Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 702 482€ 1 471 556€ 1 404 033€ 1 308 422€ 1 350 508€ 1 188 447€ 1 448 505€ 1 286 414€ 1 381 271€ 1 568 753€ 1 334 703€ 1 224 784€ 1 305 458€ 1 462 030€ 1 475 106€
02
501
Spotreba materiálu
1 248 888€ 1 084 334€ 987 258€ 886 702€ 1 008 828€ 811 818€ 1 043 610€ 940 792€ 941 492€ 1 126 839€ 940 334€ 866 419€ 844 403€ 1 037 118€ 1 008 850€
03
502
Spotreba energie
453 594€ 387 223€ 416 775€ 421 720€ 341 680€ 376 629€ 404 895€ 345 622€ 439 342€ 441 914€ 394 369€ 358 366€ 461 055€ 423 968€ 458 174€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
438€ 0€ 0€ 0€ 944€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 8 083€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
476 375€ 548 431€ 456 227€ 382 022€ 407 590€ 327 705€ 338 356€ 335 041€ 374 323€ 373 865€ 335 830€ 282 448€ 305 075€ 565 837€ 642 290€
07
511
Opravy a udržiavanie
97 289€ 183 468€ 110 018€ 94 804€ 132 445€ 86 057€ 78 650€ 59 219€ 74 558€ 88 937€ 88 956€ 66 498€ 75 308€ 276 382€ 338 209€
08
512
Cestovné
13 484€ 10 675€ 11 293€ 10 180€ 9 117€ 7 814€ 9 059€ 8 041€ 9 153€ 9 570€ 9 934€ 12 078€ 7 149€ 5 663€ 10 380€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 149€ 508€ 575€ 2 584€ 1 233€ 440€ 1 994€ 420€ 488€ 432€ 447€ 545€ 655€ 665€ 749€
10
518
Ostatné služby
363 452€ 353 780€ 334 341€ 274 454€ 264 795€ 233 394€ 248 653€ 267 361€ 290 124€ 274 926€ 236 493€ 203 327€ 221 963€ 283 126€ 292 953€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
13 103 870€ 12 923 726€ 12 005 046€ 9 982 593€ 8 686 107€ 8 219 141€ 7 977 572€ 7 538 832€ 7 563 276€ 7 224 775€ 6 982 348€ 7 110 374€ 7 066 915€ 7 004 418€ 6 140 275€
12
521
Mzdové náklady
8 402 987€ 8 299 005€ 7 955 059€ 6 675 241€ 5 748 109€ 5 566 171€ 5 464 746€ 5 142 705€ 5 250 236€ 5 103 309€ 5 031 556€ 5 123 277€ 5 115 971€ 5 015 195€ 4 421 476€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 279 694€ 3 218 868€ 3 027 262€ 2 564 717€ 2 208 600€ 2 098 762€ 2 069 303€ 1 965 921€ 1 998 496€ 1 898 329€ 1 746 197€ 1 773 429€ 1 749 888€ 1 742 785€ 1 504 019€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
11 509€ 10 628€ 8 827€ 7 245€ 5 037€ 3 643€ 3 495€ 2 949€ 1 568€ 1 498€ 1 666€ 714€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 409 681€ 1 386 751€ 1 013 694€ 735 390€ 706 784€ 508 753€ 402 798€ 392 207€ 276 781€ 187 730€ 161 407€ 178 554€ 155 745€ 145 782€ 214 780€
16
528
Ostatné sociálne náklady
8 474€ 204€ 17 577€ 41 813€ 37 230€ 35 050€ 36 196€ 33 908€ 41 522€ 34 400€ 45 310€ 100 655€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
77 400€ 76 902€ 75 109€ 62 875€ 59 263€ 59 134€ 45 786€ 45 779€ 48 873€ 45 477€ 45 593€ 34 482€ 19 567€ 19 354€ 32 984€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
58 619€ 58 619€ 58 619€ 46 484€ 42 872€ 42 872€ 28 975€ 29 196€ 29 086€ 29 086€ 29 086€ 19 567€ 19 567€ 19 354€ 32 984€
20
538
Ostatné dane a poplatky
18 781€ 18 283€ 16 490€ 16 391€ 16 391€ 16 262€ 16 811€ 16 582€ 19 787€ 16 391€ 16 507€ 14 914€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
600 309€ 500 021€ 418 647€ 544 703€ 216 327€ 203 661€ 174 782€ 200 121€ 175 356€ 174 040€ 335 107€ 303 401€ 334 069€ 159 396€ 28 658€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
1 537€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 0€ 0€ 0€ 2€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 262€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
