Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Business Agency

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
144 381€ 224 182€ 152 266€
02
502
Spotreba energie
64 427€ 85 431€ 171 180€
04
511
Opravy a udržiavanie
19 113€ 20 794€ 19 908€
05
512
Cestovné
7 812€ 12 698€ 69 797€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 519€ 5 009€ 8 635€
07
518
Ostatné služby
2 204 672€ 2 374 128€ 2 498 469€
08
521
Mzdové náklady
9 160 413€ 8 444 216€ 8 060 547€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
3 179 925€ 2 934 520€ 2 806 694€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
70 488€ 65 761€ 49 831€
11
527
Zákonné sociálne náklady
235 570€ 211 520€ 204 375€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 438€ 2 573€ 2 798€
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 295€ 1 197€ 2 412€
20
545
Kurzové straty
947€ 849€ 2 109€
24
549
Iné ostatné náklady
26 179€ 12 287€ 10 075€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
953 248€ 201 298€ 421 424€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 6 638€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
195 866€ 175 335€ 260 345€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
16 270 294€ 14 771 798€ 14 747 502€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
32 265€ 54 083€ 33 879€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
4 000€ 0€ 0€
53
644
Úroky
20€ 10€ 9€
54
645
Kurzové zisky
13€ 87€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
952 242€ 198 106€ 604 421€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
217 800€ 369 974€ 299 174€
73
691
Dotácie
14 814 292€ 13 770 130€ 13 355 622€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
16 020 632€ 14 392 391€ 14 293 104€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-249 662€ -379 407€ -454 398€
76
591
Daň z príjmov
20€ 446€ 9€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-249 683€ -379 853€ -454 407€