Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 804 963€ 638 154€ 510 930€ 382 129€ 726 844€ 546 081€ 329 264€ 420 133€ 468 359€ 416 247€ 496 164€ 553 216€ 758 552€ 423 242€ 829 445€ 1 850 259€
02
501
Spotreba materiálu
929 168€ 299 930€ 339 371€ 227 400€ 594 172€ 350 186€ 180 790€ 234 742€ 274 632€ 210 683€ 240 259€ 271 155€ 514 426€ 193 242€ 543 350€ 1 567 908€
03
502
Spotreba energie
875 795€ 338 224€ 171 559€ 154 729€ 132 671€ 195 895€ 148 474€ 185 391€ 193 727€ 205 564€ 255 904€ 282 061€ 244 125€ 230 000€ 286 095€ 282 351€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
928 768€ 112 069€ 205 679€ 162 485€ 277 540€ 133 521€ 153 247€ 115 180€ 131 127€ 125 270€ 76 368€ 96 786€ 217 635€ 227 624€ 445 514€ 415 533€
07
511
Opravy a udržiavanie
766 244€ 11 775€ 121 437€ 87 025€ 186 335€ 68 764€ 63 158€ 47 925€ 52 628€ 46 818€ 16 011€ 11 483€ 46 558€ 43 600€ 134 388€ 260 763€
08
512
Cestovné
10 408€ 10 153€ 2 831€ 2 261€ 15 184€ 9 181€ 8 687€ 10 141€ 7 522€ 13 801€ 9 082€ 8 847€ 11 448€ 11 066€ 18 990€ 14 599€
09
513
Náklady na reprezentáciu
49€ 49€ 50€ 50€ 50€ 567€ 15€ 15€ 15€ 15€ 14€ 0€ 0€ 28€ 166€
10
518
Ostatné služby
152 067€ 90 091€ 81 361€ 73 150€ 75 972€ 55 009€ 81 387€ 57 099€ 70 962€ 64 637€ 51 276€ 76 443€ 159 629€ 172 959€ 292 108€ 140 006€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 421 637€ 3 163 038€ 2 831 274€ 2 797 098€ 2 691 358€ 2 256 668€ 2 063 087€ 1 957 107€ 1 781 606€ 1 782 437€ 1 646 741€ 1 681 826€ 1 704 435€ 1 685 877€ 1 858 938€ 1 938 767€
12
521
Mzdové náklady
2 412 173€ 2 201 395€ 2 016 285€ 1 998 887€ 1 932 164€ 1 617 015€ 1 465 390€ 1 395 856€ 1 260 807€ 1 274 312€ 1 176 764€ 1 203 239€ 1 223 076€ 1 235 560€ 1 215 933€ 1 428 636€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
839 491€ 770 768€ 693 118€ 693 177€ 663 017€ 563 467€ 514 555€ 488 212€ 449 422€ 449 580€ 414 871€ 424 167€ 433 285€ 405 922€ 398 843€ 467 300€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
58 625€ 53 335€ 46 988€ 44 668€ 42 998€ 36 197€ 31 913€ 29 987€ 27 354€ 27 130€ 24 705€ 21 421€ 21 930€ 20 641€ 18 915€ 21 206€
15
527
Zákonné sociálne náklady
111 348€ 137 540€ 74 883€ 60 365€ 53 178€ 39 990€ 51 229€ 43 052€ 44 022€ 31 415€ 30 401€ 32 999€ 26 145€ 23 754€ 225 246€ 21 626€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 116€ 4 795€ 5 872€ 5 424€ 5 231€ 5 668€ 4 309€ 3 606€ 3 606€ 3 748€ 3 692€ 3 818€ 485€ 389€ 5 971€ 7 093€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 116€ 4 795€ 5 872€ 5 424€ 5 231€ 5 668€ 4 309€ 3 606€ 3 606€ 3 748€ 3 692€ 3 818€ 485€ 389€ 5 971€ 7 093€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 679€ 0€ 9 960€ 60€ 2 317€ 85€ 17 691€ 19 940€ 5€ 120€ 0€ 1 475€ 215€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 215€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 90€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 960€ 60€ 60€ 60€ 17 691€ 18€ 5€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 047€ 2 257€ 25€ 19 921€ 0€ 1 385€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
632€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 445 901€ 1 435 658€ 1 439 534€ 1 578 856€ 1 225 926€ 833 481€ 462 243€ 449 439€ 739 161€ 828 834€ 1 189 582€ 1 217 282€ 1 589 303€ 1 529 971€ 1 713 849€ 2 142 513€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 445 901€ 1 435 658€ 1 439 534€ 1 578 856€ 1 225 926€ 833 481€ 462 218€ 449 398€ 739 161€ 828 834€ 1 028 025€ 1 146 947€ 1 542 050€ 1 485 204€ 1 655 412€ 1 875 616€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
25€ 41€ 161 556€ 70 335€ 47 253€ 44 767€ 58 437€ 266 897€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 266 893€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
69 164€ 70 335€ 47 253€ 44 767€ 58 423€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 3€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
25€ 41€ 92 392€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
