Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica Trnava

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
18 937 362€ 17 397 899€ 14 369 780€ 12 516 792€ 11 103 309€ 9 825 249€ 9 000 809€ 10 334 466€ 9 452 127€ 9 740 519€ 9 561 086€ 8 859 665€
02
501
Spotreba materiálu
15 114 461€ 13 599 834€ 11 257 472€ 11 406 324€ 9 946 781€ 8 678 364€ 7 864 098€ 9 127 743€ 8 183 962€ 8 466 353€ 8 210 425€ 7 467 180€
03
502
Spotreba energie
1 216 952€ 1 100 354€ 1 084 333€ 1 110 468€ 1 156 528€ 1 146 885€ 1 136 711€ 1 206 723€ 1 268 165€ 1 274 167€ 1 350 660€ 1 392 485€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 605 949€ 2 697 711€ 2 027 976€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
3 014 615€ 3 001 345€ 3 038 775€ 3 524 162€ 3 842 813€ 3 407 147€ 2 301 091€ 2 049 786€ 2 388 640€ 2 239 392€ 2 048 891€ 1 967 024€
07
511
Opravy a udržiavanie
454 174€ 435 725€ 594 093€ 929 685€ 756 620€ 872 511€ 766 426€ 499 800€ 687 246€ 580 076€ 458 069€ 528 663€
08
512
Cestovné
10 616€ 8 845€ 7 937€ 6 602€ 5 916€ 3 524€ 4 667€ 6 329€ 4 909€ 6 334€ 7 260€ 10 665€
09
513
Náklady na reprezentáciu
782€ 495€ 466€ 1 367€ 1 038€ 1 344€ 1 424€ 886€ 211€ 870€ 321€ 1 394€
10
518
Ostatné služby
2 549 042€ 2 556 281€ 2 436 279€ 2 586 507€ 3 079 240€ 2 529 768€ 1 528 574€ 1 542 771€ 1 696 274€ 1 652 111€ 1 583 242€ 1 426 303€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
31 045 063€ 27 474 797€ 24 701 237€ 22 640 490€ 21 047 954€ 19 455 469€ 18 394 721€ 17 651 122€ 16 896 581€ 17 112 514€ 16 427 064€ 15 842 115€
12
521
Mzdové náklady
22 538 779€ 19 969 543€ 17 924 783€ 16 514 925€ 15 317 375€ 14 107 199€ 13 391 112€ 12 941 673€ 12 215 664€ 12 646 811€ 12 120 299€ 11 643 585€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
7 783 414€ 6 889 769€ 6 184 889€ 5 665 675€ 5 305 773€ 4 902 273€ 4 650 356€ 4 396 907€ 4 209 177€ 4 161 052€ 4 025 275€ 3 869 948€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
126 681€ 111 275€ 96 925€ 69 614€ 66 435€ 59 319€ 54 521€ 55 124€ 47 981€ 43 288€ 42 602€ 42 403€
15
527
Zákonné sociálne náklady
594 898€ 503 849€ 494 640€ 390 277€ 358 370€ 386 678€ 180 471€ 151 658€ 317 500€ 156 167€ 140 855€ 185 695€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 291€ 361€ 118 262€ 105 760€ 106 259€ 105 197€ 98 033€ 100 484€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
45 312€ 8 772€ 10 544€ 11 110€ 16 625€ 49 303€ 432 250€ 10 851€ 9 150€ 12 725€ 12 155€ 11 927€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 1 854€ 1 867€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 132€ 6 787€ 6 993€ 6 963€ 8 718€ 7 429€ 7 419€ 9 123€ 8 425€ 8 807€ 8 767€ 9 905€
20
538
Ostatné dane a poplatky
40 180€ 1 986€ 3 552€ 4 146€ 7 907€ 41 873€ 424 831€ 1 727€ 725€ 2 064€ 1 521€ 2 022€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
303 092€ 3 114 071€ 173 636€ 248 017€ 509 607€ 830 123€ 3 790 585€ 740 137€ 1 292 916€ 1 967 239€ 1 883 902€ 1 210 202€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 889€ 188 308€ 508€ 43 856€ 14 473€ 535 177€ 84 688€ 2 451€ 1 549€ 100 428€ 4 345€ 833 832€
