Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
8 049 041€ 7 938 750€ 7 682 645€ 7 004 690€ 6 736 910€ 6 748 397€ 6 776 441€ 6 597 461€ 6 658 626€ 6 768 114€ 6 926 592€ 5 884 770€ 5 103 410€ 2 533 338€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 500 984€ 5 417 499€ 5 281 200€ 4 492 409€ 4 154 784€ 4 125 365€ 4 270 953€ 4 027 210€ 3 998 501€ 4 099 947€ 4 202 452€ 3 078 649€ 4 542 711€ 2 092 182€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
21 754€ 21 754€ 20 104€ 19 240€ 7 411€ 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
21 754€ 21 754€ 20 104€ 19 240€ 7 411€ 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 159 378€ 5 075 893€ 4 941 244€ 4 153 317€ 3 827 521€ 3 804 673€ 3 951 101€ 3 707 358€ 3 678 649€ 3 780 095€ 3 882 600€ 2 758 759€ 4 222 821€ 1 772 292€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
312 009€ 314 417€ 315 669€ 297 095€ 297 078€ 296 542€ 301 492€ 301 492€ 306 830€ 319 074€ 319 074€ 7 548€ 7 548€ 7 548€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 527 674€ 4 371 225€ 4 126 762€ 3 468 649€ 3 463 910€ 3 428 975€ 3 585 076€ 3 263 412€ 3 305 754€ 3 355 218€ 2 736 772€ 1 139 785€ 3 142 282€ 749 042€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
55 668€ 64 180€ 44 023€ 27 756€ 33 294€ 42 562€ 31 567€ 31 735€ 30 821€ 29 602€ 28 341€ 17 711€ 8 996€ 10 936€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
229 842€ 252 963€ 182 457€ 34 924€ 3 629€ 5 027€ 6 425€ 7 823€ 9 221€ 10 619€ 12 023€ 3 316€ 3 945€ 4 581€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 539€ 4 106€ 4 762€ 5 490€ 6 251€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
14 746€ 15 294€ 15 843€ 16 391€ 16 940€ 17 489€ 18 037€ 18 586€ 18 420€ 18 951€ 19 491€ 19 981€ 20 571€ 21 111€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
19 441€ 57 814€ 256 489€ 308 502€ 12 670€ 14 078€ 8 503€ 84 309€ 7 603€ 43 092€ 762 793€ 1 565 656€ 1 033 989€ 972 823€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 890€ 319 890€ 319 890€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 319 852€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 319 890€ 319 890€ 319 890€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 544 048€ 2 516 693€ 2 400 204€ 2 511 109€ 2 581 451€ 2 622 291€ 2 504 702€ 2 568 875€ 2 659 486€ 2 667 004€ 2 722 674€ 2 805 205€ 559 028€ 439 036€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
932€ 692€ 261€ 722€ 773€ 586€ 982€ 897€ 817€ 838€ 844€ 728€ 592€ 776€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
932€ 692€ 261€ 308€ 391€ 330€ 598€ 578€ 410€ 416€ 444€ 224€ 132€ 179€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 413€ 381€ 257€ 385€ 319€ 406€ 421€ 400€ 504€ 460€ 597€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 144 750€ 2 209 875€ 2 284 609€ 2 360 656€ 2 437 201€ 2 509 610€ 2 418 148€ 2 482 889€ 2 547 229€ 2 611 769€ 2 677 533€ 2 738 575€ 167 143€ 169 229€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 144 750€ 2 208 766€ 2 284 609€ 2 360 656€ 2 437 201€ 2 507 813€ 2 418 148€ 2 482 689€ 2 547 229€ 2 611 769€ 2 677 533€ 2 738 575€ 167 143€ 169 229€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 1 109€ 0€ 0€ 1 797€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 548€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 095€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 435€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
