Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
6 666 456€ 5 283 509€ 5 722 681€ 4 320 638€ 4 438 300€ 4 204 224€ 4 079 400€ 3 948 497€ 3 744 921€ 3 366 480€ 3 185 781€ 2 920 790€ 2 674 674€ 2 893 325€ 2 851 705€ 3 006 819€
02
501
Spotreba materiálu
5 183 608€ 4 626 761€ 5 069 253€ 3 679 193€ 3 768 685€ 3 538 088€ 3 403 355€ 3 249 286€ 3 054 717€ 2 663 861€ 2 444 679€ 2 198 306€ 2 011 515€ 2 198 485€ 2 287 436€ 2 710 110€
03
502
Spotreba energie
1 482 848€ 656 747€ 653 428€ 641 446€ 669 615€ 666 136€ 676 045€ 699 211€ 690 204€ 702 619€ 741 102€ 722 485€ 663 159€ 694 840€ 564 270€ 296 709€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 299 977€ 1 177 565€ 1 010 329€ 1 013 296€ 1 051 300€ 825 049€ 776 000€ 818 659€ 748 643€ 666 863€ 592 764€ 577 510€ 530 319€ 556 481€ 511 058€ 532 264€
07
511
Opravy a udržiavanie
465 741€ 465 224€ 368 767€ 439 085€ 463 129€ 298 562€ 275 513€ 343 012€ 305 644€ 249 615€ 208 696€ 218 906€ 187 059€ 214 951€ 199 528€ 193 644€
08
512
Cestovné
25 388€ 23 876€ 19 300€ 15 134€ 25 427€ 22 307€ 18 109€ 21 879€ 11 133€ 11 003€ 9 144€ 9 132€ 10 472€ 14 393€ 11 630€ 10 188€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 725€ 1 225€ 1 441€ 680€ 1 174€ 901€ 1 196€ 2 338€ 1 410€ 683€ 1 342€ 868€ 348€ 6 030€ 675€ 2 005€
10
518
Ostatné služby
805 123€ 687 239€ 620 822€ 558 397€ 561 571€ 503 279€ 481 182€ 451 431€ 430 455€ 405 563€ 373 582€ 348 604€ 332 441€ 321 107€ 299 225€ 326 427€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
20 004 174€ 17 850 851€ 16 214 577€ 13 792 426€ 13 312 545€ 11 326 821€ 10 586 666€ 9 970 110€ 8 530 002€ 8 012 398€ 7 637 349€ 6 957 754€ 6 356 297€ 6 261 723€ 5 857 487€ 5 703 159€
12
521
Mzdové náklady
14 630 337€ 13 470 799€ 11 873 507€ 10 071 031€ 9 732 229€ 8 336 667€ 7 782 931€ 7 341 274€ 6 284 273€ 5 867 726€ 5 590 773€ 5 126 718€ 4 645 863€ 4 649 611€ 4 345 970€ 4 236 113€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
4 997 497€ 4 045 815€ 4 059 235€ 3 443 643€ 3 336 725€ 2 852 406€ 2 645 056€ 2 487 124€ 2 130 154€ 2 043 830€ 1 930 015€ 1 741 312€ 1 603 572€ 1 489 532€ 1 399 019€ 1 376 644€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 795€ 20 837€ 19 021€ 17 008€ 15 875€ 13 911€ 13 903€ 12 800€ 10 058€ 9 871€ 8 587€ 8 092€ 7 081€ 7 509€ 7 424€ 7 877€
15
527
Zákonné sociálne náklady
365 545€ 313 400€ 262 814€ 260 745€ 227 717€ 123 838€ 144 775€ 128 911€ 105 518€ 90 970€ 107 974€ 81 631€ 99 781€ 115 072€ 105 074€ 82 525€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
59 125€ 47 319€ 32 180€ 30 192€ 34 013€ 22 623€ 23 248€ 30 821€ 31 455€ 39 806€ 40 505€ 46 168€ 42 350€ 28 171€ 25 986€ 16 922€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
24 267€ 16 648€ 16 671€ 15 159€ 15 167€ 15 167€ 15 212€ 15 212€ 15 216€ 15 216€ 15 351€ 9 715€ 6 384€ 6 668€ 6 707€
20
538
Ostatné dane a poplatky
34 858€ 30 671€ 15 509€ 15 032€ 18 847€ 7 456€ 8 036€ 15 609€ 16 239€ 24 590€ 40 505€ 30 817€ 32 634€ 21 787€ 19 318€ 10 215€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
79 090€ 52 888€ 59 749€ 55 694€ 222 254€ 2 203 161€ 69 390€ 55 393€ 64 861€ 83 783€ 106 918€ 215 244€ 191 509€ 214 221€ 204 947€ 195 200€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 31 215€
23
542
Predaný materiál
49 911€ 38 759€ 38 178€ 35 099€ 42 469€ 20 440€ 39 066€ 18 425€ 22 089€ 34 613€ 24 297€ 26 045€ 37 406€ 19 534€ 32 074€ 5 909€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
87€ 164 702€ 2 163 805€ 90 921€ 0€ 7 500€ 0€ 31€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
626€ 909€ 200€ 9 000€ 2 333€ 500€ 0€ 13 100€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
763€ 151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
27 702€ 13 068€ 21 371€ 11 594€ 15 083€ 18 916€ 30 324€ 34 635€ 42 272€ 49 169€ 82 621€ 98 279€ 141 003€ 187 187€ 172 873€ 158 045€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
741 142€ 929 204€ 1 056 334€ 1 043 120€ 1 013 530€ 964 671€ 792 592€ 689 432€ 615 264€ 1 221 185€ 1 278 892€ 1 161 973€ 1 235 237€ 1 348 250€ 921 528€ 848 240€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
738 792€ 916 345€ 1 056 334€ 1 043 120€ 1 013 530€ 964 671€ 792 592€ 689 432€ 615 264€ 951 198€ 1 015 399€ 948 204€ 1 120 471€ 1 155 532€ 752 222€ 686 826€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 350€ 12 859€ 269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 350€ 896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
