Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola, Československej armády 24, Martin

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 740 164€ 5 461 380€ 5 449 459€ 5 321 964€ 4 500 045€ 4 999 218€ 4 898 325€ 3 990 369€ 3 863 527€ 3 845 792€ 3 661 431€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 103 532€ 4 971 004€ 4 897 856€ 4 838 904€ 4 155 554€ 4 201 658€ 4 285 737€ 4 322 639€ 3 549 028€ 3 540 342€ 3 505 874€ 3 447 724€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
7 219€ 7 832€ 5 585€ 7 323€ 7 064€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 661€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
1 634€ 2 247€ 1 739€ 3 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
5 096 313€ 4 963 172€ 4 892 271€ 4 831 581€ 4 148 489€ 4 192 852€ 4 282 152€ 4 319 054€ 3 545 444€ 3 536 757€ 3 502 289€ 3 444 062€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 499 497€ 1 499 497€ 1 499 497€ 1 499 716€ 1 449 088€ 1 449 088€ 1 449 088€ 1 422 409€ 1 422 409€ 1 422 409€ 1 422 409€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 936 457€ 2 906 986€ 2 917 883€ 3 017 361€ 2 416 622€ 2 497 545€ 2 515 362€ 2 597 585€ 1 926 534€ 1 970 922€ 1 934 066€ 1 972 546€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
311 173€ 208 151€ 213 241€ 220 066€ 30 496€ 36 780€ 9 800€ 10 958€ 14 141€ 19 386€ 23 066€ 30 958€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
23 372€ 23 491€ 23 609€ 23 728€ 23 846€ 23 965€ 24 084€ 24 202€ 24 321€ 24 410€ 26 251€ 11 179€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
221 478€ 221 255€ 125 372€ 15 869€ 15 580€ 8 954€ 5 101€ 1 464€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
104 335€ 103 791€ 112 668€ 54 842€ 212 858€ 180 410€ 274 864€ 232 121€ 156 575€ 99 631€ 96 498€ 6 971€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
636 632€ 490 295€ 551 603€ 483 060€ 344 491€ 417 384€ 713 482€ 575 686€ 441 341€ 323 186€ 339 918€ 213 707€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
39 279€ 39 441€ 35 333€ 38 218€ 32 223€ 30 858€ 34 820€ 17 333€ 18 253€ 31 887€ 23 303€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
32 529€ 32 691€ 28 582€ 31 467€ 21 820€ 20 762€ 22 511€ 17 333€ 18 253€ 31 887€ 23 303€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
6 750€ 6 750€ 6 750€ 6 750€ 10 099€ 9 792€ 12 004€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
304€ 304€ 304€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
292 396€ 0€ 0€ 50 663€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
292 396€ 0€ 0€ 50 663€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
131 129€ 123 438€ 128 935€ 189 908€ 131 364€ 100 826€ 82 295€ 71 890€ 90 103€ 83 876€ 49 086€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
88 465€ 91 518€ 99 901€ 95 047€ 72 138€ 80 197€ 66 866€ 67 556€ 59 046€ 48 491€ 22 758€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
900€ 6 534€ 1 321€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
10 109€ 5 329€ 5 329€ 5 329€ 5 329€ 2 255€ 2 255€ 2 255€ 6 580€ 6 580€ 6 580€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
2 341€ 4 099€ 3 660€ 2 523€ 913€ 459€ 409€ 2 459€ 266€ 266€ 2 085€ 291€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
114€ 1 245€ 0€ 0€ 11 712€ 3 775€ 4 701€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
9 323€ 2 501€ 53€ 65 368€ 50 224€ 42 426€ 17 771€ 3 521€ 1 812€ 0€ 10 447€ 2 258€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
19 991€ 19 991€ 19 991€ 14 991€ 193€ 193€ 193€ 193€ 0€ 12 499€ 12 499€ 12 499€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
466 224€ 327 415€ 387 336€ 254 935€ 180 904€ 289 401€ 458 571€ 352 118€ 164 167€ 224 155€ 141 317€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
128€ 4 929€ 4 631€ 4 881€ 4 698€ 5 573€ 5 917€ 1 987€ 4 275€ 4 231€ 3 927€ 3 766€
087
2.
