Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
41 446 378 € 47 417 641 € 48 614 236 € 49 756 188 € 47 912 980 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
25 247 578 € 25 713 354 € 28 180 067 € 30 575 633 € 31 737 604 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
11 102 € 19 634 € 28 166 € 0 € 16 474 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
11 102 € 19 634 € 28 166 € 0 € 16 474 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
25 236 476 € 25 693 720 € 28 151 901 € 30 575 633 € 31 721 130 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
9 901 122 € 9 839 794 € 8 895 208 € 8 891 549 € 8 819 879 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
6 473 € 6 473 € 6 473 € 6 473 € 6 473 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
12 685 705 € 13 845 063 € 15 814 668 € 16 026 449 € 15 897 846 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
611 252 € 696 546 € 1 080 106 € 1 493 995 € 1 610 171 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
2 004 824 € 1 286 332 € 2 349 307 € 4 127 090 € 4 664 651 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0 € 4 411 € 6 139 € 25 000 € 43 230 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
27 101 € 15 101 € 0 € 5 077 € 678 882 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
16 198 800 € 21 704 287 € 20 434 168 € 19 180 555 € 16 175 375 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 143 166 € 2 108 065 € 1 409 996 € 1 760 648 € 1 669 705 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 128 677 € 2 095 458 € 1 397 389 € 1 748 041 € 1 657 098 €
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
14 489 € 12 607 € 12 607 € 12 607 € 12 607 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 0 € 0 € 0 € 1 715 030 €
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 1 703 412 €
054
6.
Pohľadávky voči združeniu
(369AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 11 618 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
14 054 423 € 12 690 103 € 11 942 927 € 10 113 706 € 7 569 599 €
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
11 076 794 € 10 185 304 € 9 659 200 € 8 044 981 € 7 527 847 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
2 956 255 € 2 504 234 € 2 283 727 € 2 045 202 € 37 328 €
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 449 € 0 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 50 € 0 €
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 16 420 € 4 423 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
21 374 € 566 € 0 € 0 € 0 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 6 605 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 211 € 6 906 119 € 7 081 245 € 7 306 201 € 5 221 042 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 211 € 6 906 119 € 7 081 245 € 7 306 201 € 5 221 042 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
41 446 378 € 47 417 641 € 48 614 236 € 49 756 188 € 47 912 980 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-2 778 619 € 553 163 € 826 404 € 1 908 067 € -989 911 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-2 778 619 € 553 163 € 826 404 € 1 908 067 € -989 911 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
553 163 € 826 404 € 1 908 067 € -989 911 € 718 026 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-3 331 782 € -273 241 € -1 081 662 € 2 897 978 € -1 707 937 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
43 890 352 € 46 695 977 € 47 761 037 € 47 711 020 € 48 896 418 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 591 382 € 2 497 465 € 2 383 396 € 106 329 € 1 808 664 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 2 383 396 € 106 329 € 1 808 664 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 591 382 € 2 497 465 € 0 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
37 305 172 € 34 626 959 € 35 883 668 € 37 858 470 € 39 354 718 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
10 778 403 € 7 393 831 € 7 394 764 € 7 449 622 € 7 539 465 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
26 526 769 € 27 233 128 € 28 488 904 € 30 408 848 € 31 815 253 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 733 404 € 3 003 277 € 2 754 462 € 2 374 009 € 2 049 775 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 733 404 € 3 003 277 € 2 754 462 € 2 374 009 € 2 049 775 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 260 393 € 6 568 276 € 6 739 512 € 7 372 211 € 5 683 261 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
293 815 € 25 347 € 237 609 € 514 240 € 505 934 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
547 977 € 3 398 095 € 3 708 879 € 3 784 032 € 2 687 253 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
0 € 133 928 € 180 599 € 329 086 € 314 228 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0 € 2 058 846 € 2 074 670 € 2 188 496 € 1 731 306 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0 € 531 180 € 510 620 € 546 004 € 425 125 €
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
8 410 € 13 295 € 15 081 € 3 984 € 0 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0 € 21 645 € 0 € 0 € 0 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
410 191 € 385 939 € 12 054 € 6 369 € 19 415 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
334 646 € 168 501 € 26 794 € 137 102 € 6 473 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
334 646 € 168 501 € 26 794 € 137 102 € 6 473 €