214 690€ 184 463€ 208 316€ 253 259€ 30€ 1 313€ 86€ 4 394€ 56€ 118€ 220 788€ 224 363€ 228 376€ 24 281€ 3 463€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
385 287€ 315 223€ 210 006€ 291 444€ 216 297€ 200 811€ 174 696€ 195 727€ 175 257€ 173 922€ 114 133€ 78 568€ 104 616€ 134 193€ 22 719€
28
549
Manká a škody
332€ 334€ 325€ 43€ 178€ 470€ 1 076€ 659€ 2 475€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 541 127€ 1 462 471€ 1 410 690€ 1 412 273€ 763 993€ 625 679€ 663 771€ 225 762€ 243 130€ 256 022€ 213 471€ 211 686€ 240 071€ 198 613€ 381 593€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 534 031€ 1 443 325€ 1 389 047€ 1 384 994€ 739 697€ 596 050€ 633 711€ 197 025€ 191 592€ 192 433€ 190 028€ 197 570€ 225 679€ 194 645€ 373 963€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
7 096€ 19 147€ 21 643€ 27 280€ 24 296€ 29 629€ 30 060€ 28 737€ 51 537€ 63 589€ 23 442€ 14 116€ 14 392€ 3 968€ 7 630€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 600€ 18 649€ 21 149€ 27 249€ 24 295€ 29 560€ 30 060€ 24 560€ 51 527€ 63 562€ 23 430€ 14 105€ 14 392€ 3 968€ 7 630€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
496€ 497€ 494€ 31€ 1€ 69€ 4 177€ 11€ 26€ 13€ 11€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
437€ 223€ 421€ 482€ 710€ 1 305€ 1 293€ 1 052€ 2 494€ 3 883€ 1 283€ 4 650€ 4 696€ 11 384€ 14 349€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
6€ 22€ 0€ 11€ 187€ 428€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
437€ 223€ 421€ 482€ 710€ 1 299€ 1 293€ 1 052€ 2 494€ 3 883€ 1 261€ 4 650€ 4 684€ 11 197€ 13 921€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 426 730€ 1 142 573€ 834 861€ 1 089 300€ 796 018€ 720 392€ 699 022€ 777 451€ 838 660€ 760 535€ 699 026€ 609 718€ 663 626€ 662 731€ 374 136€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
5 919€ 15 315€ 5 783€ 592€ 881€ 5 444€ 874€ 44 302€ 648€ 21 502€ 1 439€ 9 832€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 311 130€ 1 017 696€ 748 336€ 994 929€ 702 883€ 641 332€ 606 343€ 653 358€ 632 553€ 636 006€ 534 233€ 452 371€ 522 760€ 556 350€ 269 904€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
109 681€ 109 562€ 80 742€ 93 780€ 92 255€ 73 617€ 92 679€ 124 093€ 206 107€ 123 655€ 120 491€ 156 699€ 119 365€ 104 942€ 94 400€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
18 928 732€ 18 125 903€ 16 605 034€ 14 782 671€ 12 280 517€ 11 345 465€ 11 349 088€ 10 410 451€ 10 627 383€ 10 407 349€ 9 947 361€ 9 781 543€ 9 939 477€ 10 083 762€ 9 089 391€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 108 482€ 824 946€ 587 458€ 799 569€ 525 770€ 452 276€ 450 852€ 546 425€ 514 643€ 500 137€ 365 518€ 299 270€ 297 896€ 462 718€ 188 000€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
50€ 0€ 0€ 0€ 223€ 54 179€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 108 432€ 824 946€ 587 458€ 799 569€ 525 770€ 452 276€ 450 852€ 546 425€ 514 643€ 500 137€ 365 518€ 299 270€ 297 896€ 462 496€ 133 817€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 3€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-1 235€ 2 565€ -4 064€ -248€ 350€ -700€ 10€ -1 400€ -595€ 120€ 1 610€ -1 177€ 76€ 499€ -89€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-1 235€ 2 565€ -4 064€ -248€ 350€ -700€ 10€ -1 400€ -595€ 120€ 1 610€ -1 177€ 76€ 499€ -89€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
