Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
683 848€ 821 878€ 1 233 570€ 1 221 375€ 1 185 672€ 1 167 912€ 1 146 372€ 1 242 516€ 1 195 197€ 1 296 354€ 1 432 351€ 990 220€
02
501
Spotreba materiálu
428 120€ 534 119€ 518 970€ 500 550€ 422 981€ 443 890€ 340 034€ 357 899€ 387 072€ 611 159€ 716 908€ 393 022€
03
502
Spotreba energie
255 727€ 287 759€ 714 600€ 720 826€ 762 691€ 724 022€ 806 339€ 884 617€ 808 125€ 685 195€ 715 443€ 597 198€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 010 384€ 4 260 603€ 4 266 795€ 4 336 343€ 2 856 168€ 3 571 626€ 3 524 430€ 3 622 947€ 4 075 594€ 5 599 334€ 6 376 559€ 2 123 515€
07
511
Opravy a udržiavanie
953 397€ 1 402 268€ 1 511 966€ 1 718 687€ 559 231€ 849 548€ 456 166€ 695 130€ 1 162 769€ 2 186 675€ 2 939 363€ 228 145€
08
512
Cestovné
5 116€ 6 300€ 8 199€ 7 571€ 9 478€ 14 241€ 5 051€ 9 548€ 11 830€ 13 389€ 15 597€ 14 078€
09
513
Náklady na reprezentáciu
18 956€ 18 782€ 20 514€ 12 820€ 11 900€ 8 997€ 7 897€ 9 425€ 8 602€ 27 413€ 18 643€ 13 392€
10
518
Ostatné služby
3 032 915€ 2 833 254€ 2 726 116€ 2 597 265€ 2 275 559€ 2 698 840€ 3 055 316€ 2 908 844€ 2 892 393€ 3 371 857€ 3 402 956€ 1 867 900€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 490 932€ 6 980 002€ 6 422 811€ 6 151 882€ 5 534 202€ 5 608 424€ 5 242 561€ 4 950 796€ 5 127 681€ 5 334 888€ 4 859 277€ 4 667 520€
12
521
Mzdové náklady
5 410 861€ 5 062 002€ 4 634 244€ 4 402 659€ 3 945 858€ 4 024 718€ 3 763 564€ 3 586 736€ 3 722 486€ 3 928 615€ 3 680 002€ 3 397 215€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 841 373€ 1 705 816€ 1 582 501€ 1 509 997€ 1 357 935€ 1 368 330€ 1 287 598€ 1 161 750€ 1 190 752€ 1 187 822€ 1 107 095€ 1 047 257€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
238 698€ 212 184€ 206 066€ 239 226€ 230 409€ 215 377€ 191 398€ 202 310€ 214 443€ 161 986€ 50 354€ 144 380€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56 465€ 21 826€ 78 668€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
48 827€ 40 501€ 36 081€ 50 374€ 80 576€ 26 106€ 27 706€ 27 686€ 36 809€ 34 582€ 8 924€ 7 970€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
48 827€ 40 501€ 36 081€ 50 374€ 80 576€ 26 106€ 27 706€ 27 686€ 36 809€ 34 582€ 8 924€ 7 970€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
792 874€ 803 657€ 611 713€ 551 056€ 510 317€ 676 903€ 875 472€ 900 148€ 690 209€ 2 610 244€ 1 872 292€ 1 093 874€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 402€ 158 363€ 73 140€ 40 152€ 7 953€ 195 581€ 347 517€ 492 053€ 22 095€ 1 864 556€ 716 512€ 538 462€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ 14 007€
26
546
Odpis pohľadávky
69 458€ 201 400€ 105 501€ 101 024€ 153 759€ 37 689€ 136 107€ 27 553€ 326 682€ 74 180€ 315 506€ 133€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
711 014€ 443 894€ 430 453€ 407 262€ 348 246€ 443 633€ 391 848€ 380 500€ 341 432€ 666 443€ 840 020€ 541 272€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 2 618€ 2 618€ 360€ 0€ 0€ 42€ 0€ 4 985€ 254€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 856 461€ 913 703€ 1 228 973€ 1 855 698€ 1 753 748€ 1 686 510€ 2 091 203€ 2 462 391€ 2 207 520€ 1 190 041€ 2 136 793€ 625 623€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
771 801€ 633 436€ 753 467€ 681 838€ 838 060€ 856 652€ 886 486€ 855 861€ 936 503€ 711 265€ 860 571€ 450 779€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 084 660€ 280 266€ 475 507€ 500 315€ 915 688€ 829 858€ 1 204 717€ 1 606 530€ 1 271 017€ 478 776€ 762 375€ 174 844€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 7 000€ 6 000€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
