Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 999 648 699€ 3 907 572 904€ 3 376 295 684€ 2 730 641 629€ 2 174 733 362€ 1 963 943 280€ 1 898 641 346€ 1 870 850 828€ 1 838 657 033€ 1 888 215 310€ 2 031 128 033€ 2 292 474 899€ 2 401 823 827€ 3 527 021 180€ 2 533 506 213€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 112 453 945€ 2 485 993 197€ 2 020 844 152€ 1 605 985 828€ 1 074 128 554€ 929 334 586€ 855 939 275€ 775 772 071€ 721 162 340€ 746 748 795€ 826 842 218€ 908 770 755€ 983 400 417€ 988 404 023€ 947 091 097€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
21 090 060€ 5 421 291€ 8 460 065€ 10 161 004€ 10 619 086€ 11 488 670€ 14 161 674€ 18 051 007€ 13 975 962€ 11 015 337€ 7 905 080€ 36 721 798€ 61 066 275€ 74 879 018€ 73 928 529€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
716 523€ 801 666€ 886 809€ 971 952€ 1 057 095€ 700 929€ 63 946€ 259 892€ 0€ 100 405€ 306 822€ 870 382€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
3 483 472€ 4 219 625€ 5 141 045€ 6 193 971€ 6 973 042€ 9 556 215€ 7 349 578€ 4 175 510€ 3 945 220€ 1 888 289€ 3 215 752€ 5 848 063€ 10 308 117€ 18 241 925€ 22 141 063€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 83€ 979€ 3 345€ 4 016€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
19 620€ 33 827€ 39 626€ 45 425€ 51 224€ 71 717€ 93 546€ 115 375€ 62 887€ 209€ 314€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
6 593 853€ 2 432 212€ 2 975 461€ 2 555 122€ 1 191 900€ 6 766 671€ 13 824 272€ 9 959 025€ 8 969 557€ 4 314 062€ 30 810 764€ 50 656 565€ 56 326 612€ 50 913 068€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
10 296 212€ 400 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 873 460 539€ 2 282 668 560€ 1 824 480 741€ 1 394 796 439€ 889 210 820€ 743 547 268€ 687 478 954€ 603 422 416€ 573 378 500€ 610 393 871€ 693 597 551€ 767 616 227€ 817 927 608€ 827 044 368€ 760 415 778€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
108 083 678€ 107 032 093€ 111 268 519€ 110 278 123€ 109 272 059€ 109 303 047€ 121 678 786€ 118 615 594€ 119 265 826€ 121 803 714€ 124 154 287€ 137 041 009€ 139 064 498€ 135 805 311€ 140 459 212€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
684 658€ 684 658€ 684 658€ 684 658€ 682 658€ 681 604€ 682 369€ 680 557€ 681 421€ 681 819€ 675 903€ 674 977€ 653 586€ 653 347€ 654 726€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
164 294 770€ 161 345 640€ 174 312 712€ 166 094 041€ 173 826 442€ 176 803 391€ 175 918 676€ 183 094 894€ 211 115 189€ 225 921 424€ 247 490 073€ 224 944 936€ 242 226 168€ 254 427 067€ 270 679 135€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
299 286 453€ 238 953 070€ 174 939 227€ 161 398 443€ 150 537 049€ 98 258 923€ 89 631 134€ 107 290 446€ 84 114 304€ 128 827 437€ 135 759 551€ 171 174 226€ 210 676 427€ 184 262 618€ 164 980 844€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
277 904 943€ 290 183 222€ 304 515 830€ 237 646 276€ 203 466 894€ 130 862 982€ 60 525 510€ 52 283 021€ 41 728 481€ 46 471 696€ 50 256 342€ 42 224 459€ 25 643 857€ 32 401 146€ 17 952 199€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
38 926€ 5 057€ 11 447€ 22 089€ 33 948€ 26 159€ 21 360€ 43 148€ 62 138€ 61 212€ 47 205€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
15 843€ 23 597€ 32 495€ 219 565€ 446 596€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
7 716 846€ 3 854 035€ 4 866 552€ 3 144 459€ 10 122 427€ 20 893 173€ 29 459 257€ 177 941€ 184 181€ 4 698 506€ 10 570 984€ 12 121€ 18 198€ 53 546€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
47 453 368€ 45 579 584€ 29 667 200€ 92 063 822€ 72 294 671€ 74 745 309€ 65 664 421€ 61 005 797€ 110 459 619€ 74 222 837€ 125 524 687€ 176 394 114€ 196 347 274€ 217 954 299€ 163 900 710€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
1 968 035 824€ 1 435 036 257€ 1 024 226 043€ 623 486 618€ 168 969 694€ 131 993 780€ 143 907 354€ 80 252 078€ 5 795 531€ 12 438 784€ 5 001 000€ 4 524 778€ 3 209 043€ 1 241 605€ 1 241 605€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
