Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
880 802€ 827 461€ 911 383€ 925 083€ 790 986€ 814 564€ 835 492€ 875 836€ 837 024€ 861 681€ 705 487€ 750 403€
02
501
Spotreba materiálu
438 412€ 405 621€ 482 444€ 493 368€ 339 023€ 381 622€ 345 113€ 395 234€ 385 870€ 320 319€ 166 078€ 209 613€
03
502
Spotreba energie
442 391€ 421 841€ 428 939€ 431 715€ 451 963€ 432 941€ 490 379€ 480 602€ 451 154€ 516 257€ 377 402€ 381 936€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 105€ 162 007€ 158 854€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
979 510€ 1 093 850€ 1 049 570€ 1 090 734€ 1 053 279€ 1 233 296€ 1 214 598€ 1 115 471€ 1 100 885€ 1 214 236€ 1 536 964€ 1 163 949€
07
511
Opravy a udržiavanie
207 194€ 425 253€ 347 672€ 323 092€ 245 769€ 238 528€ 182 944€ 101 633€ 146 128€ 152 514€ 248 205€ 126 085€
08
512
Cestovné
10 128€ 8 661€ 8 576€ 5 976€ 5 332€ 4 929€ 4 641€ 4 367€ 3 620€ 3 268€ 3 372€ 5 124€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 528€ 5 575€ 9 309€ 10 167€ 2 891€ 5 041€ 4 973€ 2 845€ 2 197€ 4 363€ 6 177€ 5 639€
10
518
Ostatné služby
755 660€ 654 360€ 684 013€ 751 499€ 799 287€ 984 797€ 1 022 039€ 1 006 626€ 948 940€ 1 054 091€ 1 279 210€ 1 027 101€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
5 627 098€ 4 775 100€ 4 511 736€ 4 233 804€ 3 579 383€ 3 337 275€ 3 174 826€ 3 101 767€ 3 068 950€ 3 017 761€ 3 144 086€ 2 894 377€
12
521
Mzdové náklady
4 014 740€ 3 415 293€ 3 225 990€ 3 019 437€ 2 568 385€ 2 375 935€ 2 265 039€ 2 228 667€ 2 208 601€ 2 194 915€ 2 159 819€ 1 994 875€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 371 201€ 1 169 767€ 1 104 341€ 1 024 301€ 877 153€ 812 355€ 777 936€ 740 168€ 727 156€ 687 494€ 672 816€ 639 385€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
51 509€ 43 815€ 38 838€ 40 092€ 33 978€ 37 918€ 36 764€ 35 289€ 35 422€ 35 437€ 38 178€ 35 182€
15
527
Zákonné sociálne náklady
187 329€ 143 629€ 139 786€ 146 424€ 99 525€ 111 067€ 95 087€ 86 140€ 91 731€ 99 915€ 64 931€ 89 696€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 319€ 2 597€ 2 781€ 3 549€ 342€ 0€ 0€ 11 503€ 6 040€ 0€ 208 342€ 135 239€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
24 467€ 64 634€ 34 196€ 18 648€ 23 109€ 29 099€ 19 942€ 23 833€ 20 558€ 3 293€ 29 955€ 66 439€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
946€ 842€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
23 521€ 63 792€ 34 196€ 18 648€ 23 109€ 29 099€ 19 942€ 23 833€ 20 558€ 3 293€ 29 955€ 66 439€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
133 972€ 84 137€ 148 467€ 98 771€ 211 972€ 432 766€ 163 598€ 181 862€ 190 651€ 459 171€ 11 340€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 8 426€ 0€ 19 817€ 0€ 3 363€ 4 716€ 977€ 37 177€ 267 878€ 8 986€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 10€ 48€ 555€ 32€ 0€ 1€ 0€ 3€ 1 205€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 360€ 0€ 100€ 4 427€ 4 985€ 2 951€ 2 823€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 1 606€ 76 266€ 1 589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 093€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
132 606€ 74 096€ 72 053€ 72 383€ 206 955€ 426 452€ 156 057€ 180 866€ 124 378€ 190 088€ 2 354€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 060 043€ 1 054 779€ 1 125 604€ 1 110 239€ 2 166 499€ 1 755 014€ 1 661 104€ 1 723 488€ 1 684 261€ 1 732 088€ 1 483 100€ 2 202 656€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