22 615€ 11 209€ 17 747€ 29 609€ 48 492€ 43 537€ 21 497€ 43 363€ 32 044€ 19 646€ 24 004€ 21 944€ 8 359€ 51 378€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 871€ 0€ 1 507€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 517€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 622€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
55€ 2 172€ 0€ 1 354€ 3 369€ 5 153€ 0€ 8 573€ 5 884€ 3 196€ 2 494€ 1 828€ 0€ 11 879€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
2 437€ 22€ 2 846€ 5 703€ 10 385€ 9 735€ 8 662€ 10 172€ 8 941€ 11 209€ 10 825€ 10 103€ 8 359€ 11 381€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
3 350€ 3 879€ 5 818€ 14 123€ 21 029€ 19 151€ 11 775€ 21 690€ 15 798€ 0€ 7 443€ 3 728€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 544€ 0€ 0€ 0€ 129€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 220€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 820€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 060€ 1 542€ 618€ 749€ 757€ 55€ 0€ 2 164€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
6 028€ 5 136€ 7 794€ 4 666€ 4 589€ 2 837€ 0€ 566€ 803€ 4 492€ 2 385€ 226€ 0€ 24 447€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
9 200€ 0€ 1 290€ 3 763€ 6 475€ 6 661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 291€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
375 752€ 294 917€ 97 586€ 120 121€ 94 986€ 68 557€ 55 526€ 41 727€ 79 397€ 34 752€ 20 293€ 43 958€ 382 934€ 217 653€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 894€ 2 336€ 3 315€ 2 959€ 3 041€ 5 274€ 2 557€ 2 544€ 1 707€ 5 051€ 958€ 3 695€ 3 983€ 4 947€
087
2.
Ceniny (213)
28€ 0€ 0€ 1 008€ 475€ 1 449€ 1 966€ 1 220€ 32€ 1 345€ 11€ 42€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
372 830€ 292 581€ 94 272€ 116 155€ 91 469€ 61 834€ 51 003€ 37 964€ 77 658€ 28 356€ 19 324€ 40 221€ 378 951€ 212 706€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 009€ 4 558€ 1 242€ 1 172€ 674€ 740€ 786€ 1 376€ 639€ 1 163€ 1 466€ 916€ 1 671€ 2 120€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 009€ 4 558€ 1 242€ 1 172€ 674€ 740€ 786€ 1 376€ 639€ 1 163€ 1 466€ 916€ 1 671€ 2 120€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
8 049 041€ 7 938 750€ 7 682 645€ 7 004 690€ 6 736 910€ 6 748 397€ 6 776 441€ 6 597 461€ 6 658 626€ 6 768 114€ 6 926 592€ 5 884 770€ 5 103 410€ 2 533 338€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 026 241€ 2 807 428€ 2 763 757€ 2 644 503€ 2 559 800€ 2 458 449€ 2 143 069€ 1 936 564€ 1 851 497€ 1 866 018€ 1 808 372€ 1 478 450€ 1 379 623€ 1 226 221€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 026 241€ 2 807 428€ 2 763 757€ 2 644 503€ 2 559 800€ 2 458 449€ 2 143 069€ 1 936 564€ 1 851 497€ 1 866 018€ 1 808 372€ 1 478 450€ 1 379 623€ 1 226 221€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 797 428€ 2 753 757€ 2 647 042€ 2 559 800€ 2 464 384€ 2 210 792€ 1 936 564€ 1 851 487€ 1 858 240€ 1 807 758€ 1 479 056€ 1 392 525€ 1 238 557€ 1 236 099€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
228 812€ 53 671€ 116 715€ 84 703€ 95 416€ 247 657€ 206 505€ 85 077€ -6 742€ 58 260€ 329 316€ 85 925€ 141 066€ -9 878€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
787 184€ 898 051€ 896 335€ 726 161€ 622 124€ 630 105€ 900 138€ 740 643€ 877 888€ 895 581€ 1 205 888€ 688 832€ 744 207€ 852 933€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 700€ 1 700€ 1 670€ 805€ 284€ 2 307€ 2 192€ 2 147€ 12 346€ 12 511€ 8 647€ 5 263€ 8 051€ 8 008€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 805€ 284€ 507€ 392€ 347€ 172€ 12 511€ 275€ 855€ 1 494€ 1 044€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 700€ 1 700€ 1 670€ 0€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 12 174€ 0€ 8 372€ 4 408€ 6 557€ 6 964€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
