Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
588 170€ 582 719€ 502 101€ 478 024€ 458 761€ 454 867€ 473 860€ 477 510€ 575 027€ 585 898€ 638 113€ 673 284€ 579 734€ 669 782€ 547 009€
02
501
Spotreba materiálu
391 468€ 379 509€ 300 894€ 276 897€ 275 235€ 242 389€ 248 349€ 264 399€ 351 513€ 329 868€ 364 758€ 359 939€ 342 894€ 379 560€ 373 605€
03
502
Spotreba energie
196 702€ 203 210€ 201 207€ 201 127€ 183 526€ 212 478€ 225 512€ 213 111€ 223 513€ 256 030€ 273 356€ 313 345€ 236 840€ 290 221€ 173 404€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
435 190€ 273 519€ 141 701€ 131 149€ 144 532€ 297 472€ 154 777€ 139 750€ 136 717€ 120 941€ 126 966€ 126 378€ 114 629€ 103 433€ 121 128€
07
511
Opravy a udržiavanie
224 474€ 196 662€ 65 611€ 46 028€ 54 553€ 209 460€ 70 766€ 46 031€ 42 377€ 43 363€ 53 833€ 49 687€ 40 147€ 33 516€ 60 742€
08
512
Cestovné
10€ 393€ 63€ 356€ 14€ 120€ 230€ 418€ 34€ 0€ 0€ 0€ 101€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 409€ 998€ 52€ 421€ 117€ 65€ 66€ 66€ 66€ 66€ 133€ 154€ 45€ 110€ 166€
10
518
Ostatné služby
208 307€ 75 859€ 76 028€ 84 307€ 89 799€ 87 590€ 83 931€ 93 533€ 94 043€ 77 094€ 72 966€ 76 538€ 74 437€ 69 807€ 60 119€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 603 366€ 2 544 830€ 2 472 318€ 2 157 218€ 1 867 760€ 1 605 522€ 1 447 983€ 1 373 985€ 1 351 692€ 1 229 704€ 1 189 505€ 1 109 587€ 1 120 984€ 1 125 078€ 1 082 872€
12
521
Mzdové náklady
1 866 471€ 1 834 512€ 1 766 830€ 1 548 962€ 1 337 914€ 1 152 403€ 1 038 349€ 980 694€ 971 657€ 882 830€ 851 924€ 799 407€ 815 162€ 817 026€ 795 213€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
626 955€ 623 738€ 610 426€ 530 002€ 463 593€ 394 359€ 359 043€ 340 319€ 336 611€ 301 974€ 294 683€ 279 565€ 279 002€ 279 716€ 270 354€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
105 617€ 83 610€ 92 797€ 78 255€ 66 253€ 58 759€ 50 591€ 52 972€ 43 424€ 44 900€ 42 899€ 30 614€ 26 819€ 28 337€ 17 305€
16
528
Ostatné sociálne náklady
4 323€ 2 970€ 2 266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
40 540€ 40 657€ 40 607€ 33 260€ 33 224€ 35 580€ 26 907€ 23 171€ 31 739€ 33 101€ 12 573€ 10 899€ 9 290€ 9 290€ 10 661€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
25 012€ 25 012€ 25 012€ 17 696€ 17 696€ 17 696€ 12 573€ 12 573€ 12 573€ 12 573€ 12 573€ 10 899€ 9 290€ 9 290€ 10 661€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 528€ 15 644€ 15 595€ 15 564€ 15 528€ 17 884€ 14 334€ 10 597€ 19 165€ 20 528€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
257€ 441€ 5 605€ 6€ 30€ 817€ 549€ 951€ 113€ 947€ 354€ 37€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
18€ 1€ 18€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 90€ 94€ 951€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
5 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
211€ 417€ 39€ 6€ 30€ 710€ 421€ 0€ 113€ 947€ 354€ 37€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
289 286€ 240 394€ 279 275€ 251 365€ 264 103€ 275 513€ 172 279€ 203 145€ 307 101€ 231 304€ 242 763€ 224 399€ 235 634€ 212 292€ 203 295€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
185 259€ 183 014€ 183 651€ 183 856€ 178 957€ 177 624€ 172 279€ 176 437€ 175 358€ 176 345€ 186 552€ 186 605€ 198 042€ 183 326€ 177 980€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
104 027€ 57 380€ 95 624€ 67 508€ 85 146€ 97 889€ 26 708€ 131 744€ 54 958€ 56 211€ 37 794€ 37 592€ 28 966€ 25 315€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
88 936€ 30 739€ 74 169€ 56 957€ 64 486€ 39 740€ 9 791€ 15 000€ 54 958€ 56 211€ 37 794€ 37 592€ 28 966€ 25 315€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
15 091€ 26 642€ 21 455€ 10 551€ 20 660€ 58 149€ 16 917€ 116 744€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
167€ 67€ 45€ 94€ 57€ 71€ 45€ 47€ 57€ 478€ 0€ 0€ 303€ 9€ 191€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 191€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 9€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
167€ 67€ 45€ 94€ 57€ 71€ 45€ 47€ 57€ 478€ 0€ 0€ 303€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
