Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
18 667 178 € 17 705 241 € 18 069 810 € 17 337 748 € 17 161 199 € 15 891 898 € 18 102 183 € 16 506 386 € 16 133 566 € 16 310 053 € 15 640 871 € 16 104 281 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
12 932 376 € 12 133 932 € 12 204 097 € 11 986 475 € 11 473 929 € 11 414 974 € 13 616 937 € 12 973 501 € 12 487 966 € 12 668 620 € 12 606 979 € 12 809 669 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
31 892 € 44 535 € 56 218 € 59 200 € 80 263 € 49 777 € 122 156 € 89 335 € 70 852 € 84 790 € 40 121 € 45 906 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
24 589 € 32 709 € 40 829 € 50 799 € 63 080 € 26 312 € 31 520 € 24 441 € 4 538 € 19 255 € 34 556 € 45 906 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
4 021 € 8 544 € 13 067 € 8 401 € 15 183 € 23 465 € 31 747 € 1 305 € 2 723 € 4 145 € 5 565 € 0 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
3 282 € 3 282 € 2 322 € 0 € 2 000 € 0 € 58 890 € 63 590 € 63 591 € 61 390 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
12 816 901 € 11 985 864 € 12 044 346 € 11 823 742 € 11 290 133 € 11 261 664 € 13 391 248 € 12 780 632 € 12 313 581 € 12 480 297 € 12 463 325 € 12 660 265 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
7 346 334 € 6 652 026 € 6 562 342 € 6 732 394 € 6 734 143 € 6 740 925 € 6 550 856 € 7 780 175 € 7 120 184 € 7 084 956 € 8 348 088 € 8 355 581 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
5 298 471 € 5 035 459 € 5 038 358 € 4 476 714 € 4 437 184 € 4 329 462 € 6 718 642 € 4 802 054 € 1 647 073 € 1 694 081 € 1 570 086 € 1 547 049 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
86 737 € 121 848 € 15 635 € 3 419 € 9 736 € 18 118 € 30 367 € 45 757 € 13 361 € 9 350 € 16 055 € 24 129 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
39 200 € 71 413 € 103 626 € 75 278 € 83 545 € 100 765 € 540 € 1 348 € 9 128 € 33 021 € 57 234 € 48 496 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
1 565 € 2 024 € 2 361 € 238 € 992 € 1 746 € 2 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
44 595 € 42 986 € 63 573 € 14 988 € 16 906 € 2 419 € 2 624 € 21 103 € 32 851 € 47 958 € 64 356 € 8 939 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0 € 60 107 € 258 451 € 520 713 € 7 628 € 68 229 € 85 720 € 130 195 € 3 490 984 € 3 610 931 € 2 407 506 € 2 676 071 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
83 583 € 103 533 € 103 533 € 103 533 € 103 533 € 103 533 € 103 533 € 103 533 € 103 533 € 103 533 € 103 533 € 103 498 €
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 583 € 83 582 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0 € 19 950 € 19 950 € 19 950 € 19 950 € 19 950 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19 950 € 19 950 € 19 950 € 19 950 € 19 950 € 19 916 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 701 617 € 5 539 967 € 5 834 253 € 5 318 227 € 5 653 026 € 4 441 200 € 4 477 140 € 3 524 825 € 3 638 399 € 3 633 870 € 3 023 325 € 3 285 207 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 657 € 2 445 € 2 231 € 4 113 € 1 779 € 2 518 € 1 501 € 1 306 € 1 978 € 3 138 € 2 636 € 1 980 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 657 € 2 445 € 2 231 € 4 113 € 1 779 € 2 518 € 1 501 € 1 306 € 1 978 € 3 138 € 2 636 € 1 980 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
5 270 221 € 5 160 621 € 5 316 623 € 4 919 276 € 4 936 072 € 3 807 227 € 4 003 477 € 3 045 442 € 2 326 070 € 2 335 229 € 2 485 559 € 2 572 201 €
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
6 114 € 14 276 € 0 € 0 € 31 € 20 € 342 € 63 € 2 836 € 2 898 € 64 € 0 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
5 264 107 € 5 146 345 € 5 316 623 € 4 919 276 € 4 936 041 € 3 807 207 € 4 003 135 € 3 045 378 € 2 323 234 € 2 332 331 € 2 485 495 € 2 572 201 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
73 499 € 153 681 € 127 669 € 68 177 € 110 303 € 126 141 € 108 354 € 149 885 € 119 171 € 151 563 € 125 078 € 102 270 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
497 € 832 € 702 € 851 € 2 304 € 4 874 € 6 029 € 10 211 € 12 494 € 18 699 € 1 911 € 1 192 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
860 € 860 € 860 € 860 € 860 € 860 € 860 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
12 387 € 71 216 € 69 293 € 54 640 € 86 718 € 103 373 € 86 509 € 117 821 € 0 € 35 148 € 17 892 € 23 866 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
48 407 € 71 015 € 52 017 € 9 507 € 13 624 € 12 576 € 12 892 € 13 615 € 16 934 € 29 067 € 26 970 € 27 948 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
10 767 € 9 277 € 3 913 € 1 936 € 1 535 € 1 508 € 1 716 € 1 379 € 0 € 0 € 0 € 0 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 451 € 0 € 0 € 0 € 0 €
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 89 268 € 68 021 € 77 664 € 47 596 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
581 € 481 € 883 € 383 € 5 261 € 2 949 € 348 € 408 € 475 € 628 € 641 € 1 668 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
356 240 € 223 220 € 387 730 € 326 662 € 604 873 € 505 315 € 363 808 € 328 192 € 1 191 180 € 1 143 940 € 410 052 € 608 756 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0 € 16 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