694 761€ 4 800€ 390 804€ 322 246€ 768 766€ 764 124€ 1 109 479€ 1 500 980€ 1 180 457€ 163 791€ 751 181€ 174 844€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
389 899€ 275 466€ 84 703€ 178 069€ 146 922€ 65 734€ 90 238€ 98 549€ 84 560€ 314 985€ 11 194€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 673 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 513 847€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 673 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 513 847€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
27 275€ 31 619€ 32 722€ 26 558€ 12 121€ 10 242€ 14 604€ 19 694€ 17 935€ 1 732 663€ 17 700€ 35 283€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 704 840€ 0€ 0€
42
562
Úroky
473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 32€ 0€ 11€ 3€ 0€ 12€ 14€ 0€ 9€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
26 801€ 31 619€ 31 689€ 26 558€ 12 110€ 10 239€ 14 409€ 19 683€ 17 778€ 27 757€ 17 691€ 35 283€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 143€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 2 436€ 0€ 1 869€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 2 436€ 0€ 1 869€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 979 784€ 4 977 304€ 4 003 096€ 3 650 072€ 3 591 264€ 3 407 913€ 3 207 745€ 3 283 873€ 3 690 552€ 4 544 371€ 3 520 534€ 1 024 835€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 833 287€ 4 827 750€ 3 862 723€ 3 629 337€ 3 581 754€ 3 397 275€ 3 193 963€ 3 268 081€ 3 660 971€ 4 487 346€ 3 468 204€ 1 024 832€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 94 880€ 101 896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
86 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
60 162€ 54 673€ 38 478€ 20 735€ 9 509€ 10 638€ 13 782€ 15 793€ 29 581€ 57 025€ 52 330€ 3€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
19 890 385€ 18 829 267€ 17 835 761€ 17 845 794€ 15 524 067€ 16 157 506€ 16 130 092€ 16 510 051€ 17 041 497€ 22 342 477€ 20 224 430€ 10 568 840€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
396 125€ 371 543€ 350 564€ 378 157€ 480 666€ 644 260€ 557 558€ 444 518€ 531 213€ 576 679€ 931 769€ 154 095€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
396 125€ 371 543€ 350 564€ 378 157€ 480 666€ 644 260€ 557 558€ 444 518€ 531 213€ 576 679€ 931 769€ 154 095€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
14 906 940€ 14 846 295€ 12 258 823€ 10 595 502€ 9 486 894€ 9 075 508€ 7 721 071€ 5 656 004€ 6 417 205€ 5 793 538€ 8 930 471€ 11 748 796€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
14 904 933€ 14 844 349€ 12 258 817€ 10 595 502€ 9 486 894€ 9 075 508€ 7 721 071€ 5 656 004€ 6 417 205€ 5 793 538€ 8 927 862€ 9 108 551€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 008€ 1 946€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 609€ 2 640 245€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 028 329€ 3 045 970€ 2 945 036€ 2 880 611€ 2 987 584€ 4 639 702€ 6 265 134€ 6 587 321€ 4 572 203€ 12 398 445€ 3 443 400€ 3 605 278€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 786€ 459 889€ 107 107€ 254 013€ 26 876€ 602 094€ 1 145 753€ 610 594€ 130 547€ 7 138 457€ 1 019 773€ 3 447 143€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 582€ 42 972€ 21 952€ 50 586€ 41 561€ 9 877€ 18 824€ 41 360€ 67 157€ 90 811€ 0€ 28 466€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
