Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Košice-Nad Jazerom

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
140 792€ 125 696€ 123 536€ 110 769€ 108 547€ 111 476€ 102 401€ 106 041€ 224 740€ 209 913€ 224 995€ 221 554€ 203 246€
02
501
Spotreba materiálu
77 739€ 61 611€ 60 160€ 61 584€ 52 741€ 47 397€ 49 240€ 43 223€ 51 123€ 55 937€ 58 091€ 64 300€ 67 483€
03
502
Spotreba energie
63 053€ 64 084€ 63 377€ 49 185€ 55 805€ 64 079€ 53 161€ 62 818€ 173 617€ 153 976€ 166 904€ 157 254€ 135 763€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
133 010€ 123 220€ 83 525€ 87 331€ 83 743€ 83 560€ 63 517€ 74 072€ 87 220€ 87 571€ 122 123€ 185 569€ 253 303€
07
511
Opravy a udržiavanie
38 438€ 19 011€ 13 848€ 17 162€ 22 561€ 21 571€ 6 074€ 11 659€ 22 680€ 23 899€ 45 196€ 39 376€ 36 049€
08
512
Cestovné
121€ 262€ 233€ 261€ 37€ 253€ 0€ 448€ 205€ 28€ 297€ 342€ 697€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 364€ 7 762€ 5 876€ 8 011€ 7 118€ 5 801€ 4 768€ 3 244€ 3 666€ 3 481€ 8 264€ 11 531€ 8 398€
10
518
Ostatné služby
90 087€ 96 184€ 63 568€ 61 896€ 54 029€ 55 935€ 52 675€ 58 720€ 60 669€ 60 163€ 68 366€ 134 320€ 208 159€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
830 320€ 809 458€ 743 626€ 707 968€ 732 466€ 686 133€ 774 949€ 698 479€ 668 226€ 711 351€ 708 501€ 686 850€ 613 225€
12
521
Mzdové náklady
571 081€ 557 513€ 507 004€ 492 270€ 508 890€ 481 683€ 555 678€ 502 318€ 489 152€ 507 257€ 540 364€ 517 290€ 462 790€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
205 307€ 195 898€ 187 065€ 177 357€ 184 035€ 174 387€ 187 232€ 176 894€ 161 060€ 169 534€ 146 501€ 133 342€ 120 328€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 960€ 16 200€ 13 634€ 10 953€ 8 241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
15
527
Zákonné sociálne náklady
36 972€ 39 847€ 35 923€ 27 388€ 31 300€ 30 063€ 32 039€ 19 268€ 18 013€ 34 560€ 21 636€ 36 218€ 30 041€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
9 427€ 6 060€ 6 083€ 7 111€ 5 631€ 5 427€ 5 294€ 5 670€ 223€ 275€ 223€ 330€ 3 054€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 427€ 6 060€ 6 083€ 7 111€ 5 631€ 5 427€ 5 294€ 5 670€ 223€ 275€ 223€ 330€ 3 054€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
112 940€ 42 838€ 66 389€ 38 446€ 49 628€ 14 681€ 1 164€ 983€ 2 826€ 11 612€ 4 445€ 315€ 104 461€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 670€ 0€ 23 374€ 0€ 49 628€ 14 681€ 0€ 0€ 0€ 11 612€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
16 366€ 1 119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 362€ 983€ 2 826€ 0€ 4 277€ 236€ 84 976€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
39 904€ 41 719€ 42 955€ 38 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 168€ 0€ 7 801€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 802€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 684€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
241 667€ 234 556€ 244 985€ 242 007€ 231 939€ 236 639€ 288 866€ 248 356€ 238 760€ 228 470€ 248 945€ 246 701€ 198 234€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
233 262€ 233 056€ 239 356€ 235 974€ 225 885€ 231 547€ 287 566€ 226 646€ 223 711€ 217 379€ 215 073€ 219 274€ 175 397€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 405€ 1 500€ 5 628€ 6 033€ 6 055€ 5 092€ 1 300€ 21 710€ 15 049€ 11 091€ 33 872€ 27 427€ 22 837€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 837€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 300€ 1 500€ 1 300€ 1 300€ 4 590€ 4 540€ 1 300€ 21 710€ 13 022€ 10 219€ 33 872€ 24 255€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 105€ 0€ 4 328€ 4 733€ 1 465€ 552€ 0€ 0€ 2 026€ 872€ 0€ 3 172€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 294€ 5 114€ 4 306€ 4 545€ 4 828€ 6 425€ 6 752€ 7 457€ 8 648€ 11 921€ 10 342€ 30 091€ 23 369€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 126€ 436€ 1 064€ 1 857€ 2 326€ 3 615€ 6 752€ 5 479€ 7 436€ 2 291€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 294€ 5 114€ 4 306€ 4 420€ 4 392€ 5 361€ 4 894€ 5 132€ 5 032€ 5 169€ 4 863€ 22 650€ 21 078€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
67 540€ 100 797€ 54 360€ 13 445€ 15 049€ 15 297€ 14 590€ 4 623€ 8 675€ 12 591€ 23 088€ 12 138€ 11 352€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
