Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
45 776 737€ 45 836 056€ 45 318 426€ 45 912 494€ 46 367 092€ 47 755 569€ 49 102 557€ 49 901 125€ 50 680 363€ 51 669 123€ 51 280 555€ 52 163 636€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
42 522 417€ 41 273 156€ 41 580 045€ 42 134 231€ 42 827 623€ 44 611 195€ 45 622 744€ 46 654 424€ 47 939 889€ 48 645 473€ 49 286 718€ 50 208 238€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
18 271€ 44 555€ 110 366€ 107 653€ 103 919€ 38 957€ 18 654€ 13 791€ 11 676€ 4 424€ 2 679€ 10 522€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
3 223€ 11 927€ 24 542€ 37 158€ 49 693€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 679€ 5 187€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
5 963€ 1 804€ 2 742€ 494€ 749€ 574€ 1 111€ 1 648€ 799€ 973€ 0€ 472€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
9 084€ 30 824€ 83 081€ 70 001€ 53 477€ 38 383€ 17 543€ 12 143€ 0€ 0€ 0€ 4 863€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051) -
(095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 877€ 3 451€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
42 372 476€ 41 096 931€ 41 338 009€ 41 894 907€ 42 592 034€ 44 462 697€ 45 494 549€ 46 531 092€ 47 818 673€ 48 531 509€ 49 174 499€ 50 088 176€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
35 083 635€ 35 083 635€ 35 089 474€ 35 089 474€ 35 109 290€ 35 109 289€ 35 116 081€ 35 117 501€ 35 106 926€ 35 104 989€ 35 546 073€ 35 546 073€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
4 624 723€ 4 430 005€ 5 074 441€ 5 964 295€ 6 818 904€ 8 834 402€ 9 639 697€ 10 872 227€ 12 195 056€ 12 929 059€ 13 133 368€ 14 134 259€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
193 530€ 137 570€ 278 723€ 293 573€ 240 237€ 74 452€ 68 800€ 74 368€ 50 934€ 51 149€ 173 436€ 192 764€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
38 189€ 31 065€ 194 146€ 25 110€ 17 089€ 12 362€ 0€ 0€ 0€ 8 094€ 20 238€ 38 729€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
120 638€ 114 955€ 103 864€ 86 831€ 59 746€ 49 986€ 44 132€ 46 997€ 41 916€ 39 084€ 94 030€ 113 309€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
2 237 559€ 713 061€ 483 837€ 345 989€ 278 107€ 302 408€ 326 709€ 351 011€ 375 312€ 336 299€ 174 391€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
74 102€ 586 540€ 113 423€ 89 535€ 68 561€ 79 698€ 299 030€ 68 890€ 48 429€ 62 735€ 32 963€ 63 042€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
131 670€ 131 670€ 131 670€ 131 670€ 131 670€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
131 670€ 131 670€ 131 670€ 131 670€ 131 670€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 240 677€ 4 550 819€ 3 725 912€ 3 766 691€ 3 528 680€ 3 133 998€ 3 465 403€ 3 230 750€ 2 731 943€ 3 011 766€ 1 984 335€ 1 870 563€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
11 707€ 9 426€ 11 005€ 23 570€ 22 258€ 16 647€ 18 453€ 20 243€ 25 096€ 20 318€ 22 530€ 20 008€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
11 707€ 9 426€ 11 005€ 23 570€ 22 258€ 16 647€ 18 453€ 20 243€ 25 096€ 20 318€ 22 530€ 20 008€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
617 784€ 580 268€ 108 448€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
617 784€ 580 268€ 108 448€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 115 667€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
158 152€ 124 233€ 133 427€ 67 748€ 114 403€ 86 238€ 119 692€ 175 572€ 288 107€ 290 187€ 227 268€ 170 918€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53 524€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
4 797€ 3 917€ 14 045€ 4 058€ 3 917€ 4 717€ 3 917€ 3 917€ 3 917€ 3 917€ 23 667€ 23 667€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
38 724€ 14 842€ 17 339€ 21 007€ 49 623€ 4 146€ 819€ 8 039€ 123 727€ 8 563€ 1 801€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
91 085€ 81 780€ 74 090€ 25 625€ 35 374€ 49 288€ 74 114€ 115 652€ 103 787€ 118 137€ 181 492€ 140 367€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
12 472€ 21 719€ 23 422€ 10 443€ 18 187€ 17 113€ 23 409€ 16 071€ 31 843€ 14 549€ 20 308€ 6 884€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 128€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 919€ 7 919€ 7 919€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 698€ 14 698€ 14 698€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
11 030€ 1 975€ 4 281€ 6 616€ 7 301€ 10 846€ 17 432€ 9 276€ 2 216€ 63 880€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
2 453 034€ 3 836 892€ 3 473 032€ 3 559 706€ 3 276 351€ 2 915 447€ 3 211 592€ 2 919 268€ 2 298 273€ 2 580 594€ 1 729 537€ 1 677 207€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
4 116€ 4 233€ 5 816€ 5 648€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
