Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
18 040 796€ 16 093 651€ 14 278 281€ 13 786 525€ 13 090 112€ 12 881 557€ 13 061 010€ 12 629 990€ 12 771 528€ 11 826 996€ 11 694 098€ 11 021 571€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
12 754 991€ 11 053 925€ 9 805 213€ 9 592 248€ 9 311 350€ 9 146 919€ 9 442 816€ 9 437 675€ 9 772 455€ 9 397 549€ 9 093 591€ 9 150 408€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
8 796€ 12 864€ 1 847€ 3 731€ 5 615€ 0€ 874€ 2 050€ 4 261€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
8 796€ 12 864€ 1 847€ 3 731€ 5 615€ 0€ 874€ 2 050€ 4 261€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
12 746 195€ 11 041 061€ 9 805 213€ 9 592 248€ 9 311 350€ 9 145 072€ 9 439 085€ 9 432 060€ 9 772 455€ 9 396 676€ 9 091 541€ 9 146 147€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
570 518€ 570 518€ 544 993€ 544 993€ 544 993€ 544 993€ 544 993€ 544 993€ 606 711€ 606 720€ 606 720€ 606 720€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
8 401 985€ 7 840 945€ 7 784 532€ 7 693 832€ 7 554 870€ 7 458 662€ 7 683 202€ 7 815 106€ 8 365 376€ 4 607 818€ 4 595 546€ 4 632 606€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
2 539 508€ 1 689 523€ 1 432 307€ 1 352 708€ 1 204 051€ 1 118 342€ 1 156 872€ 1 052 871€ 797 034€ 1 036 932€ 732 472€ 752 159€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
156 825€ 29 854€ 715€ 1 495€ 2 275€ 3 055€ 0€ 3 334€ 8 062€ 12 790€ 17 518€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 077 358€ 910 221€ 43 381€ 5 940€ 20 800€ 50 962€ 19 090€ 0€ 3 137 143€ 3 144 013€ 3 137 143€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 285 806€ 5 039 726€ 4 473 068€ 4 194 277€ 3 778 693€ 3 734 638€ 3 618 133€ 3 192 315€ 2 998 856€ 2 429 071€ 2 600 096€ 1 870 423€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
798 126€ 417 560€ 399 396€ 388 946€ 336 160€ 315 802€ 263 823€ 216 388€ 279 634€ 150 666€ 165 220€ 158 029€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
639 966€ 248 717€ 251 528€ 240 009€ 201 003€ 168 785€ 137 008€ 123 973€ 145 225€ 150 666€ 165 220€ 158 029€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
158 160€ 168 843€ 147 867€ 148 937€ 135 157€ 147 017€ 126 815€ 92 415€ 134 409€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
3 882 579€ 4 347 485€ 3 763 356€ 3 261 164€ 2 953 018€ 2 944 850€ 3 119 571€ 2 933 763€ 2 683 663€ 2 247 428€ 2 089 687€ 1 464 116€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
3 857 206€ 3 771 735€ 3 191 474€ 2 689 757€ 2 382 703€ 2 224 775€ 2 465 269€ 2 248 828€ 2 045 840€ 1 659 726€ 1 519 728€ 1 459 866€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
815€ 4 774€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
501€ 653€ 800€ 620€ 375€ 266€ 2 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
2 634€ 3 209€ 3 969€ 3 622€ 2 779€ 2 639€ 2 086€ 3 132€ 2 084€ 2 084€ 2 084€ 2 084€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
18 675€ 6 331€ 9 184€ 17 952€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
17 085€ 14 497€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
2 747€ 567 114€ 567 114€ 567 164€ 567 162€ 717 170€ 649 543€ 658 386€ 612 058€ 567 666€ 567 875€ 2 166€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
605 101€ 274 681€ 310 316€ 544 167€ 489 514€ 473 987€ 234 739€ 42 165€ 35 559€ 30 976€ 345 189€ 248 278€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
9 454€ 9 933€ 14 589€ 7 912€ 5 504€ 10 537€ 7 960€ 11 918€ 10 747€ 4 165€ 4 276€ 8 962€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
595 647€ 264 747€ 295 727€ 536 255€ 484 010€ 463 450€ 226 780€ 30 246€ 24 811€ 26 811€ 340 912€ 239 316€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
70€ 61€ 0€ 218€ 376€ 411€ 741€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
70€ 61€ 0€ 218€ 376€ 411€ 468€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 273€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
