Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 424 190€ 3 920 544€ 4 397 095€ 4 908 619€ 5 358 058€ 5 342 766€ 3 821 126€ 4 050 401€ 4 267 887€ 4 575 445€ 4 652 187€ 2 475 075€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 329 211€ 3 818 818€ 4 296 258€ 4 791 379€ 5 279 358€ 5 265 547€ 3 762 156€ 3 996 918€ 4 224 682€ 4 468 643€ 4 587 033€ 2 427 756€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 802€ 1 677€ 2 552€ 3 427€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 802€ 1 677€ 2 552€ 3 427€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
3 283 952€ 3 773 559€ 4 250 999€ 4 746 120€ 5 233 297€ 5 218 611€ 3 714 345€ 3 948 232€ 4 179 422€ 4 423 383€ 4 541 773€ 2 382 496€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
32 807€ 32 807€ 32 807€ 32 807€ 32 807€ 32 807€ 32 807€ 32 807€ 32 807€ 32 807€ 34 835€ 34 835€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 358 432€ 2 769 292€ 3 177 885€ 3 580 928€ 4 062 450€ 4 519 211€ 3 665 744€ 3 878 321€ 4 109 054€ 4 351 065€ 2 218 827€ 1 726 990€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
654 560€ 655 200€ 645 940€ 648 111€ 650 645€ 647 832€ 6 132€ 31 283€ 29 739€ 31 689€ 3 888€ 437€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
238 153€ 316 260€ 394 367€ 472 474€ 468 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 494€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 3 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
11 800€ 18 762€ 18 762€ 6 462€ 2 622€ 4 622€ 4 622€ 2 281 023€ 615 540€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€ 45 260€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
93 214€ 98 840€ 98 887€ 113 805€ 77 478€ 73 732€ 57 606€ 51 951€ 41 443€ 105 214€ 63 822€ 45 967€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
668€ 718€ 818€ 843€ 0€ 0€ 0€ 24€ 313€ 12€ 518€ 814€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
668€ 718€ 818€ 843€ 0€ 0€ 0€ 24€ 313€ 12€ 518€ 814€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
66 892€ 83 637€ 67 821€ 87 547€ 58 921€ 40 665€ 43 256€ 31 419€ 33 861€ 73 840€ 44 753€ 16 182€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
3 647€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
34 868€ 46 949€ 43 379€ 53 087€ 49 807€ 33 941€ 33 181€ 18 810€ 19 184€ 61 365€ 36 253€ 4 299€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
28 378€ 36 688€ 24 211€ 19 795€ 9 114€ 6 724€ 10 075€ 12 609€ 14 452€ 11 851€ 8 402€ 10 372€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
231€ 14 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 225€ 624€ 98€ 1 511€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
25 654€ 14 485€ 30 248€ 25 414€ 18 557€ 33 067€ 14 351€ 20 508€ 7 269€ 31 362€ 18 551€ 28 971€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
15 429€ 863€ 3 300€ 519€ 1 407€ 1 242€ 4 344€ 6 656€ 189€ 248€ 6 361€ 200€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 136€ 0€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