217 903 347€ 197 903 347€ 187 903 347€ 201 028 385€ 174 298 648€ 174 298 648€ 154 298 648€ 154 298 648€ 133 807 878€ 125 339 587€ 125 339 587€ 104 432 730€ 104 406 535€ 86 480 637€ 112 746 790€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
132 240 444€ 125 240 444€ 125 240 444€ 125 240 444€ 112 240 444€ 112 240 444€ 92 240 444€ 92 240 444€ 73 999 674€ 67 781 383€ 67 781 383€ 67 781 383€ 67 755 188€ 67 469 480€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
41 151 346€ 41 151 346€ 41 151 346€ 54 276 384€ 41 151 346€ 41 151 346€ 41 151 346€ 41 151 346€ 38 901 346€ 36 651 346€ 36 651 346€ 36 651 346€ 36 651 346€ 19 011 156€ 112 746 790€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
24 511 556€ 21 511 556€ 21 511 556€ 21 511 556€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
20 000 000€ 10 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 875 570 552€ 1 403 129 959€ 1 352 858 821€ 1 121 780 390€ 1 095 470 149€ 1 029 500 283€ 1 034 540 481€ 1 091 881 902€ 1 115 231 050€ 1 139 940 018€ 1 204 210 787€ 1 383 633 135€ 1 414 463 572€ 2 535 907 014€ 1 586 393 757€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
751 354 518€ 754 476 803€ 760 691 227€ 753 629 581€ 776 312 859€ 777 597 620€ 815 406 086€ 866 917 254€ 945 103 571€ 978 573 978€ 1 042 418 212€ 1 207 434 664€ 1 217 800 169€ 1 358 902 556€ 1 517 533 528€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
751 109 903€ 754 271 583€ 760 506 222€ 753 484 140€ 776 312 859€ 777 597 620€ 815 406 086€ 866 917 254€ 945 103 571€ 978 573 978€ 1 042 418 212€ 1 207 434 664€ 1 217 800 169€ 1 358 902 556€ 1 517 533 528€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
244 615€ 205 220€ 185 006€ 145 441€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
434 642 831€ 220 778 729€ 217 162 549€ 199 249 158€ 187 992 099€ 165 189 361€ 165 740 444€ 178 177 403€ 125 263 865€ 113 714 715€ 120 708 229€ 123 502 656€ 131 612 778€ 1 105 729 719€ 26 640€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 26 640€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
434 642 831€ 220 778 729€ 217 162 549€ 199 249 158€ 187 992 099€ 165 189 361€ 165 740 444€ 178 177 403€ 125 263 865€ 113 714 715€ 120 708 229€ 123 502 656€ 131 612 778€ 1 105 729 719€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 43 816€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 486 623€ 43 816€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
439 679 657€ 339 569 259€ 277 791 076€ 103 103 234€ 70 619 622€ 31 826 778€ 1 531 576€ 2 377 594€ 2 560 529€ 4 650 813€ 3 648 733€ 12 276 424€ 23 205 046€ 29 195 560€ 30 067 202€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
909 767€ 1 550 159€ 412 630€ 377 205€ 478 696€ 795 817€ 863 568€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
360 740 195€ 337 812 215€ 275 519 675€ 99 945 335€ 64 915 014€ 29 202 363€ 179 979€ 405 186€ 407 056€ 1 473 856€ 1 442 030€ 9 731 969€ 15 003 030€ 20 410 101€ 25 059 403€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
43 347€ 199 864€ 172 111€ 96 805€ 620€ 639€ 21 955€ 8 004€ 29 728€ 134 251€ 264 692€ 260 647€ 260 428€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
1 291 880€ 384 174€ 1 158 149€ 1 401 794€ 3 428 645€ 1 362 559€ 1 024 302€ 1 668 281€ 865 354€ 1 142 869€ 1 570 207€ 1 944 841€ 6 981 121€ 7 581 475€ 3 451 187€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
547 751€ 778 449€ 122 703€ 283 034€ 160 371€ 145 493€ 110 981€ 121 358€ 107 396€ 113 123€ 39 574€ 34 279€ 146 052€ 140 444€ 180 607€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
88 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
16 622€ 7 769€ 10 296€ 156 642€ 16 794€ 63 154€ 208 320€ 154 566€ 53 879€ 81 453€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
77 099 831€ 594 421€ 930 579€ 1 265 438€ 1 933 184€ 862 916€ 215 694€ 165 335€ 97 303€ 154 481€ 0€ 0€ 250 003€ 7 075€ 252 009€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
249 406 924€ 87 818 545€ 96 727 346€ 65 311 794€ 60 058 946€ 54 399 902€ 51 375 752€ 43 923 029€ 41 816 462€ 42 513 888€ 36 948 990€ 40 375 575€ 41 845 579€ 42 079 179€ 38 766 386€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 48€ 47€ 94€ 46€ 22€ 25€ 25€ 34€ 23€ 50€ 51€
087
2.