18 040 796€ 16 093 651€ 14 278 281€ 13 786 525€ 13 090 112€ 12 881 557€ 13 061 010€ 12 629 990€ 12 771 528€ 11 826 996€ 11 694 098€ 11 021 571€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-10 284 450€ -20 245 614€ -21 028 217€ -18 520 005€ -16 073 794€ -13 412 019€ -11 880 588€ -10 003 334€ -7 810 880€ -8 886 635€ -6 840 236€ -5 561 416€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-10 284 450€ -20 245 614€ -21 028 217€ -18 520 005€ -16 073 794€ -13 412 019€ -11 880 588€ -10 003 334€ -7 810 880€ -8 886 635€ -6 840 236€ -5 561 416€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-20 349 758€ -21 028 217€ -18 434 847€ -15 961 627€ -13 401 471€ -11 880 588€ -10 009 133€ -7 810 316€ -8 886 635€ -6 829 078€ -5 583 492€ -3 722 799€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
10 065 308€ 782 603€ -2 593 370€ -2 558 378€ -2 672 323€ -1 531 431€ -1 871 455€ -2 193 018€ 1 075 755€ -2 057 556€ -1 256 744€ -1 838 617€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
28 171 548€ 36 163 653€ 35 082 969€ 32 079 692€ 28 904 438€ 26 205 093€ 24 868 499€ 22 576 176€ 20 510 616€ 20 632 212€ 18 444 309€ 16 456 561€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
827 942€ 109 990€ 127 368€ 130 678€ 124 059€ 117 695€ 470 174€ 506 957€ 329 471€ 421 236€ 305 754€ 320 950€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
423 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
123 692€ 109 990€ 127 368€ 130 678€ 124 059€ 117 695€ 84 302€ 91 404€ 38 943€ 29 487€ 0€ 320 950€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
280 330€ 385 872€ 415 553€ 290 527€ 391 749€ 305 754€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
12 155 111€ 10 356 560€ 8 925 722€ 8 663 969€ 8 319 400€ 8 505 914€ 8 878 429€ 9 261 834€ 9 648 210€ 9 249 124€ 8 916 576€ 8 961 714€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
12 155 111€ 10 356 560€ 8 925 722€ 8 663 969€ 8 319 400€ 8 355 914€ 8 728 429€ 9 261 834€ 9 648 210€ 9 249 124€ 8 916 576€ 8 961 714€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
150 000€ 150 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
13 127€ 9 033€ 11 274€ 10 750€ 9 850€ 9 344€ 7 454€ 6 804€ 2 692€ 4 042 417€ 4 053 921€ 3 320€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
0€ 0€ 4 038 665€ 4 049 609€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
13 127€ 9 033€ 11 274€ 10 750€ 9 850€ 9 344€ 7 454€ 6 804€ 2 692€ 3 752€ 4 312€ 3 320€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
15 175 368€ 25 688 070€ 26 018 606€ 23 274 295€ 20 451 128€ 17 572 140€ 15 512 443€ 12 800 580€ 10 530 244€ 6 919 434€ 5 168 057€ 7 170 577€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2 899 510€ 3 797 920€ 6 715 706€ 6 475 665€ 6 649 249€ 6 263 414€ 6 308 111€ 5 661 040€ 5 021 818€ 2 661 318€ 2 102 722€ 3 233 597€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
48 361€ 2 604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
2 721€ 15 409€ 32 625€ 62 625€ 64 074€ 64 074€ 73 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
241€ 0€ 0€ 3 671€ 560€ 481€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
6 326 127€ 14 586 833€ 35 319€ 62 528€ 58 038€ 58 335€ 62 856€ 61 804€ 91 851€ 230 657€ 577 230€ 83 854€
163
12.
Zamestnanci
(331))
919 308€ 796 326€ 775 105€ 709 672€ 638 126€ 567 080€ 527 710€ 506 066€ 407 592€ 432 448€ 403 048€ 373 112€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
27€ 27€ 25€ 31€ 102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
4 757 339€ 6 085 412€ 17 865 537€ 15 206 382€ 12 699 177€ 10 499 561€ 8 443 520€ 6 496 655€ 4 959 075€ 3 535 075€ 2 005 104€ 3 404 087€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
10 051€ 9 556€ 3 204€ 19 056€ 5 764€ 6 374€ 0€ 0€ 0€ 36 372€ 12 915€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
144 347€ 195 161€ 416 714€ 671 066€ 260 223€ 70 496€ 63 187€ 61 506€ 36 699€ 33 399€ 28 894€ 58 560€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
27 128€ 57 025€ 49 763€ 3 065€ 1 899€ 1 013€ 3 884€ 0€ 0€ 9 658€ 5 030€ 3 971€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
46 489€ 138 414€ 113 553€ 75 122€ 56 555€ 38 002€ 19 072€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
4 038€ 2 888€ 4 700€ 4 700€ 4 700€ 4 400€ 4 400€ 13 509€ 13 209€ 13 209€ 9 097€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
153 699€ 175 612€ 223 529€ 226 838€ 259 469€ 88 483€ 73 099€ 57 149€ 71 793€ 81 419€ 90 025€ 126 426€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 27€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
153 699€ 175 612€ 223 529€ 226 838€ 259 469€ 88 483€ 73 099€ 57 149€ 71 793€ 81 419€ 90 025€ 126 399€