Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
11 356 705€ 10 856 006€ 11 423 685€ 7 717 214€ 6 565 827€ 6 691 119€ 6 817 333€ 6 136 206€ 5 765 490€ 5 027 497€ 4 971 019€ 4 990 026€ 4 854 964€ 5 111 334€ 4 844 942€ 4 843 165€
02
501
Spotreba materiálu
8 022 043€ 7 975 559€ 9 320 703€ 6 098 358€ 5 743 382€ 6 065 123€ 6 205 859€ 5 453 164€ 5 013 225€ 4 295 874€ 4 164 097€ 4 165 849€ 3 932 014€ 4 247 366€ 4 048 730€ 3 931 824€
03
502
Spotreba energie
1 125 156€ 1 189 193€ 799 095€ 751 477€ 822 445€ 625 996€ 611 475€ 683 042€ 752 265€ 731 623€ 806 923€ 824 177€ 922 950€ 863 968€ 796 212€ 911 341€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 209 506€ 1 691 254€ 1 303 887€ 867 380€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 369 394€ 1 158 053€ 1 022 603€ 1 003 003€ 1 259 038€ 2 061 273€ 1 714 139€ 1 367 910€ 1 337 065€ 1 362 368€ 1 417 268€ 1 402 250€ 1 458 124€ 1 435 139€ 1 398 324€ 1 367 680€
07
511
Opravy a udržiavanie
417 237€ 265 725€ 247 300€ 207 213€ 248 253€ 396 321€ 397 882€ 332 678€ 314 994€ 313 304€ 353 228€ 332 711€ 420 807€ 397 009€ 398 180€ 357 339€
08
512
Cestovné
10 237€ 11 186€ 8 841€ 6 548€ 8 936€ 9 612€ 8 757€ 10 022€ 11 913€ 11 417€ 14 182€ 15 148€ 12 512€ 13 176€ 11 120€ 10 731€
09
513
Náklady na reprezentáciu
11 083€ 4 546€ 11 709€ 1 338€ 1 607€ 1 666€ 901€ 892€ 1 274€ 2 028€ 2 104€ 1 857€ 1 880€ 1 815€ 1 730€ 1 654€
10
518
Ostatné služby
930 836€ 876 595€ 754 753€ 787 903€ 1 000 241€ 1 653 675€ 1 306 600€ 1 024 318€ 1 008 884€ 1 035 619€ 1 047 754€ 1 052 534€ 1 022 925€ 1 023 139€ 987 294€ 997 956€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
35 888 257€ 29 628 859€ 30 172 244€ 24 773 712€ 21 998 073€ 20 109 449€ 19 020 459€ 17 608 706€ 15 404 008€ 14 512 771€ 14 501 099€ 13 041 190€ 10 621 527€ 10 442 177€ 10 225 245€ 9 992 710€
12
521
Mzdové náklady
26 046 231€ 21 436 764€ 21 927 420€ 17 999 727€ 16 048 918€ 14 667 310€ 13 899 779€ 12 869 445€ 11 252 665€ 10 523 170€ 10 540 545€ 9 605 872€ 7 783 445€ 7 701 031€ 7 532 037€ 7 355 140€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 938 485€ 7 371 176€ 7 525 885€ 6 161 065€ 5 492 601€ 5 056 970€ 4 783 211€ 4 392 320€ 3 870 781€ 3 656 044€ 3 654 105€ 3 187 146€ 2 641 520€ 2 552 765€ 2 489 612€ 2 435 916€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
20 779€ 59 388€ 79 588€ 12 271€ 10 715€ 10 080€ 10 351€ 9 463€ 6 460€ 6 437€ 18 913€ 16 877€ 13 602€ 18 002€ 35 137€ 39 059€
15
527
Zákonné sociálne náklady
882 762€ 760 831€ 633 070€ 595 901€ 445 839€ 375 088€ 327 118€ 337 479€ 274 102€ 327 119€ 287 536€ 231 296€ 182 960€ 170 380€ 168 458€ 162 596€
16
528
Ostatné sociálne náklady
700€ 6 282€ 4 748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
56 500€ 41 812€ 46 388€ 49 090€ 33 947€ 39 494€ 48 701€ 68 639€ 29 741€ 31 215€ 32 861€ 31 746€ 27 542€ 29 701€ 36 671€ 26 487€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
33 571€ 30 313€ 35 240€ 34 287€ 28 867€ 28 867€ 28 914€ 29 079€ 27 370€ 27 215€ 27 434€ 25 716€ 18 382€ 18 605€ 18 387€ 19 955€
20
538
Ostatné dane a poplatky
22 929€ 11 499€ 11 148€ 14 803€ 5 080€ 10 627€ 19 786€ 39 560€ 2 371€ 4 000€ 5 427€ 6 030€ 9 160€ 11 096€ 18 284€ 6 531€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
534 867€ 6 015 091€ 149 205€ 153 371€ 2 179 269€ 9 449 026€ 119 963€ 140 865€ 219 055€ 92 780€ 94 525€ 373 529€ 1 866 723€ 68 346€ 86 154€ 68 205€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 14 385€
23
542
Predaný materiál
87 248€ 101 747€ 92 499€ 111 586€ 61 338€ 70 880€ 16 380€ 90 396€ 61 227€ 42 939€ 20 803€ 13 923€ 9 211€ 6 227€ 6 188€ 12 634€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 123€ 9 064€ 4 053€ 2 083 168€ 9 343 090€ 30 000€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
294 945€ 3 523 543€ 3 736€ 6 499€ 1 000€ 2 053€ 36 302€ 4 869€ 65 985€ 2 275€ 100€ 317 573€ 1 736 448€ 1 660€ 3 246€ 3 059€
