Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
170 155€ 144 381€ 224 182€ 152 266€
02
502
Spotreba energie
117 715€ 64 427€ 85 431€ 171 180€
04
511
Opravy a udržiavanie
21 429€ 19 113€ 20 794€ 19 908€
05
512
Cestovné
28 567€ 7 812€ 12 698€ 69 797€
06
513
Náklady na reprezentáciu
6 124€ 3 519€ 5 009€ 8 635€
07
518
Ostatné služby
2 848 205€ 2 204 672€ 2 374 128€ 2 498 469€
08
521
Mzdové náklady
9 791 829€ 9 160 413€ 8 444 216€ 8 060 547€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
3 417 952€ 3 179 925€ 2 934 520€ 2 806 694€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
80 470€ 70 488€ 65 761€ 49 831€
11
527
Zákonné sociálne náklady
249 374€ 235 570€ 211 520€ 204 375€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 403€ 2 438€ 2 573€ 2 798€
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 778€ 1 295€ 1 197€ 2 412€
20
545
Kurzové straty
306€ 947€ 849€ 2 109€
24
549
Iné ostatné náklady
25 800€ 26 179€ 12 287€ 10 075€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 460 519€ 953 248€ 201 298€ 421 424€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 6 638€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
113 915€ 195 866€ 175 335€ 260 345€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
18 336 541€ 16 270 294€ 14 771 798€ 14 747 502€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
34 883€ 32 265€ 54 083€ 33 879€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 4 000€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 20€ 10€ 9€
54
645
Kurzové zisky
0€ 13€ 87€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 459 935€ 952 242€ 198 106€ 604 421€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
335 723€ 217 800€ 369 974€ 299 174€
73
691
Dotácie
16 374 752€ 14 814 292€ 13 770 130€ 13 355 622€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
18 205 294€ 16 020 632€ 14 392 391€ 14 293 104€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-131 247€ -249 662€ -379 407€ -454 398€
76
591
Daň z príjmov
0€ 20€ 446€ 9€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-131 247€ -249 683€ -379 853€ -454 407€