Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická nemocnica Hronovce

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 423 318€ 4 926 794€ 4 512 643€ 3 975 751€ 3 348 358€ 3 150 275€ 3 248 393€ 3 305 712€ 7 503 994€ 7 618 526€ 7 372 798€ 3 870 490€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 355 023€ 1 419 897€ 1 328 511€ 1 444 215€ 1 576 256€ 1 715 310€ 1 990 963€ 2 217 775€ 2 544 590€ 2 448 567€ 2 164 160€ 2 026 073€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
8 866€ 13 624€ 2 288€ 3 176€ 2 969€ 7 432€ 11 895€ 16 358€ 0€ 0€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
8 866€ 13 624€ 2 288€ 3 176€ 2 969€ 7 432€ 11 895€ 16 358€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 346 157€ 1 406 273€ 1 326 223€ 1 441 039€ 1 576 256€ 1 715 310€ 1 987 994€ 2 210 343€ 2 532 695€ 2 432 209€ 2 164 160€ 2 026 073€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
20 942€ 20 942€ 20 942€ 20 942€ 20 942€ 20 942€ 20 942€ 20 942€ 21 007€ 21 007€ 21 007€ 21 007€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
955 858€ 926 323€ 983 001€ 1 105 535€ 1 233 980€ 1 020 486€ 1 110 110€ 1 226 124€ 1 345 634€ 1 088 533€ 931 517€ 994 859€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
292 266€ 338 241€ 227 371€ 212 724€ 29 017€ 32 711€ 47 029€ 68 212€ 107 935€ 155 614€ 208 919€ 139 741€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
48 334€ 71 172€ 94 010€ 101 839€ 121 673€ 141 507€ 164 423€ 189 134€ 215 715€ 255 903€ 51 497€ 58 097€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
5 909€ 8 450€ 203€ 644€ 1 142€ 1 640€ 2 138€ 3 075€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
22 848€ 41 146€ 900€ 170 644€ 499 664€ 645 288€ 705 288€ 841 263€ 909 513€ 949 083€ 790 079€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 19 216€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 064 687€ 3 504 112€ 3 181 908€ 2 529 410€ 1 770 043€ 1 428 746€ 1 241 767€ 1 064 603€ 4 926 272€ 5 096 742€ 5 068 313€ 1 732 543€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
89 122€ 84 973€ 84 386€ 94 757€ 78 217€ 83 310€ 79 260€ 91 250€ 74 290€ 90 630€ 128 682€ 123 401€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
84 796€ 78 477€ 78 001€ 88 175€ 71 024€ 76 232€ 73 047€ 85 443€ 68 655€ 82 266€ 118 283€ 111 242€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary
(121 + 122) -
(192 + 193))
0€ 0€ 1 062€ 1 062€ 1 062€
037
3.
Výrobky
(123) -
(194))
2 288€ 2 101€ 1 990€ 2 186€ 2 798€ 2 683€ 1 817€ 1 411€ 742€ 280€ 280€ 1 992€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
2 038€ 4 395€ 4 395€ 4 395€ 4 395€ 4 395€ 4 395€ 4 395€ 4 893€ 4 956€ 6 947€ 6 947€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
0€ 0€ 2 066€ 2 110€ 2 157€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
610 260€ 544 259€ 451 721€ 434 500€ 629 815€ 353 829€ 596 590€ 579 742€ 576 180€ 814 200€ 718 384€ 648 009€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
607 267€ 539 736€ 447 282€ 431 494€ 625 746€ 349 228€ 591 994€ 574 318€ 573 789€ 575 474€ 614 967€ 637 640€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
1 328€ 2 112€ 1 745€ 1 340€ 2 403€ 1 395€ 1 947€ 1 394€ 1 328€ 1 328€ 1 433€ 9 001€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
745€ 1 029€ 1 541€ 2 648€ 4 030€ 1 064€ 1 097€ 1 663€ 1 368€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 666€ 1 666€ 1 666€ 1 666€ 1 666€ 1 666€ 0€ 0€ 236 300€ 100 322€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
3 365 305€ 2 874 881€ 2 645 801€ 2 000 153€ 1 062 011€ 991 606€ 565 918€ 393 611€ 4 275 802€ 4 191 913€ 4 221 247€ 961 134€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
478€ 246€ 524€ 383€ 707€ 409€ 563€ 228€ 409€ 988€ 1 378€ 930€
087
2.