Ceniny (213)
60€ 1 792 241€ 1 310 975€ 591 969€ 793 829€ 5 526€ 201 645€ 150 633€ 267 835€ 619 728€ 53 880€ 33 949€ 31 520€ 75 098€ 1 766€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
249 406 864€ 86 026 304€ 95 416 371€ 64 719 825€ 59 265 069€ 54 394 328€ 51 174 013€ 43 772 349€ 41 548 605€ 41 894 136€ 36 895 085€ 40 341 592€ 41 814 036€ 42 004 032€ 38 764 568€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
11 624 201€ 18 449 748€ 2 592 710€ 2 875 412€ 5 134 660€ 5 108 411€ 8 161 589€ 3 196 855€ 2 263 643€ 1 526 497€ 75 027€ 71 009€ 3 959 838€ 2 710 143€ 21 359€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 624 201€ 18 449 748€ 2 592 710€ 2 875 412€ 5 134 660€ 5 108 411€ 8 161 589€ 3 196 855€ 2 263 643€ 1 526 497€ 45 619€ 60 445€ 3 959 838€ 2 710 143€ 21 359€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
29 408€ 10 565€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 999 648 699€ 3 907 572 904€ 3 376 295 684€ 2 730 641 629€ 2 174 733 362€ 1 963 943 280€ 1 898 641 346€ 1 870 850 828€ 1 838 657 033€ 1 888 215 310€ 2 031 128 033€ 2 292 474 899€ 2 401 823 827€ 3 527 021 180€ 2 533 506 213€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 345 335 706€ 1 304 852 009€ 1 220 957 900€ 1 052 137 368€ 1 007 943 021€ 980 478 093€ 975 318 470€ 1 024 227 319€ 1 081 378 202€ 1 103 239 525€ 1 145 220 733€ 1 174 517 952€ 1 216 962 954€ 1 320 681 603€ 1 534 942 233€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 880 069€ 1 227 972€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 990 023€ 880 069€ 1 227 972€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
29 511 556€ 24 511 556€ 21 511 556€ 21 511 556€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 0€ 0€ 0€ 2 877 419€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
29 511 556€ 24 511 556€ 21 511 556€ 21 511 556€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 20 906 857€ 0€ 0€ 0€ 2 877 419€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 315 824 150€ 1 279 350 430€ 1 198 456 321€ 1 029 635 789€ 986 046 141€ 958 581 213€ 953 421 590€ 1 002 330 438€ 1 059 481 322€ 1 081 452 599€ 1 123 085 904€ 1 174 517 952€ 1 216 962 954€ 1 320 681 603€ 1 532 064 814€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 280 160 215€ 1 199 750 246€ 1 020 041 797€ 976 554 776€ 954 408 922€ 951 435 822€ 1 000 369 195€ 1 062 270 820€ 1 071 900 568€ 1 133 982 795€ 1 222 771 684€ 1 212 244 232€ 1 320 452 421€ 1 527 377 037€ 1 611 844 828€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
35 663 935€ 79 600 183€ 178 414 524€ 53 081 014€ 31 637 219€ 7 145 392€ -46 947 605€ -59 940 381€ -12 419 246€ -52 530 196€ -99 685 780€ -37 726 281€ -103 489 467€ -206 695 435€ -79 780 014€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 597 511 626€ 2 548 478 278€ 2 104 930 792€ 1 629 868 764€ 1 116 719 272€ 933 930 073€ 875 820 970€ 791 302 426€ 706 859 956€ 737 810 276€ 845 045 131€ 1 080 978 092€ 1 146 961 844€ 2 195 038 150€ 991 242 962€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 218 050€ 3 129 550€ 5 878 100€ 5 806 073€ 4 767 962€ 5 110 269€ 2 410 446€ 1 020 734€ 976 780€ 4 906 358€ 17 088 667€ 8 529 362€ 9 403 399€ 48 367 887€ 6 505 481€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 216 800€ 1 253 300€ 1 500 600€ 1 428 573€ 2 123 428€ 2 121 502€ 2 297 870€ 975 234€ 835 176€ 653 430€ 8 212 372€ 2 148 692€ 1 403 239€ 39 914 250€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 8 453 637€ 6 505 481€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 250€ 1 876 250€ 4 377 500€ 4 377 500€ 2 644 535€ 2 988 767€ 112 576€ 45 500€ 141 604€ 4 252 929€ 8 876 295€ 6 380 671€ 8 000 160€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 359 640 808€ 2 469 858 889€ 2 014 647 281€ 1 568 704 214€ 1 045 987 748€ 883 118 069€ 829 022 344€ 753 429 272€ 670 375 799€ 695 007 246€ 779 947 610€ 1 002 750 658€ 1 094 143 845€ 2 095 055 484€ 945 231 293€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
