€ 8 600€ 12 497€ 16 788€ 17 328€ 14 161€ 3 570€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
9 803€ 13 166€ 16 529€ 19 892€ 23 255€ 1 712€ 4 134€ 6 556€ 8 978€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
157 423€ 135 732€ 117 301€ 144 813€ 118 840€ 98 558€ 139 119€ 105 783€ 88 451€ 87 116€ 71 348€ 51 772€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
26 019€ 18 835€ 16 653€ 20 577€ 22 637€ 35 149€ 76 145€ 42 190€ 22 085€ 28 094€ 17 750€ 11 329€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
26 019€ 18 835€ 16 653€ 20 577€ 22 637€ 35 149€ 76 145€ 42 190€ 22 085€ 28 094€ 17 750€ 11 329€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
4 846€ 5 111€ 2 765€ 3 019€ 1 158€ 939€ 1 679€ 2 764€ 3 101€ 739€ 8 353€ 1 197€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
4 619€ 4 892€ 2 640€ 2 596€ 1 158€ 939€ 1 679€ 2 564€ 3 101€ 651€ 7 671€ 1 197€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 0€ 40€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
228€ 219€ 125€ 424€ 200€ 0€ 48€ 682€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
126 558€ 111 785€ 97 883€ 121 217€ 95 045€ 62 469€ 61 295€ 60 829€ 63 264€ 58 284€ 45 245€ 39 246€
087
2.
Ceniny
(213))
92€ 67€ 90€ 56€ 84€ 92€ 71€ 80€ 60€ 29€ 106€ 53€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
126 465€ 111 718€ 97 793€ 121 161€ 94 961€ 62 377€ 61 224€ 60 749€ 63 203€ 58 255€ 45 139€ 39 194€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 938€ 692€ 979€ 20 924€ 7 878€ 328€ 1 065€ 71€ 1 217€ 339€ 24 365€ 21 167€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 938€ 692€ 979€ 20 924€ 7 878€ 328€ 1 065€ 71€ 1 217€ 339€ 24 365€ 21 167€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
973 770€ 873 476€ 879 402€ 938 288€ 915 607€ 911 784€ 883 414€ 869 344€ 874 521€ 772 227€ 792 916€ 434 500€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 945€ 3 842€ 10 310€ 15 699€ 16 044€ 28 658€ 40 419€ 3 514€ -8 506€ -2 275€ 4 748€ 3 073€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 945€ 3 842€ 10 310€ 15 699€ 16 044€ 28 658€ 40 419€ 3 514€ -8 506€ -2 275€ 4 748€ 3 073€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 916€ 10 111€ 15 227€ 16 043€ 27 903€ 40 251€ 3 514€ -8 506€ -2 275€ 4 748€ 3 073€ -35 890€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-971€ -6 270€ -4 917€ -344€ -11 860€ -11 593€ 36 905€ 12 021€ -6 231€ -7 023€ 1 674€ 38 963€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
970 825€ 868 634€ 869 092€ 922 589€ 899 563€ 883 127€ 842 099€ 865 491€ 882 992€ 774 502€ 787 977€ 429 222€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 642€ 954€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 282€ 35 573€ 30 846€ 28 762€ 34 870€ 24 020€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
5 642€ 954€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 282€ 35 573€ 30 846€ 28 762€ 34 870€ 24 020€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
819 255€ 742 163€ 763 888€ 775 570€ 790 047€ 813 838€ 744 909€ 766 254€ 787 956€ 685 470€ 705 369€ 361 409€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
4 846€ 5 111€ 2 765€ 3 019€ 1 158€ 939€ 1 679€ 2 764€ 3 101€ 699€ 8 353€ 1 197€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
814 409€ 737 052€ 761 123€ 772 551€ 788 890€ 812 899€ 743 230€ 763 490€ 784 854€ 684 771€ 697 016€ 360 212€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 871€ 5 523€ 5 273€ 3 228€ 2 077€ 1 451€ 873€ 1 209€ 920€ 931€ 435€ 80€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
4 871€ 5 523€ 5 273€ 3 228€ 2 077€ 1 451€ 873€ 1 209€ 920€ 931€ 435€ 80€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
141 057€ 119 993€ 99 307€ 121 355€ 98 081€ 63 251€ 66 035€ 62 454€ 63 270€ 59 339€ 47 303€ 43 712€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
19 582€ 14 846€ 6 942€ 4 075€ 4 545€ 2 653€ 5 770€ 1 529€ 275€ 1 013€ 0€ 3 608€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 363€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
529€ 346€ 524€ 2 598€ 991€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 557€ 1 634€ 1 670€ 1 859€ 2 110€ 1 330€ 1 056€ 879€ 968€ 1 032€ 843€ 676€
163
12.
Zamestnanci
(331))
67 936€ 59 020€ 52 204€ 63 264€ 50 662€ 35 225€ 34 685€ 33 732€ 36 637€ 33 733€ 26 936€ 23 092€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
86€ 5€ 417€ 29€ 74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
42 456€ 36 827€ 32 423€ 42 868€ 34 391€ 20 870€ 21 389€ 22 389€ 21 072€ 20 299€ 15 497€ 13 512€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
9 441€ 7 662€ 5 652€ 9 259€ 6 373€ 3 172€ 3 060€ 3 396€ 3 973€ 2 737€ 1 429€ 1 470€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 000€ 1 000€ 896€ 339€ 36€ 0€ 192€ 2 204€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 000€ 1 000€ 896€ 339€ 36€ 0€ 192€ 2 204€