10 225€ 13 622€ 26 948€ 24 896€ 17 150€ 31 825€ 10 007€ 13 852€ 7 080€ 31 114€ 12 054€ 28 771€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 764€ 2 885€ 1 949€ 3 435€ 1 221€ 3 486€ 1 363€ 1 531€ 1 762€ 1 588€ 1 332€ 1 352€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 764€ 2 885€ 1 949€ 3 435€ 1 221€ 3 486€ 1 363€ 1 531€ 1 762€ 1 588€ 1 332€ 1 266€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 424 190€ 3 920 544€ 4 397 095€ 4 908 619€ 5 358 058€ 5 342 766€ 3 821 126€ 4 050 401€ 4 267 887€ 4 575 445€ 4 652 187€ 2 475 075€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-816 512€ -653 882€ -520 331€ -435 035€ -317 676€ -114 847€ -67 042€ 36 237€ 56 729€ 200 701€ 172 352€ 122 347€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-816 512€ -653 882€ -520 331€ -435 035€ -317 676€ -114 847€ -67 042€ 36 237€ 56 729€ 200 701€ 172 352€ 122 347€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-640 911€ -520 331€ -416 223€ -316 278€ -126 453€ -67 042€ 36 780€ 59 655€ 208 698€ 172 167€ 122 347€ 128 869€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-175 601€ -133 551€ -104 108€ -118 757€ -191 223€ -47 805€ -103 821€ -23 418€ -151 969€ 28 534€ 50 005€ -6 522€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 694 532€ 2 729 859€ 2 776 729€ 2 901 034€ 2 940 192€ 3 798 194€ 2 950 406€ 3 002 528€ 3 125 931€ 3 217 841€ 3 337 462€ 1 704 008€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
4 179€ 12 523€ 17 989€ 11 247€ 0€ 10 646€ 6 303€ 8 990€ 6 406€ 5 213€ 3 669€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
4 179€ 12 523€ 17 989€ 11 247€ 0€ 10 646€ 6 303€ 8 990€ 6 406€ 5 213€ 3 669€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 000€ 5 074€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 000€ 5 074€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 440 304€ 2 439 985€ 2 469 575€ 2 604 077€ 2 698 717€ 2 819 409€ 2 883 100€ 2 960 693€ 3 061 466€ 3 147 428€ 3 239 223€ 1 591 415€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
2 439 272€ 2 439 272€ 2 468 678€ 2 602 977€ 2 697 887€ 2 818 630€ 2 882 462€ 2 959 396€ 3 060 446€ 3 146 568€ 3 238 524€ 1 590 840€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 033€ 713€ 897€ 1 100€ 830€ 779€ 638€ 1 297€ 1 020€ 860€ 699€ 575€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
104 997€ 167 165€ 157 600€ 141 938€ 83 692€ 944 458€ 31 033€ 9 905€ 29 848€ 22 408€ 62 325€ 83 297€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
21 826€ 71 252€ 77 570€ 84 957€ 52 869€ 934 781€ 23 185€ 5 935€ 20 541€ 15 809€ 56 751€ 76 363€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 68€ 93€ 48€ 42€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
37 396€ 34 224€ 28 452€ 23 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 340€ 332€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
8 485€ 3 418€ 118€ 318€ 200€ 0€ 195€ 178€ 1 631€ 0€ 518€
163
12.
Zamestnanci
(331))
27 585€ 54 624€ 46 341€ 31 240€ 25 453€ 6 754€ 5 115€ 2 224€ 8 159€ 3 393€ 3 836€ 4 030€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
7 508€ 2 908€ 4 243€ 1 786€ 4 461€ 2 145€ 2 144€ 1 276€ 482€ 1 283€ 1 253€ 1 817€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 197€ 739€ 993€ 301€ 591€ 579€ 590€ 237€ 420€ 199€ 97€ 195€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
149 230€ 118 530€ 137 031€ 137 031€ 146 535€ 34 328€ 25 627€ 25 627€ 25 627€ 25 599€ 25 627€ 25 627€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
149 230€ 118 530€ 137 031€ 137 031€ 146 535€ 34 328€ 25 627€ 25 627€ 25 627€ 25 599€ 25 627€ 25 627€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 546 170€ 1 844 567€ 2 140 697€ 2 442 620€ 2 735 542€ 1 659 418€ 937 762€ 1 011 635€ 1 085 227€ 1 156 903€ 1 142 373€ 648 720€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 481€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 546 170€ 1 844 567€ 2 140 697€ 2 442 620€ 2 735 542€ 1 659 418€ 937 762€ 1 011 635€ 1 085 227€ 1 156 903€ 1 142 373€ 647 239€