83 373€ 70 343€ 66 248€ 84 585€ 20 463€ 2 464€ 64 859€ 78 305€ 13 359€ 490€ 1 136€ 656€ 12 612€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
17€ 354€ 1 470€ 2 464€ 2 196€ 2 350€ 490€ 1 136€ 656€ 595€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
83 373€ 70 326€ 65 895€ 62 167€ 18 993€ 62 662€ 75 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
22 418€ 826€ 13 359€ 0€ 0€ 0€ 12 017€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
588 580€ 532 000€ 486 344€ 581 645€ 278 878€ 263 057€ 246 573€ 362 155€ 475 414€ 412 401€ 589 324€ 596 849€ 567 936€ 217 272€ 179 206€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
2 182€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 298€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
132€ 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
116 040€ 77 787€ 80 406€ 107 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115 841€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
472 539€ 451 915€ 405 938€ 473 921€ 278 746€ 260 876€ 246 573€ 362 155€ 475 414€ 412 181€ 589 324€ 596 849€ 567 936€ 101 312€ 179 035€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
18 838€ 21 330€ 27 280€ 24 296€ 29 629€ 30 060€ 28 469€ 51 527€ 63 585€ 23 430€ 14 116€ 14 392€ 3 968€ 7 630€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
18 838€ 21 330€ 27 280€ 24 296€ 29 629€ 30 060€ 28 469€ 51 527€ 63 585€ 23 430€ 14 116€ 14 392€ 3 968€ 7 630€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
18 649€ 21 149€ 27 249€ 24 295€ 29 560€ 30 060€ 24 560€ 51 527€ 63 562€ 23 430€ 14 105€ 14 392€ 3 968€ 7 630€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
188€ 181€ 31€ 1€ 69€ 3 909€ 22€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 7€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 7€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
17 229 367€ 16 685 728€ 15 379 812€ 13 321 731€ 11 243 937€ 10 759 443€ 10 420 640€ 9 375 649€ 9 592 759€ 9 274 690€ 8 917 231€ 8 752 611€ 9 016 146€ 9 377 886€ 8 723 481€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
15 497 721€ 14 998 423€ 13 796 933€ 11 868 908€ 10 266 229€ 9 963 870€ 9 532 390€ 9 179 490€ 9 400 566€ 9 084 042€ 8 728 793€ 8 555 392€ 8 791 068€ 9 183 492€ 8 349 518€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 526 932€ 1 438 603€ 1 384 324€ 1 381 574€ 737 533€ 574 315€ 629 943€ 193 626€ 190 164€ 190 546€ 188 438€ 197 219€ 225 078€ 194 395€ 373 963€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
196 560€ 244 658€ 196 536€ 68 789€ 239 697€ 218 877€ 251 258€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 777€ 4 044€ 2 018€ 2 460€ 479€ 2 380€ 7 048€ 2 532€ 2 030€ 102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 377€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
19 027 405€ 18 136 912€ 16 543 078€ 14 811 578€ 12 099 027€ 11 506 601€ 11 211 403€ 10 412 661€ 10 659 166€ 10 210 778€ 9 888 289€ 9 663 081€ 9 886 678€ 10 078 625€ 9 090 597€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
98 673€ 11 009€ -61 956€ 28 907€ -181 490€ 161 136€ -137 685€ 2 210€ 31 783€ -196 570€ -59 072€ -118 463€ -52 799€ -5 137€ 1 206€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
98 673€ 11 009€ -61 956€ 28 907€ -181 490€ 161 136€ -137 685€ 2 210€ 31 783€ -196 570€ -59 072€ -118 463€ -52 799€ -5 137€ 1 206€