26
546
Odpis pohľadávky
3 547€ 2 301€ 4 220€ 5 150€ 0€ 0€ 0€ 1 879€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
152 673€ 2 389 678€ 40 359€ 31 233€ 30 294€ 33 003€ 37 281€ 45 600€ 31 925€ 40 794€ 73 263€ 36 268€ 113 832€ 59 805€ 73 181€ 37 433€
28
549
Manká a škody
1 169€ 55 698€ 1 472€ 358€ 5 765€ 7 231€ 654€ 1 660€ 693€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 924 435€ 1 610 500€ 1 467 851€ 1 444 752€ 2 528 478€ 906 204€ 799 212€ 737 355€ 604 589€ 590 854€ 934 748€ 1 050 761€ 1 034 696€ 1 120 669€ 1 524 053€ 1 131 370€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 716 730€ 1 400 398€ 1 463 009€ 1 433 272€ 925 785€ 902 754€ 792 880€ 731 222€ 603 950€ 589 721€ 548 750€ 687 103€ 773 206€ 888 528€ 961 635€ 912 290€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
207 705€ 210 101€ 4 843€ 11 480€ 1 602 693€ 3 449€ 6 332€ 6 132€ 639€ 1 133€ 385 998€ 363 658€ 261 490€ 232 141€ 562 418€ 219 080€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 284€ 4 586€ 4 307€ 3 424€ 1 050€ 766€ 610€ 589€ 460€ 376€ 79€ 356€ 128€ 542€ 319€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
142 000€ 175 000€ 1 594 610€ 382 582€ 347 619€ 232 211€ 207 802€ 188 313€ 219 080€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2€ 178€ 758€ 2 707€ 4 836€ 15 637€ 14 462€ 5 718€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
60 421€ 30 515€ 536€ 8 056€ 7 033€ 2 683€ 5 722€ 5 541€ 630€ 10 847€ 13 514€ 9 335€ 368 068€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 422€ 4 934€ 3 726€ 2 549€ 1 854€ 1 476€ 1 365€ 1 420€ 1 658€ 1 768€ 399€ 38 004€ 406€ 51 342€ 628€ 3 726€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
37 617€ 0€ 51 337€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
14€ 13€ 9€ 11€ 0€ 18€ 5€ 33€ 1 559€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 422€ 4 934€ 3 726€ 2 549€ 1 839€ 1 476€ 1 365€ 1 408€ 1 658€ 1 760€ 388€ 388€ 388€ 0€ 595€ 2 166€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
62 933€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
62 933€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
51 136 581€ 49 378 187€ 44 285 703€ 35 143 691€ 34 566 486€ 39 258 041€ 28 521 172€ 26 061 102€ 23 361 606€ 21 619 253€ 21 951 919€ 20 927 505€ 19 863 982€ 18 258 709€ 18 116 017€ 17 433 342€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
41 749 657€ 33 083 878€ 30 501 777€ 27 574 589€ 25 457 195€ 23 477 137€ 22 796 458€ 22 287 459€ 20 257 903€ 18 847 142€ 18 076 579€ 16 781 077€ 15 537 651€ 15 846 285€ 15 358 581€ 15 212 170€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
39 264 648€ 31 139 947€ 28 995 105€ 26 570 540€ 25 457 195€ 23 477 137€ 22 796 458€ 22 287 459€ 20 257 903€ 18 847 142€ 18 076 579€ 16 781 077€ 15 537 651€ 15 846 285€ 15 358 581€ 15 212 170€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
2 485 009€ 1 943 931€ 1 506 672€ 1 004 048€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
750 794€ 715 938€ 673 564€ 655 428€ 492 900€ 429 832€ 385 575€ 383 081€ 345 276€ 256 868€ 262 990€ 236 903€ 201 408€ 176 659€ 166 603€ 168 123€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
481 659€ 539 856€ 508 015€ 510 126€ 492 900€ 429 832€ 385 575€ 383 081€ 345 276€ 256 868€ 262 990€ 236 903€ 201 408€ 176 659€ 166 603€ 168 123€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
269 135€ 176 082€ 165 549€ 145 302€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
11 671 941€ 2 348 459€ 275 466€ 7 846 504€ 16 839 334€ 11 833 948€ 168 071€ 433 516€ 202 425€ 189 314€ 139 442€ 126 430€ 120 516€ 120 102€ 110 741€ 180 238€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
107€ 5 011€ 18€ 86€ 1 286€ 2 084€ 244€ 190€
85
642
Tržby z predaja materiálu
87 248€ 101 747€ 92 499€ 111 782€ 61 471€ 71 034€ 16 555€ 90 599€ 61 647€ 75 030€ 21 769€ 14 830€ 10 086€ 7 179€ 7 112€ 11 278€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 511€ 4€ 1 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
