Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
187 685€ 301 075€ 304 121€ 312 348€ 310 458€ 336 928€ 333 909€ 353 736€ 342 856€ 350 454€ 344 616€ 313 068€ 344 998€
02
501
Spotreba materiálu
126 645€ 191 377€ 199 812€ 201 171€ 201 136€ 223 755€ 228 952€ 239 836€ 216 013€ 226 033€ 224 521€ 198 011€ 229 657€
03
502
Spotreba energie
48 347€ 73 687€ 67 365€ 72 984€ 68 971€ 76 202€ 73 216€ 82 382€ 98 402€ 97 453€ 94 285€ 94 559€ 92 651€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
12 692€ 36 011€ 36 944€ 38 193€ 40 351€ 36 972€ 31 741€ 31 519€ 28 441€ 26 969€ 25 810€ 20 498€ 22 691€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
108 185€ 129 966€ 147 124€ 68 725€ 72 208€ 89 383€ 84 071€ 105 790€ 82 593€ 98 488€ 146 904€ 67 086€ 76 740€
07
511
Opravy a udržiavanie
22 131€ 23 042€ 50 921€ 11 382€ 16 438€ 21 460€ 28 941€ 33 461€ 36 181€ 60 148€ 69 777€ 30 615€ 30 262€
08
512
Cestovné
1 409€ 3 551€ 4 679€ 2 916€ 3 067€ 3 829€ 3 708€ 6 393€ 3 023€ 2 647€ 5 531€ 2 444€ 4 529€
09
513
Náklady na reprezentáciu
449€ 507€ 482€ 212€ 183€ 864€ 355€ 301€ 351€ 91€ 303€ 166€ 168€
10
518
Ostatné služby
84 196€ 102 866€ 91 041€ 54 215€ 52 520€ 63 229€ 51 067€ 65 635€ 43 038€ 35 601€ 71 292€ 33 862€ 41 781€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 781 300€ 1 713 352€ 1 432 988€ 1 431 009€ 1 401 379€ 1 408 829€ 1 377 979€ 1 319 196€ 1 331 629€ 1 211 900€ 1 145 557€ 1 120 551€ 1 039 293€
12
521
Mzdové náklady
1 285 699€ 1 229 492€ 1 020 152€ 1 024 068€ 1 003 476€ 1 012 895€ 983 389€ 945 117€ 961 222€ 879 983€ 829 944€ 802 191€ 754 048€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
419 162€ 421 141€ 355 996€ 348 362€ 346 148€ 348 373€ 343 549€ 331 572€ 328 557€ 297 517€ 283 692€ 271 079€ 254 195€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 398€ 15 531€ 13 993€ 12 815€ 12 357€ 12 006€ 10 847€ 5 976€ 5 844€ 2 679€ 2 699€ 2 792€ 2 456€
15
527
Zákonné sociálne náklady
60 041€ 47 188€ 42 847€ 45 764€ 39 397€ 35 555€ 40 193€ 36 531€ 36 006€ 31 721€ 29 222€ 44 489€ 28 593€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 009€ 2 104€ 2 420€ 2 841€ 2 322€ 2 479€ 2 384€ 2 413€ 2 322€ 4 514€ 1 867€ 1 928€ 1 611€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 009€ 2 104€ 2 420€ 2 841€ 2 322€ 2 479€ 2 384€ 2 413€ 2 322€ 4 514€ 1 867€ 1 928€ 1 611€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
22 563€ 63 277€ 46 741€ 52 154€ 63 144€ 25 050€ 24 855€ 23 714€ 68 058€ 15 732€ 26 964€ 17 059€ 22 089€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
1 613€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
33€ 951€ 2 790€ 2 715€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 38€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
20 304€ 63 277€ 46 708€ 52 075€ 63 144€ 25 050€ 23 904€ 20 924€ 20 941€ 15 732€ 26 964€ 17 059€ 22 052€
28
549
Manká a škody
646€ 80€ 44 402€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
35 411€ 36 168€ 34 412€ 35 928€ 36 243€ 32 403€ 31 706€ 83 227€ 94 752€ 64 017€ 77 772€ 81 840€ 84 404€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 411€ 36 168€ 34 412€ 35 928€ 36 243€ 32 403€ 31 706€ 32 609€ 29 168€ 27 082€ 38 346€ 38 064€ 37 625€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
50 617€ 65 585€ 36 935€ 39 426€ 43 776€ 46 780€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 617€ 55 788€ 36 935€ 39 426€ 43 776€ 46 780€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 797€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 720€ 4 213€ 2 673€ 2 087€ 2 061€ 2 082€ 3 486€ 4 700€ 3 354€ 2 518€ 3 475€ 2 760€ 5 204€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
187€ 701€ 1 173€ 319€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
11€ 2€ 7€ 1€ 3€ 6€ 11€ 28€ 0€ 4€ 10€ 4€ 350€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 709€ 4 211€ 2 666€ 2 086€ 2 059€ 1 889€ 2 773€ 3 499€ 3 035€ 2 515€ 3 465€ 2 757€ 4 854€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
