Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
43 794 859€ 37 930 064€ 35 708 594€ 33 523 067€ 32 571 599€ 30 034 795€ 30 956 213€ 32 110 778€ 34 283 268€ 39 332 621€ 41 509 122€ 41 203 351€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
32 232 441€ 28 067 159€ 25 270 459€ 25 755 630€ 23 661 021€ 23 788 838€ 25 236 355€ 26 722 027€ 28 325 298€ 30 958 441€ 32 427 982€ 33 206 792€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
378 959€ 159 851€ 193 270€ 204 902€ 112 466€ 140 504€ 30 925€ 8 965€ 225 942€ 447 987€ 647 150€ 873 890€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
327 063€ 144 377€ 137 343€ 187 008€ 94 572€ 41 010€ 12 995€ 8 965€ 225 942€ 447 987€ 647 150€ 873 890€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
51 896€ 15 474€ 55 926€ 17 894€ 17 894€ 99 494€ 17 931€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
31 853 482€ 27 907 308€ 25 077 189€ 25 550 728€ 23 548 555€ 23 648 333€ 25 205 429€ 26 713 062€ 28 099 356€ 30 510 454€ 31 780 832€ 32 332 902€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
2 074 358€ 2 092 247€ 2 104 472€ 2 104 980€ 2 127 865€ 2 135 981€ 2 599 688€ 2 647 741€ 2 608 873€ 2 610 423€ 2 670 814€ 2 675 159€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
5 849€ 5 849€ 5 849€ 6 140€ 6 140€ 6 140€ 6 140€ 7 045€ 7 045€ 7 045€ 7 045€ 7 045€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
17 570 054€ 16 718 462€ 18 303 580€ 17 672 001€ 18 192 030€ 18 495 107€ 18 790 820€ 19 047 899€ 18 250 993€ 20 150 521€ 20 779 881€ 21 333 226€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
11 484 447€ 8 130 863€ 4 548 029€ 3 482 549€ 3 058 570€ 2 764 173€ 3 517 704€ 4 675 863€ 6 929 027€ 7 118 880€ 7 516 073€ 7 522 288€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
21 667€ 26 916€ 45 261€ 57 351€ 19 111€ 27 367€ 10 771€ 40 895€ 119 353€ 200 413€ 232 960€ 40 767€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
1 593€ 1 593€ 1 601€ 1 601€ 1 601€ 1 603€ 1 603€ 1 603€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
697 108€ 932 971€ 69 998€ 2 227 707€ 143 246€ 217 971€ 278 707€ 292 019€ 182 463€ 421 568€ 572 455€ 752 814€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 127 217€ 9 663 527€ 7 551 842€ 7 370 728€ 8 686 381€ 5 355 249€ 5 285 732€ 5 388 540€ 5 957 970€ 8 366 355€ 9 042 073€ 7 977 270€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 016 344€ 1 151 025€ 919 380€ 1 113 500€ 920 664€ 737 157€ 658 657€ 924 770€ 1 195 559€ 1 208 843€ 1 245 795€ 1 320 165€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
926 735€ 982 875€ 854 018€ 1 058 164€ 920 664€ 737 157€ 658 657€ 924 770€ 1 195 559€ 1 208 843€ 1 245 795€ 1 320 165€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
89 609€ 168 150€ 65 362€ 55 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 403€
056
8.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 403€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
4 561 338€ 4 764 099€ 6 496 677€ 5 459 908€ 5 369 181€ 4 313 208€ 4 450 356€ 4 374 852€ 3 979 969€ 7 124 822€ 7 650 557€ 6 389 671€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
4 507 112€ 4 701 479€ 6 394 424€ 5 297 229€ 5 233 300€ 4 197 793€ 4 377 677€ 4 327 696€ 3 902 449€ 7 097 484€ 7 618 896€ 6 322 985€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
660€ 22 095€ 2 751€ 24 277€ 50 177€ 2 577€ 2 577€ 4 514€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
81€ 2 095€ 35 149€ 35 118€ 33 739€ 260€ 563€ 377€ 475€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
11 519€ 2 073€ 494€ 2 620€ 9 211€ 5 591€ 4 770€ 167€ 3 540€ 470€ 470€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
366€ 55 621€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
42 626€ 58 453€ 100 733€ 104 437€ 69 426€ 74 705€ 31 419€ 22 452€ 23 242€ 23 914€ 28 138€ 62 172€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
5 549 535€ 3 748 403€ 135 786€ 797 319€ 2 396 536€ 304 885€ 176 719€ 88 919€ 782 442€ 32 691€ 145 721€ 267 031€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 678€ 511€ 482€ 916€ 516€ 416€ 363€ 617€ 522€ 522€ 530€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
39€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
5 547 857€ 3 747 891€ 135 304€ 796 403€ 2 396 020€ 304 469€ 176 356€ 88 262€ 781 920€ 32 169€ 145 191€ 267 031€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
435 202€ 199 378€ 2 886 292€ 396 710€ 224 198€ 890 708€ 434 127€ 211€ 0€ 7 825€ 39 067€ 19 289€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
26 879€ 29 434€ 13 591€ 14 853€ 15 123€ 39 665€ 15 481€ 211€ 0€ 7 825€ 39 067€ 19 289€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
408 322€ 169 943€ 2 872 702€ 381 856€ 209 075€ 851 044€ 418 646€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