71€ 42€ 4 012€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
11 584 622€ 2 244 202€ 182 962€ 7 734 721€ 16 776 568€ 11 762 871€ 151 516€ 342 810€ 136 766€ 109 273€ 117 655€ 111 514€ 109 044€ 110 839€ 103 384€ 168 770€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
219 876€ 4 343€ 7 124€ 1 196 958€ 3 093€ 7 141€ 589€ 798€ 4 898€ 298 230€ 365 033€ 256 346€ 219 845€ 196 887€ 219 080€ 621 409€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
219 876€ 4 343€ 7 124€ 1 196 958€ 3 093€ 7 141€ 589€ 798€ 4 898€ 298 230€ 365 033€ 256 346€ 219 845€ 196 887€ 219 080€ 621 409€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 586€ 4 307€ 3 424€ 1 050€ 766€ 610€ 589€ 460€ 376€ 79€ 356€ 1 045€ 1 569€ 1 764€ 987€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
215 000€ 1 195 847€ 292 521€ 347 619€ 231 293€ 206 775€ 186 868€ 218 093€ 621 409€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
25€ 3 701€ 61€ 1 644€ 8€ 338€ 1 174€ 2 649€ 2 146€ 6 924€ 9 286€ 937€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
290€ 11€ 683€ 6 523€ 3 348€ 2 981€ 14 911€ 17 083€ 2 215€ 7 318€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 188€ 31€ 44€ 357€ 1 318 852€ 1 049€ 1 666€ 9 691€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
188€ 31€ 44€ 347€ 762€ 1 049€ 1 429€ 9 632€
103
663
Kurzové zisky
11€ 11€ 0€ 237€ 59€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 1 318 079€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 6 188€ 393€ 566€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 6 188€ 393€ 566€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 931 828€ 6 305 880€ 7 422 193€ 2 234 425€ 761 748€ 653 941€ 931 442€ 462 170€ 444 588€ 416 838€ 468 977€ 760 765€ 683 244€ 717 620€ 982 448€ 593 124€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
20 132€ 307 628€ 2 699€ 104 400€ 52 785€ 501 408€ 212 770€ 110 036€ 160 465€ 19 117€ 6 224€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 295 069€ 1 099 918€ 1 114 673€ 1 076 793€ 502 101€ 428 391€ 238 849€ 277 272€ 234 107€ 290 505€ 349 442€ 433 944€ 437 604€ 432 159€ 767 307€ 407 357€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
227 048€ 4 698 615€ 6 160 672€ 1 041 148€ 5 508€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 061€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
202 849€ 76 148€ 83 666€ 82 779€ 92 652€ 92 652€ 100 580€ 98 242€ 78 618€ 71 121€ 61 854€ 61 854€ 58 562€ 65 478€ 88 847€ 120 360€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
152 671€ 91 783€ 25 118€ 4 819€ 27 023€ 48 525€ 57 551€ 46 560€ 84 894€ 10 270€ 14 453€ 13 973€ 29 094€ 21 059€ 81 790€ 32 145€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
34 058€ 31 789€ 35 366€ 28 886€ 30 063€ 31 589€ 33 053€ 40 096€ 46 968€ 44 942€ 43 228€ 38 223€ 47 948€ 38 459€ 25 387€ 22 977€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
56 324 096€ 42 458 499€ 38 880 124€ 39 507 903€ 43 554 270€ 36 401 999€ 24 282 134€ 23 567 212€ 21 255 091€ 20 008 423€ 19 313 064€ 18 161 877€ 18 081 517€ 17 064 790€ 16 839 512€ 16 785 322€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
5 187 515€ -6 919 688€ -5 405 579€ 4 364 212€ 8 987 784€ -2 856 042€ -4 239 038€ -2 493 889€ -2 106 516€ -1 610 830€ -2 638 855€ -2 765 628€ -1 782 465€ -1 193 919€ -1 276 505€ -648 020€
136
591
Splatná daň z príjmov
40 803€ 13 950€ 26 808€ 22 334€ 28 236€ 23 556€ 20 681€ 42 897€ 18 302€ 15 876€ 15 305€ 11 339€ 9 320€ 12 654€ 8 008€ 31 270€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
521€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
5 146 712€ -6 933 638€ -5 432 386€ 4 341 877€ 8 959 547€ -2 879 597€ -4 259 719€ -2 536 786€ -2 124 818€ -1 627 228€ -2 654 175€ -2 776 968€ -1 791 785€ -1 206 573€ -1 284 513€ -679 399€