Ceniny
(213))
285€ 324€ 476€ 299€ 233€ 327€ 364€ 458€ 316€ 352€ 299€ 313€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
3 364 542€ 2 874 311€ 2 644 801€ 1 999 471€ 1 061 070€ 990 870€ 564 990€ 392 925€ 4 275 077€ 4 190 572€ 4 219 570€ 959 892€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 608€ 2 784€ 2 224€ 2 125€ 2 060€ 6 219€ 15 663€ 23 334€ 33 133€ 73 217€ 140 324€ 111 873€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 608€ 2 784€ 2 224€ 2 125€ 2 060€ 3 678€ 15 663€ 23 334€ 33 133€ 73 217€ 140 324€ 96 206€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
2 541€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 668€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 423 318€ 4 926 794€ 4 512 643€ 3 975 751€ 3 348 358€ 3 150 275€ 3 248 393€ 3 305 712€ 7 503 994€ 7 618 526€ 7 372 798€ 3 870 490€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 561 497€ 4 078 497€ 3 736 688€ 3 133 312€ 2 509 678€ 2 354 126€ 2 338 661€ 2 312 632€ 2 285 609€ 1 497 348€ 1 463 140€ 2 465 630€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
2 811 651€ 2 469 842€ 1 866 466€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
2 811 651€ 2 469 842€ 1 866 466€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€ 188 292€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 749 846€ 1 608 655€ 1 870 222€ 2 945 020€ 2 321 387€ 2 165 834€ 2 150 370€ 2 124 341€ 2 097 317€ 1 309 056€ 1 274 848€ 2 277 338€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 266 846€ 1 266 846€ 1 266 846€ 2 321 387€ 2 165 834€ 2 150 370€ 2 124 341€ 2 097 317€ 1 309 056€ 1 274 848€ 1 266 846€ 2 156 397€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
483 001€ 341 809€ 603 376€ 623 634€ 155 552€ 15 465€ 26 029€ 27 024€ 788 261€ 34 208€ 8 002€ 120 941€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
835 398€ 825 501€ 775 872€ 834 927€ 771 049€ 719 759€ 842 184€ 925 531€ 5 173 610€ 6 076 633€ 5 909 658€ 1 404 860€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
10 904€ 43 131€ 28 111€ 23 818€ 46 756€ 3 314€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé
(451AÚ))
43 131€ 28 111€ 23 818€ 46 756€ 3 314€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
10 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
238 054€ 323 954€ 351 765€ 478 405€ 447 020€ 357 132€ 453 037€ 550 803€ 4 832 398€ 4 941 032€ 5 097 576€ 896 236€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
238 054€ 323 954€ 351 765€ 478 405€ 447 020€ 357 132€ 453 037€ 550 803€ 4 832 398€ 4 941 032€ 5 097 576€ 896 236€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
23 933€ 30 001€ 27 221€ 26 728€ 22 592€ 22 028€ 18 040€ 11 427€ 9 701€ 395 266€ 120 167€ 22 400€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
0€ 0€ 374 642€ 99 207€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
23 933€ 30 001€ 27 221€ 26 728€ 22 592€ 22 028€ 18 040€ 11 427€ 9 701€ 20 624€ 20 960€ 22 400€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
573 410€ 471 546€ 396 886€ 329 794€ 301 437€ 329 694€ 327 976€ 335 191€ 307 693€ 693 579€ 688 601€ 486 225€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
82 172€ 80 482€ 67 677€ 22 079€ 30 424€ 74 570€ 74 696€ 72 372€ 100 520€ 434 058€ 422 422€ 218 027€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
2 051€ 1 795€ 1 015€ 1 155€ 415€ 903€ 71€ 65€ 15€ 225€ 0€ 471€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
237 459€ 198 457€ 178 954€ 160 189€ 153 277€ 140 259€ 139 679€ 137 668€ 119 446€ 139 281€ 136 322€ 123 831€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
149 313€ 127 923€ 115 091€ 103 962€ 95 880€ 90 921€ 90 772€ 85 872€ 72 941€ 75 362€ 91 004€ 87 939€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
2 573€ 1 397€ 2 340€ 6 128€ 152€ 6 931€ 1 059€ 137€ 59€ 18 274€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
36 291€ 26 763€ 22 748€ 19 491€ 18 618€ 15 225€ 15 284€ 15 375€ 12 041€ 14 070€ 13 967€ 15 087€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
265€ 0€ 1 182€ 392€ 831€ 1 047€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 0€ 0€ 23 997€ 21 548€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
63 285€ 34 728€ 9 062€ 16 710€ 2 671€ 7 817€ 7 474€ 16 909€ 489€ 30 053€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
26 423€ 22 797€ 83€ 7 512€ 67 631€ 76 390€ 67 548€ 67 548€ 44 776€ 44 546€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
23 451€ 22 797€ 83€ 7 512€ 83€ 8 842€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 972€ 67 548€ 67 548€ 67 548€ 67 548€ 44 776€ 44 546€ 0€ 0€