43 794 859€ 37 930 064€ 35 708 594€ 33 523 067€ 32 571 599€ 30 034 795€ 30 956 213€ 32 110 778€ 34 283 268€ 39 332 621€ 41 509 122€ 41 203 351€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-9 719 764€ -16 133 455€ -12 161 271€ -11 305 852€ -9 181 008€ -4 375 020€ -3 808 473€ -2 816 694€ -348 575€ -17 753 712€ -11 207 432€ -8 199 902€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-9 719 764€ -16 133 455€ -12 161 271€ -11 305 852€ -9 181 008€ -4 375 020€ -3 808 473€ -2 816 694€ -348 575€ -17 753 712€ -11 207 432€ -8 199 902€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-16 133 455€ -14 735 212€ -11 508 229€ -9 181 008€ -6 541 690€ -3 719 108€ -2 816 694€ -348 575€ -17 774 647€ -13 086 972€ -8 421 582€ -6 219 579€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
6 413 691€ -1 398 243€ -653 043€ -2 124 844€ -2 639 318€ -655 912€ -991 779€ -2 468 118€ 17 426 071€ -4 666 740€ -2 785 850€ -1 980 323€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
40 757 017€ 40 900 408€ 33 979 786€ 29 410 659€ 25 876 846€ 18 422 807€ 18 245 889€ 17 637 719€ 16 492 863€ 37 912 396€ 33 568 585€ 30 262 020€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
492 231€ 735 677€ 787 051€ 714 051€ 885 554€ 329 094€ 949 747€ 1 659 254€ 611 586€ 295 795€ 238 432€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
492 231€ 735 677€ 787 051€ 714 051€ 885 554€ 329 094€ 949 747€ 1 659 254€ 611 586€ 295 795€ 238 432€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
12 272 124€ 7 660 442€ 3 554 228€ 3 778 007€ 3 191 063€ 1 788 296€ 2 519 428€ 3 278 522€ 4 402 956€ 5 428 381€ 6 523 670€ 6 825 523€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
12 272 124€ 7 660 442€ 3 554 228€ 3 778 007€ 3 191 063€ 1 788 296€ 2 519 428€ 3 278 522€ 4 402 956€ 5 428 381€ 6 523 670€ 6 825 523€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
121 163€ 24 367€ 22 217€ 23 486€ 15 518€ 20 665€ 24 078€ 12 140€ 10 575€ 9 858€ 7 059€ 20 449€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
91 382€ 9 494€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
29 781€ 24 367€ 22 217€ 23 486€ 15 518€ 20 665€ 14 584€ 12 140€ 10 575€ 9 858€ 7 059€ 20 449€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
27 871 500€ 32 479 922€ 29 616 289€ 24 895 114€ 21 082 670€ 15 911 806€ 14 671 249€ 12 695 269€ 9 718 038€ 16 993 546€ 12 153 690€ 23 177 616€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
9 897 204€ 14 208 887€ 17 394 193€ 17 026 174€ 16 475 710€ 13 330 875€ 11 362 610€ 7 698 246€ 7 838 446€ 13 594 774€ 8 852 771€ 19 266 469€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
44 772€ 2 044 219€ 45 447€ 44 812€ 46 972€ 48 269€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
250€ 12 395€ 10 361€ 8 014€ 7 467€ 7 555€ 25 569€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
303€ 35 649€ 122 696€ 0€ 0€ 290€ 115€ 2 108€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
88 847€ 6 240 586€ 170 539€ 301 280€ 408 162€ 12 267€ 727 381€ 1 184 660€ 1 255 824€ 1 420 624€ 1 932 169€ 863 017€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 569 311€ 1 296 958€ 1 170 178€ 1 048 577€ 980 749€ 908 960€ 883 440€ 3 319€ 1 154€ 1 157€ 1 918€ 7 308€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
9 912€ 6 398€ 4 968€ 5 206€ 2 810€ 2 131€ 91€ 667€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
15 970 609€ 10 425 870€ 10 627 193€ 6 281 205€ 2 780 241€ 1 233 661€ 1 341 836€ 1 617 022€ 460 652€ 1 787 157€ 1 132 940€ 2 772 763€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
3 254€ 24 516€ 212 420€ 201 074€ 0€ 0€ 34 879€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
291 204€ 228 591€ 198 291€ 172 903€ 157 476€ 139 031€ 132 534€ 127 175€ 101 734€ 104 816€ 95 658€ 106 623€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
7 539€ 13 257€ 8 629€ 4 372€ 3 130€ 15 578€ 2 664€ 3 225€ 3 222€ 1 845€ 6 266€ 5 134€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
10 466€ 1 000€ 0€ 0€ 1 854€ 1 867€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
22 903€ 21 464€ 31 936€ 47 381€ 54 202€ 25 023€ 27 656€ 16 737€ 11 559€ 1 338€ 83 014€ 105 925€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
702 040€ 702 040€ 702 040€ 702 040€ 702 040€ 14 869 026€ 14 588 372€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
702 040€ 702 040€ 702 040€ 702 040€ 702 040€ 14 869 026€ 14 588 372€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
12 757 606€ 13 163 111€ 13 890 079€ 15 418 261€ 15 875 762€ 15 987 008€ 16 518 798€ 17 289 753€ 18 138 981€ 19 173 937€ 19 147 969€ 19 141 233€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
190€ 208€ 820€ 6 192€ 683€ 700€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
12 757 606€ 13 163 111€ 13 890 079€ 15 418 261€ 15 875 762€ 15 987 008€ 16 518 608€ 17 289 545€ 18 138 160€ 19 167 745€ 19 147 286€ 19 140 533€