106€ 734€ 1 364€ 693€ 861€ 699€ 718€ 714€ 745€ 992€ 848€ 929€ 190€ 872€ 663€ 1 673€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
56€ 40€ 685€ 6€ 7€ 5€ 15€ 26€ 11€ 14€ 11€ 15€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
49€ 694€ 679€ 687€ 854€ 694€ 704€ 687€ 734€ 978€ 837€ 914€ 190€ 872€ 663€ 1 673€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
825 559€ 441 274€ 573 640€ 446 592€ 380 434€ 286 756€ 192 474€ 316 867€ 139 143€ 223 647€ 187 925€ 278 296€ 209 265€ 227 995€ 192 680€ 405 440€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 1 000€ 0€ 3 451€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
587 745€ 332 094€ 516 097€ 345 353€ 237 309€ 192 106€ 147 701€ 191 055€ 78 950€ 55 327€ 23 096€ 129 590€ 180 495€ 170 544€ 132 188€ 294 727€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
237 814€ 109 180€ 57 543€ 101 239€ 143 125€ 94 650€ 44 773€ 125 812€ 60 193€ 168 320€ 164 830€ 148 706€ 27 770€ 57 451€ 57 041€ 110 713€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
8 434 728€ 5 795 722€ 5 578 253€ 5 373 277€ 5 308 253€ 4 065 191€ 3 205 426€ 3 280 736€ 3 283 686€ 3 381 181€ 3 601 440€ 3 832 152€ 4 481 340€ 4 096 185€ 5 047 059€ 6 761 279€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
826 641€ 441 314€ 574 319€ 446 592€ 380 434€ 288 972€ 192 499€ 316 909€ 159 065€ 223 647€ 187 925€ 278 296€ 209 668€ 227 995€ 189 229€ 405 440€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
912€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 076€ 4 763€ 2 244€ 2 662€ 850€ 1 239€ 872€ 1 056€ 2 304€ 7 513€ 7 355€ 5 499€ 4 877€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
826 641€ 437 238€ 574 319€ 441 829€ 378 190€ 286 310€ 191 649€ 315 669€ 159 065€ 222 775€ 186 869€ 275 079€ 202 154€ 220 641€ 183 729€ 400 563€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
41€ 25€ 92 392€ 69 164€ 70 335€ 47 253€ 44 767€ 58 423€ 266 893€ 53 468€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
41€ 25€ 92 392€ 69 164€ 70 335€ 47 253€ 44 767€ 58 423€ 266 893€ 53 468€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 266 893€ 53 468€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
69 164€ 70 335€ 47 253€ 44 767€ 58 423€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
41€ 25€ 92 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
7 264 184€ 5 228 406€ 4 903 134€ 4 921 986€ 4 485 273€ 3 832 528€ 3 036 550€ 2 916 934€ 3 091 458€ 3 354 428€ 3 104 181€ 4 163 510€ 4 244 451€ 4 113 499€ 4 829 755€ 4 386 433€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
5 818 284€ 3 792 747€ 3 463 599€ 3 343 129€ 3 259 346€ 2 999 047€ 2 574 332€ 2 449 943€ 2 352 297€ 2 520 255€ 2 068 838€ 2 993 295€ 2 548 680€ 2 628 296€ 3 116 602€ 3 018 641€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 445 901€ 1 435 658€ 1 439 534€ 1 578 856€ 1 225 771€ 833 326€ 462 063€ 449 243€ 739 006€ 828 159€ 1 024 748€ 1 143 670€ 1 538 773€ 550 118€ 1 691 061€ 1 336 042€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 932 329€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 9 658€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 22 092€ 22 092€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
17 593€ 5 338€ 7 317€ 26 545€ 156 998€ 2 757€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 155€ 155€ 155€ 155€ 155€ 675€ 3 277€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 090 825€ 5 669 720€ 5 477 453€ 5 368 577€ 4 865 707€ 4 121 541€ 3 229 074€ 3 233 842€ 3 342 915€ 3 647 239€ 3 362 441€ 4 489 058€ 4 498 886€ 4 399 918€ 5 285 877€ 4 845 342€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-343 902€ -126 002€ -100 800€ -4 700€ -442 547€ 56 350€ 23 648€ -46 894€ 59 229€ 266 058€ -238 999€ 656 906€ 17 546€ 303 733€ 238 818€ -1 915 937€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-343 902€ -126 002€ -100 800€ -4 700€ -442 547€ 56 350€ 23 648€ -46 894€ 59 229€ 266 058€ -238 999€ 656 906€ 17 546€ 303 733€ 238 818€ -1 915 937€