978 424€ 950 468€ 1 058 257€ 1 065 315€ 2 094 606€ 1 413 212€ 1 443 783€ 1 498 484€ 1 489 486€ 1 555 189€ 1 371 922€ 2 117 872€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
81 619€ 104 311€ 67 347€ 44 924€ 71 894€ 341 802€ 217 321€ 225 004€ 194 775€ 176 899€ 111 178€ 84 784€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 784€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
65 868€ 13 928€ 53 802€ 28 296€ 18 812€ 325 579€ 185 738€ 155 143€ 130 393€ 135 477€ 111 178€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
15 750€ 90 382€ 13 546€ 16 628€ 53 082€ 16 222€ 31 583€ 69 861€ 64 382€ 41 422€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
26 965€ 27 248€ 20 731€ 22 876€ 24 601€ 27 540€ 26 979€ 33 639€ 28 290€ 25 734€ 42 751€ 10 718€
42
562
Úroky
5 488€ 1 535€ 2 188€ 3 472€ 4 880€ 6 690€ 7 841€ 13 658€ 10 686€ 9 432€ 20 680€ 68€
43
563
Kurzové straty
67€ 0€ 0€ 77€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
21 411€ 25 713€ 18 541€ 19 327€ 19 721€ 20 850€ 19 138€ 19 981€ 17 604€ 16 302€ 22 071€ 10 650€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 334€ 0€ 0€ 0€ 11 779€ 0€ 0€ 3 804€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 334€ 0€ 0€ 0€ 11 779€ 0€ 0€ 3 804€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
2 347 592€ 2 267 914€ 1 671 970€ 1 029 562€ 659 017€ 630 109€ 637 565€ 581 710€ 600 890€ 605 169€ 576 367€ 471 306€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 314 443€ 2 073 202€ 1 644 172€ 1 008 602€ 639 185€ 628 839€ 635 765€ 580 098€ 599 225€ 602 422€ 576 367€ 471 306€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 460€ 740€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
32 926€ 36 986€ 26 915€ 19 013€ 18 346€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
223€ 157 726€ 883€ 1 487€ 746€ 1 269€ 1 800€ 1 612€ 1 665€ 2 747€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
11 080 450€ 10 195 458€ 9 473 657€ 8 529 718€ 8 508 846€ 8 271 442€ 7 734 103€ 7 637 606€ 7 535 313€ 7 919 133€ 7 530 050€ 7 559 848€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
814 572€ 602 196€ 541 476€ 523 962€ 418 706€ 449 359€ 522 902€ 499 628€ 388 686€ 375 662€ 467 079€ 352 661€
67
602
Tržby z predaja služieb
814 572€ 602 196€ 541 476€ 523 962€ 418 706€ 449 359€ 522 902€ 499 628€ 388 686€ 375 662€ 467 079€ 352 661€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 4 223€ 2 476€ 232€ 968€ 383€ 251€ 0€ 580€ 13 819€ 954 780€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 4 223€ 269€ 232€ 968€ 383€ 251€ 0€ 580€ 544€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 2 207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 275€ 954 780€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
8 185 182€ 7 590 458€ 7 024 136€ 6 397 445€ 5 691 529€ 5 106 701€ 5 002 854€ 4 858 624€ 4 519 713€ 4 081 799€ 4 724 139€ 4 402 123€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
8 104 291€ 7 530 956€ 6 967 426€ 6 331 686€ 5 600 138€ 5 040 450€ 4 933 694€ 4 811 484€ 4 479 453€ 4 040 114€ 4 682 739€ 4 342 866€
82
633
Výnosy z poplatkov
80 891€ 59 502€ 56 709€ 65 760€ 91 391€ 66 251€ 69 160€ 47 140€ 40 260€ 41 685€ 41 400€ 59 257€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