53 597€ 82 367€ 39 950€ 985€ 1 430€ 1 478€ 11 000€ 290€ 359€ 450€ 1 847€ 0€ 4 282€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
13 943€ 18 430€ 14 410€ 12 460€ 13 619€ 13 819€ 3 590€ 4 333€ 8 316€ 12 141€ 21 241€ 12 138€ 7 070€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 538 990€ 1 447 738€ 1 326 812€ 1 211 623€ 1 231 831€ 1 159 637€ 1 257 532€ 1 145 680€ 1 239 318€ 1 273 704€ 1 342 662€ 1 383 548€ 1 410 244€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 106€ 7 719€ 9 399€ 10 615€ 227 624€ 224 786€ 214 021€ 295 928€ 336 809€ 332 495€ 332 549€ 496 865€ 534 787€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 106€ 7 719€ 9 399€ 10 615€ 227 624€ 224 786€ 214 021€ 295 928€ 336 809€ 332 495€ 332 549€ 496 865€ 534 787€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 542€ 1 015€ 0€ 0€ 395€ 717€ 1 754€ 1 683€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
1 542€ 1 015€ 0€ 0€ 395€ 717€ 1 754€ 1 683€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
915 032€ 950 285€ 755 381€ 747 910€ 756 381€ 743 987€ 697 753€ 696 208€ 701 223€ 682 820€ 668 516€ 589 795€ 630 153€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
814 849€ 804 771€ 648 894€ 635 839€ 629 473€ 616 835€ 569 475€ 569 475€ 569 475€ 552 028€ 532 004€ 589 795€ 630 153€
82
633
Výnosy z poplatkov
100 183€ 145 514€ 106 487€ 112 071€ 126 908€ 127 152€ 128 278€ 126 733€ 131 748€ 130 792€ 136 512€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
253 564€ 242 283€ 217 664€ 231 127€ 77 696€ 6 948€ 18 509€ 7 943€ 23 133€ 27 775€ 9 926€ 2 893€ 42 820€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1€ 14€ 3€ 263€ 70 001€ 1€ 2 808€ 0€ 50€ 21 510€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 542€ 0€ 0€ 30€ 54€ 36€ 1 143€ 41€ 0€ 0€ 79€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 344€ 0€ 0€ 18€ 0€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
253 563€ 240 726€ 217 297€ 230 864€ 7 665€ 6 875€ 15 665€ 6 757€ 23 042€ 6 265€ 9 926€ 2 814€ 42 820€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
19 527€ 0€ 1 300€ 100 263€ 0€ 190€ 20 629€ 12 754€ 12 975€ 12 770€ 17 348€ 26 962€ 127 033€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
19 527€ 0€ 1 300€ 100 263€ 0€ 190€ 20 629€ 12 754€ 12 975€ 12 770€ 17 348€ 26 962€ 127 033€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 410€ 11 672€ 10 219€ 11 330€ 11 581€ 22 852€ 41 592€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 800€ 0€ 1 300€ 99 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 400€ 1 490€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85 441€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 727€ 0€ 0€ 743€ 0€ 190€ 219€ 1 081€ 2 755€ 40€ 4 277€ 4 110€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 465€ 35€ 464€ 452€ 357€ 718€ 633€ 695€ 2 334€ 7 037€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 465€ 35€ 464€ 452€ 357€ 718€ 633€ 695€ 2 334€ 7 037€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
289 847€ 278 414€ 277 509€ 156 226€ 214 959€ 151 954€ 253 561€ 149 259€ 142 722€ 196 341€ 196 918€ 214 106€ 94 162€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
139 839€ 106 682€ 148 655€ 58 080€ 76 023€ 50 168€ 142 999€ 50 314€ 48 102€ 104 444€ 126 812€ 127 729€ 33 526€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
129 636€ 149 090€ 107 058€ 78 371€ 93 912€ 75 903€ 83 384€ 71 218€ 54 712€ 51 975€ 46 200€ 44 535€ 44 006€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 2 303€ 2 021€ 0€ 1 450€ 1 628€ 0€ 500€ 0€ 0€ 1 588€ 0€ 3 651€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
20 373€ 20 340€ 19 775€ 19 775€ 43 574€ 24 256€ 27 178€ 27 227€ 39 909€ 39 922€ 22 318€ 41 842€ 12 979€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 481 618€ 1 479 717€ 1 261 254€ 1 246 605€ 1 277 089€ 1 129 047€ 1 206 680€ 1 164 132€ 1 217 581€ 1 252 834€ 1 225 952€ 1 332 955€ 1 435 992€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-57 371€ 31 979€ -65 558€ 34 982€ 45 258€ -30 590€ -50 853€ 18 451€ -21 737€ -20 870€ -116 710€ -50 593€ 25 748€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-57 371€ 31 979€ -65 558€ 34 982€ 45 258€ -30 590€ -50 853€ 18 451€ -21 737€ -20 870€ -116 710€ -50 593€ 25 748€