Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 647 011€ 3 729 554€ 2 099 531€ 2 195 519€ 2 462 602€ 2 340 504€ 2 203 922€ 2 226 371€ 2 258 661€ 2 148 852€ 1 355 882€ 1 394 886€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 539 688€ 3 611 962€ 2 008 992€ 2 119 511€ 2 298 788€ 2 240 654€ 2 147 676€ 2 152 042€ 2 152 571€ 1 868 926€ 1 268 415€ 1 311 308€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
21 162€ 21 131€ 21 371€ 23 047€ 24 724€ 26 573€ 28 622€ 30 671€ 32 550€ 32 970€ 105€ 213€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
1 045€ 1 436€ 0€ 0€ 172€ 545€ 918€ 1 260€ 0€ 105€ 213€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
18 018€ 19 694€ 21 371€ 23 047€ 24 724€ 26 400€ 28 077€ 29 753€ 31 290€ 32 970€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
2 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
3 381 451€ 3 453 756€ 1 850 546€ 1 959 389€ 2 136 989€ 2 077 006€ 1 981 980€ 1 984 296€ 1 982 946€ 1 698 865€ 1 024 900€ 1 067 685€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
235 240€ 235 240€ 235 240€ 235 977€ 238 451€ 238 681€ 258 581€ 238 681€ 255 412€ 248 253€ 18 539€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
3 005 634€ 3 106 860€ 1 507 651€ 1 589 122€ 1 717 512€ 1 492 960€ 1 530 466€ 1 619 753€ 1 322 498€ 970 192€ 952 252€ 1 047 601€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
88 769€ 103 863€ 102 256€ 128 288€ 149 769€ 35 292€ 42 247€ 49 726€ 59 545€ 17 264€ 16 489€ 15 890€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 125€ 250€ 1 862€ 2 975€ 4 462€ 493€ 1 604€ 2 893€ 4 194€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
5 246€ 3 044€ 2 999€ 3 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
46 562€ 4 750€ 2 400€ 2 400€ 31 007€ 308 211€ 147 710€ 71 673€ 344 998€ 461 552€ 34 727€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 091€ 243 410€ 243 410€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 075€ 137 091€ 243 410€ 243 410€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
105 163€ 114 198€ 89 546€ 75 189€ 162 986€ 98 905€ 54 751€ 73 814€ 105 765€ 279 327€ 86 584€ 83 129€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
579€ 86€ 75€ 69€ 0€ 215€ 140€ 113€ 173€ 132€ 85€ 118€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
579€ 86€ 75€ 69€ 0€ 215€ 140€ 113€ 173€ 132€ 85€ 118€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 99 652€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 99 652€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 807€ 190€ 959€ 535€ 93€ 901€ 1 331€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 807€ 190€ 959€ 535€ 93€ 901€ 1 331€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
10 415€ 3 300€ 1 400€ 1 674€ 10 299€ 9 932€ 9 170€ 9 346€ 8 894€ 180 575€ 3 993€ 849€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 270€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 069€ 849€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
9 725€ 3 300€ 1 400€ 1 674€ 10 299€ 9 932€ 9 170€ 9 346€ 8 005€ 10 000€ 664€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
690€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 889€ 170 575€ 1 990€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
94 169€ 110 005€ 87 881€ 72 487€ 52 500€ 88 666€ 44 540€ 63 024€ 96 698€ 98 620€ 82 506€ 82 162€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 525€ 2 468€ 1 698€ 942€ 475€ 2 103€ 4 757€ 1 156€ 1 341€ 1 688€ 397€ 486€
087
2.
Ceniny
(213))
1 812€ 2 740€ 1 552€ 1 352€ 1 296€ 404€ 300€ 139€ 0€ 59€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
90 832€ 104 797€ 84 631€ 70 193€ 50 728€ 86 159€ 39 483€ 61 729€ 95 357€ 96 873€ 82 109€ 81 676€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 160€ 3 395€ 994€ 820€ 828€ 945€ 1 494€ 514€ 325€ 599€ 883€ 449€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 160€ 3 395€ 994€ 820€ 828€ 945€ 1 494€ 514€ 325€ 599€ 883€ 449€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 647 011€ 3 729 554€ 2 099 531€ 2 195 519€ 2 462 602€ 2 340 504€ 2 203 922€ 2 226 371€ 2 258 661€ 2 148 852€ 1 355 882€ 1 394 886€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
932 906€ 892 232€ 940 838€ 979 131€ 1 193 014€ 1 119 003€ 1 071 943€ 1 086 935€ 872 392€ 899 679€ 638 774€ 648 292€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
932 906€ 892 232€ 940 838€ 979 131€ 1 193 014€ 1 119 003€ 1 071 943€ 1 086 935€ 872 392€ 899 679€ 638 774€ 648 292€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
892 232€ 940 838€ 979 131€ 1 037 090€ 1 119 003€ 1 079 030€ 1 087 717€ 1 123 423€ 914 331€ 638 774€ 648 294€ 620 734€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
40 674€ -48 606€ -38 293€ -57 959€ 74 011€ 39 974€ -15 774€ -36 488€ -41 939€ 260 905€ -9 520€ 27 558€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
490 083€ 537 104€ 516 553€ 524 049€ 635 864€ 586 427€ 603 764€ 661 268€ 691 425€ 544 662€ 372 877€ 363 555€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 900€ 10 800€ 10 400€ 8 770€ 2 310€ 33 912€ 34 612€ 33 302€ 9 690€ 8 813€ 11 670€ 4 224€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 8 770€ 2 310€ 33 912€ 34 612€ 33 302€ 9 690€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 900€ 10 800€ 10 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 813€ 11 670€ 4 224€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 731€ 20 841€ 10 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 731€ 20 841€ 10 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
428 813€ 471 537€ 491 631€ 491 036€ 530 568€ 549 480€ 567 287€ 586 919€ 590 453€ 336 888€ 345 956€ 354 587€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
427 541€ 470 392€ 490 848€ 490 519€ 516 070€ 534 958€ 553 373€ 572 837€ 588 536€ 336 643€ 345 707€ 354 458€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 272€ 1 145€ 783€ 517€ 716€ 150€ 52€ 221€ 147€ 245€ 249€ 129€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 13 782€ 14 371€ 13 861€ 13 861€ 1 770€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
56 639€ 33 926€ 3 854€ 24 243€ 3 334€ 3 035€ 1 866€ 41 046€ 38 536€ 113 115€ 15 251€ 4 744€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
12 984€ 1 821€ 3 854€ 4 287€ 3 334€ 3 035€ 713€ 41 046€ 37 138€ 111 717€ 14 640€ 4 744€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 593€ 1 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
21 710€ 0€ 19 957€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 152€ 0€ 0€ 0€ 518€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 398€ 1 398€ 93€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
11 447€ 18 693€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
7 312€ 8 257€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 593€ 3 961€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 99 652€ 0€ 0€ 0€ 52 746€ 85 846€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 99 652€ 0€ 0€ 0€ 52 746€ 85 846€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 224 021€ 2 300 218€ 642 140€ 692 339€ 633 723€ 635 074€ 528 215€ 478 167€ 694 844€ 704 511€ 344 231€ 383 039€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 224 021€ 2 300 218€ 642 140€ 692 339€ 633 723€ 635 074€ 528 215€ 478 167€ 694 844€ 704 511€ 344 231€ 383 039€