Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
114 937€ 113 943€ 113 386€ 84 476€ 65 906€ 71 952€ 55 043€ 69 253€ 57 467€ 43 760€ 76 410€
02
502
Spotreba energie
167 153€ 91 888€ 97 902€ 100 357€ 116 059€ 112 002€ 111 598€ 109 391€ 110 633€ 120 739€ 144 158€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
63 827€ 249 871€ 83 991€ 63 593€ 54 319€ 20 776€ 16 475€ 17 059€ 17 862€ 18 819€ 19 841€
05
512
Cestovné
28 759€ 12 390€ 4 270€ 45 960€ 39 482€ 33 851€ 24 341€ 32 193€ 21 248€ 27 056€ 22 791€
06
513
Náklady na reprezentáciu
13 768€ 746€ 1 058€ 7 323€ 6 539€ 26 750€ 4 985€ 3 879€ 5 038€ 7 627€ 3 137€
07
518
Ostatné služby
180 970€ 169 055€ 145 868€ 183 074€ 181 143€ 149 237€ 139 343€ 159 022€ 155 995€ 184 737€ 181 200€
08
521
Mzdové náklady
3 506 624€ 3 328 517€ 3 367 182€ 3 090 005€ 2 651 403€ 2 522 921€ 2 367 850€ 2 261 476€ 2 192 722€ 1 940 730€ 1 927 614€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 204 516€ 1 139 604€ 1 135 472€ 1 042 186€ 892 165€ 844 641€ 781 793€ 756 414€ 738 633€ 647 399€ 600 714€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
50 536€ 53 497€ 52 722€ 48 845€ 40 617€ 38 354€ 33 992€ 30 588€ 26 499€ 22 957€ 21 248€
11
527
Zákonné sociálne náklady
184 398€ 147 608€ 145 453€ 116 802€ 106 844€ 96 920€ 87 165€ 83 081€ 85 936€ 79 041€ 82 202€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
1 928€ 1 928€ 2 234€ 1 840€ 1 840€ 1 840€ 1 840€ 601€ 576€ 576€ 576€
15
538
Ostatné dane a poplatky
39 880€ 48 433€ 24 956€ 19 532€ 18 317€ 16 210€ 16 840€ 17 643€ 14 094€ 18 279€ 18 700€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 39€ 12€ 0€ 0€ 24€ 60€ 3€ 0€ 10€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18€ 0€ 0€ 90€ 0€ 14€ 0€ 0€ 64€ 103€ 6 265€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 52 466€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 997€ 2 567€
20
545
Kurzové straty
550€ 694€ 623€ 1 021€ 237€ 341€ 318€ 279€ 661€ 302€ 306€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
125 387€ 109 199€ 97 655€ 111 481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 82 371€ 0€ 0€ 0€ 367€ 0€ 0€ 9 526€ 3 269€
24
549
Iné ostatné náklady
260 981€ 261 915€ 286 258€ 265 416€ 341 325€ 312 846€ 283 724€ 262 970€ 301 175€ 308 358€ 322 455€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
230 472€ 216 583€ 200 874€ 186 714€ 190 835€ 239 083€ 634 541€ 887 678€ 998 827€ 1 004 752€ 956 490€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 189€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
86 954€ 66 986€ 166 466€ 107 719€ 113 414€ 46 270€ 23 726€ 140 327€ 280 231€ 227 853€ 272 656€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 906€ 0€ -460€ 2 464€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 261 656€ 6 012 898€ 6 061 220€ 5 476 435€ 4 820 446€ 4 534 031€ 4 584 908€ 4 831 856€ 5 007 201€ 4 666 087€ 4 662 789€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
104 325€ 30 684€ 48 488€ 97 072€ 83 665€ 80 828€ 77 702€ 77 367€ 75 295€ 80 283€ 77 181€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
339€ 118€ 85€ 304€ 526€ 334€ 374€ 397€ 380€ 207€ 155€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 6€ 8€ 7€ 6€ 7€ 4€ 4€ 7€ 11€ 25€
54
645
Kurzové zisky
53€ 3€ 80€ 0€ 1€ 31€ 30€ 130€ 0€ 212€ 3€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
130 417€ 147 044€ 124 673€ 110 843€ 104 750€ 105 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
194 218€ 150 478€ 116 920€ 172 467€ 15 502€ 18 447€ 75 111€ 79 734€ 105 259€ 133 816€ 117 283€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
18 875€ 5 551€ 2 710€ 10 263€ 6 183€ 12 159€ 10 240€ 10 136€ 9 102€ 11 101€ 2 530€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
18 550€ 16 096€ 9 389€ 5 629€ 7 755€ 6 922€ 5 116€ 5 347€ 5 970€ 6 595€ 6 609€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
5 731 546€ 5 919 862€ 5 953 343€ 5 236 219€ 4 684 195€ 4 297 551€ 4 542 463€ 4 529 114€ 4 757 235€ 4 442 226€ 4 419 606€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 198 322€ 6 269 842€ 6 255 695€ 5 632 803€ 4 902 583€ 4 521 897€ 4 711 041€ 4 702 230€ 4 953 249€ 4 674 450€ 4 623 599€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-63 334€ 256 944€ 194 475€ 156 368€ 82 137€ -12 134€ 126 133€ -129 626€ -53 952€ 8 363€ -39 190€
76
591
Daň z príjmov
4 083€ 2 568€ 764€ 573€ 3 046€ 5 039€ 133€ 170€ 323€ 1 576€ 2 758€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-67 417€ 254 377€ 193 711€ 155 795€ 79 091€ -17 173€ 126 000€ -129 796€ -54 275€ 6 787€ -41 948€