386 049€ 384 174€ 1 158 149€ 1 401 794€ 3 428 645€ 1 362 559€ 1 024 302€ 1 668 281€ 1 775 208€ 2 693 029€ 1 982 836€ 7 566 920€ 14 365 007€ 8 354 277€ 5 461 213€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 359 254 759€ 2 469 474 716€ 2 013 489 132€ 1 567 302 420€ 1 042 559 103€ 881 755 510€ 827 998 042€ 751 760 991€ 668 600 591€ 692 314 217€ 777 964 774€ 995 183 737€ 1 079 778 838€ 2 086 701 207€ 939 770 079€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 414 160€ 4 233 394€ 4 349 238€ 3 496 855€ 2 998 242€ 2 677 221€ 2 513 926€ 2 418 208€ 2 466 608€ 2 867 695€ 9 721 418€ 16 139 161€ 7 759 498€ 2 959 425€ 1 935 561€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 414 160€ 4 233 394€ 4 349 238€ 3 496 855€ 2 998 242€ 2 677 221€ 2 497 865€ 2 418 208€ 2 466 608€ 2 867 695€ 3 637 561€ 3 926 006€ 4 195 416€ 2 959 425€ 1 935 561€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
16 061€ 6 083 857€ 12 213 155€ 3 564 082€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
232 238 608€ 71 256 444€ 80 056 174€ 51 861 623€ 62 965 320€ 43 024 513€ 41 874 254€ 34 434 212€ 33 040 770€ 35 028 976€ 38 287 436€ 53 558 911€ 35 655 102€ 48 655 354€ 37 570 627€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 584 102€ 2 770 894€ 2 187 966€ 1 766 133€ 10 933 728€ 1 784 802€ 1 001 733€ 58 784€ 130 407€ 53 750€ 1 598 369€ 16 344 107€ 47 824€ 134 029€ 1 312 948€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
822 701€ 1 051 935€ 8 002 846€ 53 757€ 26 912€ 2 696 511€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
773 026€ 840 363€ 539 560€ 685 580€ 969 932€ 1 783 681€ 378 802€ 1 284 087€ 1 292 725€ 2 950 231€ 3 455 930€ 6 483 897€ 23 628 144€ 36 263 374€ 25 112 850€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
38 726 967€ 35 437 881€ 43 290 398€ 26 471 786€ 23 072 895€ 21 191 368€ 22 121 942€ 18 607 025€ 18 023 654€ 18 732 959€ 18 021 689€ 16 937 658€ 448 016€ 470 905€ 505 348€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
316 094€ 251 981€ 189 246€ 239 021€ 246 860€ 218 061€ 94 499€ 174 110€ 73 504€ 86 889€ 142 404€ 156 402€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
20 646 251€ 20 541 758€ 22 029 160€ 15 107 938€ 12 895 807€ 11 884 909€ 11 738 600€ 10 392 780€ 10 020 384€ 10 299 612€ 9 124 738€ 9 662 481€ 8 831 532€ 9 107 620€ 8 232 090€
166
15.
Daň z príjmov (341)
37 997€ 73 792€ 88 426€ 35 957€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 314 498€ 6 894 989€ 8 927 820€ 4 778 375€ 4 054 281€ 3 519 593€ 3 762 847€ 2 828 853€ 2 700 131€ 2 905 535€ 2 862 438€ 3 589 010€ 2 314 230€ 2 321 623€ 2 330 824€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
65 963 927€ 23 019€ 220 576€ 0€ 0€ 0€ 357 803€ 76 567€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
437€ 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
95 090 604€ 3 405 628€ 2 818 232€ 2 724 364€ 2 788 461€ 2 588 341€ 2 528 342€ 1 052 617€ 799 964€ 385 356€ 385 356€ 385 356€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
56 801 367€ 54 242 618€ 50 406 991€ 48 635 497€ 50 071 069€ 49 535 114€ 47 501 905€ 55 321 083€ 50 418 875€ 47 165 509€ 40 862 168€ 36 978 855€ 37 899 029€ 11 301 428€ 7 321 018€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
56 801 367€ 54 242 618€ 50 406 991€ 48 635 497€ 50 071 069€ 49 535 114€ 47 501 905€ 55 321 083€ 50 418 875€ 47 165 509€ 40 862 168€ 36 978 855€ 37 899 029€ 11 301 428€ 7 321 018€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€