17€ 213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
17€ 213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 140 872€ 2 250 154€ 1 970 479€ 1 905 092€ 1 887 814€ 1 897 155€ 1 858 407€ 1 892 988€ 1 925 565€ 1 747 624€ 1 747 154€ 1 604 294€ 1 574 339€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
165 078€ 396 229€ 386 248€ 382 330€ 377 311€ 360 278€ 340 994€ 363 392€ 353 147€ 347 974€ 360 613€ 332 019€ 355 507€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 26 852€ 24 410€ 27 326€
67
602
Tržby z predaja služieb
151 213€ 356 404€ 345 463€ 340 178€ 332 903€ 319 548€ 306 067€ 328 648€ 321 794€ 318 199€ 305 113€ 284 489€ 303 022€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
13 865€ 39 825€ 40 785€ 42 152€ 44 408€ 40 730€ 34 927€ 34 744€ 31 352€ 29 775€ 28 648€ 23 120€ 25 159€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
9 068€ 15 296€ 20 046€ 9 937€ 10 132€ 22 167€ 12 504€ 3 062€ 3 351€ 4 638€ 5 559€ 4 932€ 11 461€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 50€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 479€ 21€ 124€ 13€ 4€ 33€ 1€ 75€ 394€ 116€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 589€ 15 275€ 19 922€ 9 924€ 10 132€ 22 163€ 12 504€ 3 062€ 3 318€ 4 637€ 5 484€ 4 538€ 11 295€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
183€ 204€ 224€ 200€ 200€ 80€ 51 487€ 52 639€ 36 935€ 39 426€ 41 229€ 44 539€ 50 500€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
183€ 204€ 224€ 200€ 200€ 80€ 51 487€ 52 639€ 36 935€ 39 426€ 41 229€ 44 539€ 50 500€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 326€ 52 639€ 36 935€ 39 426€ 41 229€ 44 539€ 50 500€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
183€ 204€ 224€ 200€ 200€ 80€ 161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2€ 0€ 1€ 84€ 521€ 137€ 167€ 154€ 340€ 1 208€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
84€ 521€ 137€ 167€ 154€ 337€ 1 208€
103
663
Kurzové zisky
2€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 943 475€ 1 839 434€ 1 557 342€ 1 513 069€ 1 502 708€ 1 515 379€ 1 455 794€ 1 474 078€ 1 532 388€ 1 357 657€ 1 340 040€ 1 228 507€ 1 144 560€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
35 149€ 57 181€ 75 537€ 18 559€ 17 448€ 18 029€ 23 113€ 21 627€ 18 527€ 37 126€ 13 170€ 11 786€ 12 348€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
25 356€ 25 648€ 23 310€ 22 053€ 21 220€ 17 029€ 16 674€ 16 110€ 60 820€ 13 748€ 13 628€ 13 262€ 12 951€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 834 099€ 1 690 418€ 1 417 102€ 1 465 534€ 1 456 726€ 1 473 172€ 1 407 455€ 1 409 638€ 1 446 223€ 1 297 995€ 1 241 942€ 1 181 315€ 1 093 889€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 913€ 3 913€ 3 913€ 3 913€ 3 913€ 3 913€ 3 913€ 3 913€ 3 962€ 6 069€ 18 407€ 18 407€ 18 556€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
41 440€ 59 327€ 34 842€ 15 785€ 0€ 0€ 48 951€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 620€ 809€ 327€ 699€ 1 090€ 925€ 2 327€ 4 077€ 1 455€ 1 422€ 2 816€ 2 611€ 5 689€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 898€ 2 138€ 2 311€ 2 311€ 2 311€ 2 311€ 2 311€ 2 928€ 1 400€ 1 298€ 1 126€ 1 126€ 1 126€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 117 804€ 2 251 163€ 1 963 861€ 1 905 537€ 1 890 351€ 1 897 905€ 1 860 863€ 1 893 692€ 1 925 958€ 1 749 862€ 1 747 596€ 1 610 337€ 1 563 235€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-23 069€ 1 009€ -6 617€ 445€ 2 537€ 751€ 2 456€ 704€ 393€ 2 238€ 442€ 6 042€ -11 104€
136
591
Splatná daň z príjmov
127€ 961€ 753€ 393€ 850€ 725€ 838€ 534€ 102€ 283€ 214€ 269€ 331€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-23 196€ 48€ -7 370€ 52€ 1 686€ 25€ 1 619€ 171€ 291€ 1 955€ 228€ 5 773€ -11 435€