1 758 € 1 172 € 2 041 € 768 € 515 € 130 € 18 € 228 € 505 € 129 € 1 423 € 844 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
354 482 € 222 032 € 385 689 € 325 894 € 604 358 € 505 185 € 363 790 € 327 964 € 1 190 675 € 1 143 811 € 408 629 € 607 912 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
33 185 € 31 343 € 31 460 € 33 045 € 34 244 € 35 723 € 8 106 € 8 060 € 7 201 € 7 563 € 10 567 € 9 405 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
33 185 € 31 343 € 31 460 € 33 045 € 34 244 € 35 723 € 8 106 € 8 060 € 7 201 € 7 563 € 10 567 € 9 405 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
18 667 178 € 17 705 241 € 18 069 810 € 17 337 748 € 17 161 199 € 15 891 898 € 18 102 183 € 16 506 386 € 16 133 566 € 16 310 053 € 15 640 871 € 16 104 281 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
15 532 568 € 14 950 924 € 15 239 688 € 14 997 254 € 15 189 060 € 15 384 930 € 17 600 647 € 15 915 556 € 15 492 578 € 15 613 137 € 14 799 719 € 15 059 824 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
15 532 568 € 14 950 924 € 15 239 688 € 14 997 254 € 15 189 060 € 15 384 930 € 17 600 647 € 15 915 556 € 15 492 578 € 15 613 137 € 14 799 719 € 15 059 824 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
14 950 924 € 15 238 809 € 14 997 254 € 15 189 060 € 15 384 930 € 15 409 685 € 18 177 237 € 15 529 810 € 15 714 526 € 14 798 754 € 15 059 824 € 17 506 473 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
581 645 € -287 885 € 242 434 € -191 807 € -195 870 € -24 755 € -576 590 € 385 746 € -221 948 € 814 383 € -260 105 € -2 446 649 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 372 026 € 1 134 847 € 1 224 668 € 669 320 € 564 100 € 487 955 € 474 794 € 549 560 € 619 398 € 673 831 € 722 640 € 851 400 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
12 600 € 2 067 € 2 067 € 2 067 € 2 003 € 1 995 € 71 858 € 53 592 € 56 883 € 36 977 € 53 170 € 41 118 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 41 118 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
12 600 € 2 067 € 2 067 € 2 067 € 2 003 € 1 995 € 71 858 € 53 592 € 56 883 € 36 977 € 53 170 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
112 969 € 63 979 € 104 613 € 41 509 € 215 050 € 65 893 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 206 € 50 035 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
112 969 € 63 979 € 102 613 € 41 509 € 215 050 € 65 893 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 206 € 50 035 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 0 € 2 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
5 601 € 7 593 € 8 953 € 7 699 € 4 775 € 2 709 € 1 217 € 975 € 1 341 € 2 257 € 110 904 € 125 224 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 96 528 € 122 419 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
5 601 € 7 593 € 8 953 € 7 699 € 4 775 € 2 709 € 1 217 € 975 € 1 341 € 2 257 € 5 023 € 2 805 €
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 353 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
304 284 € 219 368 € 130 844 € 215 296 € 177 416 € 172 050 € 202 192 € 242 331 € 257 049 € 279 055 € 150 070 € 177 039 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
47 240 € 12 276 € 796 € 61 737 € 43 531 € 39 441 € 105 604 € 149 476 € 165 053 € 179 179 € 38 010 € 29 474 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
28 483 € 28 483 € 28 483 € 28 483 € 28 483 € 28 483 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 157 €
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 437 € 7 018 € 34 750 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
25 197 € 67 221 € 4 966 € 1 253 € 1 244 € 1 287 € 984 € 1 150 € 1 707 € 1 361 € 18 722 € 14 556 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
86 581 € 56 637 € 41 490 € 70 753 € 59 720 € 55 508 € 46 384 € 52 686 € 50 079 € 62 595 € 52 478 € 44 639 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
83 575 € 41 802 € 44 069 € 42 101 € 36 628 € 36 034 € 39 564 € 31 671 € 32 292 € 25 281 € 27 131 € 29 903 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
24 681 € 12 950 € 11 040 € 10 970 € 7 809 € 11 296 € 9 656 € 7 349 € 7 918 € 9 202 € 6 711 € 8 282 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
8 528 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 278 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
936 572 € 841 838 € 978 191 € 402 749 € 164 856 € 245 309 € 199 527 € 252 661 € 304 125 € 355 542 € 407 290 € 457 984 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
731 582 € 841 838 € 978 191 € 344 392 € 86 856 € 167 309 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
204 990 € 0 € 0 € 58 357 € 78 000 € 78 000 € 199 527 € 252 661 € 304 125 € 355 542 € 407 290 € 457 984 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 762 584 € 1 619 471 € 1 605 454 € 1 671 174 € 1 408 039 € 19 012 € 26 742 € 41 270 € 21 590 € 23 085 € 118 512 € 193 057 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 184 558 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 762 584 € 1 619 471 € 1 605 454 € 1 671 174 € 1 408 039 € 19 012 € 26 742 € 41 270 € 21 590 € 23 085 € 118 512 € 8 499 €