16 060€ 13 203€ 25 862€ 2 750€ 976€ 10 908€ 9 499€ 10 374€ 9 923€ 4 625€ 2 731€ 402€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 432 858€ 3 819 456€ 3 441 355€ 3 551 308€ 3 275 376€ 2 904 539€ 3 202 092€ 2 908 894€ 2 288 350€ 2 575 969€ 1 726 806€ 1 676 805€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 800€ 5 000€ 5 000€ 2 430€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 800€ 5 000€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 2 430€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
13 644€ 12 082€ 12 469€ 11 572€ 10 789€ 10 377€ 14 411€ 15 951€ 8 531€ 11 884€ 9 502€ 84 835€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
13 644€ 12 082€ 12 469€ 11 572€ 10 789€ 10 377€ 14 411€ 15 951€ 8 531€ 11 884€ 9 502€ 12 714€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72 121€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
45 776 737€ 45 836 056€ 45 318 426€ 45 912 494€ 46 367 092€ 47 755 569€ 49 102 557€ 49 901 125€ 50 680 363€ 51 669 123€ 51 280 555€ 52 163 636€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
42 518 670€ 42 988 426€ 43 362 708€ 43 892 647€ 44 402 858€ 45 748 518€ 47 230 108€ 48 224 601€ 49 281 612€ 50 702 484€ 50 273 332€ 51 147 905€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
22 130€ 22 130€ 22 130€ 22 130€ 22 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
22 130€ 22 130€ 22 130€ 22 130€ 22 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
42 496 540€ 42 966 295€ 43 340 578€ 43 870 517€ 44 380 727€ 45 748 518€ 47 230 108€ 48 224 601€ 49 281 612€ 50 702 484€ 50 273 332€ 51 147 905€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
42 959 718€ 43 288 551€ 43 799 302€ 44 230 722€ 45 748 358€ 47 232 022€ 48 137 237€ 49 278 700€ 50 706 022€ 51 955 628€ 51 277 705€ 50 837 913€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-463 178€ -322 256€ -458 724€ -360 205€ -1 367 631€ -1 483 505€ -907 129€ -1 054 098€ -1 424 410€ -1 253 144€ -1 004 373€ 309 992€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 028 558€ 1 701 754€ 1 093 527€ 1 137 670€ 1 103 659€ 1 094 863€ 1 012 000€ 1 000 425€ 699 134€ 965 264€ 780 843€ 987 181€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
273 914€ 221 975€ 444 959€ 420 953€ 410 933€ 397 699€ 208 565€ 176 220€ 130 393€ 135 477€ 111 178€ 108 084€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108 084€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
273 914€ 221 975€ 444 959€ 420 953€ 410 933€ 397 699€ 208 565€ 176 220€ 130 393€ 135 477€ 111 178€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
444 926€ 365 308€ 30 970€ 86 904€ 95 251€ 31 297€ 8 532€ 626€ 4€ 93 506€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
444 922€ 365 308€ 30 970€ 86 904€ 95 251€ 31 297€ 8 532€ 626€ 4€ 93 506€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 703€ 3 373€ 4 948€ 2 803€ 2 211€ 5 614€ 6 235€ 5 593€ 6 900€ 7 202€ 8 780€ 14 174€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 703€ 3 373€ 4 948€ 2 803€ 2 211€ 5 614€ 6 235€ 5 593€ 6 900€ 7 202€ 8 780€ 14 174€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
506 815€ 606 698€ 491 990€ 445 990€ 353 884€ 358 513€ 426 567€ 395 525€ 79 017€ 185 899€ 57 345€ 1 674€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
48 699€ 133 174€ 46 585€ 69 264€ 31 583€ 92 388€ 52 918€ 59 889€ 36 992€ 98 440€ 57 195€ 1 189€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 2 277€ 3 844€ 2 070€ 1 096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
5 650€ 8 281€ 15 180€ 12 263€ 9 602€ 8 670€ 7 155€ 1 241€ 33 551€ 280€ 150€ 461€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 1 164€ 1 763€ 3 354€ 6 599€ 3 313€ 7 986€ 4 295€ 2 993€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
18 647€ 120 440€ 68 744€ 46 340€ 21 785€ 16 467€ 13 744€ 11 208€ 5 481€ 87 121€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
237 610€ 189 552€ 198 969€ 185 483€ 157 306€ 134 902€ 179 447€ 178 410€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
157 445€ 126 741€ 130 675€ 101 216€ 103 115€ 85 030€ 132 217€ 113 110€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
37 964€ 27 347€ 30 074€ 25 794€ 20 050€ 15 674€ 32 004€ 27 372€ 0€ 0€ 0€ 24€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
801 200€ 504 401€ 120 660€ 181 020€ 241 380€ 301 740€ 362 100€ 422 460€ 482 820€ 543 180€ 603 540€ 863 249€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
801 200€ 504 401€ 120 660€ 181 020€ 241 380€ 301 740€ 362 100€ 422 460€ 482 820€ 543 180€ 603 540€ 863 249€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 229 510€ 1 145 877€ 862 191€ 882 177€ 860 576€ 912 189€ 860 450€ 676 099€ 699 617€ 1 375€ 226 380€ 28 550€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 1€ 8€ 8€ 8€ 10€ 7€ 140€ 133€ 13 281€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 229 510€ 1 145 877€ 862 191€ 882 176€ 860 567€ 912 180€ 860 441€ 676 089€ 699 610€ 1 235€ 226 247€ 15 269€