23
542
Predaný materiál
11 379€ 8 914€ 13 620€ 4 676€ 7€ 13 388€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
202 472€ 70 850€ 58 060€ 127 162€ 45 473€ 119 995€ 299 346€ 0€ 0€ 0€ 0€ 995€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
34 817€ 2 773 690€ 26 085€ 12 536€ 7 704€ 124 404€ 54 991€ 486 569€ 569 450€ 859 812€ 757 365€ 29 891€
26
546
Odpis pohľadávky
2 321€ 6 596€ 1 891€ 2 562€ 3 243€ 3 336 829€ 0€ 9 725€ 27 816€ 0€ 3 089€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
28 818€ 48 195€ 70 521€ 57 072€ 423 399€ 33 508€ 12 234€ 250 358€ 710 131€ 975 323€ 1 121 368€ 341 030€
28
549
Manká a škody
5 396€ 17 518€ 2 952€ 154€ 18 551€ 408€ 2 497€ 759€ 2 062€ 3 859€ 824€ 1 364€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 698 397€ 1 437 470€ 1 341 245€ 1 134 779€ 1 368 297€ 1 955 571€ 2 196 457€ 2 862 895€ 7 257 099€ 3 410 885€ 2 569 428€ 2 087 601€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 693 899€ 1 382 720€ 1 268 245€ 1 131 010€ 1 303 034€ 1 955 571€ 1 873 813€ 2 556 894€ 2 884 082€ 2 347 844€ 2 273 633€ 1 849 169€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 497€ 54 750€ 73 000€ 3 769€ 65 263€ 322 644€ 306 001€ 4 373 018€ 1 063 042€ 295 795€ 238 432€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 918€ 73 000€ 50 000€ 322 644€ 306 001€ 1 328 768€ 609 993€ 295 795€ 238 432€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 775€ 2 832€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
722€ 3 769€ 15 263€ 0€ 3 044 249€ 453 049€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
41 218€ 50 951€ 123 981€ 99 664€ 180 163€ 160 292€ 88 839€ 87 337€ 500 232€ 647 594€ 73 462€ 55 193€
42
562
Úroky
0€ 416 190€ 568 038€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
21€ 6€ 240€ 11€ 7€ 17€ 18€ 267€ 377€ 685€ 318€ 2 162€
47
568
Ostatné finančné náklady
41 197€ 50 945€ 123 741€ 99 653€ 180 156€ 160 274€ 88 822€ 87 070€ 83 665€ 78 871€ 73 144€ 53 032€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
55 085 059€ 52 485 720€ 43 759 199€ 40 175 013€ 38 068 768€ 35 683 153€ 36 204 751€ 33 736 594€ 37 796 745€ 35 130 869€ 32 575 988€ 30 033 728€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
46 975 469€ 43 502 746€ 41 674 866€ 36 325 658€ 32 553 509€ 30 215 176€ 28 245 498€ 25 941 806€ 23 384 531€ 26 994 251€ 26 480 402€ 23 012 230€
67
602
Tržby z predaja služieb
44 151 692€ 40 569 871€ 39 476 256€ 36 325 658€ 32 553 509€ 30 215 176€ 28 245 498€ 25 941 806€ 23 384 531€ 26 994 251€ 26 480 402€ 23 012 230€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
2 823 777€ 2 932 875€ 2 198 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
35 896€ 113 625€ 101 054€ 102 473€ 100 288€ 91 548€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
35 896€ 113 625€ 101 054€ 102 473€ 100 288€ 91 548€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
12 979 648€ 6 380 174€ 632 885€ 823 743€ 1 663 474€ 3 428 582€ 1 273 929€ 710 562€ 15 539 628€ 1 153 567€ 978 456€ 2 940 102€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