Ceniny
(213))
2 285€ 3 164€ 654€ 440€ 25€ 485€ 45€ 71€ 456€ 1€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
463 811€ 319 323€ 382 051€ 249 614€ 176 180€ 283 484€ 456 539€ 347 771€ 159 479€ 220 227€ 137 552€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
81€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
81€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 740 164€ 5 461 380€ 5 449 459€ 5 321 964€ 4 500 045€ 4 619 042€ 4 999 218€ 4 898 325€ 3 990 369€ 3 863 527€ 3 845 792€ 3 661 431€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
593 681€ 557 051€ 454 469€ 362 417€ 345 237€ 320 198€ 713 386€ 508 519€ 306 811€ 279 517€ 126 087€ 62 148€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 28 345€ 28 345€ 28 345€ 28 345€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 28 345€ 28 345€ 28 345€ 28 345€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
561 940€ 525 311€ 422 729€ 330 677€ 313 497€ 288 457€ 681 646€ 476 779€ 278 466€ 251 172€ 97 742€ 33 803€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
525 311€ 422 729€ 330 677€ 323 192€ 287 888€ 307 644€ 476 779€ 295 467€ 251 172€ 97 479€ 33 803€ 58 123€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
36 630€ 102 581€ 92 052€ 7 485€ 25 609€ -19 186€ 204 867€ 181 312€ 27 294€ 153 693€ 63 939€ -24 320€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 139 568€ 4 897 233€ 4 987 713€ 4 952 091€ 4 153 242€ 4 283 123€ 4 275 443€ 3 558 001€ 3 584 011€ 3 564 211€ 3 598 752€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
62 227€ 66 728€ 89 899€ 54 413€ 44 693€ 51 232€ 51 232€ 50 807€ 55 905€ 55 905€ 50 473€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 50 473€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
62 227€ 66 728€ 89 899€ 54 413€ 44 693€ 51 232€ 51 232€ 50 807€ 55 905€ 55 905€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
4 823 925€ 4 586 067€ 4 663 685€ 4 696 228€ 3 955 855€ 4 039 738€ 4 014 765€ 4 049 664€ 3 352 068€ 3 396 454€ 3 357 341€ 3 396 540€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
4 515 267€ 4 494 353€ 4 492 524€ 4 515 559€ 3 852 231€ 4 014 765€ 4 049 664€ 3 352 068€ 3 396 454€ 3 357 341€ 3 396 540€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
308 658€ 91 714€ 171 160€ 180 669€ 103 625€ 104 762€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
32 649€ 24 739€ 16 817€ 8 056€ 3 623€ 1 502€ 2 261€ 4 875€ 9 703€ 16 180€ 2 789€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
32 649€ 24 739€ 16 817€ 8 056€ 3 623€ 1 502€ 2 261€ 2 296€ 699€ 986€ 279€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 2 579€ 9 005€ 15 194€ 2 510€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
220 766€ 219 700€ 217 313€ 193 394€ 149 070€ 215 624€ 172 286€ 150 251€ 121 949€ 134 786€ 148 950€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
79 796€ 76 471€ 70 395€ 58 655€ 22 482€ 67 344€ 55 015€ 24 896€ 28 934€ 18 273€ 18 418€ 22 936€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 24 900€ 23 465€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
5 000€ 5 000€ 5 000€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
78 697€ 72 664€ 75 561€ 76 999€ 72 926€ 78 332€ 84 710€ 67 208€ 53 784€ 44 839€ 57 665€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 575€ 1 767€ 965€ 1 246€ 1 246€ 432€ 461€ 637€ 690€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
45 034€ 47 108€ 47 586€ 46 777€ 43 942€ 41 183€ 51 021€ 41 554€ 40 495€ 40 592€ 38 949€ 37 318€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
118€ 5 516€ 1 722€ 19 505€ 10 263€ 5 918€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
11 321€ 10 565€ 10 552€ 10 163€ 8 921€ 7 422€ 10 022€ 9 615€ 7 261€ 7 664€ 7 040€ 6 873€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
0€ 0€ 1 172€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
3 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
6 916€ 7 096€ 7 276€ 7 456€ 1 566€ 2 127€ 2 710€ 114 362€ 125 557€ 0€ 155 493€ 531€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
5 916€ 6 096€ 6 276€ 6 456€ 566€ 1 710€ 113 362€ 125 557€ 0€ 155 493€ 531€