103 688€ 98 586€ 109 004€ 151 704€ 137 901€ 137 747€ 149 138€ 136 976€ 71 899€ 75 113€ 97 237€ 124 481€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 280€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 884 273€ 2 444 523€ 2 706 973€ 2 424 308€ 2 781 025€ 3 889 983€ 4 951 419€ 5 798 392€ 4 302 600€ 5 094 064€ 2 313 110€ 5 188€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 141 445€ 282 324€ 334 151€ 859 246€ 1 049 899€ 1 174 412€ 1 888 201€ 1 254 508€ 712 506€ 196 030€ 406 732€ 1 220 126€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 141 445€ 282 324€ 333 555€ 859 246€ 1 049 899€ 1 174 412€ 1 888 201€ 1 254 508€ 712 506€ 196 030€ 406 732€ 1 220 126€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 203 611€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
733 014€ 4 800€ 322 246€ 768 766€ 764 124€ 1 097 475€ 1 737 236€ 1 186 457€ 534 536€ 151 180€ 174 844€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
408 431€ 277 524€ 11 309€ 90 480€ 285 774€ 76 937€ 150 965€ 68 051€ 177 970€ 44 850€ 231 888€ 1 016 515€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
9 955€ 9 844€ 8 694€ 19 617€ 47 775€ 69 865€ 74 262€ 12 068€ 35 835€ 5 185 488€ 60 256€ 183 609€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 170 000€ 0€ 0€
102
662
Úroky
9 955€ 9 844€ 7 694€ 19 617€ 47 772€ 69 865€ 74 262€ 12 068€ 35 715€ 12 996€ 39 319€ 160 552€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 936€ 23 057€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€ 2 492€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 202€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 202€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 190 762€ 2 384 596€ 1 922 905€ 2 088 277€ 1 741 267€ 1 686 878€ 1 717 045€ 1 197 156€ 1 111 100€ 983 319€ 1 547 323€ 1 873 449€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165 200€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 490 829€ 279 244€ 473 971€ 167 239€ 303 382€ 345 936€ 269 820€ 269 615€ 405 141€ 257 029€ 758 305€ 991 723€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 969€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 15 491€ 0€ 598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 800€ 24 595€ 4 000€ 567 068€ 27 599€ 56 730€ 162 167€ 38 291€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
125 410€ 81 299€ 120 591€ 82 496€ 138 427€ 79 768€ 84 030€ 68 360€ 13 219€ 57 361€ 4 410€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 563 724€ 1 999 459€ 1 324 343€ 1 271 475€ 1 256 369€ 1 204 444€ 1 200 430€ 820 890€ 692 740€ 666 960€ 619 408€ 881 726€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
22 673 557€ 20 940 571€ 17 820 173€ 16 821 410€ 15 794 084€ 17 290 625€ 18 223 271€ 15 151 575€ 13 380 062€ 25 133 701€ 15 319 951€ 18 785 353€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 783 172€ 2 111 305€ -15 588€ -1 024 384€ 270 017€ 1 133 119€ 2 093 179€ -1 358 476€ -3 661 435€ 2 791 224€ -4 904 479€ 8 216 513€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 668€ 1 766€ 1 240€ 2 184€ 7 759€ 13 225€ 47 752€ 33 340€ 6 119€ 2 100€ 11 385€ 29 988€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 245€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 781 504€ 2 109 539€ -16 829€ -1 026 568€ 262 258€ 1 119 893€ 2 045 426€ -1 391 816€ -3 667 554€ 2 789 124€ -4 915 864€ 8 185 280€