320 051€ 637 315€ 16 500€ 80 200€ 86 283€ 2 421 712€ 185 270€ 82 992€ 24 960€ 353 500€ 155 830€ 1 733 415€
85
642
Tržby z predaja materiálu
13 319€ 9 963€ 16 562€ 9 136€ 2 164€ 14 775€ 550€ 515€ 0€ 1 257€ 1 603€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 586€ 8 031€ 19€ 9 186€ 10€ 250€ 2 491€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
74€ 1 771€ 256€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
76€ 96€ 84€ 50€ 101€ 143€ 61€ 74€ 0€ 0€ 57€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
12 644 617€ 5 724 792€ 599 707€ 723 366€ 1 574 966€ 991 744€ 1 086 025€ 626 703€ 15 514 078€ 800 067€ 821 369€ 1 205 027€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
251 642€ 114 243€ 172 710€ 380 000€ 245 624€ 4 277 426€ 1 015 508€ 281 274€ 294 202€ 238 432€ 186 221€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
251 642€ 114 243€ 172 710€ 380 000€ 245 624€ 4 277 426€ 1 015 508€ 281 274€ 294 202€ 238 432€ 186 221€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
250 477€ 114 051€ 171 503€ 380 000€ 239 728€ 943 298€ 1 015 508€ 281 100€ 294 202€ 238 432€ 183 258€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 165€ 1 207€ 5 896€ 3 334 129€ 0€ 174€ 0€ 0€ 2 963€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
304€ 366€ 153€ 238€ 195€ 282€ 383€ 337€ 651€ 319€ 715€ 2 239€
102
662
Úroky
299€ 366€ 137€ 237€ 195€ 280€ 130€ 324€ 504€ 271€ 697€ 2 236€
103
663
Kurzové zisky
5€ 1€ 17€ 1€ 0€ 2€ 253€ 13€ 147€ 48€ 18€ 3€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
2 838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
2 838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
1 319 047€ 1 137 175€ 819 433€ 755 254€ 917 111€ 1 357 144€ 1 331 091€ 3 500 601€ 15 958 126€ 2 038 834€ 2 000 585€ 1 912 613€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
77 221€ 57 903€ 5 159€ 0€ 117 000€ 0€ 51 576€ 56 065€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
657 723€ 296 977€ 231 099€ 197 695€ 386 620€ 731 132€ 759 095€ 1 070 983€ 1 090 425€ 1 095 289€ 1 116 196€ 786 982€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
29 684€ 0€ 12 963 993€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13 775€ 27 415€ 12 565€ 10 519€ 27 019€ 26 027€ 82 154€ 941 607€ 668 780€ 709 867€ 636 664€ 562 764€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
570 329€ 754 880€ 570 611€ 517 355€ 503 472€ 599 985€ 489 842€ 1 488 011€ 1 117 927€ 233 679€ 196 150€ 506 801€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
61 526 110€ 51 134 704€ 43 130 175€ 38 077 603€ 35 514 289€ 35 282 704€ 35 241 953€ 31 269 868€ 55 266 682€ 30 581 462€ 29 790 139€ 28 053 405€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
6 441 051€ -1 351 016€ -629 024€ -2 097 410€ -2 554 478€ -400 448€ -962 799€ -2 466 726€ 17 469 937€ -4 549 406€ -2 785 850€ -1 980 323€
136
591
Splatná daň z príjmov
27 360€ 47 227€ 24 019€ 27 246€ 84 840€ 255 464€ 28 981€ 1 393€ 43 866€ 117 334€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
6 413 691€ -1 398 243€ -653 043€ -2 124 844€ -2 639 318€ -655 912€ -991 779€ -2 468 118€ 17 426 071€ -4 666 740€ -2 785 850€ -1 980 323€