Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
01.04.2010
31.03.2011
01.04.2009
31.03.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
15 832 226 € 9 274 866 € 7 787 205 € 6 326 459 € 6 646 376 € 5 758 220 € 7 613 614 € 6 103 616 € 6 406 560 € 4 922 163 € 7 665 411 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 263 379 € 3 752 406 € 2 519 719 € 1 573 959 € 893 405 € 948 280 € 1 021 775 € 1 174 528 € 1 314 007 € 1 539 947 € 1 754 684 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 715 € 9 630 € 6 950 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
6 715€ 9 630€ 6 950€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 255 914 € 3 742 026 € 2 512 019 € 1 573 209 € 892 655 € 948 280 € 1 021 775 € 1 174 528 € 1 314 007 € 1 539 947 € 1 754 684 €
012
A.II.1
Pozemky
297 258€ 297 258€ 297 258€ 297 258€ 297 258€ 297 258€ 297 258€ 297 258€ 297 258€ 297 258€ 297 258€
013
A.II.2
Stavby
22 503€ 27 783€ 51 160€ 81 808€ 127 456€ 163 904€ 195 380€ 220 846€ 251 938€ 298 462€ 344 806€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 802 444€ 3 371 754€ 2 163 601€ 1 194 143€ 462 941€ 482 451€ 529 137€ 647 424€ 764 811€ 944 227€ 1 112 620€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
124 209€ 30 231€ 7 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
9 500€ 15 000€ 5 000€ 4 667€ 2 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 513 788 € 5 470 425 € 5 227 793 € 4 722 575 € 5 727 322 € 4 772 619 € 6 569 446 € 4 912 152 € 5 074 006 € 3 371 457 € 5 821 552 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
956 415 € 505 856 € 384 606 € 64 340 € 33 358 € 45 009 € 26 459 € 105 612 € 89 855 € 48 589 € 41 279 €
032
B.I.1
Materiál
530 119€ 505 856€ 287 686€ 37 930€ 33 358€ 45 009€ 26 459€ 105 612€ 74 897€ 48 589€ 41 279€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
426 296€ 96 920€ 26 410€ 14 958€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 410 517 € 418 459 € 455 750 € 681 482 € 534 272 € 440 906 € 397 225 € 370 498 € 308 016 € 377 000 € 480 288 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 087 789€ 152 303€ 61 578€ 41 113€ 40 451€ 46 881€ 45 042€ 52 472€ 63 911€ 84 665€ 158 006€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
322 728€ 266 156€ 394 172€ 640 369€ 493 821€ 394 025€ 352 183€ 318 026€ 244 105€ 292 335€ 322 282€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 959 952 € 3 903 411 € 3 514 099 € 2 655 335 € 2 989 604 € 2 575 828 € 5 114 963 € 2 206 351 € 3 385 317 € 1 695 356 € 3 834 767 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 707 625€ 2 888 003€ 2 848 701€ 1 904 340€ 2 842 270€ 1 206 074€ 4 939 353€ 2 198 623€ 2 697 740€ 875 908€ 1 167 867€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
931 612€ 324 263€ 684 932€ 1 271 606€ 149 784€ 7 328€ 6 400€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 725€ 516 902€ 368 937€ 2 610 879€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
235 762€ 57 885€ 323 983€ 66 063€ 147 334€ 98 148€ 25 826€ 170 675€ 450 511€ 49 621€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
11 840€ 25 911€ 17 152€ 0€ 400€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 186 904 € 642 699 € 873 338 € 1 321 418 € 2 170 088 € 1 710 876 € 1 030 799 € 2 229 691 € 1 290 818 € 1 250 512 € 1 465 218 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 375€ 14 077€ 10 974€ 7 855€ 4 128€ 11 351€ 6 382€ 6 083€ 10 737€ 15 151€ 8 050€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 172 529€ 628 622€ 862 364€ 1 313 563€ 2 165 960€ 1 699 525€ 1 024 417€ 2 223 608€ 1 280 081€ 1 235 361€ 1 457 168€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
55 059 € 52 035 € 39 693 € 29 925 € 25 649 € 37 321 € 22 393 € 16 936 € 18 547 € 10 759 € 89 175 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
348€ 1 343€ 3 206€ 1 530€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
54 711€ 45 709€ 36 487€ 28 395€ 24 746€ 18 189€ 11 161€ 16 936€ 14 806€ 10 759€ 20 567€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 983€ 903€ 19 132€ 11 232€ 3 741€ 68 608€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