56 573€ 65 810€ 14 589€ 31 251€ 1 661€ 1 797€ 30 880€ 421€ 52 539€ 831€ 964€ 1 024€ 229 754€ 72€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
56 573€ 65 810€ 14 589€ 31 251€ 1 661€ 1 797€ 30 880€ 421€ 52 539€ 831€ 964€ 1 024€ 229 754€ 72€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
321 878€ 338 537€ 356 747€ 372 433€ 402 641€ 403 295€ 419 229€ 449 162€ 463 256€ 478 777€ 488 676€ 255 094€ 184 347€ 2 080€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
321 671€ 338 109€ 355 829€ 371 786€ 402 172€ 402 171€ 417 794€ 448 562€ 462 774€ 478 625€ 487 363€ 253 533€ 181 033€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
207€ 428€ 918€ 647€ 469€ 1 123€ 525€ 600€ 482€ 152€ 1 313€ 1 561€ 3 314€ 2 080€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 910€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
57 342€ 52 702€ 71 136€ 59 867€ 33 201€ 47 662€ 41 455€ 37 602€ 47 317€ 36 877€ 86 730€ 120 851€ 183 236€ 378 058€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 816€ 11 314€ 14 213€ 13 888€ 5 476€ 12 274€ 7 088€ 21 181€ 23 828€ 15 064€ 22 228€ 55 487€ 41 479€ 173 116€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 7 786€ 109€ 1 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 600€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
16 438€ 16 273€ 14 621€ 14 621€ 15 626€ 15 457€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 513€ 5 055€ 7 343€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
249€ 187€ 137€ 686€ 1 128€ 922€ 0€ 672€ 717€ 895€ 44 340€ 22 940€ 1 484€ 611€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
19 413€ 13 978€ 18 963€ 13 775€ 13 063€ 10 409€ 10 564€ 8 704€ 10 221€ 9 171€ 6 939€ 10 894€ 5 925€ 5 300€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 302€ 2 462€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
11 164€ 8 445€ 11 639€ 8 223€ 8 274€ 6 562€ 6 707€ 5 837€ 6 574€ 5 656€ 4 578€ 5 202€ 4 376€ 3 777€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 219€ 131€ 126€ 29€ 69€ 0€ 2 092€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 261€ 2 506€ 3 558€ 2 130€ 2 127€ 1 594€ 1 570€ 1 207€ 1 373€ 1 025€ 1 002€ 1 517€ 1 241€ 1 285€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 6 304€ 1 868€ 246€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 1 473€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 211€ 126 407€ 190 034€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
349 691€ 439 303€ 452 193€ 261 806€ 184 338€ 175 044€ 406 382€ 251 311€ 302 431€ 366 585€ 620 871€ 306 600€ 138 819€ 464 715€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
205 277€ 284 634€ 290 582€ 93 275€ 116 518€ 175 044€ 239 508€ 251 311€ 302 431€ 353 551€ 404 671€ 306 600€ 138 819€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
79 356€ 89 612€ 161 612€ 168 531€ 67 820€ 0€ 166 874€ 0€ 0€ 13 034€ 216 200€ 0€ 0€ 464 715€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
65 057€ 65 057€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 235 617€ 4 233 270€ 4 022 553€ 3 634 026€ 3 554 986€ 3 659 843€ 3 733 234€ 3 920 253€ 3 929 241€ 4 006 516€ 3 912 332€ 3 717 488€ 2 979 580€ 454 184€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 235 617€ 4 233 270€ 4 022 553€ 3 634 026€ 3 554 986€ 3 659 843€ 3 733 234€ 3 920 253€ 3 929 241€ 4 006 516€ 3 912 332€ 3 717 488€ 2 979 580€ 454 184€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€