Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGILITA INVEST, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 205 996 € 4 206 057 € 4 206 104 € 4 206 090 € 4 206 293 € 4 206 019 € 4 206 091 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 €
012
A.II.1
Pozemky
4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 € 4 202 350 €
013
A.II.2
Stavby
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 646 € 3 707 € 3 754 € 3 740 € 3 943 € 3 669 € 3 741 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 646 € 3 707 € 3 754 € 3 740 € 3 943 € 3 669 € 3 741 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 646 € 3 707 € 3 754 € 3 740 € 3 943 € 3 669 € 3 676 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
65 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 205 996 € 4 206 057 € 4 206 104 € 4 206 090 € 4 206 293 € 4 206 019 € 4 206 091 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 198 356 € 4 199 217 € 4 200 064 € 4 201 380 € 4 202 683 € 4 203 989 € 4 205 291 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 631 € 8 631 € 8 631 € 8 631 € 8 631 € 8 631 € 8 631 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 631 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 203 252 € 4 203 252 € 4 203 252 € 4 203 252 € 4 203 252 € 4 203 252 € 4 203 252 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 203 252 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-12 666 € -11 819 € -10 503 € -9 201 € -7 894 € -6 593 € -5 770 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 770 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-861 € -847 € -1 316 € -1 302 € -1 306 € -1 301 € -822 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 640 € 6 840 € 6 040 € 4 710 € 3 610 € 2 030 € 800 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 640 € 6 840 € 6 040 € 4 710 € 3 610 € 2 030 € 800 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 640 € 6 840 € 5 560 € 4 230 € 3 130 € 1 550 € 800 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480 € 480 € 480 € 480 €