616 870€ 486 296€ 597 860€ 656 591€ 629 905€ 698 840€ 724 428€ 784 006€ 632 338€ 730 561€ 854 890€ 894 380€ 684 254€ 636 357€ 628 232€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 2 302€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
555 364€ 491 559€ 598 874€ 629 743€ 614 550€ 636 669€ 603 663€ 644 662€ 717 212€ 704 826€ 817 396€ 806 336€ 680 676€ 635 391€ 624 900€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
61 506€ -5 263€ -1 013€ 26 848€ 15 355€ 62 171€ 120 765€ 139 344€ -84 874€ 25 735€ 37 494€ 88 044€ 3 578€ 965€ 1 031€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 573 846€ 4 168 923€ 4 039 512€ 3 707 706€ 3 398 373€ 3 368 681€ 3 000 831€ 3 001 613€ 3 035 621€ 2 932 099€ 3 065 758€ 3 039 281€ 2 744 865€ 2 756 241€ 2 593 387€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
598 247€ 504 410€ 607 172€ 658 819€ 644 884€ 600 038€ 703 531€ 667 260€ 746 823€ 725 690€ 839 566€ 893 412€ 682 833€ 635 801€ 618 314€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
597 584€ 504 410€ 607 172€ 658 819€ 644 884€ 600 038€ 703 531€ 667 260€ 746 823€ 725 690€ 839 566€ 893 412€ 682 833€ 635 801€ 618 314€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
34 517€ 8 964€ 12 144€ 8 323€ 5 760€ 43 414€ 19 050€ 136€ 2 258€ 4 868€ 15 199€ 0€ 1 107€ 0€ 5 376€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 573€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
34 517€ 8 964€ 12 144€ 5 750€ 5 760€ 43 414€ 19 050€ 136€ 2 258€ 4 868€ 15 199€ 0€ 1 107€ 0€ 5 376€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
14 677€ 24 998€ 22 468€ 32 872€ 113 537€ 12 059€ 32 855€ 54 958€ 56 211€ 37 794€ 37 592€ 28 966€ 25 315€ 42 049€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
14 677€ 24 998€ 22 468€ 32 872€ 113 537€ 12 059€ 32 855€ 54 958€ 56 211€ 37 794€ 37 592€ 28 966€ 25 315€ 42 049€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 677€ 24 998€ 16 903€ 32 872€ 9 791€ 15 000€ 54 958€ 56 211€ 37 794€ 37 592€ 28 966€ 25 315€ 42 049€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 565€ 113 537€ 2 268€ 17 855€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 5€ 154€ 1 512€ 315€ 556€ 4 533€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 5€ 154€ 1 512€ 310€ 556€ 4 533€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 5€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 812 005€ 3 623 500€ 3 352 304€ 2 988 118€ 2 702 598€ 2 550 217€ 2 278 732€ 2 194 372€ 2 250 654€ 2 150 750€ 2 153 995€ 2 111 242€ 2 112 251€ 2 000 481€ 1 927 927€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 504 766€ 3 250 977€ 3 053 488€ 2 804 262€ 2 523 641€ 2 372 429€ 2 105 069€ 2 012 142€ 2 062 448€ 1 971 030€ 1 966 443€ 1 907 206€ 1 902 544€ 1 800 940€ 1 708 144€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
183 847€ 180 828€ 181 392€ 180 088€ 171 587€ 169 323€ 163 850€ 167 064€ 166 196€ 167 438€ 176 001€ 176 054€ 182 726€ 174 884€ 172 167€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
118 596€ 188 010€ 115 141€ 1 042€ 5 493€ 12 108€ 0€ 9 500€ 1 665€ 8 215€ 36 181€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 306€ 2 004€ 1 528€ 2 639€ 6 203€ 6 894€ 6 760€ 7 585€ 7 735€ 7 844€ 9 486€ 9 486€ 13 437€ 6 153€ 3 563€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 385€ 1 500€ 25€ 164€ 342€ 300€ 740€ 3 375€ 1 000€ 7 931€ 10 000€ 8 000€ 3 319€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
105€ 182€ 731€ 1 129€ 1 167€ 1 406€ 1 669€ 1 788€ 1 427€ 1 064€ 1 064€ 1 064€ 1 880€ 2 288€ 4 552€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 459 446€ 4 161 873€ 3 994 088€ 3 688 132€ 3 353 242€ 3 307 207€ 3 013 372€ 2 894 623€ 3 054 694€ 2 937 524€ 3 046 708€ 3 043 759€ 2 825 471€ 2 662 152€ 2 598 200€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-114 400€ -7 050€ -45 424€ -19 574€ -45 131€ -61 474€ 12 542€ -106 989€ 19 073€ 5 425€ -19 050€ 4 478€ 80 606€ -94 088€ 4 813€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 29€ 289€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-114 400€ -7 050€ -45 424€ -19 574€ -45 131€ -61 474€ 12 542€ -106 989€ 19 073€ 5 424€ -19 079€ 4 188€ 80 606€ -94 088€ 4 813€