Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
257 104€ 250 679€ 218 409€ 219 519€ 253 998€ 231 510€ 216 522€ 196 160€ 201 619€ 203 889€ 202 220€ 239 600€
02
501
Spotreba materiálu
199 446€ 193 009€ 160 031€ 162 375€ 195 462€ 179 477€ 145 784€ 139 555€ 149 672€ 144 389€ 148 725€ 170 238€
03
502
Spotreba energie
57 659€ 57 670€ 58 378€ 57 144€ 58 536€ 52 033€ 70 738€ 56 605€ 51 947€ 59 500€ 53 495€ 69 362€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
65 205€ 57 681€ 35 083€ 31 510€ 28 123€ 56 624€ 36 565€ 26 770€ 25 750€ 25 281€ 34 733€ 45 097€
07
511
Opravy a udržiavanie
31 046€ 33 113€ 7 965€ 10 559€ 12 647€ 5 612€ 4 185€ 3 050€ 9 577€ 17 660€
08
512
Cestovné
159€ 438€ 596€ 428€ 781€ 145€ 283€ 1 179€ 307€ 697€ 132€ 914€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 204€
10
518
Ostatné služby
34 000€ 24 130€ 26 522€ 31 082€ 27 342€ 45 921€ 23 636€ 19 979€ 21 258€ 21 535€ 25 025€ 26 319€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
861 475€ 708 596€ 675 023€ 585 478€ 535 667€ 511 213€ 523 564€ 528 046€ 548 820€ 534 010€ 517 278€ 488 383€
12
521
Mzdové náklady
634 073€ 518 576€ 490 152€ 428 119€ 392 388€ 373 007€ 382 853€ 384 185€ 395 321€ 391 801€ 377 481€ 357 598€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
214 457€ 179 487€ 171 688€ 147 865€ 134 904€ 129 150€ 132 896€ 134 006€ 136 760€ 135 505€ 130 836€ 124 942€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 945€ 10 533€ 13 183€ 9 494€ 8 375€ 9 056€ 7 814€ 9 855€ 16 740€ 6 704€ 8 960€ 5 843€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 842€ 1 842€ 1 840€ 1 846€ 1 842€ 1 842€ 1 895€ 1 895€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 842€ 1 842€ 1 840€ 1 846€ 1 842€ 1 842€ 1 895€ 1 895€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
3 119€ 0€ 863€ 0€ 0€ 562€
26
546
Odpis pohľadávky
3 119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 863€ 0€ 0€ 562€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
29 133€ 31 708€ 42 713€ 45 813€ 14 523€ 20 579€ 31 393€ 43 221€ 46 689€ 55 454€ 59 349€ 56 720€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 992€ 15 438€ 15 659€ 15 014€ 14 523€ 20 579€ 23 773€ 22 499€ 27 247€ 31 291€ 30 595€ 35 836€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
12 141€ 16 270€ 27 054€ 30 799€ 7 620€ 20 723€ 19 442€ 24 163€ 28 754€ 20 884€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 600€ 5 300€ 2 500€ 1 080€ 7 620€ 20 723€ 19 442€ 24 163€ 28 754€ 20 487€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 541€ 10 970€ 24 554€ 29 719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 397€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3 644€ 4 013€ 47€ 23€ 125€ 54€ 13€ 15€ 888€ 0€ 8€ 15€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 8€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 644€ 4 013€ 47€ 23€ 125€ 54€ 13€ 15€ 888€ 0€ 0€ 15€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
402 293€ 375 422€ 326 310€ 320 880€ 340 286€ 333 947€ 322 348€ 278 225€ 268 591€ 215 256€ 177 025€ 166 848€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
359 236€ 343 342€ 304 369€ 313 238€ 309 303€ 271 906€ 281 637€ 266 989€ 249 664€ 213 581€ 176 262€ 166 346€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
43 056€ 32 080€ 21 941€ 7 642€ 30 983€ 62 041€ 40 711€ 11 235€ 18 927€ 1 676€ 763€ 502€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 620 696€ 1 429 940€ 1 299 425€ 1 205 070€ 1 174 563€ 1 157 046€ 1 132 247€ 1 074 332€ 1 095 115€ 1 033 890€ 990 613€ 997 225€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
394 105€ 364 896€ 337 202€ 339 158€ 337 766€ 334 203€ 314 157€ 277 828€ 266 697€ 215 256€ 177 025€ 167 245€
67
602
Tržby z predaja služieb
394 105€ 364 896€ 337 202€ 339 158€ 337 766€ 334 203€ 314 157€ 277 828€ 266 697€ 215 256€ 177 025€ 167 245€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-350€ -300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-350€ -300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 345€ 3 670€ 6 519€ 2 454€ 2 677€ 5 239€ 0€ 2 757€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 345€ 3 670€ 6 519€ 2 454€ 2 677€ 5 239€ 0€ 2 757€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
16 753€ 20 764€ 7 147€ 7 620€ 20 723€ 19 839€ 24 163€ 28 754€ 20 487€ 18 712€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
16 753€ 20 764€ 7 147€ 7 620€ 20 723€ 19 839€ 24 163€ 28 754€ 20 487€ 18 712€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 300€ 2 500€ 1 080€ 7 620€ 20 723€ 19 442€ 24 163€ 28 754€ 20 487€ 18 712€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 453€ 18 264€ 6 067€ 397€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 6€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 6€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 204 283€ 1 060 873€ 949 271€ 864 878€ 817 668€ 819 081€ 827 677€ 788 021€ 760 539€ 767 881€ 793 925€ 811 297€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 172 186€ 1 033 670€ 918 717€ 836 857€ 800 105€ 796 898€ 801 904€ 765 522€ 733 292€ 728 854€ 762 376€ 772 905€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
13 347€ 11 793€ 12 014€ 11 213€ 10 893€ 15 601€ 18 670€ 17 395€ 14 515€ 14 565€ 13 910€ 19 569€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 217€ 10 575€ 11 500€ 9 683€ 1 209€ 0€ 0€ 0€ 793€ 1 693€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 594€ 1 616€ 1 616€ 1 616€ 1 616€ 2 515€ 2 641€ 2 641€ 10 268€ 14 264€ 14 264€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 888€ 1 190€ 3 395€ 3 324€ 1 832€ 1 604€ 2 000€ 0€ 0€ 7 736€ 161€ 863€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
51€ 2 029€ 2 029€ 2 185€ 2 013€ 2 463€ 2 463€ 2 463€ 2 463€ 2 463€ 2 422€ 16 266€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 615 140€ 1 447 878€ 1 297 291€ 1 210 205€ 1 157 588€ 1 163 582€ 1 167 796€ 1 085 687€ 1 054 156€ 1 011 891€ 991 443€ 997 254€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-5 556€ 17 939€ -2 135€ 5 135€ -16 976€ 6 536€ 35 549€ 11 355€ -40 958€ -21 999€ 831€ 29€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-5 556€ 17 939€ -2 135€ 5 135€ -16 976€ 6 536€ 35 549€ 11 355€ -40 958€ -21 999€ 831€ 29€