Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Detského kardiocentra

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 371€ 1 636€ 7 281€ 371€ 1 524€
05
512
Cestovné
16 561€ 14 901€ 12 641€ 0€ 8 172€
07
518
Ostatné služby
173 369€ 142 830€ 140 678€ 160 917€ 102 841€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
19€ 1€ 1€ 0€ 54€
22
547
Osobitné náklady
0€ 200€
23
548
Manká a škody
0€ 431€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
417€ 423€ 493€ 618€ 548€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 45 437€ 46 775€ 48 791€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
146 383€ 111 356€ 140 557€ 84 807€ 121 279€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 571€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
203 410€ 75 623€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
101 600€ 914€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
643 131€ 347 685€ 347 290€ 293 919€ 283 779€
Výnosy
53
644
Úroky
32€ 966€ 536€ 1 800€ 2 070€
54
645
Kurzové zisky
0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
217 257€ 238 130€ 113 217€ 174 493€ 75 423€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
66 617€ 50 671€ 43 398€ 7 375€ 61 423€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
203 410€ 75 623€ 127 898€ 129 627€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
101 600€ 914€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
588 917€ 366 305€ 285 049€ 313 295€ 138 916€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-54 214€ 18 620€ -62 241€ 19 377€ -144 862€
76
591
Daň z príjmov
6€ 184€ 100€ 342€ 393€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-54 221€ 18 436€ -62 341€ 19 035€ -145 256€