701€ 16 854€ 17 084€ 21 749€ 22 493€ 20 764€ 21 433€ 18 741€ 48 450€ 511€ 631€ 143 898€ 43 832€ 33€ 6 952€
42
562
Úroky
48 445€ 473€ 615€ 143 869€ 43 819€ 0€ 6 854€
43
563
Kurzové straty
141€ 37€ 5€ 38€ 15€ 30€ 13€ 33€ 98€
47
568
Ostatné finančné náklady
701€ 16 854€ 17 084€ 21 749€ 22 493€ 20 764€ 21 292€ 18 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
28 850 665€ 25 358 190€ 24 112 934€ 20 277 115€ 20 094 436€ 19 567 312€ 16 348 729€ 15 531 653€ 13 735 145€ 13 438 965€ 12 842 721€ 11 880 071€ 11 174 285€ 11 346 003€ 10 372 744€ 10 309 554€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
28 933 640€ 22 769 232€ 21 387 238€ 19 440 317€ 18 513 727€ 16 998 070€ 15 385 493€ 14 579 596€ 12 914 381€ 11 588 342€ 10 988 422€ 9 935 093€ 8 756 646€ 8 918 649€ 8 296 625€ 8 216 124€
67
602
Tržby z predaja služieb
28 933 640€ 22 769 232€ 21 387 238€ 19 440 317€ 18 513 727€ 16 998 070€ 15 385 493€ 14 579 596€ 12 914 381€ 11 588 342€ 10 988 422€ 9 935 093€ 8 756 646€ 8 918 649€ 8 296 625€ 8 216 124€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
181 532€ 168 577€ 168 679€ 160 720€ 176 904€ 157 127€ 148 850€ 221 108€ 165 161€ 159 027€ 111 068€ 93 923€ 97 427€ 109 525€ 99 798€ 99 020€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
181 532€ 168 577€ 168 679€ 160 720€ 176 904€ 157 127€ 148 850€ 221 108€ 165 161€ 159 027€ 111 068€ 93 923€ 97 427€ 109 525€ 99 798€ 99 020€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
252 217€ 188 692€ 242 700€ 739 108€ 2 521 471€ 2 653 048€ 71 754€ 438 347€ 514 836€ 629 913€ 374 510€ 442 122€ 1 652 766€ 741 690€ 399 939€ 396 749€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 490€ 0€ 0€ 163€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
75 707€ 53 323€ 60 874€ 60 169€ 53 455€ 42 619€ 39 252€ 27 839€ 31 322€ 62 757€ 30 896€ 59 850€ 55 892€ 29 373€ 44 184€ 37 686€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 969€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
176 510€ 135 369€ 181 826€ 678 939€ 2 468 016€ 2 610 429€ 32 501€ 389 540€ 483 513€ 567 156€ 343 613€ 377 782€ 1 596 875€ 712 317€ 355 593€ 359 063€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
10 612€ 269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€ 212 417€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
10 612€ 269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€ 212 417€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
896€ 0€ 0€ 0€ 161 414€ 212 417€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 716€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
340€ 843€ 731€ 478€ 291€ 925€ 2 293€
102
662
Úroky
340€ 843€ 725€ 478€ 291€ 908€ 2 188€
103
663
Kurzové zisky
6€ 0€ 0€ 17€ 105€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
776 314€ 2 992 625€ 2 937 288€ 1 174 321€ 725 216€ 633 093€ 545 154€ 455 044€ 505 177€ 850 138€ 868 801€ 819 579€ 879 144€ 905 059€ 527 670€ 469 605€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
31 625€ 74 678€ 65 610€ 67 783€ 78 458€ 38 841€ 43 039€ 8 993€ 1 659€ 25 493€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 537€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
458 600€ 617 934€ 673 213€ 671 663€ 621 119€ 576 898€ 488 823€ 433 890€ 493 829€ 817 993€ 863 442€ 814 576€ 870 721€ 895 927€ 505 146€ 456 138€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
208 398€ 2 247 149€ 2 165 792€ 405 721€ 7 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
53 983€ 25 390€ 5 724€ 271€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
23 708€ 27 474€ 26 948€ 28 883€ 18 193€ 17 354€ 13 292€ 12 161€ 9 689€ 6 652€ 5 359€ 5 003€ 8 423€ 9 132€ 22 524€ 7 930€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
30 154 314€ 26 119 125€ 24 735 905€ 21 514 467€ 21 937 319€ 20 441 338€ 16 151 250€ 15 694 095€ 14 369 542€ 13 491 254€ 12 557 412€ 11 406 214€ 11 579 179€ 10 844 519€ 9 486 371€ 9 396 208€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 303 650€ 760 935€ 622 971€ 1 237 352€ 1 842 883€ 874 026€ -197 480€ 162 442€ 634 397€ 52 289€ -285 308€ -473 857€ 404 894€ -501 484€ -886 372€ -913 346€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 800€ 292€ 2 434€ 7 657€ 2 571€ 3 025€ 9 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 301 850€ 760 643€ 622 971€ 1 234 918€ 1 835 225€ 871 455€ -200 505€ 153 246€ 634 397€ 52 289€ -285 308€ -473 857€ 404 894€ -501 484€ -886 372€ -913 346€