15 832 226 € 9 274 866 € 7 787 205 € 6 326 459 € 6 646 376 € 5 758 220 € 7 613 614 € 6 103 616 € 6 406 560 € 4 922 163 € 7 665 411 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 432 408 € 928 412 € 758 721 € 842 956 € 733 345 € 545 921 € 338 059 € 299 713 € 1 297 339 € 1 774 273 € 2 711 118 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
88 927 € 88 927 € 88 927 € 88 927 € 88 927 € 88 927 € 88 927 € 88 927 € 88 927 € 88 927 € 88 927 €
069
A.I.1
Základné imanie
88 927€ 88 927€ 88 927€ 88 927€ 88 927€ 88 927€ 88 927€ 88 927€ 88 927€ 88 927€ 88 927€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 850 000 € 1 450 000 € 900 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 183 098 € 183 098 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 850 000€ 1 450 000€ 900 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 183 098€ 183 098€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 893 € 8 893 € 8 893 € 8 893 € 8 892 € 8 892 € 8 892 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 893€ 8 893€ 8 893€ 8 893€ 8 892€ 8 892€ 8 892€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-610 515 € -230 206 € 230 136 € 120 525 € -43 006 € 235 238 € 210 786 € 1 195 521 € 991 856 € 1 427 200 € 1 365 782 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
230 136€ 120 525€ 235 238€ 210 786€ 1 195 521€ 991 856€ 1 427 200€ 1 365 782€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-610 515€ -230 206€ -43 006€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
103 996 € -380 309 € -469 235 € 124 611 € 187 424 € -287 137 € 38 346 € -993 628 € 207 664 € 66 156 € 1 064 419 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 397 951 € 8 346 454 € 7 028 484 € 5 483 503 € 5 913 031 € 5 212 299 € 7 275 555 € 5 803 903 € 5 109 221 € 3 147 890 € 4 954 293 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 292 078 € 734 183 € 1 035 691 € 1 859 512 € 1 237 390 € 1 065 370 € 742 328 € 605 424 € 1 143 435 € 964 856 € 1 528 766 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
169 817€ 112 223€ 97 465€ 89 545€ 10 602€ 434 680€ 295 168€ 238 930€ 416 211€ 276 247€ 317 239€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
210 691€ 118 642€ 102 038€ 186 806€ 122 901€ 97 728€ 94 311€ 85 778€ 205 521€ 122 060€ 405 770€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
911 570€ 503 318€ 836 188€ 1 583 161€ 1 103 887€ 532 962€ 352 849€ 280 716€ 521 703€ 566 549€ 805 757€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 544 094 € 518 266 € 577 792 € 795 526 € 493 072 € 612 563 € 392 431 € 448 452 € 602 161 € 586 280 € 792 004 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
625 901€ 449 891€ 553 479€ 782 478€ 493 072€ 610 442€ 392 431€ 447 186€ 599 150€ 577 952€ 781 588€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 850 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 705€ 17 046€ 24 313€ 13 048€ 2 121€ 1 266€ 3 011€ 8 328€ 10 416€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
56 488€ 51 329€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 561 779 € 7 094 005 € 5 415 001 € 2 828 465 € 4 182 569 € 3 534 366 € 6 140 796 € 4 750 027 € 3 363 625 € 1 476 754 € 2 273 523 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 000 996€ 3 165 037€ 3 990 881€ 2 513 708€ 3 502 711€ 3 430 992€ 3 557 882€ 4 390 492€ 3 180 267€ 1 240 114€ 2 077 389€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
555 091€ 407 858€ 93 773€ 36 808€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 573€ 8 853€ 11 588€ 5 163€ 2 364€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
500 000€ 3 450 000€ 1 100 000€ 2 500 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
296 027€ 278 484€ 191 577€ 118 933€ 90 346€ 53 677€ 41 018€ 41 717€ 44 031€ 39 817€ 46 443€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
161 987€ 156 845€ 110 656€ 73 946€ 55 219€ 34 917€ 25 286€ 26 723€ 24 556€ 21 505€ 22 169€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
24 052€ 22 293€ 16 057€ 119 635€ 122 548€ 12 668€ 6 925€ 278 636€ 7 298€ 131 061€ 124 187€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
23 626€ 21 346€ 5 830€ 2 243€ 3 887€ 2 112€ 2 112€ 3 606€ 2 112€ 2 286€ 971€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
120 000 € 360 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
120 000€ 240 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 867 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 867€