559 530€ 615 458€ 557 398€ 607 637€ 576 895€ 656 388€ 660 759€ 684 347€ 614 878€ 1 511 108€ 794 483€ 665 197€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 430€ 6 245€ 21 112€ 64 305€ 13 291€ 20 000€ 66 572€ 102 162€ 61 772€ 809 950€ 77 975€ 71 522€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 567€ 10 987€ 39 321€ 53 175€ 5 892€ 3 310€ 6 981€ 14 706€ 8 853€ 41 859€ 10 994€ 9 785€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
500€ 530€ 1 750€ 1 040€ 1 355€ 1 620€ 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 13 681€ 0€ 0€ 1 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
551 033€ 597 696€ 481 534€ 489 117€ 556 358€ 629 883€ 586 402€ 567 479€ 544 253€ 659 299€ 705 514€ 583 890€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
89 569€ 241 032€ 106 855€ 20 912€ 6 278€ 131 097€ 156 901€ 173 698€ 135 477€ 111 178€ 181 761€ 223 768€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
89 569€ 241 032€ 106 855€ 20 912€ 6 278€ 131 097€ 156 901€ 173 698€ 135 477€ 111 178€ 108 083€ 67 923€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 102 178€ 108 282€ 101 566€ 106 557€ 111 178€ 108 083€ 67 923€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 928€ 236 913€ 29 796€ 18 275€ 5 578€ 27 180€ 45 111€ 7 750€ 28 920€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
75 640€ 4 119€ 77 059€ 2 637€ 700€ 1 739€ 3 508€ 64 382€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 678€ 155 845€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 678€ 155 845€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
7 607€ 9 673€ 9 705€ 9 565€ 11 177€ 19 322€ 12 857€ 15 209€ 10 135€ 10 190€ 26 968€ 51 027€
102
662
Úroky
6 851€ 9 171€ 9 002€ 9 116€ 11 177€ 19 322€ 12 857€ 15 209€ 10 135€ 10 190€ 26 968€ 29 338€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 689€
108
668
Ostatné finančné výnosy
756€ 502€ 703€ 449€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
962 096€ 816 124€ 772 848€ 609 227€ 438 304€ 427 577€ 472 590€ 354 589€ 443 680€ 633 467€ 319 626€ 1 220 284€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 870 399€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
556 291€ 257 598€ 391 359€ 320 957€ 239 931€ 249 135€ 276 743€ 214 658€ 323 927€ 527 454€ 244 775€ 219 890€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
82 915€ 80 770€ 122 287€ 74 037€ 53 483€ 27 316€ 50 036€ 30 951€ 7 006€ 4 617€ 71 383€ 128 186€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 236 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 230€ 12 709€ 3 629€ 9 187€ 10 226€ 13 419€ 6 580€ 12 310€ 18 950€ 8 875€ 3 468€ 1 809€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 602€ 5 677€ 7 515€ 7 470€ 7 399€ 7 070€ 6 012€ 2 235€ 650€ 731€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
313 059€ 223 247€ 248 057€ 197 576€ 127 265€ 130 637€ 133 219€ 94 434€ 93 147€ 91 790€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
10 618 556€ 9 874 941€ 9 016 640€ 8 171 224€ 7 143 123€ 6 791 412€ 6 829 245€ 6 586 346€ 6 112 569€ 6 723 984€ 6 527 875€ 7 869 840€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-461 894€ -320 517€ -457 018€ -358 494€ -1 365 723€ -1 480 030€ -904 858€ -1 051 260€ -1 422 744€ -1 195 149€ -1 002 175€ 309 992€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 285€ 1 739€ 1 706€ 1 711€ 1 908€ 3 475€ 2 271€ 2 839€ 1 666€ 1 537€ 2 198€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56 458€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-463 178€ -322 256€ -458 724€ -360 205€ -1 367 631€ -1 483 505€ -907 129€ -1 054 098€ -1 424 410€ -1 253 144€ -1 004 373€ 309 992€