Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Košice-Nad Jazerom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
125 696€ 123 536€ 110 769€ 108 547€ 111 476€ 102 401€ 106 041€ 224 740€ 209 913€ 224 995€ 221 554€ 203 246€
02
501
Spotreba materiálu
61 611€ 60 160€ 61 584€ 52 741€ 47 397€ 49 240€ 43 223€ 51 123€ 55 937€ 58 091€ 64 300€ 67 483€
03
502
Spotreba energie
64 084€ 63 377€ 49 185€ 55 805€ 64 079€ 53 161€ 62 818€ 173 617€ 153 976€ 166 904€ 157 254€ 135 763€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
123 220€ 83 525€ 87 331€ 83 743€ 83 560€ 63 517€ 74 072€ 87 220€ 87 571€ 122 123€ 185 569€ 253 303€
07
511
Opravy a udržiavanie
19 011€ 13 848€ 17 162€ 22 561€ 21 571€ 6 074€ 11 659€ 22 680€ 23 899€ 45 196€ 39 376€ 36 049€
08
512
Cestovné
262€ 233€ 261€ 37€ 253€ 0€ 448€ 205€ 28€ 297€ 342€ 697€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 762€ 5 876€ 8 011€ 7 118€ 5 801€ 4 768€ 3 244€ 3 666€ 3 481€ 8 264€ 11 531€ 8 398€
10
518
Ostatné služby
96 184€ 63 568€ 61 896€ 54 029€ 55 935€ 52 675€ 58 720€ 60 669€ 60 163€ 68 366€ 134 320€ 208 159€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
809 458€ 743 626€ 707 968€ 732 466€ 686 133€ 774 949€ 698 479€ 668 226€ 711 351€ 708 501€ 686 850€ 613 225€
12
521
Mzdové náklady
557 513€ 507 004€ 492 270€ 508 890€ 481 683€ 555 678€ 502 318€ 489 152€ 507 257€ 540 364€ 517 290€ 462 790€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
195 898€ 187 065€ 177 357€ 184 035€ 174 387€ 187 232€ 176 894€ 161 060€ 169 534€ 146 501€ 133 342€ 120 328€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 200€ 13 634€ 10 953€ 8 241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
15
527
Zákonné sociálne náklady
39 847€ 35 923€ 27 388€ 31 300€ 30 063€ 32 039€ 19 268€ 18 013€ 34 560€ 21 636€ 36 218€ 30 041€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
6 060€ 6 083€ 7 111€ 5 631€ 5 427€ 5 294€ 5 670€ 223€ 275€ 223€ 330€ 3 054€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 060€ 6 083€ 7 111€ 5 631€ 5 427€ 5 294€ 5 670€ 223€ 275€ 223€ 330€ 3 054€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
42 838€ 66 389€ 38 446€ 49 628€ 14 681€ 1 164€ 983€ 2 826€ 11 612€ 4 445€ 315€ 104 461€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 23 374€ 0€ 49 628€ 14 681€ 0€ 0€ 0€ 11 612€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 362€ 983€ 2 826€ 0€ 4 277€ 236€ 84 976€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
41 719€ 42 955€ 38 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 168€ 0€ 7 801€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 802€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 684€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
234 556€ 244 985€ 242 007€ 231 939€ 236 639€ 288 866€ 248 356€ 238 760€ 228 470€ 248 945€ 246 701€ 198 234€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
233 056€ 239 356€ 235 974€ 225 885€ 231 547€ 287 566€ 226 646€ 223 711€ 217 379€ 215 073€ 219 274€ 175 397€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 500€ 5 628€ 6 033€ 6 055€ 5 092€ 1 300€ 21 710€ 15 049€ 11 091€ 33 872€ 27 427€ 22 837€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 837€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 300€ 1 300€ 4 590€ 4 540€ 1 300€ 21 710€ 13 022€ 10 219€ 33 872€ 24 255€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 4 328€ 4 733€ 1 465€ 552€ 0€ 0€ 2 026€ 872€ 0€ 3 172€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
5 114€ 4 306€ 4 545€ 4 828€ 6 425€ 6 752€ 7 457€ 8 648€ 11 921€ 10 342€ 30 091€ 23 369€
42
562
Úroky
0€ 0€ 126€ 436€ 1 064€ 1 857€ 2 326€ 3 615€ 6 752€ 5 479€ 7 436€ 2 291€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 114€ 4 306€ 4 420€ 4 392€ 5 361€ 4 894€ 5 132€ 5 032€ 5 169€ 4 863€ 22 650€ 21 078€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
100 797€ 54 360€ 13 445€ 15 049€ 15 297€ 14 590€ 4 623€ 8 675€ 12 591€ 23 088€ 12 138€ 11 352€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
82 367€ 39 950€ 985€ 1 430€ 1 478€ 11 000€ 290€ 359€ 450€ 1 847€ 0€ 4 282€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
18 430€ 14 410€ 12 460€ 13 619€ 13 819€ 3 590€ 4 333€ 8 316€ 12 141€ 21 241€ 12 138€ 7 070€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 447 738€ 1 326 812€ 1 211 623€ 1 231 831€ 1 159 637€ 1 257 532€ 1 145 680€ 1 239 318€ 1 273 704€ 1 342 662€ 1 383 548€ 1 410 244€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
7 719€ 9 399€ 10 615€ 227 624€ 224 786€ 214 021€ 295 928€ 336 809€ 332 495€ 332 549€ 496 865€ 534 787€
67
602
Tržby z predaja služieb
7 719€ 9 399€ 10 615€ 227 624€ 224 786€ 214 021€ 295 928€ 336 809€ 332 495€ 332 549€ 496 865€ 534 787€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
1 015€ 0€ 0€ 395€ 717€ 1 754€ 1 683€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
1 015€ 0€ 0€ 395€ 717€ 1 754€ 1 683€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
950 285€ 755 381€ 747 910€ 756 381€ 743 987€ 697 753€ 696 208€ 701 223€ 682 820€ 668 516€ 589 795€ 630 153€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
804 771€ 648 894€ 635 839€ 629 473€ 616 835€ 569 475€ 569 475€ 569 475€ 552 028€ 532 004€ 589 795€ 630 153€
82
633
Výnosy z poplatkov
145 514€ 106 487€ 112 071€ 126 908€ 127 152€ 128 278€ 126 733€ 131 748€ 130 792€ 136 512€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
242 283€ 217 664€ 231 127€ 77 696€ 6 948€ 18 509€ 7 943€ 23 133€ 27 775€ 9 926€ 2 893€ 42 820€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14€ 3€ 263€ 70 001€ 1€ 2 808€ 0€ 50€ 21 510€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 542€ 0€ 0€ 30€ 54€ 36€ 1 143€ 41€ 0€ 0€ 79€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 344€ 0€ 0€ 18€ 0€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
240 726€ 217 297€ 230 864€ 7 665€ 6 875€ 15 665€ 6 757€ 23 042€ 6 265€ 9 926€ 2 814€ 42 820€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 1 300€ 100 263€ 0€ 190€ 20 629€ 12 754€ 12 975€ 12 770€ 17 348€ 26 962€ 127 033€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 1 300€ 100 263€ 0€ 190€ 20 629€ 12 754€ 12 975€ 12 770€ 17 348€ 26 962€ 127 033€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 410€ 11 672€ 10 219€ 11 330€ 11 581€ 22 852€ 41 592€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 300€ 99 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 400€ 1 490€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85 441€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 743€ 0€ 190€ 219€ 1 081€ 2 755€ 40€ 4 277€ 4 110€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 465€ 35€ 464€ 452€ 357€ 718€ 633€ 695€ 2 334€ 7 037€
102
662
Úroky
0€ 0€ 465€ 35€ 464€ 452€ 357€ 718€ 633€ 695€ 2 334€ 7 037€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
278 414€ 277 509€ 156 226€ 214 959€ 151 954€ 253 561€ 149 259€ 142 722€ 196 341€ 196 918€ 214 106€ 94 162€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
106 682€ 148 655€ 58 080€ 76 023€ 50 168€ 142 999€ 50 314€ 48 102€ 104 444€ 126 812€ 127 729€ 33 526€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
149 090€ 107 058€ 78 371€ 93 912€ 75 903€ 83 384€ 71 218€ 54 712€ 51 975€ 46 200€ 44 535€ 44 006€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 303€ 2 021€ 0€ 1 450€ 1 628€ 0€ 500€ 0€ 0€ 1 588€ 0€ 3 651€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
20 340€ 19 775€ 19 775€ 43 574€ 24 256€ 27 178€ 27 227€ 39 909€ 39 922€ 22 318€ 41 842€ 12 979€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 479 717€ 1 261 254€ 1 246 605€ 1 277 089€ 1 129 047€ 1 206 680€ 1 164 132€ 1 217 581€ 1 252 834€ 1 225 952€ 1 332 955€ 1 435 992€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
31 979€ -65 558€ 34 982€ 45 258€ -30 590€ -50 853€ 18 451€ -21 737€ -20 870€ -116 710€ -50 593€ 25 748€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
31 979€ -65 558€ 34 982€ 45 258€ -30 590€ -50 853€ 18 451€ -21 737€ -20 870€ -116 710€ -50 593€ 25 748€